Zondag 16 november 2003 Ruud (Lee) van Leeuwen is weer terug. Donderdag neemt hij afscheid van THE NUMBER ONE BAR en nodigde mij daarvoor uit. Verzonden: Date: Sun, 16 Nov 2003 18:06:42 Subject: Canterbury Tales To: Peter Vincent Schuld CC: Drs E.H. Halbertsma Geachte heer Schuld, Via girotel heb ik wederom 200 euro op uw rekening overgemaakt. Thans resteert mij aan u 1072,30 euro te voldoen. Criminelen krijgen in de regel een derde van hun straf kwijtgescholden. Alhoewel ik geen enkele affiniteit met de desbetreffende groepering heb zou ik het wel zeer op prijs stellen als u ook tot een substantiële vermindering van deze schuld zou willen besluiten. Bij het 'schonen' van mijn website kwam ik overigens uw woonplaats Zoerzel ook nog tegen inzake het onderwerp 'stalking'. Om kosten voor mijn voormalige taleninstituut te besparen heb ik daar ooit mijn brochures laten drukken. U treft het bericht aan op CANTERBURY TALES. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS. P.S. Wellicht kan ik u als tegenprestatie toestemming verlenen om een foto van mij te publiceren. Eventueel samen met de in mijn correspondentie vermelde collega's.

17 NOVEMBER 2003 ECHELON

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS