1 augustus 2000. Betreft: OPERATIE VIJFDE ROOS Kenmerk: JH/PO20000801. Nijmegen, dinsdag 1 augustus 2000. Het is vandaag alweer vier jaar geleden dat ik mijn 'Candle in the Wind' opstak in Canterbury Cathedral als start van Operation Fifth Rose. Ik ben benieuwd of je al iets van André Veltman hebt gehoord. Hij heeft in feite dezelfde bevoegdheden als ik in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Ik lees in dit verband in het informatieblad 65 van de Vereniging Spaans op School in het voorwoord van voorzitter Helma Dam: De opmars van het Spaans als wereldtaal lijkt onstuitbaar. Sinds enige tijd kom je deze taal in columns en reclames vaker tegen. Ik geef een paar voorbeelden: de AXA-reclame in de STER-spotjes; Burger King heeft een Spaanse en Engelse tekst op haar suikerzakjes en koffiebekers; in een artikel over de toekomst van de grenswisselkantoren in een wereld van euro's verklaart een medewerker dat ie een gesprek meestal in het Spaans begint; in een column in De Volkskrant van zaterdag 8 april jl. schetst Bram Buunk de opkomst van het Spaans als lingua franca. Enfin, zover als dat laatste zal het wel niet komen, maar dat Spaans een geduchte concurrent van met name Frans en Duits gaat worden, moge duidelijk zijn. Een positie overigens die het in de VS allang heeft ingenomen. De vraag is wanneer het onderwijs in Nederland daarop gaat inspelen: wanneer er aan scholen de ruimte wordt geboden, wanneer zij de ruimte nemen om hun leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin een basiskennis van het Spaans even vanzelfsprekend is als een beperkte beheersing van het Frans of Duits. In de vervolgopleidingen - ik denk met name aan de heao's en lerarenopleidingen - is het aantal instromers dat Spaans in hun pakket kiest op het moment groter dan de instromers voor Frans of Duits. Vanuit korte termijn-perspectief wellicht raar, want zijn hun kansen op de arbeidsmarkt straks wel zo groot? Maar op lange termijn een heel goed verdedigbare keuze. De contacten met Spaanssprekende landen beperken zich immers al lang niet meer tot de sportwereld - en daar red je het blijkbaar niet meer zonder goede communicatieve vaardigheden in de landstaal, getuige de ervaringen van LOUIS VAN GAAL. Hoopvolle perspectieven dus, reden temeer om extra inspanningen te leveren om als docenten Spaans goed beslagen ten ijs te komen. Haar collega Nina Kremers van de redactie schreef naar aanleiding van een in Spanje gehouden onderzoek bovendien: Even overstappen naar een ander onderzoek, want zoals jullie wellicht weten, is de vereniging ook bezig met een onderzoek, weliswaar niet over stressfactoren onder docenten, maar wel over de toekomst van de vereniging. Iets wat het bestuur de laatste tijd in elk geval heel erg bezig houdt: waar willen we heen, wat is onze 'missie'; in welke richting willen we ons beleid sturen; wat doen we wel en wat doen we niet als vereniging; wie doet wat, etc.etc. In elk geval willen wij iedereen die heeft meegewerkt aan de enquete over stellingen, hetzij via de studiedag in februari hetzij recentelijk via de post, hartelijk danken voor het meedenken. De gegevens worden op dit moment verwerkt! Ik ben heel benieuwd.... Ik ben van mening dat het Instituto Cervantes Benelux als belangenorganisatie van alle Nederlandstalige hispanisten hierin een wezenlijke voortrekkersrol dient gaan te vervullen met medewerking van de VSOS. Om die reden ben ik in 1995 uit het bestuur van die vereniging gestapt. Het lijkt mij goed dat jij hieromtrent een goed contact onderhoudt met Marjo Eurlings in de Appelgaarde in Houten. Zij is secretaris van de vereniging en - evenals Helma Dam - een van mijn eerste docenten van het FSI. Mijn initiatief staat als hieronder in hun administratie:

In mijn archief ben ik nog mijn afscheidsbrief tegengekomen uit die tijd: "Waarde Collega. Uit de berichtgevingen hebt u kunnen opmaken dat ik mij voor het nieuwe seizoen niet meer als bestuurslid van de VSOS herkiesbaar heb gesteld. Ik heb gekozen voor het dienen van een hoger belang. Ik denk ook dat mijn persoonlijke doelstelling als lid van het bestuur en de redactie het beoogde resultaat heeft opgeleverd: de continuering van de Vereniging Spaans op School en de noodzakelijke belangenbehartiging van alle docenten Spaans in Nederland. Het afgelopen jaar heb ik als bijzonder waardevol ervaren. Met name de samenwerking met mijn collega's en de buitengewoon vruchtbare gesprekken met zowel de oude routiniers als met de enthousiaste en deskundige nieuwkomers. Zij hebben zeer veel goed werk geleverd het afgelopen jaar. Ik denk met name aan de positionering in de juiste overlegcircuits teneinde ook in de toekomst effectiever invloed te kunnen uitoefenen op het overheidsbeleid. Belangrijk is ook het aanbod van verschillende collega's om hun medewerking te gaan verlenen aan de zaken die in de gehouden enquête aan de orde zijn gekomen. Opvallend daarbij is het aanbod van collega's die ik persoonlijk goed ken. Ik hoop dat zij bereid zijn de vereniging krachtig te steunen. Ik ben ook gelukkig met de groeiende positieve samenwerking met de sectie Spaans van Levende Talen. Het zoeken naar synergiebevorderende samenwerking is in het belang van elke hispanist. Ik hoop dat u en uw collega's beide instellingen in de toekomst verder wilt ondersteunen, o.a. door niet-leden op het bestaan van de VSOS en de VvLLT te wijzen en hen als lid aan te laten melden. Het werk dat ik het afgelopen jaar heb verricht beschouw ik zelf als een eerste aanzet tot een algehele belangenbehartiging van Nederlandstalige hispanisten. In het jaar 1988/1989 volgde ik een managementopleiding bij de Baak/VNO. Een van de hoogtepunten vormde toen het optreden van de managementgoeroe professor Jim Belasco uit Californië met als thema 'Teaching the Elephant to Dance'. Belasco vergeleek een organisatie met een logge OLIFANT en gaf daarbij aan hoeveel energie er vereist is om een veranderingsproces op gang te brengen en duurzaam te onderhouden. Bij mijn vertrek bij de Baak in Noordwijk in de zomer van 1991 heb ik mij in het kader van het meegekregen loopbaanadvies ten doel gesteld de belangen van alle Nederlandstalige hispanisten in de Benelux te dienen en te werken aan een situatie die uitzicht biedt op permanent werk voor onze doelgroep. Mijn persoonlijke thema zal zijn: de ethiek van het zakendoen in de Nederlands-Spaanstalige handelsrelatie. Dit zal de basis zijn van het handelen van de komende generatie Nederlandstalige hispanisten. De klep van de pet dus weer naar voren! En de neuzen ook in dezelfde richting! Ik hoop in de toekomst verder op uw steun te mogen rekenen. Hartelijk dank, J.L. van der Heyden." Het wordt nu zaak de Stichting Cervantes Benelux een breed draagvlak te gaan geven teneinde het Nederlands-Spaanstalig Arbeidsmarktbeleid een volwaardige plaats op de wereldkaart te kunnen gaan geven. Ik zal Marjo Eurlings daarom ook een kopie van deze brief doen toekomen - mede ten behoeve van het bestuur van de VSOS - teneinde aan de uitvoering van dat strategisch plan verder gestalte te kunnen gaan geven. Nina Kremers meldde in haar column overigens dat ze een cursus in het zuiden van Spanje gaat volgen. Het zou mij niet verbazen als dat op het Malaca Instituto is.

Van daaruit dient ook het Congres El Mundo de Mañana te worden opgestart. Ik dien nu dus ook te gaan sparen voor een autootje ter plaatse, zodat de zaken daar goed georganiseerd kunnen worden. Ida Willadsen is ook een maagd, maar ik denk niet dat ze dit leest. We dienen dus op de eerste plaats uit te gaan van juridische eisen die ons gemeenschappelijk belang dienen. Ik doe het vandaag kalm aan en houd me nog even bezig met de foto's uit de tijd dat ik mij voorbereidde op een taak als Earl of Warwick. Ik beleef er veel plezier aan.

Liefde is... ...de man van je dromen

Ik zou niet weten wie ik mij bij die schone slaapster moet voorstellen.
Wellicht heeft
Marjo een idee.

Hartelijke Groet,
John L. Van der Heyden

CC MARJO EURLINGS

2 AUGUSTUS 2000 THE DRAGON VISION WIZARD