10 SEPTEMBER 1996 THE ANGEL ON THE BRIDGE TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST