2 januari 1998. Betreft: GELE KAARSEN. Kenmerk: JH/PO980102. Beste Peter, Was mijn laatste brief in het oude jaar aan Liesbeth, de eerste in het nieuwe jaar is voor jou. Op nieuwjaarsdag heb ik hier aan de Oude Gracht gegeten in een Italiaans restaurant. Daar stonden gele kaarsen op tafel. Dat is wel zeer symbolisch. Wat de betekenis van kaarsen inmiddels is geworden heb je inmiddels wel begrepen, denk ik, nadat ELTON JOHN een liedje heeft gemaakt van mijn Candle in the Wind. Oud en Nieuw heb ik in Utrecht doorgebracht. Het jaar heb ik afgesloten met de aanschaf van het boek De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha, de laatste vertaling van Barber van de Pol. Van Herman kreeg ik ook een leuke nieuwjaarswens met een artikel over Cervantes op Nummer één. Zo hoort dat ook. De eerste verrassing in het nieuwe jaar was een bloemstukje met rode en witte bloemen in de vorm van rozen. Ze hebben de kleuren van de Engelse vlag, zoals die fier wappert op de trans van Warwick Castle. Daar heb ik nog een Koninklijke Missie te vervullen. Nog steeds. Maar ik kan maar op één plaats tegelijk zijn en mijn werk dient hier te worden voortgezet in de Benelux. De bloemen in het boeket zijn exact dezelfde als van de rode bruid in de etalage van l' Innovation. Ik voel mij al geruime tijd aangetrokken door rode bruidsjurken. Het zou leuk zijn als we dit jaar toch nog een feestje kunnen vieren, nu het feest op Paleis Het Loo niet is doorgegaan. Ik zal dienaangaande hieronder een brief schrijven aan Oom Piet uit Zuid-Afrika. Ik heb ook weer champagne gedronken. Twee flessen. Voor jou geldt exact hetzelfde natuurlijk. Je kunt maar op één plaats tegelijk zijn. Daarom drink ik jouw fles ook steeds leeg. Net als een priester. Dat zijn wij zo gewend in the Family Lord Hyde Brooke, zoals ik in het Verenigd Koninkrijk thans te boek sta, naast de titel Prince of Europe. Wat dat betreft heb ik veel van je geleerd. De enige zekerheid zit in jezelf. Daarom heb ik mijzelf Prince of Europe gedoopt. Zo ging dat al in de middeleeuwen. En dat wordt door de Britse Koninklijke Familie zeer gewaardeerd. Reken maar van YES. Nieuwjaarsdag heb ik afgesloten met een bezoek aan de film Tomorrow Never Dies. Leuk om weer enkele bekende beelden terug te zien. 007 beschikt over betere hulpmiddelen dan 001 en ook over een betere conditie. Daarin moet ik dus nog wat extra investeren. Onze talenkennis is natuurlijk veel beter dan die van James Bond. Het wordt hoog tijd dat hij Esperanto leert. Vind je niet? Dan kan hij in ieder geval dit jaar nog met jou van gedachten wisselen op jouw landgoed in Parijs.

Hier komt mijn feedback
Op de eerste plaats heb ik mij de volgende fragmenten uit jouw boek eigengemaakt (op verzoek van de heer Herschdorffer van uitgeverij Bosch Keuning in De Bilt heb ik dit fragment uit mijn dagboek verwijderd vanwege het copyright zoals dat ook berust op mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales).

Op de eerste plaats reageer ik hierop door de bril van een werkgever. Ten gevolge van mijn laatstgenoten opvoeding op de Baak lukt het mij niet zo goed meer om door de bril van een werknemer of potentiële sollicitant te kijken. Ik hoop echter wel dat zich het komende jaar talloze sollicitanten zullen aandienen om mijn (of ons) nieuwe bedrijf van de grond te tillen. Ik hoop daarom dat ik gebruik kan gaan maken van de in hoofdstuk 1 vermelde flexibel inzetbare arbeidskrachten. Interessant zijn de cijfermatige gegevens die je hebt weten op te hoesten. Zo heb ik chronisch behoefte aan cijfers omtrent werkzoekenden met een Spaanstalige achtergrond. Jouw stuk is zo goed dat ik overweeg gedeelten hieruit in mijn Business Plan op te nemen. Dit plan is immers afkomstig van het basisplan dat geleid heeft tot de operationalisering van jouw onderneming. Het is in de loop der jaren vele malen veranderd ten gevolge van de toetsing aan de praktijk en ik ben van mening dat het bedrijf - met medewerking van door mij beoogde partners - dit jaar een succesvolle start moet kunnen krijgen. Het doet mij deugd dat je in de afgelopen jaren de belangen van Hare Majesteit hebt gediend. Je zult inmiddels ook goed hebben begrepen dat ik zeer op Majesteiten ben gesteld. In Nederland, België, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De uitzendbranche moet een belangrijk deel van de uitvoering van het plan gaan uitmaken.

Carrière maken: elk afscheid is een nieuw begin
Dit stuk heb ik met bijzonder veel genoegen gelezen. Vooral jouw levensverhaal vond ik leuk om terug te zien. Ook dat van Gerda en Toby. Met name het herbeleven van onze gemeenschappelijke ervaringen vind ik zeer verrijkend. De meest vruchtbare grond zit inderdaad niet in de toppen, maar in de dalen. Zonder momenten van bezinning heeft een mens geen ruimte tot verdere positieve groei te komen en als er geen geld meer door externe bronnen wordt aangeleverd is het zaak het eigen ontwikkelingsproces zelf ter hand te nemen. Ik heb inmiddels in de ontwikkeling van mijn plannen al zo'n kleine honderdduizend gulden privé geïnvesteerd en heb er vertrouwen in dat dat geld wordt terugverdiend. Dat stel jij ook terecht in hoofdstuk 3. In de ogen van velen zal ik als WAO-er waarschijnlijk tot de categorie behoren van mensen die geen werk hebben. Ik werk echter als een bezetene om uit die hatelijke WAO-situatie te geraken. In feite zou er een ander soort maatschappelijk vangnet moeten komen voor 'senioren' die tot het einde van hun leven een belangrijke rol in de samenleving willen blijven vervullen. Ook mensen 'langs de kant' beschikken over veel expertise die nog zeer zeker vruchtbaar kan worden aangewend.

Zittenblijven is vastroesten
Ik ben blij te kunnen vaststellen dat je je realiseert dat je al 11 jaar het gezicht van je bedrijf naar buiten toe vormt en blijkbaar ook aan een nieuwe uitdaging toe bent. Je hebt nog 25 jaar te gaan voor je pensioengerechtigde leeftijd. Zodra je mijn huidige plan omarmt en ermee aan het werk gaat ligt een glorieuze toekomst voor jou en je medewerkers in het verschiet. Daar ben ik van overtuigd. Uiteraard kun je ook combineren. Breng je expertise in mijn organisatie in op het gebied van loopbaanbegeleiding en het inrichten van het kantoor in ZEIST. Vanuit de Baak wordt er volop meegedacht. Daar kunnen wij - mits zakelijk - zeer goed op terugvallen.

Ondernemer van de eigen loopbaan
Mijn plan van aanpak is mijn Business Plan. Tevens zijn tal van beleidsuitgangspunten verwoord in mijn Letters to Diana, Princess of Wales dat inmiddels onder meer bij Koningin Elizabeth en de erven Spencer berust.

Ik hoop dat de familie Spencer mijn plannen thans ook daadwerkelijk gaat ondersteunen en jij een groot aantal sollicitanten kunt aanleveren die The Business kunnen gaan runnen. Kennis is macht, maar kennissen zijn dikwijls vele malen machtiger, vooral wanneer het familieleden zijn van staatshoofden en regeringsleiders. Ook ik heb mij sinds 28 augustus vorig jaar volledig gericht op de open sollicitatie en mij volledig gefocust op de problematiek van de Britse Monarchie, die ik thans tot een oplossing heb gebracht en waarbij helaas een slachtoffer te betreuren valt. Ik heb ook gezocht naar de Mount Everest in mijzelf ondanks de zwakke inkomenspositie. Cervantes is - naast Diana en Liesbeth - daarbij mijn belangrijkste inspiratiebron gebleven: 'Op geestkracht komt het aan', zei Cervantes en die waarheid heeft de eeuwen doorstaan. Ambitie en realisme doseren is daarbij een zeer belangrijke voorwaarde. Mijn strategische en meetbare levensdoelen heb ik in mijn Business Plan verwoord. Zij zijn tot op heden - qua beleidslijn - gerealiseerd. Het ongeluk in Parijs heeft echter het bereiken van mijn doelstelling per 28 september vorig jaar verhinderd. Op basis van mijn loopbaanadvies van 1991 heb ik voortdurend aan decision makers gecommuniceerd, hetgeen je uit mijn Letters kunt opmaken. Nieuwe levensdoelen heb ik enige tijd geleden aan Liesbeth doen toekomen. Ik heb dat daags na mijn verjaardag in mijn brief met de titel HET BUBBELBAD samengevat in tien punten:

1. Mijn Blauwe Engel terug
2.
Terug naar de kust
3.
De Engelenburg overnemen
4.
Een Management Team vormen
5.
Een uitzendbureau op Schiphol
6.
Snel rijk worden
7.
Veel reizen maken
8. Met jou naar Zuid-Afrika
9.
Kerst samen vieren
10.
Mijn beleidsplan realiseren

In grote lijnen begint deze selffulfilling prophecy zich al te voltrekken. Ik heb Liesbeth al in geen jaren meer gesproken, maar toch geniet zij nog steeds van mij mijn volledige vertrouwen. Dat geldt overigens ook voor jou en Paul Karis. De brief heb ik de titel HET BUBBELBAD gegeven in verband met de inspirerende gesprekken die ik daar in de loop van mijn leven heb gevoerd welke hebben geleid tot tal van ondernemersactiviteiten. Dat moet nu ook weer kunnen. Daarbij is het inderdaad belangrijk gestructureerd te kunnen werken aan een gelukkig leven. Ik heb de laatste jaren ontzettend veel plezier beleefd aan mijn familie-onderzoek. Vooral toen bleek dat enkele takken van de VAN DER HEYDENS in het verleden over tal van kastelen en landgoederen hebben beschikt, waaronder de Doornenburg bij Nijmegen en De Engelenburg in Brummen. In de Napoleontische tijd was dit kasteel eigendom van JONKHEER THEODOOR VAN DER HEYDEN en ik ga er graag regelmatig naar toe om met enkele nieuwe vrienden in een Rolls Royce te rijden.

Prinses Diana is er vorig jaar overigens ook nog op bezoek geweest in haar heli, nadat ik haar een aanzoek had gedaan. Maar dat lees je wel in mijn brief aan Oom Piet. In ieder geval heb ik de afgelopen tijd zeer intensief in een ander geïnvesteerd. Zeker in Engeland. Daarnaast heb ik ook tijd 'verdaan' met zaken als slapen, luisteren naar muziek, kijken naar tv, lezen en het bezoeken van familie en kennissen. Daarbij had ik wel één doel voor ogen: het realiseren van de Nederlands-Britse Family Company VAN DER HEYDEN/SPENCER. Nu dat bedrijf niet kan doorgaan denk ik - indien mogelijk - aan een familiebedrijf VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA. Het is immers van het grootste belang om gemeenschappelijk aanwezige expertise te bundelen om tot succes te komen. Ik heb haar overigens laten weten dat jij ooit eens met de gedachten hebt gespeeld om haar uit te nodigen in de sauna. Op zich is dat absoluut geen slecht idee. Er worden goede ideeën uitgewisseld in dat bubbelbad, zowel tussen heren als tussen dames of beide. Ik denk echter niet dat zij daar zeer op gesteld is. Ik stel vast dat Toby zich inmiddels heeft opgeworpen tot trainer en zich heeft ontwikkeld als meester in de T'ai Chi. Dat is goed. Ik had bij Nieuw Elan ook een collega die zich daarin trainde. Het is een uitstekende techniek om de juiste balans te vinden en vanuit die balans evenwicht in het team tot stand te brengen. De term money magnetism spreekt mij zeer tot de verbeelding. Je zult dienaangaande in mijn Letters kunnen vaststellen dat ik heb geleerd vooral in grote bedragen te denken. Ook dat moet er dit jaar dus uitkomen. Zeker nu de Amsterdamse beurs een record omzet heeft gedraaid van meer dan één biljoen guldens. Dat is duizend miljard: Hfl. 1.000.000.000.000,-.

Ook u kunt weer directeur worden!
Dit is een zeer inspirerende boodschap. Het meest typerende voorbeeld hoe radicaal een nieuwe carrièrekeuze kan worden ingezet komt voort uit mijn eigen beslissing om van de ene op de andere dag op mijn visitekaartje te zetten 'Instituto Cervantes Holding Limited', Johannes L. Van der Heyden, Vice President, in het volledige vertrouwen dat mijn collega in NOORDWIJK voor mij tijdens de noodsituatie van begin september in de bres is gesprongen, zoals wij dat voor elkaar doen als 'brothers and sisters in arms'. Hoewel ik mij in de afgelopen tijd zo flexibel heb opgesteld als graniet denk ik toch dat mijn levensverhaal voldoende elementen van 'adaptive challenge' bevat. Dit levensverhaal vind je ook in mijn Letters to Diana

Omgaan met verliesverwerking
Het grootste verlies in mijn leven is uiteraard het verlies van My Lady geworden. Het had niet veel gescheeld of ik had net als Moeder Theresa het leven gelaten. Vanaf 1 augustus 1996 (het opsteken van de Candle in the Wind) ben ik in feite 24 uur per etmaal met haar bezig geweest om de brug te slaan. Ik voel me nu echter weer in staat om deze emoties in rationaliteit om te zetten. Ik heb inmiddels al heel wat scheidingen achter de rug. Vooral de ontbinding van mijn zakelijke huwelijk in 1991 heeft tot lijden geleid, hoewel het bedrijfsmatig onafwendbaar was, aangezien het - gele - bedrijf dat ik had opgericht inmiddels het grootste marktaandeel van ons bedrijf had opgesoupeerd. Dat neemt niet weg dat de gemeenschappelijke ervaringen staan als een paal boven water en je ook in elkaars geest kunt verdergaan, ook al zie je elkaar in geen jaren meer. Welke binding kan ontstaan zie je vooral bij de oorlogsveteranen. In dat verband heb ik inmiddels een sterke band opgebouwd met de Engelandvaarders. Scholing voor een nieuwe start is vooral van belang voor hispanisten, waarvoor de markt naar mijn inzichten een booming business gaat worden in de komende tijd. De juiste man of vrouw op de juiste plaats wordt daarbij allesbepalend. Ikzelf denk weer veel plezier te kunnen beleven aan mijn deelname aan de BAAK-KRING en de hieraan gekoppelde counsellinggesprekken. Ook hetgeen ik in deze brief uit jouw boek heb overgenomen is een nieuwe stimulans om verder te gaan in teamverband en samen 'win-win'-situaties te creëren. Het verhaal over consumeren of consuminderen is mij bekend en ik handel dus als zodanig. Ik tracht met zo weinig mogelijk middelen een zo hoog mogelijke investering in mijn/onze toekomst te realiseren. Het verhaal van het Vrekkenechtpaar is mij bekend. Zij traden vorig jaar op 13 november op tijdens het Congres De Nieuwe Economie.
Een historische bijeenkomst waarbij mijn bedrijf werd gelanceerd, getuige de ooievaar op de brochure. Ik kreeg keurig een plaats naast Hans Blankert aangewezen en heb Hans laten weten dat mijn organisatie zonder meer van de grond komt. Al val ik er dood bij neer. Dat laatste idee heb ik echter laten vallen. Het is belangrijk dat We samen van het leven genieten. Down shifters kunnen zich ook achter mijn plannen scharen. Er is nog zoveel werk te doen. Voor mij is werken ook een hobby waar veel tijd in gaat zitten. Een materiële honorering lijkt mij echter wel op zijn plaats, met name ter compensatie van de door mij gemaakte onkosten. Ik werk immers altijd vanuit een hogere doelstelling: anderen aan het werk helpen. Daar mag wel een vergoeding tegenover staan. 'Het lot van de geenverdieners onderschrijf ik volledig. Ik behoor zowel tot de job losers als de job leavers. In feite reken ik mij vooral tot de laatstgenoemde categorie. Op 5 januari aanstaande is het precies zeven jaar geleden dat ik Liesbeth in kennis heb gesteld van het nieuwe toekomstbeeld dat ik toen voor ogen had. Dat had onze scheiding in 1991 tot gevolg. Zij is nu echter wel statutair directeur van de Baak. En daar ben ik zeer trots op. Wij waren immers ook een belangrijke spiegel voor elkaar en hebben veel van elkaar geleerd. In materiële zin heb ik zeven magere jaren achter de rug, maar de opgedane ervaringen zijn van onschatbare waarde. Ik reken er dus op dat de zeven vette jaren nu een aanvang nemen. To rush into another job is often to set oneself up for failure van Glassner is een zeer wijze uitspraak, die ik ook volledig onderschrijf. Ik denk dat ik de juiste keuzes heb gemaakt door diep in mijzelf te gaan en mijzelf daardoor ook beter heb leren kennen en ook heb ervaren hoe mensen om mij heen van kritisch tot positief tegen mij zijn gaan aankijken. "U bent al beroemd" werd mij hier gezegd, toen ik nog maar enkele weken in Utrecht woonde.

Ik vervolg met je vingeroefeningen. Hetgeen je hebt gesteld in Carrièreplanning volgens een systematische aanpak heb ik al achter de rug. Dat proces kan echter eindeloos herhaald worden. Dat geldt ook voor het vaststellen van mijn persoonlijke normen en waarden die ik heb verwoord in mijn Mission Statement van vorig jaar en per fax aan Hare Majesteit heb doen toekomen: Ethiek, Integriteit en Menselijke Waardigheid. Deze maatschappelijke discussie heeft inmiddels onder talloze lagen van de bevolking een aanvang genomen en zal zich verder doorzetten in de Europese Unie. Als geambieerde werkomgeving kies ik voor een kasteel of paleis. Daar voel ik mij Het Beste thuis. Als levensdoelstelling heb ik eerlijk gezegd wel behoefte aan een nieuw gezinsleven, waarbij ik werk kan combineren met reizen en hobbies, zoals paardrijden.

Waar staat u na vandaag over 20 jaar?
Over twintig jaar ben ik 70 als ik niet op het landgoed Althorp begraven lig. Mijn familiestudie stemt mij echter optimistisch aangezien de gemiddelde hogere leeftijd in de familie zo rond tachtig jaar bedraagt. Over twintig jaar zit er in Engeland een vijfendertigjarige King William op de troon. Voor hem is ook een Quixotic Quest weggelegd. Dat zal hij zich zeer goed realiseren naarmate hij later de levenswandel van zijn moeder zal beseffen. Ik zie mijzelf op een groot cruise-schip. Een soort Residence Sea, met een eigen appartement en omgeven door vrienden. Het schip maakt een wereldreis en doet daarbij tal van aantrekkelijke havens aan. Het artikel in de krant heeft als titel

CERVANTES SAVED THE MONARCHY

Ik ben benieuwd naar de uitspraken van mijn vrienden en (oud)collega's. Ze moeten uiteindelijk zelf weten wat ze over mij zeggen. Maar ik denk wel dat het een goed verhaal is. Al mijn wapenfeiten tot op heden staan beschreven in mijn Letters. Een periode van 20 jaar overzien is natuurlijk niet gemakkelijk, maar ik zie wel veel stranden, zee, paleizen, kastelen en wuivende palmbomen in de toekomst. Ook veel kleuren. Dat is wel reëel. Een bedrijf als Amway kan daar bijvoorbeeld zeer veel aan bijdragen.

Welke boodschap zou u willen uitdragen aan anderen?

Het reclamebord zal de volgende tekst bevatten:

GEEF GUL AAN HET CERVANTES FONDS

Uw bijdragen komen ten goede
aan ontwikkelingsprojecten
voor Spaanstalige landen

Het Cervantes Fonds is een initiatief van de

EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION

Erkend door de Koninklijke Huizen
van
Nederland, België, Luxemburg,
Spanje en het
Verenigd Koninkrijk

(giro 4729266)

Brief aan Oom Piet

Hierbij ontvang je mijn Brief aan Oom Piet in Zuid-Afrika.

Utrecht, 2 januari 1998

Beste Oom Piet,

Graag wil ik u hartelijk danken voor de verrassende brief die ik van u mocht ontvangen. Het is inderdaad juist dat ik druk bezig ben met het herinrichten van mijn toekomst en ik stel het zeer op prijs dat u aan mij heeft gedacht. Uw uitnodiging om een maand naar Zuid-Afrika te komen neem ik volgaarne aan. Ik ben de laatste tijd nogal met Zuid-Afrika bezig. Zo heb ik op 28 september van het vorig jaar gelogeerd op Kasteel Landgoed de Engelenburg bij Brummen.

Ik had hier een huwelijksnacht gepland met Lady Diana Spencer.

Zij was daar zeer door gecharmeerd, zoals mij daar is verteld. Er bestaat immers een belangrijke historische relatie tussen de familie Van der Heyden en Spencer.

Beide families zijn in de middeleeuwen groot geworden in de wolhandel. De Van der Heydens in Vlaanderen en de Spencers in Engeland. Ten gevolge van het auto-ongeluk in Parijs op 31 augustus jongstleden is het feest echter niet doorgegaan. Op het landgoed is mij echter bevestigd dat Diana met mijn plannen eens was. Bij het licht van een kaars heb ik daar eerst nog een Brugse Straffe Hendrik gedronken.

De stad Brugge is naar onze familie Van der Heyden de la Bruyère genoemd. Oom Hendrik is echter zo'n tweehonderd jaar geleden al naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Hij is waarschijnlijk één van uw voorouders, hoewel we niet veel Pieten in de familie hebben, wel Florissen, Arenden, Leonhards en Hendricken. Vermoedelijke nazaten van de Graven van Henegouwen en Holland. Oom Hendrick is in Zuid-Afrika een wijngaard begonnen. De bekendste dessertwijn van Zuid-Afrika komt van zijn landgoed onder de naam Engeltjipipi. Dat betekent Engeltje op de tong.

Zo heb ik de laatste jaren nogal met verschillende engelen te maken gehad. Bij voorbeeld in de herberg The Angel on the Bridge in Henley-on-Thames in Engeland. U weet wel: van de Henley Royal Regatta. De Britse Koninklijke Familie behoorde daar tot de meest gewaardeerde gasten totdat My Lady besloot zich wat meer met de Don Quichot bezig te gaan houden. Mijn favoriete onderwerp. Daarom heb ik haar in april nog tot directeur van mijn bedrijf benoemd in Engeland en Wales. Zij was zojuist teruggekeerd van een bezoek aan haar broer in Kaapstad. Daarover heb ik in The Angel on the Bridge gesproken met een van uw landgenoten.

Zij noemde zich Zahn en tekende een bloemetje achter haar naam, waarna ik haar Zahn Flower heb genoemd en haar een ridderfiguur uit Westminster cadeau heb gedaan. Wij zijn immers zo'n oud riddergeslacht, zoals u weet. Di and I waren immers niet voor niets in Cervantes geïnteresseerd. Die heeft nog een ridder op de wereld gezet toen de laatste ridder al tweehonderd jaar eerder was uitgestorven in Europa. Maar Di and I waren nog steeds zeer geïnteresseerd in de normen en waarden der ridderschap. Het is wel triest dat zij haar heil heeft moeten zoeken bij een Egyptenaar. Dat was wel een goede financier, maar hij kon zijn handen - en dergelijke - niet goed thuishouden. Dat zal broer Charles ook niet zeer op prijs hebben gesteld. Ik neem aan dat u hem wel eens heeft gesproken. Hij woont immers ook in Zuid-Afrika. Vorige week heb ik kerst gevierd met enkele landgenoten van u: Guy and Sheila uit Kaapstad. Ik kreeg nog een leuk kerstgeschenk van hen: een huls om de verlovingskaars in op te bergen die ik vorig jaar met kerst op het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden namens My Lady had ontvangen. Guy en Sheila werken in The Leicester Arms op de hoek van Warwick Street in Londen. Niet ver van Regent Street, waar ik op onze koninginnedag nog een kaart heb gepost To My Fifth Rose in KENSINGTON PALACE. Die kaart had ik nog geschreven in The Leicester Arms, aangezien ik een aanvraag heb lopen voor de grafelijke titel, zodat ik Earl of Warwick zou kunnen worden. Daar werd in Warwick en omgeving al volledig rekening mee gehouden. My Lady had al een appartement voor mij geregeld In Walcote House in Royal Leamington Spa, niet ver van Althorp House, het landgoed waarop zij nu begraven ligt.

Dat zal ook wel mijn laatste rustplaats worden, maar ik hoop in ieder geval nog zo'n dertig jaar mee te mogen gaan en maak graag van uw uitnodiging gebruik. Het liefst zou ik twee bijzondere (oud)collega's mee naar Zuid-Afrika nemen: Peter Ottenhoff en Liesbeth Halbertsma. Beiden komen voort uit de Van der Heyden School en zijn uitstekende managers geworden. Graag wil ik wat meer weten over uw diamanthandel en een bezoek brengen aan Charles en de wijngaard van Oom Hendrick. Ik logeer graag in de Ritz in Kaapstad en maak ook graag een mooie reis door de mooiste gebieden van het land. Dan kunnen we samen ook nog eens praten over de drie hartoperaties die ik heb uitgevoerd: Hart van Oranje, Golden Heart Foundation en Purple Heart Operation. De laatste operatie betreft Koningin Elizabeth. Ik had mij enige zorgen over haar gemaakt, maar dat is ruimschoots goed gemaakt met het paarse hart dat zij tijdens haar vijftigjarige trouwdag in ontvangst heeft genomen. Ik kreeg nog een leuke kerstkaart van haar en prins Phillip.

Ik had op 27 augustus immers nog om de hand van haar schoondochter verzocht. Daar heeft Zij wel even over moeten nadenken voordat zij nadien in het openbaar kon verschijnen. Zelfs Prins Charles had niet voorzien dat Diana en ik kennelijk dezelfde plannen hadden. Daar had ook niemand iets mee te maken. Ook Charles Windsor niet. Hij staat nu behoorlijk bij mij in het krijt. Dat komt op 14 januari aan de orde op de arrondissementsrechtbank hier in Utrecht. Mijn inzet voor de zitting wordt:

 

Ik heb dit vandaag in een brief aan de Heer Ottenhoff laten weten en zal de tekst van de brief aan hem morgen ook opnemen in een brief aan Collega Halbertsma te NOORDWIJK. Zij is zeer bekend in Henley-on-Thames. Van de brief aan haar verstrek ik uiteraard ook een exemplaar aan de rechtbank voor procedure 97 / 2152 BELEI R08 II G32. Ik reken erop dat collega's Halbertsma en Ottenhoff een belangrijke bijdrage aan deze zaak zullen leveren. Wij zijn immers al eens vaker voor elkaar in de bres gesprongen en ik reken erop dat zij de waarheid van mijn verhaal bevestigen en aanvullende informatie verstrekken als toegevoegde waarde. Dan kom ik graag op zeer korte termijn bij u op bezoek in Zuid-Afrika. Met vriendelijke groet en tot binnenkort, JOHN VAN DER HEYDEN. Oprichter Stichting Cervantes Benelux, initiatiefnemer European Cervantes Foundation, eigenaar handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux, Vice President Instituto Cervantes Holding Limited, voormalig adviseur van The Princess of Wales. Ik hoop dus dat die zaak THANS is afgerond.

8 JANUARI 1998 NEW FUTURE