Dr G.J. Wijers UTRECHT. Datum: 17 augustus 1998. Betreft: STARTER VAN HET JAAR. Kenmerk: ICNBLEW/HW980817

Geachte heer Wijers, Aansluitend aan mijn brief BUSINESS PLAN d.d 9 juli jongstleden doe ik u bijgaand mijn eerste vingeroefening van het financiële stuk van mijn Business Plan toekomen. Ik neem thans deel aan het Business Plan Contest 'de Starter van het Jaar' van de Baak. Daartoe heeft men mij het computerprogramma EasyStart beschikbaar gesteld. Daar ben ik mee aan het werk getogen. Bijgaand exemplaar is een eerste uitdraai. Als ik het zelf een rapportcijfer zou geven krijgt het een 1,5. Wij hebben echter tot 16 oktober de tijd om het plan 100% goed in elkaar te steken. Daartoe verzoek ik u hiermede om uw medewerking. Het plan zoals dat thans voorligt is gericht op een door mij gewenste situatie. Ik stel het op prijs als u mijn aanbod accepteert om als financieel-economisch directeur van de Holding dienst te gaan doen. Uw voormalige collega, mevrouw T. Netelenbos, is al van de situatie op de hoogte, zoals u kunt opmaken uit bijgaande brief van 10 juli jongstleden. Graag verzoek ik u uw persoonlijke gegevens in deze conceptnota in te vullen en het plan vervolgens in mijn postbus op de Neude te laten deponeren. Het proces wordt door het personeel van het postkantoor aldaar voortreffelijk bewaakt. Morgen ga ik naar de kust. Onder meer in verband met de lancering van de nieuwe luchtvaartmaatschappij KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES. Voor de goede orde ontvangt u bijgaand mijn reisschema van morgen (bekend). Ik sluit niet uit dat mijn verblijf in NOORDWIJK iets langer kan duren dan gepland, voor het geval de directie van de Baak het nodig acht gezamenlijk van gedachten te wisselen. Voor de goede orde meld ik u dat mijn overige beoogde zakelijke partners eveneens een exemplaar als het onderhavige zullen ontvangen. Dat geldt nog niet voor de heer Spencer. Hij vertoeft wellicht nog in Zuid-Afrika en ik weet niet hoe goed zijn kennis is van het Nederlands, hoewel onze taal redelijk goed wordt verstaan door de burgers van Kaapstad. Ik hoop uw gegevens op korte termijn te ontvangen. Het predikaat Starter van het Jaar spreekt mij immers aan. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LTD. J.L. Van der Heyden. Vice President. Bijlagen: EasyStart 'Volledig' Rapport van Onderneming Cervantes Holding Limited d.d. 17-08-1998; Brief PO/PJ/98/29707U van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen d.d. 10 juli 1998".

19 AUGUSTUS 1998 UW BEDANKBRIEF (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN