STRICT VERTROUWELIJK Advocatenkantoor Nauta Dutilh. T.a.v. Mr. E.J. Arkenbout Postbus 7113 1007 JC AMSTERDAM. Datum: 14 juli 1992. Betreft: Instituto Cervantes i.o. Uw kenmerk: EA/tb/3011378 - Cervantes. Geachte heer Arkenbout, In dank ontving ik uw schrijven van 10 juli jl.

Ter completering van het dossier zend ik u bijgaand een afschrift van mijn brief aan de cultureel attaché van de Spaanse ambassade in Den Haag, mevrouw M.J. Alonso, naar aanleiding van een onderhoud met haar op 13 april jl. m.b.t. "I.C.Sp.". Tevens sluit ik mijn conceptbrief aan I.C.Sp bij. Alvorens deze te verzenden stel ik uw commentaar sterk op prijs. Met vriendelijke groet, John van der Heijden.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN