Interne code AA2410
De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de ABN-Amro De weledele heer Mr P.J. Kalff Postbus 283 1000 EA AMSTERDAM Datum: 12 november 1996 Betreft: UITBREIDING ZUID-AMERIKA Kenmerk: ICB/ABN961112

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer Kalff, Met veel genoegen heb ik vandaag kennis genomen van uw voorgenomen uitbreidingsplannen in ZUID-AMERIKA. In dit verband zal het Instituto Cervantes Benelux in de toekomst een belangrijke functie kunnen vervullen. Ik beschik thans over een vermogen van Hfl. 80.000.000,- in de vorm van een vordering op de Staat der Nederlanden en ben op zoek naar een samenwerkingspartner teneinde het gezamenlijke kapitaal in te brengen in een Instituto Cervantes Holding Ltd. Ik streef daarbij een organisatiestructuur na conform het model van Content Beheer, gericht op het ontwikkelen van Nederlands-Spaanstalig arbeidsmarktbeleid. De organisatie wordt thans in Brussel vorm gegeven en het Instituut zal bij de afdeling bedrijfsondersteuning van de Europese Commissie worden geïntroduceerd. Opleidingen 'Spaans voor het bankwezen' zijn al geruime tijd in portefeuille. Ik reken op een uitstekende samenwerking, Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN

24 NOVEMBER 1996 NIEUWE BEDRIJFSSTRUCTUUR TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ABN-AMRO

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN