20 oktober 2000. Betreft: NUEVO ESPÍRITU Kenmerk: JH/HdK20001020. Torremolinos, donderdag 19 oktober 2000. Amigo Hermano, Mijn brief van afgelopen dinsdag 12.05 heb ik bij het mij bekende loket 7 van het postkantoor van Torremolinos per expres verzonden. Ik werd al direct hartstochtelijk begroet door 'de man achter het loket' met een luidkeels "¡Hola Amigo! ¿Dónde has estado en los últimos meses?" "En los Paíse Bajos" "¡En Flandes entonces!" "Sí. Para terminar la, Guerra." Voor de goede orde: de Tachtigjarige Oorlog wordt hier nog steeds aangeduid met 'La Guerra de Flandes' de 'Oorlog van Vlaanderen'. Logisch. Daar kwam Gaspar van der Heyden immers vandaan in die tijd. Gisteren heb ik geen Telegraaf van woensdag op de kop kunnen tikken. Men heeft klaarblijkelijk even gewacht om mij terzake te informeren. Vanmiddag kocht ik een exemplaar in een door Libanezen gedreven winkeltje in de buurt van het postkantoor. Inmiddels heb ik ook de logfile ontdekt van mijn internetaansluiting. Over de afgelopen dagen meldt het vanaf 16/10/00 22:54 alsvolgt:

18/10/00 17:10 Conexión con PPP iniciada.
18/10/00 17:10 La autentificación ha fallado.
18/10/00 17:10 Password/PeerID Not found!
18/10/00 17:10 Conexión finalizada.
18/10/00 17:10 -
-

Ik heb gisteren om 17.10 uur de moed dus maar opgegeven. Ik ga hiermee nu (16.15) echter wel even naar 'Espaceland' in Málaga om dat probleem te verhelpen. Met de trein van 16.31. 20.40 Terug uit Málaga. De verbinding is verbroken vanwege een onbetaalde rekening in de tijd dat ik afwezig was. Morgen krijg ik bericht. In de trein van Málaga naar Torremolinos van 19.00 had ik een interessant gesprek met een Brits echtpaar uit Liverpool: "Have you ever heard of it?" Het schijnt bij de Britten enigszins door te dringen dat de Nederlanders een vrij aardig dominante positie aan het bekleden zijn binnen de Europese Unie. "Logical, because we are the founders". Dat is klaarblijkelijk ook al tot Sir Alex Ferguson doorgedrongen. "And it's getting worse, since I delivered my policy plan at 10 Downing Street" heb ik hen tenslotte bij het verlaten van de trein laten weten. Zij logeren in Benalmádena. Bekend van 'Di and I' sinds eind mei 1992. Ik ga nog even door met de nieuwsanalyse van gisteren. Ik ben zeer gecharmeerd door de foto van Hans Wijers en Sylvia Tóth in het Stan Huygens Journaal. Dit lijkt mij een uitstekende voorbereiding voor hun toekomstige werkzaamheden in het kader van mijn businessplan. Na aldus gezamenlijke bestuurservaring te hebben opgedaan kunnen zij zich thans ook voorbereiden op de groepsfoto die ik hen nog op de Engelenburg in het vooruitzicht heb gesteld. Ik vond in mijn archief wederom enkele brieven van deze twee collega's. Onder meer een reactie van Hans Wijers d.d. 18 augustus 1998 op mijn brief aan hem d.d. 9 juli daaraan voorafgaand met de tekst: BUSINESS PLAN

Bijgevoegde reactie luidt: Bedankt voor uw enthousiaste brief van 9 juli jl. Tot mijn spijt kan ik niet ingaan op uw verzoek om tot het Bestuur van het Instituto Cervantes toe te treden. Ik wens u heel veel succes met de verwezenlijking van uw plannen. Met vriendelijke groet, dr. G.J. Wijers. Hierop heb ik hem per kerende post de volgende reactie doen toekomen: UW BEDANKBRIEF. Peter Ottenhoff heb ik verzocht dit item verder voor zijn rekening te nemen, aangezien hij goed bekend is in het Wilhelminaparkrestaurant, waar mijn voormalige overbuurman uit Maarn, de heer Joop Kolk, na zijn vertrek als directeur bij Datex zijn relaties placht te ontvangen nadat hij dat restaurant had opgekocht. De heer Kolk is in 1986 via mijn bemiddeling nog in het College van Advies van de toenmalige Stichting Beroepsgerichte Opleidingen opgenomen. Hij vervulde tevens een prominente rol bij de opening van het ondernemerscentrum Element aan de Winthontlaan te Utrecht. Bij die gelegenheid heb ik de Rabobank onze Nijmeegse Missisippi Queen nog laten inschakelen.

Mevrouw Wijers uit Nijmegen, kwam mij vorige week nog even specifiek succes wensen in Spanje. Ik weet niet of zij directe familie is van onze voormalige Minister van Economische Zaken, maar ik heb het zeer op prijs gesteld. Ik hoop dat Hans binnenkort wederom bij mij op het bordes kan staan. De Engelenburg is vandaag al in het nieuws gebracht. Het betreft een verhaal dat perfect aansluit bij mijn Brief aan Oom Piet uit Zuid-Afrika. Op bovenstaande foto zien wij wijnmaker André van Rensburg (links) met zijn importeur Otto Lenselink in de zuilengalerij voor het kasteel landgoed Engelenburg met op de achtergrond een getrouwe kopie van het huis op Boschendal in Franschhoek in Zuid-Afrika. Het hierbijgaande artikel vermeldt ook nog een leuk stukje familiegeschiedenis. In dat verband haalde mijn Britse gesprekspartner van vanavond Diana's voormalige private secretary Jephson aan met zijn opmerkingen dat Diana helemaal niet zo'n vriendelijk type was. Nou, dank je de Koekkoek. Prof. Mr. Alis heeft die zaak niet voor niets diepgaand onderzocht, samen met onder meer Thom de Graaf. Thom zond mij overigens op 19 juni 1998 bijgevoegde brief met de mededeling dat hij niet zal ingaan op mijn uitnodiging om met twee personen te participeren in het bestuur van de stichting Cervantes.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hij mijn beleidsplan nog niet goed had bestudeerd op dat moment. Vandaar dat ik hem toen ook de volgende reactie heb doen toekomen: ONTVANGSTBEVESTIGING. Uit: BRIEVEN AAN DE VOLKSVERTEGENWOORDIGING Voormalig VVD-leider Frits Bolkestein zond mij in dat verband op 9 juni 1998 een iets verstandiger brief.

De afhandeling hiervan heb ik - conform het gestelde in The Cable Turtle of Purple - aan Peter Ottenhoff overgedragen. Ik sta hem hiermee toe dat paarse werk te publiceren ten behoeve van The Business. Inmiddels heeft deze activiteit het beoogde resultaat opgeleverd nu ik lees in de Telegraaf van heden: Topfuncties Nederland in Europese Commissie. Als het maar in het belang is van de ontwikkeling van onze organisatie. Prima. Dat is gerechtigheid. Zo heb ik 'Carmen' van 'Librería Govez' in de Calle San Miguel ook in kennis gesteld van de hoofdpersonen binnen respectievelijk het Instituto Cervantes de España, het Instituto Cervantes Benelux en het Instituto Cervantes England and Wales. Zij begreep dat de ontwikkeling is gericht op 'juntar todo' (alles samenvoegen). Het is goed dat dat proces eveneens goed bewaakt wordt vanuit het Europese Hof in Luxemburg. In mijn NIOW-tijd heb ik al eerder met een C. Timmermans te maken gehad. Hij was in die tijd in functie bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Ik had in die tijd vooral veel - indirect - contact met deze functionaris als lid van de werkgroep 'deficiënties' van de Open Universiteit. Hij was toen van plan een klacht tegen mij in te dienen, aangezien ik in een huis-aan-huiskrant met een oplage van 3 miljoen de aanval had geopend op het onrechtmatig gebruik van subsidiegelden binnen het regulier Dag-Avondonderwijs. Er was in die tijd immers sprake van directe concurrentievervalsing op dat gebied. Ik denk dat die zaak inmiddels vrij aardig is geharmoniseerd. De heer Timmermans zal inmidels ook meer inzicht hebben verkregen op dat punt. Met name in verband met de in april 1993 ontstane noodsituatie, waarin ik een beroep heb gedaan op de Wet op de Noodtoestand welke mijn declaratie van 1995 rechtvaardigt. Even terug naar de krant van gisteren: Newcademy schoolt ervaren managers voor webbedrijven. In principe is Maurice de Hond in dit verband ook welkom in CERVANTESONLINE. Voorts doet het mij deugd dat Koningin Elizabeth (II) afgelopen maandag een bezoek heeft gebracht aan haar collega in Rome. De paus heeft dus niet voor niets het paarse boetekleed aangetrokken in verband met de Heydenvervolgingen tijdens de Spaanse overheersing in de Nederlanden thans Benelux. Vanavond trof ik naast de naam 'Cervantes' ook 'Erasmus' aan in Málaga. Samen met Thomas More krijgen zij thans de eer die hen toekomt. Nu Heydanus nog. Bij TRANSAVIA zijn er inmiddels al maatregelen getroffen tegen flauwvallende stewardessen bij het horen van de naam. Hierbij denk ik op de eerste plaats aan de afspraak met Huub de Graaff. Zodra ik weer op het internet ben aangesloten, zal ik hem langs die weg benaderen. Bij het 'kruidenextract' denk ik aan La Queimada van Luísa Castro Cortés in Alicante. Ik kreeg namelijk ook nog een uitnodiging van ING Barings uit Luxemburg voor een onderhoud aldaar (Alicante) met de heer Rob Stroomer of mevrouw Dana van der Zee. Rob Stroomer heb ik vorig jaar nog gesproken in de Marbella Club, waar Diana ook logeerde als zij met mijn plannen hier aan het werk was. In dit verband zie ik een bijzondere gelijkenis tussen deze twee 'profielen'.

Alleen de baard ontbreekt. De bovenste heer heeft ook nog iets weg van Sean Connery, maar hij doet mij het meeste aan Frank Gelli denken. Ik denk dat deze priester eens een hartig woordje met Mr. Cottrell moet gaan wisselen. Je zult nog even moeten wachten op deze brief. Ook met de publikatie hiervan. Het lijkt mij wel een goede zaak als je jouw lichamelijk welzijn bevordert door eens te gaan fitnessen bij Studio Louise op De Gildenkamp. Jaap en Louise zullen je graag helpen bij het verbeteren van de conditie. Ik heb ook veel plezier van hen gehad in de tijd dat ik nog op de Wellenkamp woonachtig was. Kort geleden heb ik ze ook nog in 'Oase' getroffen. Jaap moest toen plotseling naar Arnhem. Extra vitamines heb ik ingenomen vanaf het moment dat Diana even bij mij langs was geweest kort vóór haar reis naar Australië. Zij heeft mij daartoe toen geïnspireerd. Daar is de INSPIRINE later nog aan toegevoegd die ik na haar overlijden in mijn postbus vond. Rob Stroomer en Dana van der Zee kunnen worden gebeld via het nummer ******** tussen 9.00 en 17.30. Het verdient dus de voorkeur dat Liesbeth dit doet. Op de Baak heb ik ook al met een mevrouw Van der Zee kennis gemaakt in de tijd dat Liesbeth daar de scepter zwaaide. Ik meld je dit omdat ik niet weet hoe en waar ik haar kan bereiken. Liefde is... ...elkaar niet meer loslaten. Dat heb ik Liesbeth nog geschreven nadat ik had gedroomd van De Paauw in Wassenaar. Daar heeft de heer Van Amstel klaarblijkelijk nog een probleempje mee gehad.

Vrijdag 20 oktober 2000
Nog even terugkomend op Sylvia Tóth. Op 3 december 1996 zond zij mij bijgaand briefje met de mededeling dat zij 'niet geen' belangstelling had om in mijn werkmaatschappijen te participeren.
Sylvia heeft klaarblijkelijk veel gevoel voor humor. De tijd is thans aangebroken dat zij in de holding stapt. Zeker nu het goed gaat met America Online dient CERVANTESONLINE thans te worden opgestart. We hebben nog steeds behoefte aan 'content' en van Diana heeft ze geen concurrentie meer te verwachten. Er zijn bovendien steeds meer potentiële investeerders voorhanden, getuige het artikel Durfkapitaal populair bij beleggers in de Telegraaf van gisteren. In die krant is tevens gemeld dat de populariteit van Jürgen Haider in heel Oostenrijk achteruit is gegaan. Hare Majesteit is daar dus niet voor niets op vakantie gegaan in de tijd dat hij mijn goede naam en reputatie dreigde te misbruiken. Ik hoop dat de heer Christiani in Londen inmiddels eveneens tot actie is overgegaan. Myrna Goossen heeft nog een gesprek gevoerd met de schrijfster van het boek The Queen and Di. Ik ken haar nog van het programma Behind the Palace Walls en ben benieuwd of ik inmiddels in haar boek ben vermeld. In het dinsdagavond uitgezonden interview met haar heeft zij duidelijk laten weten dat er naar haar inzichten geen huwelijk tussen Diana en mijn 'competitor' uit Malibu te verwachten was geweest. Het wordt dus hoogtijd dat BUCKINGHAM PALACE mededeelt wat de agenda was voor 28 september 1997. Diana is in Sydney niet voor niets in het openbaar 'To The Loo' gegaan. Ik ben benieuwd of je mijn post al hebt ontvangen. Ik heb het stuk niet voor niets per expresse laten verzenden door de 'man achter het loket nummer 7'. Voor de volledigheid ontvang je hierbij nog een exemplaar dat iets zorgvuldiger is uitgeprint. Op dit moment worden er maatregelen getroffen om het briefgeheim ook op emailberichten toepasbaar te verklaren. Zodra die zaak geregeld is kan de informatie via de electronische snelweg naar Nederland komen. Ik mag aannemen dat jouw recente uitspattingen in de United States en Hawaii inderdaad tot een grote bres in jouw saldo hebben bijgedragen. Zodra de holding werkzaam is zal dat probleem snel kunnen worden opgelost. Uiteindelijk heb je nu al meer declarabele uren in het terugvorderen van de verzekering gestoken dan je uiteindelijk kwijt bent geraakt. Daarbij uitgaande van een dagdeeltarief van Hfl. 750,-, zoals wij dat nog bij Nieuw Elan gewend waren tien jaar terug. Fernando van Espaceland belde mij zojuist (12.00) met de mededeling dat ik na betaling van ptas 17.840 vanaf aanstaande maandag weer van het internet gebruik kan maken. Ik zal dat bedrag vanmiddag na 17.00 uur bij hem gaan betalen. Los van het feit of ik al of niet 'verliefd' zou zijn. Zaken gaan meestal voor het meisje, maar ik ben bereid de beide thema's te integreren. Liefde is.... ...samen op een tropisch eiland. Dat moet nu wel lukken. Dan betaal ik gelijk voor het volgend jaar (13.38). Hartelijke Groet.

23 OKTOBER 2000 HET WONDER VAN DEN HAAG