Zaterdag 9 februari 2002

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Ik ontving van Knijff & Partners gisteren om 9.52 het volgende bericht via E.Stegeman Cc L.Broeren P.Thiel Subject: Vernieuwing Benelux registratie nr. 508277 INSTITUTO CERVANTES in klasse 41 Uw ref: -- Onze ref: T/Instituto, Geachte heer van der Heyden, Onze dank voor uw email hieronder inzake uw bovengenoemde Benelux registratie, alsmede het aangehechte persbericht. Doordat u uw merk INSTITUTO CERVANTES reeds sinds 1996 in de Benelux gebruikt voor de diensten waarvoor u het merk heeft ingeschreven, nl. onderwijs, opleidingen en cursussen, zijn u beide registraties voor het merk niet vatbaar voor vervallenverklaring. Daar beide registraties exact dezelfde diensten dekken, staat er in beginsel niets aan in de weg om er eentje te laten vervallen. Indien u ervoor kiest om uw onderhavige registratie niet te vernieuwen, heeft dit tot gevolg dat de datum vanaf wanneer u rechten op het merk INSTITUTO CERVANTES kunt claimen niet meer 25 maart 1992 zal zijn, maar 28 februari 1995 (de datum van uw tweede Benelux registratie voor het merk). Dit zou een reden kunnen zijn om uw onderhavige Benelux registratie wel te vernieuwen en, te zijner tijd, uw registratie van 1995 (nr. 570018) te laten vervallen. In vertrouwen u naar tevredenheid te hebben geïnformeerd, zie ik met belangstelling uw verdere bericht in deze, voor de deadline van 25 maart a.s., tegemoet. Met vriendelijke groet, Elka Stegeman voor Paul Thiel PS: ook de heer Thiel brengt zijn hartelijke groeten over. Knijff & Partners WEESP e.stegeman Ik heb hier om 22.56 alsvolgt op gereageerd. Geachte mevrouw Stegeman, Hartelijk dank voor deze reactie. Ik komt zojuist terug van een adembenemende 'bloesemtocht' door Andalusië. Mijn collega Drs. E.H. Halbertsma heeft ooit eens gesteld: "Op het overschrijden van deadlines staat de doodstraf". Vandaar dat ik ogenblikkelijk reageer. Het jaar 1992, waarin ik mijn eerste registratie heb gedaan, is uitermate belangrijk. Het was het jaar van de Wereldtentoonstelling in Sevilla. Vandaag kreeg ik het verzoek om wederom een bezoek aan deze stad te brengen op 24 en 25 april aanstaande en een hernieuwd bezoek aan 'La Cartuja'. Het lijkt mij goed, in het kader van een zorgvuldige geschiedschrijving, daartoe het depot van 1992 te handhaven. De rekening kunt u verzenden naar Postbus 689 3500 AR Utrecht. Met dank voor uw medewerking en de hartelijke groeten aan de heer Paul A.W. Thiel. 18.00 Traditionele wandeling gemaakt langs Iglesia de San Miguel (pastoor Andrés Alfambra Torcello, tel. 952380805), Puerto Marina en Arroyo de la Miel. Met de trein weer terug naar Montemar Alto. Mijn gezelschapsdame was vrijdag mevrouw Magda Martein. Een goede bekende van Hein van Hoeckel. Om 21.12 verzond ik het volgende reisverslag naar NCCS Cc Maya Hugenholtz, Roberto rober bischot. Geachte redactie, Op verzoek van de heer Robert Bischot doe ik u hierbij mijn reisverslag toekomen van de bloesemtocht van gisteren ten behoeve van het eerstvolgende nummer van DE VLIEGENDE HOLLANDER. Het is een artikel met een Heydens tintje. Ik heb het zo kort maar krachtig mogelijk gehouden. Aangehecht ook enkele foto's. Zij kunnen worden gebruikt op de plaatsen waar een * voorkomt in de onderstaande tekst. Mede namens Robert bij voorbaat dank voor uw medewerking en hartelijke groet. JOHN

Bloesemtocht brengt Nieuw Elan in Andalusië
"Ik heb een wagen vol geladen" is één van die oeroude Nederlandse volkswijsjes dat ogenblikkelijk bij mij opkwam toen wij op vrijdag 8 februari met een met 41 mensen volbezette bus - evenveel passagiers als het aantal saluutschoten in Londen 2 dagen eerder - onze reis aanvingen door het land van 'El Tempranillo'. Niet met oude wijven deze keer, noch met jonge meisjes, op een enkele schoonheid na. Robert Bischot toonde zich daarbij een goede herder. Nadat het laatste schaap van onze kudde zich in Málaga bij het gezelschap had gevoegd en er een omrit moest worden gemaakt vanwege het bezoek van ons aller Celia Villalobos - voormalig 'alcalde' van de stad en thans als Spaanse Els Borst deel uitmakend van het kabinet van José María Aznar, reden wij het berggebied van Alta Axarquía binnen. Juani voerde ons over de oude weg naar Granada en Robert Bischot nam ons in gedachten mee naar de oude tijd van de romantiek. Het begin van de negentiende eeuw en de Napoleontische bezetting. Er vonden veel overvallen plaats op de diligences van en naar Granada. Van die geschiedenis waren wij al direct getuige bij aankomst in onze koffiestop, de herberg 'Venta de Alfarnate', die tevens als museum is ingericht.

Op 21 april 1850 werd op die plaats een postkoets overvallen door een groep van 12 gewapende 'bandoleros'. De koets was onderweg van Granada naar Málaga. De heren bandieten toonden daarbij speciale belangstelling voor een pakket met juridische stukken van de regering. Het kan verkeren in Andalusië. De venta bevindt zich dan ook in de omgeving van de 'Ruta del Aceite y los Montes'.

Althans als wij de langs de weg aangebrachte richtingaanwijzers moeten geloven. Er blijkt hier immers nog steeds een grote verering te bestaan voor het 'bandolerismo', althans voor de heer José María Pelagio Hinojosa Cobacho (Jauja 1805 - Alameda 1833), die in de volksmond bekend staat onder de naam 'El Tempranillo'. Een jongen die er vroeg bij was dus. Hij is ook op een niet benijdbare leeftijd van 28 jaar overleden. Nadat wij door een schitterend bloesemlandschap met prachtige olijfgaarden waren gereden werden wij al direct met deze vroegtijdige terrorist geconfronteerd in de Posada de José María El Tempranillo, waar het goed toeven is onder het genot van een goed glas Valdepeñas uit La Mancha en de overige culinaire geneugten van deze streek. Na de maaltijd werden wij voorgesteld aan Pedro, die alles over 'El Tempranillo' bleek te weten. Pedro bracht ons dan ook direct naar de kerk in Alameda, waar deze

op Elvis Presley gelijkende struikrover blijkt te liggen begraven. Afgaande op het verhaal van Pedro in de voormalige parochiekerk van de huidige pastoor van de Iglesia San Miguel in Torremolinos - de heer Andrés Alfambra Torcello - bleek de man weinig respect aan de dag te leggen voor de regering van de toenmalige koning Fernando VII. Hij werd echter als een held vereerd omdat hij het opnam voor de armen van de streek. We werden voorzien van interessant documentatiemateriaal over de 'Ruta del Tempranillo'.

Juani gaf nadien blijk van zijn bijzondere stuurmanskunsten door ons als een schip op een woeste zee over een smal hobbelpad dwars door een olijfgaard naar een in volle bloei staande boomgaard te vervoeren. Een paradijselijk oord waar wij ons ene wijle hebben mogen vertreden.

De tocht eindigde op het hoogtepunt van de dag bij het Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, waar een grote groep flamingo's aan de horizon zichtbaar was. Onder het genot van een slok sangría waren wij gedurende een half uur getuige van de ondergaande zon boven dit majestueze meer. Een adembenemend schouwspel.

Vandaar ging de rit weer Terug naar de Kust. Onder het motto de eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten zullen de eersten zijn werd in Málaga afscheid genomen van ons laatste schaap van de ochtend en reed de rest van de groep voldaan naar huis terug. Met hartelijke dank aan Robert Bischot voor de wederom uitstekende leiding. Ik heb er persoonlijk ook veel nieuwe inspiratie bij opgedaan en ben wederom vervuld met Nieuw Elan. JOHN L. VAN DER HEYDEN.

P.S. Mocht u belangstelling hebben voor mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES, dan kunt u hiervoor terecht op internetsite: www.trafford.com/robots/01-0341.html

10 FEBRUARI 2002 BERICHTEN AAN HARRY STARREN EN ROBERT BISCHOT