Datum: 10 mei 2000 Betreft: VERBAZING Kenmerk: JH/HdK200005010.1 Torremolinos, woensdag 10 mei 2000 Guus Meeuwis heb ik gisteravond weer eens goed beluisterd. Opvallend dat hij precies onder woorden heeft gebracht wat ik de afgelopen tijd persoonlijk heb ervaren. Vooral zijn CD VERBAZING komt bij mij op dit moment nog veel helderder door dan voorheen. Ik verbaas mij ook plotseling door de mogelijkheden die de computer ons nu biedt. Onder meer de mogelijkheid om beelden uit het recente verleden in mijn brieven op te nemen, teneinde daar een vervolg aan te geven in het kader van onze gemeenschapelijke thema's Ahead Only en

PLUS ULTRA

Uiteraard sta ik daarbij stil bij wat er zestig jaar geleden is gebeurd in ons land. De film Soldaat van Oranje heeft dat uitstekend in beeld gebracht. Ik denk daarbij met name aan de opnames die zijn gemaakt op de Willem III-kazerne in Amersfoort. Het latere gebouw van de SROC werd daarbij bijna door de Duitse bommen getroffen, maar is wonderwel overeind gebleven. Het is daarom een positieve ontwikkeling dat de huidige Japanse keizer Akihito voor het eerst in de geschiedenis zijn medeleven heeft uitgesproken met het lot van de Nederlanders in het voormalige Nederlands-Indië. Hij heeft in formele zin geen enkele verantwoordelijkheid voor hetgeen tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden, maar het is een goed gebaar om op die wijze de zwarte bladzijden uit 1940-1945 te begraven. Ik voel mij met deze situatie verbonden vanwege het feit dat mijn voormalige Frans-Spaans Instituut uit Wijchen in 1981 is overgegaan in de Britse LINGUARAMA-organisatie van Richard Lewis. Richard heeft geruime tijd aan het Keizerlijk Hof van Japan communicatietrainigen verzorgd. Hij was ook aanwezig op de beurs Expolangues in Parijs in februari 1986. Hij werd daar 'The big goeroe' genoemd. Peter kan je er alles over vertellen. De dochter van de Japanse Keizer was tegelijkertijd met mij op bezoek in Warwick Castle op dezelfde dag dat ik daar tot de Church of England was toegetreden. Het was op zondag 27 april 1997, daags voor het voorlopig beëindigen van mijn Royal Mission in Stratford. Ik citeer mijn dagboek: "Sunday, 27-04-1997. This has been a very special day. I received my First Holy Comunion in the Anglican Church of St. Mary's in Warwick. I had a place next to the Master of the Hospital of Robert Earl of Leicester, Mr. B. Rhodes. After the service I had a conversation with him and he told me that his hospital was the favourite of Queen Elizabeth.

He introduced me to the priest and invited me to visit his "hospital". A signal of hospitality that I greatly will accept. Afterwards I visited Warwick Castle. First Iwent to the Kingmaker.

In the guide of the castle I underlined some significant remarks: The Wars of the Roses took place from 1450 to 1471 in the time of Richard Neville, the 'Kingmaker'. "The Wars of the Roses, which began in the early 1450s and ended with the battle of Bosworth in 1485, were a prolonged struggle for supremacy between the Houses of York and Lancaster".

The image in wax of Richard Neville is shown in a photograph. He has exactly the same family features as my friend Van Munster, like Princess Augusta of Saxe-Gotha (1737) in the State Dining Room has an extraordinary resemblance with Queen Elizabeth II. So I called my friend now. Furthermore I read "In March 1471, Edward landed at Ravenspur from the Low Countries, etc." The Kingmaker's final act was on 13 April. Furthermore I read about Francis Greville, who became the 8th Lord Brooke in 1727. "Brooke" in Dutch is "Van den Broek". Lord Brooke had made his organ in Leamington Spa. Visiting the State Dining Room I observed that Queen Elizabeth and Prince Philip visited the castle on the 8th of November 1996 with local authorities as part of their tour of Warwick and Stratford-upon-Avon. In the Red Drawing Room I noticed the picture of Sir Philips Sydney (1554-1586). Fighting the Spanish in Holland, he was shot in the side at the Battle of Zutphen, Residence of the Family Van der Heyden van Baak van Doornenburg. In the Library I saw the figure of Guy Lord Brooke, who left ETON in 1901. He became Earl of Warwick in 1924. In the Card Room I saw the wax figure of Charles Spencer Churchill, the 9th Duke of Marlborough and owner of BLENHEIM PALACE.

There I spoke with a girl - who was very well dressed - about the Kingmaker. The Boudoir contains a social scene, especially with the Marlborough House set, a group gathered around Edward, Prince of Wales.

The Bedroom showed Consuelo, Duchess of Marlborough - a member of the Vanderbilt family -, the Marquess of Blandford, son of the Duke and Duchess of Marlborough and Edward, the Prince of Wales and latter King Edward VII. On 4.30 pm the window of his bedroom was set very wide open to let the new Fresh Air in!

After having read that Kenilworth Castle had been the stronghold of Simon de Montfort (Van der Heyden was Drost of Montfort) I went to to the Peacock Garden and there I realized completely the message of the Mysterious Present of October last year.

After the visit I went to The Crown Hotel to have dinner and a Flowers Original. The waiter gave me a number: 14. It reminded me of the 14 orange and 14 red royal roses that ICB sent on the 28th of August last year. I went to and had a glass of red wine in the Inn Rose and Crown, former Green Dragon. During my way-back to Warwick I listened to Martin Guerre and heard "My name is Dutilh". The attorneys of Nauta-Dutilh in Amsterdam defended my interests as from April 1992. Mr Jan Peter Nauta, a hispanistic colleague of mine, has a great responsibility in the Congress of Spanish on the 27th of September." In het nemen van die verantwoordelijkheid is hij echter ernstig tekort geschoten. Met alle tragische gevolgen vandien. Nochtans beschouw ik het als een positieve ontwikkeling dat KPN thans een samenwerkingsverdrag heeft gesloten met NTT DoCoMo. Vooral het nieuwe product dat wij daarmee op de markt kunnen zetten; een GSM met internet. Ik denk niet dat de medewerksters van het Radboudziekenhuis dat in mei 1993 al voor mogelijk hadden gehouden. In hun rapport is nog te lezen "Patient zag allemaal mannetjes met sprietjes". Het doet mij deugd dat die markt zich thans duidelijk aan het ontwikkelen is. Zeker binnen het kader van mijn beleidsplan.

Met verbazing heb ik hierboven thans ook de foto overgenomen van het huwelijk van mijn ouders op 6 mei 1944 op de Groenestraat 196 in Nijmegen. Het is onvoorstelbaar wat de moderne techniek ons thans biedt. Nijmegen lag op dat moment in puin en er was voor mijn ouders niet veel anders over dan op die puinhopen een nieuwe toekomst te gaan bouwen. Daarvoor bouwden zij ook op de steun van de familie in BUCKINGHAM PALACE. De portretten van Prins Philip en Queen Elizabeth II hadden een bijzondere plaats gekregen in die eenvoudige woning aan de Groenestraat. Ik heb in dat verband gewoontegetrouw ook nog naar 'The Bold and the Beautiful' gekeken. Het programma wordt nu alleen nog maar 'The Bold' genoemd, aangezien 'The Beautiful' er niet meer is. Nochtans viel het mij op dat 'Taylor' in de serie eergisteravond dezelfde paarse jurk droeg als de Britse meisjes die mij op 25 december vorig jaar op de King of Scandinavia met een leuke dans hebben verrrast.

Ik trof in mijn boekhouding ook nog mijn factuurtje van tafel nummer 1. Ook kwam het getal 14 weer terug tijdens mijn kerstdiner op Tweede Kerstdag in de Beefeater te Newcastle. Ik vraag mij af op welke wijze ik nog overtuigender kan zijn dan aan de hand van onderstaande brief.

Vanaf heden dient ons geplande familiebedrijf derhalve te worden voortgezet. In een andere vorm deze keer dan waarin ik had voorzien. Ik ga er daarbij vanuit dat aan de overkant thans de nodige verantwoordelijkheid wordt genomen. Het grote nieuws van vandaag.

Alliantie met NTT DoCoMo geeft KPN grote voorsprong. De ontwikkelingen van ons toekomstige luchtvaartbedrijf verlopen inmiddels volgens de uitgezette koers. Pact KLM/British Airways wordt steeds serieuzer. De ontwikkelingen in Nederland worden hier uiteraard op de voet gevolgd. Men stelt hier vast dat KPN eveneens op de beurs is gestraft voor het vastlopen van de onderhandelingen, maar dat het niet geleid heeft tot verlamming van het Nederlandse bedrijf. KPN se alía con la japonesa Tijdens de verbouwing gaat de verkoop dus gewoon door. Dat is ook het thema van mijn Lions Club in Maarn onder voorzittersschap van NOS-topman Huub de Graaf. Ik hoop eveneens dat er nu ook geld komt om de nieuwe generatie leraren Spaans te bekostigen. Loek Hermans heeft inmiddels bij onze goede vriend Zalm succes geboekt. Miljoenen om positie leraar te verbeteren. Ook komt er een speciale onderwijsbank met 100 miljoen gulden om onderwijsprojecten te financieren. Ik ben van mening dat de nog werkzoekende docenten Spaans hiervan gebruik dienen te maken. Hier ligt een belangrijke opdracht voor de Vereniging Spaans op School. Ik hoop dat hij daarbij ook nog aan de rekening van Van der Heyden heeft gedacht. Burgemeester vraagt terugbetaling teveel gedeclareerde gelden. Van onze ROTTERDAMSE redactie. Ik ben inmiddels begonnen met het inplakken van al mijn bonnetjes vanaf 1 januari van dat jaar, alsmede de nota's van vorig jaar die nog niet in mijn declaratie zijn opgenomen. Desgewenst kan de heer Opstelten hiervan kennis nemen. Hij heeft mij nog persoonlijk geadviseerd om mij te wenden tot de Kamer van Koophandel met mijn Business Plan.

Liefde is... ...hem brandmerken Dat is inderdaad gebeurd door mij te brandmerken als 'Leader of Purple'. Daar had ik mijn collega's aan de Noordzeekust geen toestemming voor gegeven. Maar het is wel slim bedacht. Elke hindernis is te nemen. Dat heb ik Hare Majesteit ook al laten weten in mijn brief van 21 mei 1996. Ik citeer: "Nederland staat in het jaar 2000 in de schijnwerpers van de Europese Unie. Ik hoop dat de Stichting Cervantes Benelux conform de in 1992 uitgezette koers hieraan een substantiële bijdrage zal kunnen leveren en daarbij moge rekenen op Uw Koninklijke steun. Evenals voor Jean Monnet is ook voor mij alles slechts een middel. Zelfs de hindernis. De Stichting Cervantes Benelux - en wellicht in een later stadium Stichting Cervantes Hispano Benelux - is echter een belangrijk middel om de zwaarste hindernis te overwinnen en de verschillen te overbruggen uit de wil om vrede te stichten, welvaart te scheppen en de vrijheid te verdedigen als bijdrage aan een Nieuw Europees Ordeningsconcept van vrede en sociale zekerheid." Ik hoop dan ook dat je de inhoud van mijn brieven doorcommuniceert aan de direct betrokkenen. Het gaat tenslotte om de opbouw van een wereldwijde organisatie.Bij dit taalgebruik moet ik automatisch denken aan mijn voormalige collega LEONORE THOLEN. Zij had voorheen een relatie met David Bloch, een van mijn collega's van het Institute of English Studies van het eerste uur in 1979. Uiteindelijk is zij een paar jaar geleden in het huwelijk getreden met een jongeman met de naam Heeringa en is nadien in Leiden gaan wonen. Zij heeft nog een tijd gewerkt bij KPMG in Eindhoven. Dat was in de tijd dat ik nog in Nijmegen woonde. Wij gingen toen wel eens stappen in 's-Hertogenbosch. Een buitengewoon prettige collega. Daarbij denk ik nog steeds aan de opmerking over 'stalking'. Ik begrijp niet wat mensen zich allemaal in het hoofd halen. Ik zal me er verder niet druk over maken. Ik heb wel iets anders te doen. Bij het eind van een relatie denk ik uiteraard direct aan de relatie tussen KPN en Telefónica. Ik ben er echter van overtuigd dat zij weer bij elkaar komen na de overname van ORANGE. 'No hay más remedio', zeggen ze hier. De partijen zijn uiteindelijk tot elkaar veroordeeld door ondergetekende. Uiteindelijk reken ik op een feestje hier:

OP 31 JULI VAN DIT JAAR

HARTELIJKE GROET

11 MEI 2000 DULCINEA