Datum: Vrijdag 7 april 2006 Betreft: REGEREN IS VOORUITZIEN Kenmerk: 20060407JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Woensdag 5 april 2006 De brieven RITA VOOR MINISTER-PRESIDENT en LETTER TO EARL CHARLES (2) ON BEHALF OF MR. L.R. JELL AND D. MAHER ALDENHAM HERTFORDSHIRE WD2 BBP ENGLAND UNITED KINGDOM) heb ik om 19.00 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd. In het lege winkelcentrum werd al omgeroepen: "YOU ARE ON THE RIGHT TIME". Hieruit maak ik op dat deze handeling niet ongemerkt voorbij is gegaan aan de geïnteresseerde observatoren.

Vrijdag 7 april 2006 Gisteren ben ik ter voorbereiding van de volgende 28 SEPTEMBERBORREL weer even teruggegaan naar DE BASIS. V. Nijmegen Dukenburg 11.50 LIEFDE IS... ...HEM AL MISSEN VOORDAT HIJ VERTROKKEN IS. Ik ben nog niet weg. In het Stan Huygens Journaal zag ik een goede bekende. COMO VAN HELLENBERG HUBAR volgde SCHELTO BARON VAN HEEMSTRA op die nu met pensioen is.

Dit artikel is volkomen herkenbaar. FRANK BUSTER is vermeld in DR RAUL ALONSO RODRIGUEZ, ADSL-VERBINDING, KONINGINNENDAG IN DE PUERTA DEL SOL, LAATSTE BETALING, ZEVENDE TITEL, RITA VOOR MINISTER-PRESIDENT, RAPPORTAGE, ROBBIE WILLIAMS, DE 'BEETJE INTEGERE' NIJMEEGSE POLITIEK TER ATTENTIE VAN VOORMALIG BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN, DE 'BEETJE INTEGERE' NIJMEEGSE POLITIEK TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER GUUSJE TER HORST VAN NIJMEGEN, LETTERS TO DIANA NOW IN DUTCH ,NUCLEOUS OF AN ORGANIZATION, TERUG IN TORREMOLINOS, THE WORLD IS MY WITNESS TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, AHEAD AGAIN, GELUKKIG - HAPPY - FELIZ 2006, INSTITUTO CERVANTES BENELUX EN VERENIGD KONINKRIJK, NAAR NOORDWIJK TERUG, REMINDERS II TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA,WIT EN PAARS EN ROOD, WETTELIJKE KADERS, FAMILIEBERICHTEN, NIEUWSBRIEVEN 009 EN 010 en BERICHT AAN DE DIRECTIE. In de tijd dat de heer Reigersberg Versluys ermee stopte als consul heeft MIEKE BLANKENSTEIN-VERMEULEN mij nog geadviseerd die functie van hem over te nemen. Uiteindelijk is dat FRANK BUSTER geworden. Ik wilde immers ongewenste belangenverstrengeling voorkomen jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig. Ik ben het overigens volstrekt met de nieuwe ambassadeur Van Hellenberg Hubar eens inzake de integratie van de Nederlanders in mijn tweede/derde vaderland. Dat is ook één van de redenen dat ik zeer spaarzaam bezoeken afleg aan bijeenkomsten van de NEDERLANDSE CLUB COSTA DEL SOL en mij actief bezighoud binnen het kader van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES. Het is mij tijdens onze excursie naar CAZORLA al opgevallen dat veel Spanjaarden zich vijandig opstelden jegens de Nederlanders. Vooral het inlevend vermogen van veel Nederlanders valt mij vaak bijster tegen. Tijdens de open dag van ALEX trof ik zelfs niemand in het gezelschap die Spaans sprak. Hoe moet je dan nog zaken doen? Dat kan CEES VAN DER HOEVEN nu ook vertellen. CAZORLA is vermeld in CERVANTESONLINE.CH TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA, 1967-2006: ONDERWIJS EN SPANJE, SLEUTE 36, MAANDAG 4 MAART 2002 GEBOORTEDAG VAN FLORIS en ALLES OPEEN RIJ. In dit verband breng ik ook nog mijn gesprekken met HAZELWILKINSON en COLLIN CALL in herinnering uit SURREY: WILKINSON, 31 AUGUSTUS 2003, SLEUTEL 36, EEN LION UIT MAARN, VORDERING OP VITESSE, DE SCHOONSTE STAD VAN NEDERLAND, DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT, MY ROYAL MISSION, 850.000 EURO, OVERDRACHT CERVANTES DOMEINNAMEN, THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH, STICHTING WERELDOUDERS (1), EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER HANS OUWEHAND VAN DE STICHTING WERELDOUDERS IN HILVERSUM, TOLEDO TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA DOÑA ELIZABETH HALBERTSMA, TERUGBLIK OP 5 SEPTEMBER 2003 en GELUKWENSEN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA. Het bijgevoegde artikel over MARBELLA luidt MARBELLA TOT OP HET BOT CORRUPT Met dit soort elementen is het uiteraard moeilijk zaken doen in a responsible way. Uit de column van Kees Lunshof heb ik begrepen dat RITA VERDONK voorstander zou zijn van een gekozen burgemeester. Met name in verband met het bovenstaande ben en blijf ik van mening dat de benoeming van een burgemeester de verantwoordelijkheid dient te blijven van DE KROON. Ingeval mevrouw VERDONK op een soortgelijke wijze als JOSÉ MARÍA AZNAR op mijn blijvende steun wil rekenen dient zij zich op dit punt aan MIJN BELEIDSLIJNEN te conformeren. Ik bereikte Utrecht om 13.00. Er werden daarTV-opnames gemaakt. Ik heb de betreffende heren laten weten dat ik incognito reisde. Daarna naar de postbus op de Neude (13.18). Ik trof er de volgende bescheiden aan. Op de eerste plaats mijn brief van 17 januari aan Peter Sieben van duBois Ording inzake HET TOPMERK CERVANTES. Hij is klaarblijkelijk niet meer bij dat bedrijf werkzaam. Daarom verzoek ik jou hiermee terzake actie te nemen. Je treft het pakketje bijgaand aan. Vervolgens enkele bedelbrieven die ik pas kan honoreren zodra INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED operationeel is en dus inkomsten genereert voor ons. De jaarlijkse rekening ad EUR 21,62 van de Amsterdamse Kamer van Koophandel ten behoeve van de STICHTING CERVANTES BENELUX heb ik THANS voldaan. Ook heb ik een toegangscode en een wachtwoord opgegeven voor www.kvk.nl. Een IES-groene uitnodiging voor de Studiedag/Jaarvergadering VDSN 2006 op 18 maart 2006 in het Luzac College, Korte Noorderweg 12 A, 1221 NB Hilversum als vermeld in 18 MAART STUDIEDAG VDSN IN HILVERSUM. Hierbij heb ik helaas niet aanwezig kunnen zijn in verband met mijn oogoperatie op 14 maart daaraan voorafgaand. Ik hoop echter dat er goede afspraken zijn gemaakt om de RECHTEN OP HET HANDELSMERK definitief in handen te houden ten behoeve van de Nederlandstalige hispanisten. Met de opbouw van het Spaans vanaf de basis gaat het ook in opwaartse richting.

¡CHAPEAU COLLEGA'S!

Voorts een uitnodiging voor HET 3E PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT JAARCONGRES in de AMSTERDAM ARENA op 16 MEI 2006. Daar kan ik in principe naartoe. Maar als jij gaat vind ik het ook goed. In de eerste twee weken van juni moet ik weer naar SPANJE terug. Tot slot ontving ik het laatste nummer van VIVA ESPAÑA en het laatste ROYALTY STATEMENT van TRAFFORD PUBLISHING met vermelding van de verkoop van mijn boek op 10 MEI 2005 in Londen (bijgevoegd).

Op de Neude 30C (13.25) heeft men een nieuwe belinstallatie aangelegd en de namen van de bewoners onvermeld gelaten. Vervolgens heb ik om 13.40 een bezoek gebracht aan de bibliotheek van het Instituto Cervantes op het Domplein, waarvan de eigendomsrechten mij nog steeds onduidelijk zijn. Ik heb daar het laatste woordenboek Nederlands-Spaans van Van Dale onder de eindredactie van DR. J.P. SLAGTER ingezien ter voorbereiding van CERVANTES EMPRESARIAL. Budgettair ben ik nog beperkt om die boeken aan te schaffen. Door de Zadelstraat langs de postzegelwinkel van W. VAN DERBIJL (13.55)

terug naar het station. Vandaar per trein naar Apeldoorn (14.53). Met bus 43 naar Loenen, waar ik om 16.22 arriveerde op het adres Hameinde 15. Ik heb daar uitgebreid van gedachten gewisseld met de heer MARCO DE RUYTER en verdere werkafspraken gemaakt. De heer DE RUYTER is vermeld in JOHN AND DIANA'S BOYS, DE GEEST VAN DE SANGRÍA, KORTE OVERWEGING VOOR HET WEEKEND, DURFINVESTEERDERS, MY FAMILY, PLICHTEN, DE PAUWENTROON, BRIEF E1000, SPAANS STAATSBEZOEK T.A.V. DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, ALEXANDER WEIJTS UIT LATHUM, LICENTIE-OVEREENKOMST, KERNBEGRIPPEN, HENRY CHARLES ALBERT DAVID In dit verband heeft de heer De Ruyter mij laten weten dat van de 875 brieven die ik jou tot op dat moment had geschreven niet hij er 862 van mijn website heeft verwijderd, maar één van zijn medewerkers. Ik vervolg DE TOUWTJES AAN ELKAAR, VERBETERING EFFICIENCY, VERVOLG INZAKE HANDELSMERK, SPAANS IN NEDERLAND en GOEDE VRIJDAG TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL TE BUNNIK. Na dit bezoek tot 17.10 ben ik vanuit Loenen via EERBEEK naar BRUMMEN gewandeld. Toevallig kwam ik om 17.37 langs het (voormalige?) woonhuis van KAREL AALBERS.

De poort van de oprijlaan stond uitnodigend open. Dat is wel eens anders geweest. 18.10 HET HUIS TE EERBEEK. Hier hebben de belangrijkste gesprekken van mijn leven plaatsgevonden, zoals het tweede indringende gesprek met TEUN LEUFTINCK de coach van NIEUW ELAN uit Hummelo. Die gesprekken met TEUN kan ik mij praktisch nog allemaal letterlijk herinneren. Ik had toen een gedicht geschreven over een boom. In de geest van IRENE. "DE BOOM. HIJ ROUWT" "DIE BOOM, DAT BEN JIJZELF" zei Teun. Het is voor mij nog steeds een belangrijke plaats om terug te komen. Daar is de basis gelegd voor een WERELDWIJDE ORGANISATIE. Het was er gezellig in de bar van het Weberhuis. Heeft Felix Meurders zijn ogen gelaserd? Ik meende hem daar te herkennen zonder bril. Maar ik kan mij vergissen. De laatste keer dat ik hem heb gesproken was op 9JANUARI VORIG JAAR IN BRUMMEN. Daarom heb ik besloten om ook nog 'even' naar de Engelenburg te wandelen indachtig mijn verslag van 31 juli 1998 inzake BAAK Á LA CARTE. Dat was nog zes kilometer bij elkaar. Halverwege ben ik even gaan zitten om na te denken. Na Teun Leuftinck heb ik vele gesprekken met jou gevoerd: "Wanneer maak je je keus" zei je dan. En dan dacht ik: "Die heb ik al lang gemaakt. Die zit voor me". There is no escape. No other way. Elizabeth! Om klokslag 20.00 arriveerde ik op DE ENGELENBURG. Het was een soort reïncarnatie-ervaring. Even kreeg ik de indruk of ik daar tweehonderd jaar geleden ook al had gelopen. Zo vreemd is dat niet. Dat zit in mijn genen. Ik werd alweer direct zeer gastvrij ontvangen. Jurgen Luppes vroeg mij meteen om weer een verhaal te schrijven in het LIVRE D'OR. Dat heb ik met veel genoegen gedaan. Mede refererend aan mijn laatste bezoek op 8 JANUARI VAN DIT JAAR. Naar zijn zeggen is er veel belangstelling voor mijn verhaal onder de gasten. WILLEM-ALEXANDER en MÁXIMA hebben in februari ook een paar dagen en nachten op het landgoed vertoefd. Voorts heeft men mij laten weten dat de heer DE LANGE nog steeds het beheer over het landgoed voert. Johan Agricola is verantwoordelijk voor het horeca-gedeelte. Dus geen Brugse Straffe Hendrik meer op het menu. Ik hoop dus VAN HARTE dat jullie er inmiddels in zijn geslaagd om het landgoed in INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED onder te brengen. Binnen dit kader kan ANTON uiteraard het beheer blijven voeren, zoals CHARLES SPENCER dat in ALTHORP doet. JURGEN LUPPES keek wel even bedenkelijk toen ik hem vertelde dat ik THANS van een WAO-uitkering afhankelijk ben en BIJNA AL MIJN GELD heb geïnvesteerd in de ontwikkeling van INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED. Dat is in feite ook te gek voor woorden voor IEMAND MET EEN WERELDWIJDE VERANTWOORDELIJKHEID. Ik hoop dat je hiervoor OP ZEER KORTE TERMIJN een regeling weet te treffen. Ik heb JURGEN ook laten weten dat ik er prijs op stel op 28 september aanstaande wederom een 28 SEPTEMBERBORREL te organiseren. Maar deze keer met al onze collega's ter gelegenheid van EEN FEESTELIJKE GEBEURTENIS. Daarom doe ik hiermee een HARTSTOCHTELIJK BEROEP op jou om dit voor ons te regelen. Ik heb JURGEN ook laten weten dat THANS LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS aan de beurt zijn voor een bezoek. Maar deze keer wel graag IN ONZE AANWEZIGHEID. Met die woorden heb ik ONS FAMILIEKASTEEL om 21.50 verlaten en ben met de trein van 22.40 naar de KEIZER KARELSTAD teruggekeerd, waar ik om 23.50 op Den Dukenburg arriveerde. Zondag ga ik weer naar WELLECOM IN ELLECOM. De CD ontvang je per separate post JUAN EL MORADO JOHN

8 APRIL 2006 HET PALEISDAK OP