3 februari 2000. Betreft: BUILDING THE HOLDING VIII Kenmerk: JH/LH20000203. Dear Elizabeth, Nijmegen donderdag 3 februari 2000. Liefde is... ...zijn E-mailtjes lezen. Aangezien E-mailtjes niet kunnen worden bekrachtigd met mijn handtekening en ik bovendien nog niet beschik over jouw Emailadres deze keer mijn rapportage van gisteren en vandaag op de gebruikelijke wijze. Vertrek Nijmegen Dukenburg 12.40. Centraal 12.56. Vandaar via Zutphen naar Apeldoorn, waar ik rond 13.50 aankwam.

Bankzaken/Diamonds are forever
Onderweg las ik in de Volkskrant van zaterdag 29 januari het artikel
"De boze droom van Rijkman Groenink. De grootste bankfraude in de Nederlandse geschiedenis achtervolgt ABN Amro al sinds 1996. Aankomend topman Rijkman Groenink is van meet af aan betrokken geweest bij de genante zaak. Kwade dromen kan Rijkman Groenink aan de vooravond van zijn machtsovername missen als kiespijn.
Dan wordt het hoogtijd dat er gauw eens een antwoord komt op mijn volgende brieven aan de heer Jan Kalff nadat mijn kredietaanvraag ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux op onjuiste gronden was afgewezen. De stichting zou een commercieel oogmerk dienen. Dit is uiteraard volstrekt onjuist gezien het gestelde in Artikel 2b:

a. de bevordering van de Spaanse taal en cultuur; en
b. de bevordering van Nederlands-Spaanse samenwerkingsprojecten in de meest ruime zin.
Zij beoogt geen winst.

Berichtgeving aan directie ABN-AMRO: CURRICULUM VITAE, Ontwikkeling instituto Cervantes Benelux, Truc van de eeuw. Op dezelfde dag: Bestuurswisseling. Het in de eerste brief vermelde bedrag ad 2,5 mio heeft de stichting tot op heden nog steeds niet ontvangen. Reden waarom ik overweeg mijn relatie met de ABN-AMRO te verbreken. Uiteraard in het kader van een ingebrekestelling. De heer Veltman had kort daarvoor nog het volgende faxbericht van mij ontvangen: Bestuursverantwoordelijkheden. In de tussentijd heb ik de heer Kalff regelmatig en naar behoren geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de markt waarin onze organisatie zich beweegt: Uitbreiding Zuid-Amerika, Nieuwe bedrijfsstructuur, Marktonderzoek. Anderhalf jaar later: Steunbetuiging. En tenslotte: Adreswijziging. Vorige week dinsdag ben ik de bus van de voetballers van Anderlecht onder meer binnengegaan omdat zij worden gesponsord door de Generale Bank. Aangezien ik als enige over het formele recht beschik om een bank in de Benelux onder de naam Bank Cervantes te introduceren neem ik mij thans voor - tezamen met de Bank Cervantes Helvetia - tot overname van zowel de ABN Amro alswel de Generale over te gaan, als zijnde de nieuwe financier van de holding. Ik ben immers van al deze schandalen niet meer gediend. Het heeft mij al lang genoeg geduurd. Ik vervolg daarom mijn rapportage van gisteren. Op 2-02-2000 2.02p.m. bereikte ik de Hoofdstraat van Apeldoorn.

The Dubliner was nog gesloten. Er hing wel een aankondiging van de John Wright Band.

Van daaruit ben ik via de Loolaan naar Paleis Het Loo gewandeld. Ik kwam daar om 14.46 uur aan. De laatste rondleiding was al om 14.30 uur begonnen. Ik kreeg echter nog de gelegenheid om mij bij de groep aan te sluiten. Bij het binnengaan van het paleis werd mij al gezegd "U was al gesignaleerd". De gids - een buitengewoon sympathiek heerschap van een jaar of zeventig - hij zou jouw vader kunnen zijn (ik was voortdurend geneigd om hem aan te spreken met Mijnheer Halbertsma) - was tot in detail op de hoogte van al hetgeen zich in het paleis bevond. Wij kregen - onder meer in de Anglican Chapel - de gelegenheid om vragen te stellen. Enkele gasten uit Denemarken stelden daarbij de vraag of de toekomstige koningin van Nederland protestant moet zijn. Dat is tot op heden nog altijd het geval geweest. Ik heb echter geen bezwaar tegen een R.K. Divisiemanager van het Instituto Cervantes USA. Interessant was ook de mededeling dat de gehele Britse Koninklijke Familie in 1988 op Het Loo aan een diner heeft aangezeten ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het paleis. Er waren ook enkele veranderingen zichtbaar sinds de laatste keer dat ik er ben geweest. De inrichting van de slaapkamer van Koning-Stadhouder Willem III was veranderd. Het ziet ernaar uit dat de kamer in de kleuren geel en Nassaublauw weer is teruggekeerd naar KP. Er is een rood bed uit Engeland voor in de plaats gekomen. De rondleiding eindigde om 16.30 en heeft mijn historische inzichten weer sterk verdiept. Hiervoor mijn dank. Na afloop nog even kort een blik geworpen in de tentoonstelling Onder de Oranje Boom. Veel tijd had ik er niet meer voor, maar ik zal de aldaar ontvangen genealogische gegevens in mijn dossier opnemen. Om 17.00 uur heb ik mijn brief van 11.59 gepost in de brievenbus voor het paleis.

Met de trein van 17.37 ben ik vervolgens naar Brummen gereisd. De tijd om samen romantisch te dineren was blijkbaar nog niet aangebroken. Daarom heb ik bij de receptie mijn gewenste organisatiemodel afgegeven ten behoeve van de heer De Lange. Dit heb ik eveneens besproken met Jurgen aan de bar. Hij liet mij weten dat Ramon verhuisd is naar Miami, de woonplaats van JULIO IGLESIAS en MIRANDA RIJNSBURGER. Jurgen was van mening dat er nu eens druk achter de zaak gezet moet worden. Daarom heb ik het ontwerp ook verstrekt aan de heer A.J.J. Defesche, Algemeen Directeur van het bedrijf Vitakraft in Eerbeek, omdat daar het plan is geboren. De heer Defesche woont in de Karmelitessenlaan in Arnhem. Met de trein van 18.50 ben ik nadien naar Apeldoorn teruggegaan. Het was druk in The Dubliner. Vele oude bekenden die ik in Schotland heb leren kennen. Onder meer de jongeman uit Langweer, met wie ik een intensief gesprek heb gehad op nieuwjaarsdag tijdens onze wandeling naar het monument van Wallace.

Uiteraard was het wederom een warmhartig weerzien met John Wright, Kenny Speirs en Stewart Hardy van de John Wright Band. Tijdens de pause heb ik Stewart inzage gegeven in een afschrift van mijn Last Will. Hij heeft dat met groene inkt persoonlijk ondertekend met de woorden "It's crazy". Waarop ik heb gereageerd met "Yes, It's crazy. But it's true". Daar was hij het volledig mee eens. Met het gevolg dat hij nog nooit zo virtuoos op zijn fiddle heeft gespeeld als in de tweede helft van hun optreden.

Aangezien ik de laatste trein van 23.07 uur diende te halen ben ik nog tijdens het optreden vertrokken. John had zich op dat moment even teruggetrokken. Hierdoor kreeg ik de gelegenheid tussentijds nog even afscheid van hem te nemen met de woorden "Till next time, before The Magistrate of London". "Yes, till then", was John's Answer "Take good care". Het met mijn toestemming door Stewart getekende stuk kan in het proces worden ingebracht. We kunnen een aanvang maken met de uitgave van Our Quixotic Quest. Ik ben zoëven (15.00) op zoek gegaan naar het NRC van vandaag met de huwelijksadvertenties. De krant moet echter nog worden bezorgd en ik heb nog iets lopen bij het Bureau Vrij-voor-Twee in Noordwijk. Ik citeer: Logeeradres. Het lijkt mij niet verstandig het op dat moment opgestarte proces te doorkruisen. Ik laat het graag aan jou over om dienaangaande een goed en betrouwbaar advies te verstrekken. Ik heb wél weer eens behoefte aan een visible manager. It's up to you, John L. Van der Heyden. Bijlage: Afschrift Brief Last Will met mijn toestemming ondertekend door S.A. (Stewart) Hardy van de John Wright Band. P.S. I still consider the publication of the False Last Will of the Princess of Wales as a crime against Our Organisation.

4 FEBRUARI 2000 BUILDING THE HOLDING IX