Dr G.J. Wijers UTRECHT. Datum: 9 juli 1998. Betreft: BUSINESS PLAN Kenmerk: ICNBLEW/HW980709

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Wijers, Aansluitend aan mijn brief EMPLOYABILITY d.d 27 april jongstleden doe ik u bijgaand de laatste versie van mijn Business Plan toekomen. Aangezien verandering in deze tijd de enige constante is vormt het opzetten van een Management Centrum ten behoeve van het Nederlands-Spaanstalige bedrijfsleven à la 'de Baak' in NOORDWIJK in samenwerking met de Spaanse werkgeversorganisatie CEOE thans de allerhoogste prioriteit. De directie van de Baak heeft - zoals blijkt uit hun laatste programma-overzicht 1998/1999 - besloten geen activiteiten te organiseren die op de Spaanstalige bedrijvenmarkt zijn gericht. Ik nodig u graag uit als financieel-economisch directeur in het bestuur van de holding zitting te nemen. Dat geldt eveneens voor uw collega Mr. H.A.F.M.O. van Mierlo in verband met mijn verzoek om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de Spaanse overheid. Nu hij eveneens niet meer beschikbaar is voor een politieke functie is een positie binnen de Raad van Bestuur van CERVANTES HOLDING een ideale situatie om die overeenkomst tot stand te brengen. Voor de goede orde meld ik u dat aan de financiering van het plan thans hard gewerkt wordt en ik dagelijks rapporteer aan de directie van het Management Centrum VNO-NCW te NOORDWIJK. Hartelijk welkom in de top van het Nederlands-Spaanse bedrijfsleven. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LTD. J.L. Van der Heyden. Vice President. Bijlage: Business Plan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales d.d. 15-06-98.

17 AUGUSTUS 1998 STARTER VAN HET JAAR TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN