Datum: Woensdag 5 april 2006 Betreft: RITA VOOR MINISTER-PRESIDENT Kenmerk: 20060405JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth,

Dinsdag 4 april 2006 Mijn brief EMMA SOPHIE LOUISE heb ik om 17.00 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd samen met de CD 20060404www.cervantes.nu.

Woensdag 5 april 2006 11.50 Bezoek aan Dr. Dofferhoff achter de rug. In dit verband citeer ik de historie vanaf 15 februari 2001 Vanmiddag had ik om 15.25 een gesprek met Dr. A. Dofferhoff. De 'leverwaarde' was 66 (normaal < 50), ijzergehalte 30 (normaal < 30), ferritine 35 (normaal < 50).

6 september 2002. Vanmorgen ben ik gebeld door Dr Reynierse namens Dr. Dofferhoff: Uitslag bloedonderzoek: oklaen fosforfase 71 (moet zijn < 120), gamma gt 115 (moet zijn < 50), asat (leverenzym) 35 (moet zijn < 40), alat hemo(globine) 56 (moet zijn < 50), ferritine 111 (moet zijn < 50). Suiker goed. De vorige keer was de ferritinewaarde nog 56 en daarvoor 38. Deze is dus veel te hoog. Conclusie: stoppen met alcohol en drie aderlatingen vóór 28 oktober. Te beginnen aanstaande dinsdag 10 september 14.00 uur (C52). Volgende twee daar afspreken. Controlegesprek met Dr Dofferhoff: Vrijdag 20 december 9.25. Vervolg behandeling eventueel bespreken met Frank Buster.

Donderdag 27 maart 2003 16.20 Terug van Dr. Dofferhoff en ING. Leverwaarden: gamma GT was 115, nu 60 norm 50; ALAT was 56, nu 32 norm <50; ijzer was 32 nu 20 norm <30; ferritine was 25 nu 40 norm <50. Afspraken: eerste aderlating dinsdag 1 april 14.00 uur C52, vervolgens twee aderlatingen met tussenpose van een maand. Daarna terug naar Spanje tot augustus. Volgende afspraak Dr. Dofferhoff maandag 8 september 10.20 uur.

Vrijdag 9 mei 2003 Vanmorgen gesprek met Dr. Dofferhoff. HB-gehalte 9,2 gebleven. Dus constant. Lever was 66 is nu 68. Rustig. IJzer- en ferritinegehalte dient onder de 50 te zitten. IJzer van 30 naar 10 geslonken, ferritine van 69 en 35 naar 11. Gunstig dus. Dr. Dofferhoff heb ik in kennis gesteld van mijn contact met de heer Colin Call van The Magistrate uit Surrey ('Now their faces are Purple as Heather'). De heer Call kan over mijn DNA-profiel beschikken."

29 maart 2004 Dr Dofferhoff heeft gebeld. De leverwaarde (alat) is normaal. IJzer van 54 naar 29 (moet lager zijn dan 50), ferritine van 40 naar 37. Voorlopig geen aderlatingen meer nodig. In september nieuwe afspraak maken en bloed prikken.

Maandag 12 september 2005 13.00 Vanwege mijn fysieke handicap heb ik Dr. Dofferhoff vanmorgen niet kunnen bezoeken. Hij heeft mij gebeld. De leverwaarde is nu 110 (was 96 en daarvoor 200). Moet dus nog iets omlaag. Ferritine 47 (was 52). Suiker 8,9. Dat is te hoog. Dit ligt waarschijnlijk aan het Nederlandse voedsel. Volgende aderlating in januari.

Maandag 5 december 2005 12.00 Terug van onderhoud met Dr. Dofferhoff. Gemeten leverwaarden: gamma van 114 naar 139 (te hoog. moet onder de honderd blijven), ijzer van 41 naar 27 (goed), ferritine van 47 naar 57 (te hoog. moet onder de 50 blijven), suiker van 8,9 naar 5,6 (goed). Conclusie: Ik moet weer gezonder gaan leven dan de afgelopen stressvolle maanden. Volgende aderlating begin maart 2006 na mijn terugkeer uit Spanje.

Woensdag 5 april 2006 Gamma van 137 naar 107 (moet dus nog zakken). Alat van 61 naar 39 (moet onder de 50 blijven, goed dus). IJzer van 27 naar 34 (constant). ferritine van 57 naar 72 (moet omlaag). Afspraak één keer per drie maanden een aderlating. Eerstvolgende keer maandag 29 mei 15.00. Woensdag 31 mei 9.15 controlegesprek Dr Dofferhoff. Vervolgens weer in september. Na terugkeer uit Althorp. Na lange tijd heb ik Dr. Reynierse ook weer even gesproken. Het doet mij deugd dat RITA VERDONK zich kandidaat heeft gesteld als lijsttrekker voor de VVD. In mijn optiek wordt zij dan ook de EERSTE VROUWELIJKE MINISTER-PRESIDENT VAN NEDERLAND: niet links, niet rechts, maar RECHT DOOR ZEE. Uitstekend. Dat past weer binnen mijn beleidskader. RITA VERDONK was samen met GUUSJE TER HORST ook aanwezig tijdens DE AFTRAP op 1 januari 2005 op het KEIZER KARELPLEIN. Dat kan vanzelfsprekend niet zonder gevolgen blijven. 18.00 Om 16.26 heb ik het origineel van aangehechte brief REQUEST aan Earl Charles Spencer aangetekend onder nummer 3S RRRL 1221617 met webdesign 20060405www.cervantes.nu ter verzending op het postkantoor Nijmegen Dukenburg aangeboden.

Tevens tref je hierbij een correctie van mijn brief van gisteren met de naam EMMA SOPHIE LOUISE WITH LOVE AGAIN

7 APRIL 2006 REGEREN IS VOORUITZIEN