Datum: 24 januari 2004 Betreft: REMINDERS Kenmerk: 20040124JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Ik vervolg mijn verhaal van donderdag. Met de trein van 15.21 uur naar Oss. Verzonden: Brief 22 januari 2004 Betreft: Reminders. Gelezen in Lucaya 17.27 na gesprek met Lidia. Gesprek gevoerd met een groepje eva's uit Breda. Onder meer over mijn reis in april 1996 van Breda naar Salamanca en de in de Gaceta de Salamanca afgebeelde cartoon van Las Lanzas de Breda van Velázquez, waarop Felipe González zijn sleutels overdroeg aan de nieuwe Minister-President José María Aznar.

Met de trein van 21.55 terug naar Nijmegen-Dukenburg. A. 22.10. Onderweg dacht ik dat ik een nazaat van Napoleon ben. Maar dat is nog niet aangetoond. In de periode 1981-1991 zijn we wel altijd met deze geschiedenis verbonden geweest rond Austerlitz en Zeist. Paus krijgt buitengewone Karelsprijs. Dit doet mij eveneens deugd. Dan heb ik mijn brieven niet voor niets geschreven aan Herman de Koning en Koning Juan Carlos, waarna de paus zijn excuses heeft aangeboden voor de Heydenvervolgingen in de zestiende en zeventiende eeuw. Ik ben nu benieuwd naar de bijdrage van de aartsbisschop van Canterbury, Dr.Carey.

Vrijdag 23 januari 2004
Top 100 van 394 verwijzende pagina's
Ik vestig de aandacht op 21 Kaagweek en de hierin opgenomen scenario's.
Toekomstscenario's: Scenario 1 (0-scenario). Dit is het scenario waarbij ik de huig aan de wilgen hang en naar Spanje vertrek. Ik ga dan in op het bod en vestig mij per 1 september in Torremolinos. Scenario 2. Ik koop zowel de bungalow aan de Duinweg in Noordwijk als het appartement in Spanje. Ik word dan 'residente de Torremolinos' en vertoef de wintermaanden aldaar. Gedurende de zomermaanden kan ik mij in Noordwijk dan bezighouden met het opzetten van het bedrijf. Scenario 3. De Baak stelt mij de aangrenzende bungalow beschikbaar, zowel om te wonen als te werken.

De Baak neemt daarbij het financiële risico voor haar rekening. Scenario 4. De directeur van de Stichting de Baak treedt in het huwelijk met de vice president van Instituto Cervantes Holding Ltd in gemeenschap van goederen. En wel per 1 september aanstaande. De voor en tegens. Scenario 1 heeft voor mij het voordeel dat ik een lui leventje kan gaan leiden aan de Costa del Sol en 'de boel de boel' laten. Ik hoef dan nergens meer enige verantwoordelijkheid voor te nemen. 'Uit de bol gaan' zogezegd. Nadeel: geen rendement van zeven jaar ontwikkelingswerk. Scenario 2 heeft als voordeel dat ik wat meer in contact kom met 'de club' in Noordwijk en zo verder kan werken aan mijn Business. Ik weet echter niet of het financieel haalbaar is voor mij. Bij afwezigheid kan ik altijd één van de twee lokaties verhuren, zodra er geen hypotheek rust op de panden. Dit is echter wel het probleem. Ik zal een aanvullende hypotheek nodig hebben om zo'n fl. 285.000,- te financieren. Bij verkoop van mijn appartement houd ik zo'n kleine fl. 40.000,- eigen geld over. Een hypotheek van fl. 245.000,- is dan noodzakelijk. Bij een rentepercentage van 6% wordt dat fl. 14.700,- per jaar. Dus fl. 1225,- per maand. Dat kan Bruin niet trekken op dit moment. Scenario 3 plaatst mij in een afhankelijkheidspositie van mijn voormalige werkgever. De Baak heeft echter wel voordeel van mijn 'nevenactiviteit' naast de deur. De Spaanstalige markt wordt dan immers bediend vanuit dezelfde lokatie. Dat zal een enorme uitstraling geven aan jouw bedrijf. Scenario 4 lijkt mij de meest ideale situatie. Er zullen dan door de directeur van de Stichting de Baak wel enige veranderingen in de persoonlijke levenssfeer dienen te worden doorgevoerd. Dat heb ik niet in de hand. Ik heb er wel vertrouwen in gezien de voortvarendheid waarmee thans de verbouwing van het restaurant wordt aangepakt.

