FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Mevrouw Drs H. Dam. Voorzitter Vereniging Spaans op School TILBURG. Datum: 26 juni 1998. Betreft: CERVANTESPLAN Kenmerk: JH/HD980626. Beste Helma, Aansluitend aan mijn brief van 31 maart jongstleden wil ik jou en het bestuur wederom complimenteren met het professioneel ogende informatieblad nummer 57. Nina Kremers schrijft hierin "En, mocht u deze zomer op vakantie gaan naar Spanje of Zuid-Amerika, laat ons even weten hoe het was...". Vandaar dat ik je nu al enige informatie doe toekomen in verband met mijn bevindingen in Spanje in de laatste twee weken van maart. Ik heb daar gelogeerd op een appartement in Torremolinos dat inmiddels voor mij is gekocht door een goede relatie. Ik heb van de autoriteiten toestemming gekregen om mij daar permanent te vestigen. Dat is een goede zaak, aangezien ik daar al vanouds vele goede vrienden heb. Onder meer op het Malaca Instituto, dat al vanaf 1985 tot mijn persoonlijke relaties behoort. Ook heb ik daar nog andere vrienden, zoals bijgaande nieuwjaarswensen aangeven. Zij wonen wel in Madrid, maar de hoofdstad is van daaruit goed te bereiken. De Alta Velocidad Española rijdt in enkele uren van Córdoba naar Atocha. Van daaruit weet ik mijn Spaanse vrienden wel te bereiken. Ik denk dat ik met kerst naar Madrid ga, geïnspireerd door een artikel van Jan Peter Nauta in een van de nummers van 'Levende Talen', na wat ik noem 'de blunder van de eeuw'. Dat heeft hij echter al voor een klein deel goedgemaakt door in zijn column de aandacht op jullie blad te vestigen. Ik zou zeggen 'Ga zo door!' Voordat ik mij in Spanje vestig dient er echter nog enig ontwikkelingswerk te worden verricht in de Benelux. Ik hoop daarbij ook op jullie onontbeerlijke ondersteuning te kunnen rekenen. De verhouding met de Spaanse 'concollega' op het Domplein is namelijk al sterk verbeterd tijdens de Lorcadagen. De organisatie is zo kies geweest de deelnemers te danken met de aanbieding van witte rozen, met de naam 'Princess of Wales'. Ik zou immers - volgens mijn planning en 'according to the rules' - met haar in het huwelijk zijn getreden op 28 september vorig jaar. Daags na het congres Spaans, waar ik tot overmaat van ramp ook nog eens tot 'persona non grata' werd verklaard. De miljardenschade is hierdoor niet meer te overzien. Ik heb echter wel besloten om op de ingeslagen - positieve - weg door te gaan en reken nu op volledige ondersteuning van alle betrokkenen. In alle opzichten. De eerste actie die dient plaats te vinden is het omzetten van de Limited Company in Engeland en Wales in een holding met werkmaatschappijen, te vestigen in Stratford-upon-Avon. Daarover heb ik reeds afspraken gemaakt in het Verenigd Koninkrijk. Als eerste activiteit denk ik aan het opzetten van het wervings- en selectiebureau Cervantes Recruitment & Selection, een bureau om Nederlands- en Engelstaligen met kennis van het Spaans aan het werk te helpen. Het ziet er namelijk naar uit dat het Ministerie van Sociale Zaken over te weinig middelen beschikt om die verantwoordelijkheid te dragen. Dat moeten Wij dus weer zelf doen. Ik zal trachten de ontwikkeling van dit bedrijf vanuit NOORDWIJK te begeleiden. Vanuit werkgeverskringen dus. Daar ben ik het beste bekend. Zodra het Nederlandse bedrijfsleven, zich achter mijn plannen heeft geschaard zal ik eveneens het Spaanse en Britse bedrijfsleven hierbij betrekken. Daar is immers nog werk genoeg voor onze doelgroep. Denk ik. Mocht jij en je collega's mensen kennen die dit streven ondersteunen en daaraan hun medewerking willen verlenen, dan verneem ik dat graag van je. Rest mij hiermee Irma Westheim van harte geluk te wensen met de geboorte van haar zoon. Met hartelijke groet, John Van der Heyden Esq. Bijlagen: Nieuwjaarswensen van de Minister-President en zijn echtgenote;

Nieuwjaarswens van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje; Nieuwjaarswensen van 'Sus Majestades los Reyes';

Nieuwjaarswensen van 'El Presidente del Gobierno';

Ontvangstbevestiging van mijn Business Plan namens The Prime Minister of the United Kingdom;

Dankbetuigingen van de Britse Koninklijke Familie bij het overlijden van mijn partner, zowel privé als zakelijk.

P.S. De organisatie van de 'Lorca-dagen' had ook nog paarse bloemen tussen de witte rozen gevoegd. Dat heb ik zeer op prijs gesteld.

7 JANUARI 1999 VERHUIZING TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN