MAANDAG 13 NOVEMBER 2006

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

WAARDE COLLEGAE

Vandaag is het precies tien jaar geleden dat ik op uitnodiging van mijn collega's van DE BAAK binnen het kader van STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000 het congres DE NIEUWE ECONOMIE I heb bijgewoond. Het was een zeer bijzondere bijeenkomst waarbij mijn collega HARRY STARREN zijn plaats aan mij had afgestaan naast de toenmalige voorzitter van het VNO-NCW, de heer HANS BLANKERT. Bij die gelegenheid heb ik besloten met het INSTITUTO CERVANTES BENELUX een COMMERCIËLE KOERS te gaan varen. Mijn nadien genomen besluiten binnen het kader van deze ontwikkeling staan uitgebreid beschreven in mijn brieven aan LIESBETH HALBERTSMA, DIANA SPENCER en PETER OTTENHOFF. Na het overlijden van DIANA heb ik u middels deze website volledig geïnformeerd. Ik ben u nog de ontwikkelingen verschuldigd vanaf mijn laatste BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD met de titel HET WOORD IS THANS AAN MOHAMED AL FAYED. Ik doe dit weer in de vorm van een dagboek.

DINSDAG 24 OKTOBER 2006 Na een goede vlucht weer teruggekeerd in DE ZEVENDE HEMEL. Tijdens de reis vertoonde men een film over een redactrice van een Amerikaans modemagazine met de naam MIRANDA. Vandaag werd EVERYTHING I DO, I DO IT FOR YOU ten gehore gebracht in de trein die om 13:00 vanuit Málaga naar Torremolinos vertrok. Dit lied van BRYAN ADAMS uit CANADA is vermeld in EEN BEDANKJE, DE LAATSTE BRIEF VOOR EEN NIEUW PERSPECTIEF, WEEKLY REPORT 21 - LITTLE JOHANNES, DE REGENBOOG, KONINGINNEDAG, MACHTSVERHEFFEN, HOT NEWS, ORANJE KAVIAAR, ROYAL TUDOR WARE, EVIDENCE, MAYBE, BERICHT AAN DE DIRECTIE 003, RECHTSZAAK PAUL BURRELL, IN KONINKLIJKE DIENST, NUCLEOUS OF AN ORGANIZATION, REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG, FOREVER YOURS, ZEVEN JAAR NA KONINGIN ELIZABETH, BRANTSEN VAN DER ZYP, THE FINAL QUESTION, BESCHIKBAARHEID VOOR OVERLEG, KERSTKAARTEN, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED ENGLISH VERSION, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED NEDERLANDSTALIGE VERSIE, GROETEN UIT DE KEIZER KAREL STAD en in de volgende BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL: NEDERLAND - AUSTRALIË, CERVANTES INMOBILIARIA, GET YOUR KICK... IN THE KLIK, LA PAZ DE VALLADOLID, I AM SAILING en HEART OF THE WORLD.

WOENSDAG 25 OKTOBER 2006 JAMES WARWICK is weer terug in THE BOLD without the Beautiful. Vandaag heb ik ten behoeve van MIJN UITKERENDE INSTANTIE een bezoek gebracht aan het PADRÓN MUNICIPAL van het AYUNTAMIENTO van Torremolinos voor een nieuw uittreksel uit het bevolkingsregister. Vervolgens aan het politiebureau ter ondertekening van de VERKLARING VAN IN LEVEN ZIJN. Alle benodigde en getekende papieren heb ik om 14:41 ter verzending aangeboden op het postkantoor van Torremolinos. Ik heb daar onderstaande fotomontage als vermeld in SPAANSE SUPRISES

aan toegevoegd met de mededeling "Ik ben nog steeds in afwachting van een definitieve regeling inzake de NALATENSCHAP van mijn op 31/8/1997 na EEN ONTVOERINGSPOGING overleden BRITSE PARTNER" op de achterzijde. Tussentijds heb ik ook mijn betalingsopdracht ad EUR 454,25 inzake factuur AF-0112.2006.18946 van het HAAGS JURISTEN COLLEGE ter verzending in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd. Ook het ingevulde enquêteformulier voor de redactie van ¡TEMPERAMENT! met het verzoek aandacht te besteden aan de inspanningen die ik vanaf 1992 heb verricht om werkgelegenheid te creëren voor Nederlandstalige en Britse hispanisten en de bevordering van het Nederlandse bedrijfsleven in Spanje en Latijns-Amerika. Daarna bezoek aan Málaga. Bij de Oficina de Turismo naast de aula van de universiteit aan de Avenida Cervantes heb ik enkele brochures meegekregen van de ASOCIACIÓN DE ESCUELAS DE ESPAÑOL DE MÁLAGA ten behoeve van persoonlijke contacten die belangstelling hebben voor het volgen van een cursus Spaans bij één van de bij deze vereniging aangesloten instellingen. Vandaag heb ik mij tegoed gedaan aan BOQUERONES en heb de indruk dat hetero's ernstig worden gediscrimineerd in Torremolinos. Dat past niet binnen MIJN BELEIDSKADER.

DONDERDAG 26 OKTOBER 2006 Vandaag werd ik al vroeg gebeld. Ik heb de eerste brochure verstrekt van de ACEM. Dus dat proces is thans ook in werking getreden. Ik heb de desbetreffende dame laten weten dat het uiteindelijk mijn bedoeling is dat de hierin vermelde instituten deel gaan uitmaken van de werkmaatschappij CERVANTES STUDIECENTRA waarbinnen wij een totaalpakket aan cursussen Spaans kunnen gaan aanbieden in Spanje en de Benelux alsmede management-trainingen in het CERVANTES MANAGEMENT CENTRUM. 16:30 Ik heb weer even gekeken naar THE BOLD. Deze keer wederom met een BEAUTIFUL. Een echte 'prinses'. Een volledig herkenbare situatie. Een vrouw die wordt gedwongen een huwelijk aan te gaan tegen haar eigen wil. Een situatie die indruist tegen elke vorm van ethiek van het menselijk handelen. Zo is DIANA ook gemanipuleerd door het MANAGEMENT VAN HARRODS. "It is buffling" zou CHARLES SPENCER zeggen. Ik zou het van geen enkele vrouw kunnen verwachten om met mij in het huwelijksbootje te stappen als het niet VAN HARTE gaat. Hoeveel ik ook van haar houd. Het is wel opmerkelijk dat JAMES WARWICK weer op het toneel is verschenen na tien jaar. Hij heeft een belangrijke rol vervuld bij de totstandkoming van mijn verslag van PRINSJESDAG 1996. Ten gevolge van zijn interventie ben ik nadien in WARWICK terechtgekomen als vermeld in FOUR TIMES 7, LEVENSLIED, FINANCIEEL PLAN, RECEIPT OF YOUR FAX MESSAGE, JAMES WARWICK, WEEKLY REPORT 17 - STRATFORD-UPON-AVON AND WARWICK, LETTER TO REVEREND DAVID BRINDLEY IN WARWICK, WEEKLY REPORT 18 - WHY NOT JOHN?, CONGRATULATIONS, SELFFULFILLING PROPHECY, CHANGING OF THE GUARDS, UW KENMERK NM 964/275, WEEKLY REPORT 22 - LETTER NO 97/88 OF THE HOGE RAAD VAN ADEL D.D. 4 APRIL 1997, DEMONSTRATION OF WALCOTE HOUSE, OUR CONVERSATION ON FRIDAY 25 APRIL 1997, WEEKLY REPORT 23 - RED ROSES AGAIN, GELUKWENSEN AAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE UNIE, REACTIE OP NIEUWE PROFIELEN, GREETINGS TO MR ROSS TRISTEN IN HENLEY-ON-THAMES, REQUEST FOR SPONSORING, BEZOEK AAN BRUSSEL TER ATTENTIE VAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID KROONPRINS FILIP VAN BELGIË, SECOND FAX MESSAGE TO MARINA GEORGE, MY AIMED FUTURE PARTNER, HONOURABLE PROPOSAL TO HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II OF THE UNITED KINGDOM, FAITH, HOPE AND LOVE ON BEHALF OF THE PRIME MINISTER OF THE UNITED KINGDOM, CERVANTES FONDS, KONINGINNEDAG, LORD BROOKE, EARL OF WARWICK, KERSTKAART, LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES ON BEHALF OF HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II, LONDON REPORT CHRISTMAS 1997, 14 JANUARI 1998, GELE KAARSEN, REGEREN IS VOORUITZIEN, TEAMBUILDING, REQUEST FOR A ROYAL RECOMMENDATION, VALENTIJN, MEETING POINT, ROYAL MISSION, HOW TO BUILD THE BRIDGE AND TO BECOME THE PARTNER, GEEN ZEE TE HOOG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, WARWICK, CREATIVITEIT TER ATTENTIE VAN HARRIE STARREN, ENGLAND, MACHTSVERHEFFEN, CREATIEF PROJECT, PETER JONES, ZONSONDERGANG, EASY START, MISS LEGS, LAST WILL, UITNODIGING, HABANANANDA, ONS POLDERMODEL, SINT NICOLAAS, EUROPESE ZAKEN, WINDSOR, LADY IN RED, THE LION SLEEPS TONIGHT, VERBAZING, DE GELE BALLON, THE DRAGON VISION WIZARD, BEGROTINGSDEBATTEN, LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES ON BEHALF OF LINDSEY KNOX AND ROSS HALLEY IN SCOTLAND, DE VERGULDE SLEUTEL, THE REAL NUMBER ONE, DE PAUWENTROON, CENTRALE VESTIGING, EIGHT YEARS LATER, 28 SEPTEMBERBORREL, CORRECTION, WAARDEBEPALING HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES BENELUX, CERVANTES MANAGEMENT GROUP, CERVANTES ENTERPRISES, NEGEN JAAR ROYAL MISSION, BERICHTGEVING UIT DE DOMSTAD IN HET JAAR 1997 en de volgende BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL: DE PREEK VAN FREEK, ROYAL ASCOT, DE PAUW VAN WARWICK CASTLE, HET HOF VAN HOLLAND, WE ARE WAITING FOR THE MESSAGE OF THE QUEEN, DE OPMARS VAN CERVANTESONLINE, GET YOUR KICK... IN THE KLIK, THE GOLDEN TRIANGLE, THE QUEEN, DE KEIZERSKROON WERKT, NIEUWE STATISTIEKEN FEBRUARI 2006, PRETTIG WEEKEND, IK BEN DE ZON... EN JIJ BENT DE ZEE, MORGEN IS HET WEER DE 28STE, DESPUÉS DEL MUNDIAL TODO VA A CAMBIAR, DAG VAN BLENHEIM PALACE en ASUNCIÓN.

VRIJDAG 27 OKTOBER 2006 Gisteravond heb ik weer eens een traditionele wandeling gemaakt langs en naar mijn bekende uitgaansgelegenheden in Torremolinos. De NUMBER ONE BAR is niet meer. Hij staat te koop met de boodschap SE VENDE TODO. Ik hoop daarom dat de nieuwe kopers rekening houden met mijn ontwikkelingsstrategie inzake het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE. Ik zag overigens op de televisie dat CLAUDIA MELCHERS - van wie haar vader op HET ONSTEIN woont, als vermeld in TELEFOONTJE VAN 28 SEPTEMBER 1994 - de afkorting CMC al op haar deurbel heeft staan in Amsterdam. Maar dat kunnen natuurlijk ook haar eigen initialen zijn. Vervolgens heb ik in HET TREFPUNT gesproken met ERNST, DIEGO en MIRANDA alsmede een bezoeker uit VOORHOUT. Daar heb ik naar de voetbalwedstijd FEYENOORD - FC TWENTE gekeken en ben nadien weer eens in DE KLIKSPAAN op bezoek gegaan. Hartelijk weerzien met oude bekenden zoals ANNELIES en haar echtgenoot HANS uit VOORSCHOTEN. Niet ver verwijderd van het LANDGOED DE HORSTEN IN WASSENAAR. ANNELIES deed gewoontegetrouw als mijn KNUFFELDAME dienst. Echtgenoot HANS had daartegen geen enkel bezwaar. Ook deze avond hadden zij indachtig het lied AL FAYED, AL FAYED JE HEBT ONS BELOGEN EN BEDROGEN opnieuw een bijzonder ritueel waarvan ik in eerste instantie niet zozeer gecharmeerd was maar waarvan ik achteraf de indruk heb gekregen dat het iets te maken heeft met mijn brieven MISS LEGS en VILLA FELDERHOF. Zo verscheen ANNELIES - na het ten gehore brengen van het lied DEZE AVOND GAAN ALLE REMMEN LOS - in gezelschap van DENNIS, HANS en de nieuwe barkeepster plotseling in de gedaante van de Egyptische koningin CLEOPATRA op het toneel en de blonde dame als een soort prinses, getooid met een op deze tiara gelijkend kroontje. Het ritueel had dus veel weg van een inwijding in het huwelijk. Ik had dat niet meer voor mogelijk gehouden. Maar na meer dan negen jaar als ONGEHUWD WEDUWNAAR te hebben dienst gedaan ben ik nu zeer zeker bereid om MIJN BELOFTEN waar te maken conform de afspraken die ik met ALEX VAN 'T HOOFT in NOORDWIJK heb gemaakt op het gebied van CHANGE MANAGEMENT. Dat kan een HECHTE VERBINTENIS worden. Het ritueel deed mij ook denken aan de ORDE VAN DE KOUSENBAND. Op verzoek van ANNELIES wederom even naar HET TREFPUNT en nadien naar de JIVIN'JAKS waarvan de nieuwe Britse eigenaresse van mening was dat ik de meest geschikte opvolger ben van KONINGIN ELIZABETH conform de woorden van de heer ANTHONY HOLDEN in SEPTEMBER 1996: "Princess Diana doesn't want Her husband to be king, She wants Her son to be king". Die functie lijkt mij echter onverenigbaar met mijn verantwoordelijkheden als eigenaar van ONZE HOLDING.

ZATERDAG 28 OKTOBER 2006 Gisteravond had ik in BRASSERIE LA TABERNA een uitgebreid onderhoud met ELISE VAN BERKUM met wie ik op 8 MAART VAN DIT JAAR NAAR RONDA ben geweest. Tweede van rechts op onderstaande foto.

Zij vertelde mij enthousiaste verhalen over de kastelen TERWORM en ZYPENDAAL. In dat verband vroeg zij mij hoe het met DE LIEFDE is. Wat mij betreft zit dat wel goed. Na van DAVID - een Engelsman - een consumptie aangeboden te hebben gekregen, ben ik rond middernacht naar de BAR DULCINEA gegaan in het HOTEL CERVANTES. Er heerste een vrolijke sfeer en er werd volop gedanst. Onder meer onder de tonen van LA CAMISA NEGRA van het DUO GIRASOL. Bij het verlaten van het hotel hoorde ik Nederlandse muziek uit een bar aan de overkant. De naam van de bar is FRIENDS. Het lijkt mij een aardig alternatief voor de NUMBER ONE BAR nu die is opgeheven. Naar verluidt heeft de verkoop van de NUMBER ONE BAR een voorlopg recordbedrag opgeleverd van 380.000 euro. Ik voorzie dus dat men met dit pand gaat speculeren. Aangezen er nu al op de ruiten staat geschreven SE VENDE TODO zal de huidige koper er opnieuw een hoger bedrag voor terug kunnen ontvangen zodra mijn berichten als vermeld in RICO wereldwijde bekendheid krijgen. De waarde van het huis van mijn indertijd beoogde sponsor in Málibu is immers indertijd ook gigantisch vermeerderd vanaf het moment dat MIJN BRITSE PARTNER daar enige keren heeft gelogeerd. Ik citeer. Deze INMIDDELS HISTORISCHE BAR staat vermeld in DUO GIRASOL, VERJAARDAG PETER OTTENHOFF, SAMEN NAAR THE LONDON PUB, NIELS STEMERDINK EN LENA, BAR NUMBER ONE, KONING FAHD IN MARBELLA, BEZOEK AAN JULIO IGLESIAS, MART SMEETS, OP ÉÉN LIJN, BOEK VERKOCHT IN HALIFAX, REAL MADRID WINT WERELDBEKER, BAR NUMBER ONE, ONZE PARAPLU, DAILY EXPRESS, LADY SARAH MAC CORQUODALE, CANDLE IN THE WIND, KERSTVERHAAL 20021227, GOEDE JAARWISSELING, HART VAN DE EUROPESE UNIE, STABILITEIT EN DAADKRACHT, DERDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, DOMEINNAMEN CERVANTES, GEMEENTE ARNHEM HOUDT VITESSE IN STAND, THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH, KONINKLIJKE NIJMEGEN EENDRACHT COMBINATIE, DE GODIN VAN DE JACHT, JEANIUS IN DE LIFT, JEANIUS NAAR AMERIKA, DE LAATSTE SLAG, ITALIA, ITALIA!, THE NUMBER ONE, THE COURT OF JUSTICE IN LONDEN, REISVERSLAG, INFORMATION IS THE BUSINESS, PORTEMONNEE GESTOLEN, DINSDAG 14 OKTOBER 2003, BRITISH SECURITY SERVICE, NEC-KRAKOW, WAARDEBEPALING DOMEINNAAM, A ROYAL DUTY VI, VAN ANTWERPEN NAAR GALASHIELS, CANTERBURY TALES, STARTING THE BUSINESS, DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT, THE REAL NUMBER ONE, THE REAL TRUTH ABOUT DIANA, MY LADY'S LAST WILL, WERKVERSLAG SPANJE 2004.04,TIMELESS, YOUR LETTER OF 29TH APRIL, BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL, RENEWED VISIT, KROON OP HET WERK, H&H AAN LIESBETH HALBERTSMA, THE FINAL COUNTDOWN, GELOOF, HOOP EN LIEFDE, CERVANTESONLINE, FAXBERICHT, KROONJAAR 2005, NAAR WINDSOR TERUG, GROETEN UIT TORREMOLINOS, BOUWT HUIZEN ALS KASTELEN, PRINSES DIANA STADION, THE LION AND THE UNICORN, DE OPMARS VAN CERVANTESONLINE, RUUD WEST en VOLLE KRACHT VOORUIT! Deze ontwikkeling juich ik ten zeerste toe en komt ook ten goede aan mijn Britse vrienden in de directe omgeving. De Calle Casablanca in Torremolinos is een wereldbekende toplokatie. Investeringen op topniveau doen ook de eerder gevreesde verloedering teniet. De SMURF is immers ook uit het straatbeeld weg. Ik heb mijn Britse vrienden dan ook laten weten dat het mijn bedoeling is dat er in het CERVANTES MAGEMENT CENTRE trainingen en workshops worden georganiseerd ten behoeve van Nederlands-, Engels- en Spaanstalige topmanagers. Die zijn zeer zeker gebaat bij kwalitatief hoogwaardige uitgaansgelegenheden in de directe omgeving van het HOTEL. KIEZEN VOOR KWALITEIT derhalve. Ik heb een geïnteresseerde Britse barkeeper op zijn vraag naar de rol van PAUL BURRELL laten weten dat hij naar mijn stellige overtuiging van DIANA opdracht moet hebben gekregen om haar bezittingen veilig te stellen voor ONS BEDRIJF. De avond heb ik afgesloten in de OPEN ARMS, waar men op zeer toepasselijke wijze het lied KNOCK, KNOCK, KNOCKING ON HEAVEN'S DOOR ten gehore heeft gebracht.

ZONDAG 29 OKTOBER 2006 12:15 Even naar BUSINESS CLASS gekeken onder redactie van SASKIA PRET als vermeld in THE ONE IN THE MIDDLE. Ik heb steeds gedacht dat dat een grapje was van onze voormalige secretaresse SASKIA WASSENS. Het kan verkeren in communicatieland. Mijn hernieuwde bezoek aan de OPEN ARMS gisteravond was of ik weer thuis was in WARWICK of HENLEY. Het was er druk en er gebeurde van alles. De in de karaoke optredende zangers en zangeressen presteerden op topniveau. Werkelijk indrukwekkend. Zelfs de Nederlander uit Brunssum met het lied I CAN GET NO SATISFACTION.

MAANDAG 30 OKTOBER 2006 Afgelopen zaterdagavond heb ik een bezoek gebracht aan de Britse karaokebar EL OPEN ARMS. Het was een bijzondere avond die mij vanzelfsprekend in gedachten weer terugbracht naar die memorabele bezoeken aan HENLEY-ON-THAMES en WARWICK. THE ANGEL ON THE BRIDGE en THE OLD WHITE HART met zijn EXCELLENT ATMOSPHERE! De zangers die er optraden leken ware professionals. Er was zelfs een operazanger bij en het was er erg druk. Ik had duidelijk de ervaring dat er weer iets bijzonders gaande was. Zeker nadat ik barkeepster Maxime over mijn arbeidsverleden had gesproken en mijn sollicitatie als HEAD OF THE LANGUAGE DEPARTMENT at ETON COLLEGE. Voordien had ik ook een bezoek gebracht aan de BAR DULCINEA in het HOTEL CERVANTES. Het was er afgeladen druk en er werd volop gedanst onder de vrolijke muziek van het DUO GIRASOL. Tegenover het hotel is ook een Nederlandse bar met de naam FRIENDS. De eigenaren komen uit ODOORN in Drente. Toen ik de eigenaresse vertelde over mijn overnameplannen van het hotel binnen het kader van de HOLDING en de voornemens om daar workshops, trainingen en seminars te laten organiseren voor topmanagers liet zij mij weten dat er naar haar idee dan wel iets dient te worden verbeterd inzake het management van het hotel. Dat vind ik een belangrijk signaal. Wellicht kun jij daar vanuit je adviespraktijk iets aan laten doen. Onderstaand een foto van EL OPEN ARMS die ik gistermiddag heb gemaakt vóór mijn voorgenomen traditionele boottochtje op zondagmiddag van Benalmádena naar Fuengirola.

Bij die gelegenheid ben ik ook nog in de Calle Casablanca gaan kijken.

De NUMBER ONE BAR is niet meer. Volgens Martin van TIMELESS is hij verkocht voor het recordbedrag van 380.000 euro. En volgens mijn waarnemingen staat het nu opnieuw te koop.

Ik sluit niet uit dat men het pand thans gebruikt om ermee te speculeren ten gevolge van mijn verhalen uit deze bar als vermeld in mijn BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL van 28 juni van dit jaar met de titel RICO zoals dat ook is gebeurd met dat pand in MÁLIBU waarvan ik nog niet heb vernomen of daarop al beslag is laten leggen door onze advocaten. Ik citeer. Deze INMIDDELS HISTORISCHE BAR staat vermeld in DUO GIRASOL, VERJAARDAG PETER OTTENHOFF, SAMEN NAAR THE LONDON PUB, NIELS STEMERDINK EN LENA, BAR NUMBER ONE, KONING FAHD IN MARBELLA, BEZOEK AAN JULIO IGLESIAS, MART SMEETS, OP ÉÉN LIJN, BOEK VERKOCHT IN HALIFAX, REAL MADRID WINT WERELDBEKER, BAR NUMBER ONE, ONZE PARAPLU, DAILY EXPRESS, LADY SARAH MAC CORQUODALE, CANDLE IN THE WIND, KERSTVERHAAL 20021227, GOEDE JAARWISSELING, HART VAN DE EUROPESE UNIE, STABILITEIT EN DAADKRACHT, DERDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, DOMEINNAMEN CERVANTES, GEMEENTE ARNHEM HOUDT VITESSE IN STAND, THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH, KONINKLIJKE NIJMEGEN EENDRACHT COMBINATIE, DE GODIN VAN DE JACHT, JEANIUS IN DE LIFT, JEANIUS NAAR AMERIKA, DE LAATSTE SLAG, ITALIA, ITALIA!, THE NUMBER ONE, THE COURT OF JUSTICE IN LONDEN, REISVERSLAG, INFORMATION IS THE BUSINESS, PORTEMONNEE GESTOLEN, DINSDAG 14 OKTOBER 2003, BRITISH SECURITY SERVICE, NEC-KRAKOW, WAARDEBEPALING DOMEINNAAM, A ROYAL DUTY VI, VAN ANTWERPEN NAAR GALASHIELS, CANTERBURY TALES, STARTING THE BUSINESS, DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT, THE REAL NUMBER ONE, THE REAL TRUTH ABOUT DIANA, MY LADY'S LAST WILL, WERKVERSLAG SPANJE 2004.04,TIMELESS, YOUR LETTER OF 29TH APRIL, BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL, RENEWED VISIT, KROON OP HET WERK, H&H AAN LIESBETH HALBERTSMA, THE FINAL COUNTDOWN, GELOOF, HOOP EN LIEFDE, CERVANTESONLINE, FAXBERICHT, KROONJAAR 2005, NAAR WINDSOR TERUG, GROETEN UIT TORREMOLINOS, BOUWT HUIZEN ALS KASTELEN, PRINSES DIANA STADION, THE LION AND THE UNICORN, DE OPMARS VAN CERVANTESONLINE, RUUD WEST en VOLLE KRACHT VOORUIT!

Om 14:25 werd mij in Benalmádena Puerto medegedeeld dat het bootje naar Fuengirola niet uitvoer ten gevolge van het stormachtige weer in de afgelopen nacht. Ik ben vervolgens gaan wandelen en kwam langs dit restaurantje dat inmiddels ook gesloten is en te koop staat.

Vervolgens passeerde ik het restaurant van wijlen JUAN TAM TAM. Er stond een ober voor de deur met een Marokkaanse uitstraling. Een aardige man. Ik heb met hem een aantal herinneringen opgehaald. JUAN is vorig jaar december ­ een week voor kerstmis ­ overleden. Ik beschouwde hem inmiddels als een goede oude vriend. Hij heeft indertijd bij BROUWER OFFSET gewerkt in DELFT en onder meer meegewerkt aan het drukken van drie miljoen (!) huis-aan-huiskranten die in 1983 in de brievenbussen van tien miljoen Nederlanders zijn bezorgd ten behoeve van ons toenmalige taleninstituut.

Vervolgens kwam het gesprek op DIANA. De speculaties rond de FATALE ONTVOERINGSPOGING nemen hand over hand toe. Ik neem deze verhalen niet over. Feit is en blijft dat MOHAMED AL-FAYED voor HONDERD PROCENT verantwoordelijk is en blijft voor deze zaak. Hij probeert zijn veroordeling continu te rekken. Het is nu tijd dat er EEN DEFINITIEF EIND aan deze slepende zaak wordt gemaakt. Daartoe verzoek ik jou met klem in goed overleg met MR. GIJSBRECHT VAN AMSTEL, MR ABRAHAM MOSZKOWICZ, het HAAGS JURISTEN COLLEGE en de heer P.A.W. THIEL en ELKA STEGEMAN van KNIJFF MERKENADVISEURS de heer MOHAMED AL-FAYED te laten veroordelen voor MEDEPLICHTIGHEID AAN EEN POGING TOT ONTVOERING VAN DE MOEDER VAN DE BRITSE KROONPRINS, DE DOOD TEN GEVOLGE HEBBENDE en VERGOEDING VAN DE SCHADE AAN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES. Met die gedachte ben ik met de bus van 15:05 naar FUENGIROLA vertrokken.

Traditiegetrouw eerst even naar THE LONDON PUB. Het was er stil. De vrouwelijke collega van MATTHEW heeft onderstaande foto van mij gemaakt in verband met de historische relatie die ONZE HOLDING i.s.n. inmiddels met dit etablissement heeft opgebouwd.

In dit verband heb ik hen ook in kennis gesteld van deze foto uit STRATFORD-UPON-AVON van 28

APRIL 1997 en heb hen uitgelegd dat de 28ste van de maand altijd AN IMPORTANT DATE is geweest. Tot 16:25 ben ik in THE LONDON PUB gebleven (IPSWICH TOWN ­ LUTON 5 ­ 0 met een hattrick van Alan LEE). Daar heb ik ook vastgesteld dat FULHAM de vierde plaats van onderen bezet in de PREMIER LEAGUE. Dat is naar mijn idee nog vier plaatsen te hoog nu ik er gemakshalve van kan uitgaan dat AL-FAYED waarschijnlijk geen belangstelling meer zal hebben voor participatie in ONS BEDRIJF. Daarna heb ik nog een kort bezoek gebracht aan het restaurantje van de heer FRANCISCO LÓPEZ SALVATIER van de Lions-organisatie.

In restaurant KU Damm werd mij medegedeeld dat ik er niet meer kon dineren in verband met de ingegane wintertijd. Daarom ben ik met de bus van 18:45 naar CARIHUELA vertrokken.

Ik heb daar gedineerd in het HOF VAN HOLLAND.

Onderstaande foto is gemaakt door MIRANDA.

Zeetong stond er deze keer op het menu. MIRANDA was van mening dat er nu ook een leuke vrouw bij hoort. Daar heeft ze wel gelijk in. Ik kan niet altijd MET EEN LEGE STOEL blijven dineren. VEERTIEN JAAR is lang genoeg geweest en bij NIEUW ELAN had ik toch ook altijd leuke contacten met de meeste dames om mij heen. MIRANDA vond zelf dat zij in dat verband te laat geboren was. Tijdens de maaltijd bracht men dan ook op stemmige wijze het lied HOPELESSLY DEVOTED TO YOU ten gehore. En als nagerecht werd mij een DAME BLANCHE aanbevolen. Overgoten met lekkere chocola.

Na de maaltijd werd ik bij DE KLIKSPAAN nog even bij HENK VAN DER WOUDE binnengeroepen. Ik denk dat WIJ weer een belangrijke stap hebben gezet in de richting van HET BEOOGDE DOEL.

DONDERDAG 2 NOVEMBER 2006 Terwijl de Halloweenviering hier een aanvang heeft genomen heb ik mijn brief COMPUTERPROBLEEM HERSTELD op dinsdag 31 oktober om 18:07 aangetekend en con urgencia ter verzending aangeboden op het postkantoor van Torremolinos. Ook heb ik mijn werkverslag EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU teruggevonden. Ik had hem al gepreprareerd als webpagina. Gistermiddag had ik een gesprek met de heer Ko Kooijman in verband met de brief die ik aan Kees de Bakker in Schoorl heb gezonden inzake de publikatie van de Nederlandstalige versie van mijn boek en een optreden van Julio Iglesias in Arnhem wanneer het GELREDOME in PRINSES DIANA STADION wordt omgedoopt.

JULIO IGLESIAS EN KO KOOIJMAN (FOTO OP VERZOEK VAN DE HEER KOOIJMAN GEPLAATST OP 8 AUGUSTUS 2008)

Julio is inmiddels bekend in Arnhem. De heer Kooijman liet mij weten dat Julio een nieuw Spaanstalig album heeft opgenomen. Hij zit op dit moment in Australië. Zijn vrouw Miranda Rijnsburger is in verwachting van hun vijfde kind volgens de pers. Wij hebben in dit verband ook gesproken over de interpretatieproblematiek door bepaalde journalisten. Daaraan valt nog veel te verbeteren. Maar ik heb de indruk dat daar nu enig schot in zit. Zo zag ik gisteravond ook bekende beelden op het RTL4-journaal van Marbella en Puerto Banús. Daarbij werd gemeld dat de heer M. Kok nog in hechtenis blijft in verband met het onderzoek naar de liquidatie van mijn naamgenoot Jaap van der Heijden in Alkmaar op het moment dat ik in die plaats in onderhandeling was over de opbouw van het INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX onder mijn gezag. Ik beschouw dat als een positieve ontwikkeling. Ook de heer C. Zwolsman dient een kleine 25 mio te betalen aan de staat. Daarmee kan mijn vordering ­ als vermeld in het verhaal van de Telegravin - ten behoeve van de STICHTING CERVANTES BENELUX gedeeltelijk worden afgelost. Dat bedrag zal immers zijn opgelopen in verband met de verschuldigde wettelijke rente vanaf 28 november 1996. Uit het programma Rayman is laat heb ik opgemaakt dat THOM DE GRAAF zich door HARE MAJESTEIT wil laten benoemen tot BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN. Ook in de VERENIGDE STATEN zijn de ontwikkelingen gunstig. Het LICHT begint daar klaarblijkelijk ook door te breken. 12:00 Afspraak gemaakt met tandarts Snezana Kools Ciganovic boven het Nederlands consulaat van Frank Buster op maandag 6 november aanstaande om 17:30. Ik trof ook nog mijn dagboek van 9 februari 2004 in mijn bestand met de titel JOHNNY ENGLISH. 12:20 In Nijmegen is er een factuur van PINS ofwel ICMC gearriveerd inzake cervantesonline.info en cervantesonline.biz, factuurnummer 607899 ad EUR 54,62. Mijn brief VERHALEN VAN DE NUMBER ONE heb ik samen met de CD en de uitdraai van EVERYTHING I DO, I DO IT FOR YOU om 17:17 ter verzending aangeboden op het postkantoor van Torremolinos. Ook de betalingsopdracht ad EUR 54,62 voor ICMC/PINS heb ik daar in de brievenbus gedeponeerd ter verzending na een genoeglijk onderhoud met CARMEN van kantoorboekhandel GOVEZ in de CALLE SAN MIGUEL inzake onderstaande foto.

VRIJDAG 3 NOVEMBER 2006 Bezoek gebracht aan het Centro de Salud in Montemar. Een nieuwe enfermera. Leuk en sympathiek. Bloeddruk 110 ­ 80 (goed). Suiker 140 (iets te hoog). Zij heeft een nieuwe controleafspraak genoteerd op vrijdag 1 december om 11:00 uur. Nadien flinke wandeling gemaakt om af te vallen. In het centrum van Torremolinos zag ik een vermoedelijke Welshman in een rood shirt met het opschrift CYMRY en de drie struisvogelveren uit het wapen van de PRINCE AND PRINCESS OF WALES. Ik hoop dat DIANA'S TESTAMENT VAN DECEMBER 1996 nu eens wordt vrijgegegeven. We zijn nu inmidddels al bijna tien jaar verder en dienen dan ook te voorkomen dat die zaak verjaart. Voor HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES ligt er op dit punt naar mijn bescheiden mening een EREPLICHT weggelegd. Het gaat uiteraard ook om de toekomst van ZIJN ZOON. En MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL weet alles af van verjaringstermijnen. MEVROUW VAN BERKUM liet mij weten dat het belangrijk is om zowel in Spanje als in Nederland een testament te laten opmaken ten behoeve van mijn Nederlandse begunstigden. Ik neem aan dat dat ook geldt voor mijn BRITSE ERFGENAAM. Ik heb vandaag besloten gedurende de komende maand aan de verbetering van mijn gezondheid te gaan werken. Daarom begin ik vanavond opnieuw aan cardiofitness in de SCULPTURE GYM in de Avenida Joan Miró Nº 4 in Torremolinos. 8:22 Terug van de SCULPTURE GYM. Voor het eerst na mijn verhuizing uit Utrecht ­ als vermeld in BACK TO KNOLE CASTLE - weer eens aan cardiofitness gedaan met sauna achteraf. Ik ben doodmoe. Mijn conditie dient weer from scratch te worden opgebouwd. Mijn huisarts DOÑA ROSALÍA ROMERO heeft mij geadviseerd dit 'paso a paso' te doen. Op het RTL4-journaal zag ik ERIK MOUTHAAN in gesprek met PETER HOEKSTRA, de machtigste Nederlander binnen de CIA in de VERENIGDE STATEN: Het ziet ernaar uit dat ERIK thans naar DE WAARHEID op zoek is. Indien DIANA trouwplannen zou hebben gehad met de heer AL FAYED JUNIOR dan zou dat uit de door de CIA middels de ECHELON-satelliet opgenomen gesprekken tussen beide gesprekspartners zijn op te maken. Indien dat niet het geval is, is de zaak PANKLAAR.

Woensdag 8 november 2006 Vandaag is een heuglijke dag. Na twaalf jaar hebben de Democraten de meerderheid terug in het congres van de VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. Dat betekent dat er eindelijk een eind gemaakt kan worden aan het fatale beleid van de huidige illegale president van dat land. Professor RONALD PLASTERK had zondag in aanwezigheid van JAN-PETER BALKENENDE en historicus MAARTEN VAN ROSSEM over die thematiek een ijzersterk verhaal in BUITENHOF: THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH. THE LEGAL TRUTH. Gisteren ben ik geopereerd in het Hospital Clínico Carlos Haya van Málaga. De chirurgen waren Dr Rus en Dr León, de anestesioloog Dr. Luque. Mijn oudste zoon heeft mij om 20.00 van het ziekenhuis opgehaald en vanmorgen werd ik al om 10:30 door een medewerkster gebeld met de vraag "John ¿Cómo estás", terwijl ik tot op heden met JOHANNES LAM VAN DER HEY ben aangeduid. Nadat ik gisteravond heb laten weten dat ik EL FUNDADOR DEL INSTITUTO CERVANTES EN LOS PAÍSES BAJOS, INGLATERRA Y GALES ben in samenwerking met LA PRINCESA DE GALES heeft men klaarblijkelijk mijn dossier iets nauwgezetter bestudeerd. Met name het document inzake mijn porfiriabehandeling in het CWZ te Nijmegen als vermeld op DRIJBER. Uit Nijmegen ontving ik bericht dat THOM DE GRAAF inderdaad burgemeester wordt van mijn geboortestad. Dat doet mij deugd. Hiermede gaan mijn felicitaties uit naar THOM in de hoop dat hij thans werk kan maken van hetgeen ik met zijn voorgangers heb doorgecommuniceerd vanaf 1995. Ik ontving ook bericht van SEUR namens YA.COM dat ze vandaag de ADSL-kit komen leveren. JULIO IGLESIAS en MIRANDA hebben hun vijfde kind. Het is een zoon. 13:30 Na hevige stortregens komt de zon weer door. Ook komen de felicitaties voor mijn 59ste verjaardag al binnen. Afgelopen maandag heeft tandarts Snesana Kools twee kiezen gevuld. Volgende afspraak op 22 november 11:00. In de wachtkamer van Frank Buster trof ik de laatste uitgave van ¡TEMPERAMENT! Nummer 11 van november 2006. Op pagina 30 treffen wij een advertentie van de SAMENWERKENDE NEDERLANDSE MAKELAARS COSTA DEL SOL. Het lijkt mij een goede zaak dat deze makelaars zich verenigen binnen CERVANTES INMOBILIARIA. Voorts geven de mededelingen van het Nederlandse OPENBAAR MINISTERIE van vandaag aan dat men in Nederland aardig op weg is met het herstel van de NEDERLANDSE RECHTSSTAAT. Ook sta ik er vandaag bij stil dat thans de echtscheiding tussen PRINSES MARGARITA en de heer EDWIN DE ROY VAN ZUYDEWIJN wordt uitgesproken. Ik ben benieuwd naar de voorwaarden en hoop van ganser harte dat zij thans in staat wordt gesteld om een bestuurslidmaatschap te aanvaarden van de STICHTING CERVANTES BENELUX. 19:40 Goed nieuws is ook het vertrek van DONALD RUMSFELD als minister van defensie van de VERENIGDE STATEN. HILLARY CLINTON is weer gekozen tot senator voor de staat NEW YORK. Dan heeft zij op 27 MEI 1997 niet voor niets een boottochtje door de Amsterdamse grachten gemaakt met TINEKE NETELENBOS en PRINSES MARGRIET.

DONDERDAG 9 NOVEMBER 2006 ADLS-kit ontvangen op mijn 59ste verjaardag. Vanaf nu is mijn volledige dossier zichtbaar op mijn website.

ZATERDAG 11 NOVEMBER 2006 Vanaf dit moment kunt u mijn wederwaardigheden weer volgen in mijn BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL. De statistiek. Vrijdag 567, zaterdag 737 en zondag 587 bezoeken. De Top 100 van 2568 verwijzende pagina's. 1. Direct Request. 2. VERSLAG ALCALÁ DE HENARES 3. FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 5. CERVANTESONLINE 7. 1967-2006: ONDERWIJS EN SPANJE 8. MIJN VOOROUDERS EN NAZATEN 9. DE DA VINCI CODE 11. FC CERVANTES VITESSE 12. LONDON REPORT CHRISTMAS 1997 13. TOLEDO 14. VAN CUYK TOT HEYDEN 15. ALLES OP EEN RIJ 16. VOSSENJACHT 17. RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II 18. BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) 19. RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR I 20. OVER THE BORDER 21. HALBERTSMA EN VAN DER HEYDEN 22. TERUGBLIK OP 5 SEPTEMBER 2003 24. REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG 25. INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED NEDERLANDSTALIGE VERSIE 26. MIJN VOOROUDERS EN NAZATEN 27. VERZONDEN BERICHTEN REGERING NEDERLAND 28. IN KONINKLIJKE DIENST 29. FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 30. VERZONDEN BERICHTEN REGERING NEDERLAND 31. HALBERTSMA EN VAN DER HEYDEN 33. LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES 34. INLEIDING ONDERNEMINGSPLAN CERVANTES 35. CERVANTESONLINE.NL 36. WASSENAAR, WASSENAAR, WASSENAAR 37. CERVANTES.NU 38. ROYAL CERVANTES AIRLINES 39. GEBED ZONDER VAN DEN ENDE 40. ALLES OP EEN RIJ 41. VERDRAG VAN NICE 42. SPOORZOEKEN 43. VERZONDEN BERICHTEN REGERING NEDERLAND 44. EERSTE FIAPE-CONGRES IN TOLEDO 45. LONDON REPORT CHRISTMAS 1997 47. WEEKLY REPORT 16 - THE CHANGING OF THE GUARDS 48. SU MAJESTAD EL REY 49. ALLES OP ZIJN PLAATS 51. INLEIDING ONDERNEMINGSPLAN CERVANTES 52. JOOST 53. VERZONDEN BERICHTEN REGERING NEDERLAND 54. BILDERBERGGROEP 55. WELLECOM IN ELLECOM 56. INLEIDING ONDERNEMINGSPLAN CERVANTES 57. THE WORK CONTINUES 58. INLEIDING ONDERNEMINGSPLAN CERVANTES 59. MASSAGE OF SAUNA 60. BILDERBERGGROEP 61. DE RUSSISCHE INVASIE 62. LETTERS TO ELIZABETH IN HET JAAR 1999 64. HOOGTIJD 65. VON HEYDEN ZU KÖNIG 66. BERICHTGEVING VAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX AAN HET MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 67. ONTVANGEN POST 68. BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) 70. REPORT 5 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - VALENTINE 71. MY DEAR ROYAL HIGHNESS 72. WILLEM VAN ORANJE 73. CERVANTES COMMUNICATIONS/COMUNICACIONES CERVANTES 74. EINDSPEL 75. DE REGENBOOG 76. CERVANTES UNITED STATES OF AMERICA 77. ENGELS WEEKEND 78. GOUDEN EEUW 81. HET JUISTE SPOOR 82. NIEUWE STOFZUIGER 83. HOOFDLIJNEN 84. DURFINVESTEERDERS 85. ROYAL CERVANTES AIRLINES 87. VORSTELIJK BEZOEK 88. DYNASTY 89. SAFETY AND SECURITY 90. A STAR IS BORN 93. JIVIN' JAKS 94. VAN DER HEYDEN VAN BAAK 97. SPIJKERS MET KOPPEN 98. NIEUWE STOFZUIGER 99. DISCURSO SOBRE EL ERASMISMO Y CRISTIANISMO NUEVO EN EL DON QUIJOTE DE LA MANCHA DE DON MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 100. RITA VOOR MINISTER-PRESIDENT

15 NOVEMBER 2006 HERNIEUWD BEZOEK AAN MAROKKO