Stichting Beroepsgerichte Opleidingen. T.a.v. Mevrouw C. den Hartog. Office Manager. Winthontlaan 200, B-12. 3526 KV UTRECHT. Datum: 31 juli 1996. Betreft: UW BRIEF D.D. 30 JULI 1996 Kenmerk: ICB/SBO960731. Geachte mevrouw Den Hartog, Uw brief van gisteren heb ik in goede orde ontvangen. Van de inhoud heb ik goede nota genomen. Uw verzoek heb ik ingewilligd. Met hartelijke groeten,

19 FEBRUARI 1997 NIEUWE KANS TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN