17 december 1998. Betreft: BENOEMING Kenmerk: JH/LH981217. Beste Liesbeth, Dit is een heuglijke dag waarop de Vossenjacht blijkbaar weer is geopend. Gisteren werd ik gebeld door mevrouw Van der Ploeg van het Zilveren Kruis te Noordwijk in verband met de verzekeringen van het nieuwe personeel. Ik heb haar laten weten dat ik jou heb verzocht die zaak te regelen aan de kust. Dat kon zij goed begrijpen. Gisteravond heb ik weer een bezoek gebracht aan Descansa totdat de bombardementen begonnen om 23.00 uur. Dat was goed getimed. Ik had daar een aangenaam onderhoud met de buren van het pand Biltstraat 206. Ik zou het zeer op prijs stellen als jouw collega's aldaar zich over mijn postbus ontfermen wanneer ik in Spanje vertoef. Je beschikt nog over de sleutel naar ik mag aannemen. Deze benoeming is een beetje ongebruikelijk. Wat dacht je van een Griekse maaltijd in de Drakenburgstraat. Kostas heeft al een kaartje van mij gekregen en ik dien er eveneens te gaan eten vanavond. Gisteren heb ik wederom vijf gambas genuttigd. Zonder sinaasappel deze keer. Ik kreeg wel twee schitterende brochures in het kader van Bezieling in de juiste kleurencombinatie. Die portefeuille is inderdaad weer terecht. De goede fee is blijkbaar weer op bezoek geweest. Eergisteren heb ik eveneens bij Mykonos gegeten. Daar trof ik de heer en mevrouw Verstegen uit de Weeresteinlaan. Zij informeerden nog naar mijn polstasje. Maandag wordt het voorlopig koopcontract opgemaakt. De nieuwe eigenaresse van het pand wordt Manon Arts, geboren op 9 maart 1973 te Woerden en thans als account manager woonachtig op de Graafsebaan 26 A, 5384 RT HEESCH. Dat is bij Oz. Wellicht kan zij ook voor de postbus sorgdragen. Bij deze benoem ik jou derhalve tot directeur van ons bedrijf. Wellicht kunnen wij dat bekrachtigen tijdens de nieuwjaarsreceptie op de Baak. Van Harte. Bijlagen: Brief DESERT FOX d.d. 17 december 1998; Fotocollage 'De Kerst valt vroeg dit jaar....'

20 DECEMBER 1998 VORSTELIJKE ZAKEN