2 augustus 2000. Betreft: THE DRAGON VISION WIZARD Kenmerk: JH/PO20000802

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, woensdag 2 augustus 2000. Morgen is het golftournooi van de vier Lions Clubs rond Maarn op Anderstein. Ik heb mij opgegeven voor de barbecue bij de heer Ab van Gorkum, maar nog niets van hem vernomen. Het valt mij op dat de terminologie 'u moet' of 'je moet' weer in het Nederlandse taalgebruik aan het insluipen is sinds ik dat in 1991 heb afgeschaft. Handelen op basis van vrije keuze levert nog altijd het beste resultaat. Vooral als mensen gemotiveerd zijn om een goed plan te verwezenlijken. Ik heb al lange tijd gewacht op het samenwerkingsvoorstel van de directie van de Baak. Ik ben benieuwd naar hun aanbod. Gelukkig hoef ik geen beroep op mijn ouders te doen omdat ik blut ben. Liesbeth heeft mij bij mijn ontslag nog als een van de laatste woorden gezegd: "Zorg dat je kunt blijven eten". Daar heb ik wel verschillende keren mijn huis voor verkocht, maar er is gelukkig nog steeds brood op de plank. Dat heb ik uiteraard ook wel enigszins aan de gastvrijheid van mijn moeder te danken. Een van mijn dromen is de verfilming van "The Dragon Wizard". Zo ben ik gisteren aan het werk gegaan met het digitaliseren van de foto's tijdens mijn bezoek aan Warwick en Stratford van 25 t/m 29 april 1997. Voor het eerst viel mij een groepje mensen op op een foto van zaterdagavond 26 april in Warwick Castle. Ik had er nog nooit zo op gelet, maar deze keer heb ik hem eens uitvergroot omdat ik hierop dezelfde mantel herkende die ook tijdens de Hogmanayviering in Kelso een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de Millenniumwisseling.

Het is de mantel van de Wizard of Oz. Hij gaat hier - vergezeld van een blauwe dame - de hoofdingang van het kasteel binnen, gevolgd door een gele en een rode lady. Na uitvergroting blijkt de 'Red Lady' een sterke gelijkenis te vertonen met de dame op het artikel met het opschrift "Zij laat 130 miljoen achter". Op bijlage 3 staat zij afgebeeld met haar zus Sarah Mc Corquodale Spencer. Die foto heb ik uit een Duits boulevardblad overgenomen. Ik ben zeer gecharmeerd van Sarah's paarse MANTELPAKJE, zoals ik dat ook bij Gianni Versace heb aangetroffen in Puerto Banús. Diana was van mijn bezoek aan Warwick eind april 1997 op de hoogte. De volgende dag - zondag 27 april dus - heb ik een kerkdienst bijgewoond in St. Mary's Church.

De dienst stond onder leiding van reverend David Brindley. Ik heb de heer Brindley bij die gelegenheid verzocht Diana en mij op 28 september daaropvolgend in de Anlicaanse kapel op Paleis Het Loo in het huwelijk te verbinden ingeval zij mijn aanbod zou accepteren. Daar zag het immers volop naar uit. Zo stond ik tijdens de kerkdienst naast de heer Rhodes, Master of Lord Leicester's Hospital. Hij is een goede bekende van de Britse Koninklijke Familie. Bijgaand enkele beelden van het bezoek van 'The Queen Mum' aan zijn gastenverblijf (bijlage 11). Hij heeft ook mijn gesprek met de heer Brindley gevolgd na de dienst en nodigde mij uit om de volgende dag nog even bij hem langs te komen. Dat heb ik gedaan op maandagochtend, kort voor mijn bezoek aan Philip Homer in Stratford. De heer Rhodes liet blijken dat een gesprek niet meer zo noodzakelijk was, waaruit ik heb opgemaakt dat er al een besluit dienaangaande moest zijn gevallen. Ik had immers van David Sharp in Eton de opdracht gekregen 'to continue writing'. Het hele verhaal brengt mij in gedachten terug naar de periode waarin de "War of the Roses" nog centraal stond. Dat verhaal kwam pas goed in beeld ná de kerkdienst tijdens mijn daaropvolgende bezoek aan Warwick Castle. Ik las daar bij de ingang van The Kingmaker:

It is the 25th March 1471 - the mediaeval household at Warwick Castle is preparing to leave for the battle of Barnet. The commander is Richard Neville, Earl of Warwick, the man who was the power behind the English throne for twenty-years earning him the name "Kingmaker."

At one time during the Wars of the Roses he held two kings in captivity, Edward IV here at Warwick Castle and Henry VI in the Tower of London. He held the titles of Captain of Calais, Governor of the Channel Islands and was a Knight of the Garter.

On 14th March 1471 Edward IV landed at Ravenspur in Yorkshire, from exile in The Netherlands. Kingmaker's forces intercepted him on the way to London at the battle of Barnet. It was Easter Sunday.

Tegenwoordig is - zoals je weet - in het kasteel een wassenbeeldenmuseum gevestigd. Zo trof ik er onder meer een beeld van koning Edward VII, alsmede van Lord Spencer uit het eind van de 19de eeuw. De Spencers zijn er zeer goed thuis op dat kasteel, zoals ook al moge blijken uit het beeldje van de 'peacock' met de twee gebroken paddestoelen, die ik in het najaar van 1996 als verrassing had ontvangen, nadat ik een clowntje op St. James's had laten bezorgen om My Lady op te vrolijken na alle problemen uit de voorgaande periode. Daar kan ik nog veel meer foto's van laten zien, van die betreffende zondag rond 'Easter'.

Op maandag 28 april ben ik eerst even naar St. Mary's gegaan met een briefje voor David Brindley. Vervolgens naar Stratford. Hoewel het 'not allowed' was om in het kantoor van de Tourist Board foto's te maken, werd er voor mij een uitzondering gemaakt. Ik trof daar een portret aan van Shakespeare alsmede van mijn nieuwe partner.

Van de redactie van het NRC Handelsblad kreeg ik in de tijd dat zij haar jurken ging veilen nog een speciale bijlage van het Parool met deze afbeelding toegezonden. Met dank aan het NRC.

In Stratford stond er weer een roos afgebeeld op de affiche van de Royal Shakespeare Company (bijlage 10). Ik zie dat zij naast Much Ado about Nothing ook het toneelstuk Camino Real in hun repertoire hebben. Het lijkt mij derhalve zinvol dat zij dat stuk op 9 november aanstaande in het Teatro Cervantes opvoeren in Málaga.

Op dinsdag 29 april heb ik eerst nog een bezoek aan Lord Leycester Hospital gebracht en mij bij de heer Rhodes gemeld. Ik was welkom.

Nadien rond het middaguur nog even - samen met een makelaar van Loveitts in Warwick en Leamington een voor mij op dat moment betaalbaar appartement bezocht in 51 Kenilworth Road te Royal Leamington Spa.

Ik had mij voorgenomen mij daar tijdelijk te vestigen zodra de samenwerking met het Spaanse Instituto Cervantes in de Benelux rond zou zijn en My Lady de zaken met de investeerders in de holding verder zou hebben geregeld. Van daaruit ben ik naar Kings Lynn gereden, omdat Diana uit die streek afkomstig was.

Rond sluitingstijd (1650) nog even een kort gesprek gevoerd in de Town Hall. Vervolgens heb ik besloten niet naar Sandringham te gaan in verband met het 'commitment' dat ik met Sergeant David Sharp was aangegaan. Van daaruit naar Cambridge. Rond 22.00 nog even Kings College bezocht. Het was closed.

Pas op Eerste Kerstdag van datzelfde jaar zou ik daar opnieuw op bezoek gaan. Met een pakketje Letters voor John Boulter. Dat heeft hij dankbaar in ontvangst genomen. Daarna naar Althorp House - die foto's heb je al gehad - en voor het laatst naar Warwick.

Herman heb ik vanmorgen getracht te bereiken om hem voor te stellen te ontspannen in de sauna hier. Hij was echter niet thuis. Geef dit pakketje - na doorlezing - dus maar aan de heer Van Amstel in Bunnik. De geleden schade - zowel materiëel als immateriëel, zowel zakelijk als privé - dient volledig op de Chairman van Harrods Knighsbridge te worden verhaald. De deadline is 31 augustus van dit jaar.

Liefde is... ...stiekem naar haar kijken

Ik denk niet dat ze daarvan gecharmeerd is
John L. Van der Heyden

6 AUGUSTUS 2000 PACE ET JUSTITIA