Een bijkomend voordeel is dat wij beiden gemeenschappelijk een beroep kunnen doen op een erfenis en al hetgeen daarmee samenhangt. Dus ook de claim op Harrods en de publikatie van mijn boek. Dit laatste scenario geniet nog steeds mijn voorkeur. Die veranderingen in jouw persoonlijke levenssfeer heb je inmiddels aangebracht, hoewel ik niet weet hoever je daarin bent gegaan. Gisteravond trof ik ook een jongedame die een training achter de rug had in St. Michielsgestel. Het deed mij denken aan Nieuw Elan. In St. Michielsgestel heb ik ooit aan een indiaanse zweethutceremonie deelgenomen onder leiding van Ruud West. Dat was een bijzondere ervaring en ik realiseer mij hoe sterk ik mij nog tot onze groep voel aangetrokken. Zo vertoont de bar van sauna Lucaya opmerkelijke gelijkenis met de bar van de Baak in Noordwijk.

Kortom de cirkel was weer gesloten gisteravond. Jij bent nog steeds mijn schaduwmanager. Wellicht wordt het tijd dat je nu eveneens achter de schermen vandaan kom, zoals Dolphine Grijns mij in Noordwijk heeft geadviseerd beste MAAGD: Teken niets waarvan u niet 100% zeker bent en lees de kleine lettertjes. Praat niet over uw werk met buitenstaanders; de discretie van anderen kan tegenvallen. Span u extra in om zakelijke relaties in stand te houden. Blijf op goede voet met uw buren. Onze buren zijn de Engelsen. Er zijn weer nieuwe familieberichten. Prins Charles mogelijk gehoord in onderzoek dood Diana. Ik reken erop dat Prins Charles onze belangen hartstochtelijk verdedigt en aan alle valse beschuldigingen van de heer Al Fayed een einde maakt. MAF heeft zich inmiddels ook schuldig gemaakt aan laster door de echtgenoot van Hare Majesteit Koningin Elizabeth voor rascist uit te maken. Dit is volstrekt ontoelaatbaar. Bovendien was de Britse geheime dienst verantwoordelijk voor Diana's veiligheid. De samenwerking terzake door de heer Al Fayed heeft sterk te wensen overgelaten. Naar verluidt heeft DD zelfs een veiligheidsagent de toegang tot de Mercedes geweigerd op het moment dat My Lady naar huis toe wilde. Vanzelfsprekend is deze situatie gisteravond ook ter sprake gekomen in Lucaya.

22 NOVEMBER 1997
JOHN TREVOR LIESBETH 30 APRIL VICTORIA

Op 31 augustus 1997 was ik immers op bezoek in Vitalizee in Scheveningen om de klap te verwerken terwijl ik een feest had voorbereid in Apeldoorn.

Zaterdag 24 januari 2004
Gisteren ben ik in het CWZ geholpen door Eefje Nabers en de heer Gerrits op afdeling C52. Er is weer 300 cc blauw bloed afgetapt. Vanaf nu dus geen lekkere drankjes meer. De bloeddruk was veel te hoog: 144 - 104. Na de aderlating onderdruk 83. Volgende aderlating op vrijdag 26 maart om 14.00 uur. In één van de gangen van het ziekenhuis hing een prachtig schilderij met tal van bekende Nijmegenaren. Ik stond er nog niet bij. Er was wel een tafel met foto's afgebeeld. Onder meer van veldmaarschalk Montgomery. Ik zou nu - wellicht - in zijn huis hebben gewoond in Royal Leamington Spa als mijn beoogde echtgenote niet was overleden tijdens een ontvoeringspoging in Parijs. Ik kreeg dus advies om de foto in Grouw er maar bij te plakken.

Het verdient echter de voorkeur dat de schilder hem overschildert in dat gouden lijstje. Rond 15.30 uur met de bus naar de UB. Binnenkomende emails op mijn emailadres bij tiscali gechecked. Weer een grote hoeveelheid reclame voor viagra, valium en prozac, waarbij er wederom nieuwe namen aan @cervantes.nu zijn toegevoegd. Ik heb de indruk dat er ernstig misbruik wordt gemaakt van mijn gebruikersrecht op de domeinnaam cervantes.nu. Daarom ben ik rond 17.20 uur nog even op bezoek gegaan bij de nabijgelegen psychiatrische kliniek op zoek naar Ferry Hartman. De heer Hartman werkt reeds geruime tijd in Lunteren naar men mij daar heeft laten weten. Ik heb hen eraan herinnerd dat ik in het betreffende gebouw tien jaar geleden gastvrijheid heb genoten aangezien ik door mijn omgeving niet serieus werd genomen en heb hen daarbij de foto van Me and My Lady getoond bij het standbeeld van Eeltje Halbertsma in Grouw. Ik neem het Ferry Hartman nog steeds ernstig kwalijk dat hij jou niet heeft willen ontvangen voor een gesprek in die tijd. Het zou de procedure aanzienlijk hebben versneld, alsmede de opbouw van ons bedrijf. Ik ben echter niet meer geïnteresseerd in dit soort chemicaliën en begin gaandeweg te begrijpen waar het fabeltje over massavernietigingswapens vandaan komt. De desbetreffende emails heb ik gewist. Ook ontving ik weer bericht van Harry Mens. Tot slot ontving ik een aanbieding voor twee CD's met informatie om mijn website te commercialiseren. Het is interessant, maar wel in het Spaans. Ik heb dit bericht doorgemaild naar jouw emailadres met het verzoek om dit als agendapunt op te voeren voor ons bedrijf. Het lijkt mij interessant om aldus Cervantesonline te commercialiseren onder het motto

CERVANTESONLINE IS ONBETWIST
VOOR U DE SPANJESPECIALIST

Ik heb echter de indruk dat de CD niet op Macintosh draait en geef de voorkeur aan een Nederlandstalige versie. Verder heb ik hier begeleiding bij nodig om hiermee te kunnen werken. Ik heb van 20.10 tot 22.30 uur een zeer constructief onderhoud gevoerd met Thomas Triebels

in Le Figaro aan de Waalkade onder het toeziend oog van Roelof Smink. Ik heb beide heren benadrukt dat ik vanaf 4 november 1988 met jou één lijn heb getrokken en daar niet van afwijk. De heer Triebels is een zoon van de Nijmeegse hoogleraar culturele antropologie Prof. Triebels, die in 1995 is overleden. Thans is het Britse onderzoek naar de dodelijke ontvoeringspoging van Diana aan de orde. De vraag of ik bereid ben voor de onderzoeksrechter Dr. Michael Burgess in Londen de juistheid van mijn berichtgeving in mijn Letters to Diana, Princess of Wales onder ede te bevestigen heb ik bevestigend beantwoord. Ik heb laten weten dat ik Dodi Fayed "a generous offer" had gedaan in mijn faxbericht van 29-08-1997 door hem een 49%-participatie aan te bieden in ons geplande familiebedrijf. Ook hebben we nog even gesproken over de brief van prins Charles d.d. 13 oktober 1998, ondertekend door Henrietta Rolston

en de ontwikkelingen hierna inzake het door Anthony Julius opgemaakte testament van december 1996. Na 22.30 een wandeling gemaakt door de koude binnenstad. Onder meer naar Lux. Ik las daar de aankondiging van een forumgesprek met Guusje ter Horst en Ed d'Hondt. De 'beetje integere' Nijmeegse politiek "Twee vliegen in één klap" dacht ik gelijk en heb hen de volgende brieven doen toekomen: De 'beetje integere' Nijmeegse politiek (1) (18.03) en De 'beetje integere' Nijmeegse politiek (2) (18.11). Alle rekeningen heb ik al betaald. Mijn budget voor de komende maanden is vrij beperkt, tenzij ik de gemaakte kosten terugkrijg en ik mijn website in een commercieel bedrijf kan omzetten. Van Becam en Postkrediet kreeg ik bericht dat zij mijn financiële positie over circa twee jaar opnieuw zullen bezien. Daar dient thans dus verbetering in te komen. Daarom citeer ik uit bovenvermelde brieven: "Dinsdag 3 februari Aanvang 20.00 uur Entree gratis Een debat van LUX en De Gelderlander. Deze thematiek sluit aan bij mijn Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux, zoals u die aantreft op Mission Statement Stichting Cervantes Benelux. Vanaf 1992 heb ik gezocht naar bestuurders die voldoen aan de eisten van ethiek en integriteit. Tot op heden heeft zich nog niemand gemeld die aan deze eisen voldoet en mijn bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de Stichting Cervantes Benelux kan overnemen teneinde mede uitvoering te geven aan het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux die u in uw brief van 14 september 1995, kenmerk BD11/AS - thans opgenomen in Brief BD11/AS. als zeer waardevol heeft beoordeeld.

Ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux heb ik tot en met 31 augustus 1998 in zijn totaliteit 40.824,36 euro aan privé-onkosten gemaakt. Hiertoe heb ik twee keer mijn huis moeten verkopen in Maarn (1992) en De Wellenkamp 15-30 in Nijmegen (1997). Dit bedrag heb ik op 1 januari 2001 volledig verantwoord aan de Ministers van Financiën en Economische Zaken en de Minister-President. Nochtans is mijn liquiditeitspositie thans onder nul geraakt en heb ik nog geen enkele compensatie voor mijn gemaakte ontwikkelingskosten ontvangen. Ik verzoek u derhalve - nog vóór 3 februari aanstaande - uw medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een nieuw stichtingsbestuur, invordering van de factuur zoals vermeld in brief Wijkbezoek 17 februari 2004 aan mevrouw Ter Horst en Declaratie plus wettelijke rente tot op heden en vergoeding van het bovenvermelde bedrag van 40.824,36 euro plus inflatiecorrectie vanaf 1 september 1998 op mijn postbankrekening 6330185. Ik hoop dat het u lukt vóór 3 februari aanstaande. U ziet mij dan in ieder geval in theater LUX. Bijgevoegd treft u ook nog vier foto's ten behoeve van het geschiedenisboek van de stad Nijmegen.

Wellicht kan de redactie van De Gelderlander er ook nog iets mee. Op 5 februari ga ik weer naar Spanje terug." Een investeringsbesluit kan ik pas nemen nadat ik een accountantsrapport heb ontvangen van onze Raad van Bestuur. Carlos Alonso belde vanuit Torremolinos. Op vrijdagavond 6 februari is er weer een vergadering van de Comunidad om 20.30 uur. Er dient dan een opvolger te worden gekozen voor onze 'presidente' Manolo Sierra Campos. Van de heer Alonso verwacht ik de juiste ondersteuning bij Spaanse juridische problemen. Hij is goed bekend bij 'el juzgado', de rechtbank. Er is tot op heden nogal wat onzin uitgekraamd door mensen zonder enige kennis van ons dossier. 20.00 Brieven De 'beetje integere' Nijmeegse politiek (1) en De 'beetje integere' Nijmeegse politiek (2 verzonden. Morgen ga ik weer naar Wellecom in Ellecom. HARTELIJKE GROET.

26 JANUARI 2004 DE VUYST

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN