Mr Ed d'Hondt Nijmegen Datum: 24 januari 2004 Betreft: DE 'BEETJE INTEGERE' NIJMEEGSE POLITIEK Kenmerk: 20040124JHBEdH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

De geschiedenis van Cervantes is de geschiedenis van een filosofie

Geachte heer d'Hondt,

In aansluiting op mijn brief Bezoek aan Nijmegen d.d. 20 maart 2003 doe ik u ter inleiding op deze brief een fragment toekomen van mijn dagboek van vandaag.

Gisteren ben ik in het CWZ geholpen door Eefje Nabers en de heer Gerrits op afdeling C52. Er is weer 300 cc blauw bloed afgetapt. Vanaf nu dus geen lekkere drankjes meer. De bloeddruk was veel te hoog: 144 - 104. Na de aderlating onderdruk 83. Volgende aderlating op vrijdag 26 maart om 14.00 uur. In één van de gangen van het ziekenhuis hing een prachtig schilderij met tal van bekende Nijmegenaren. Ik stond er nog niet bij. Er was wel een tafel met foto's afgebeeld. Onder meer van veldmaarschalk Montgomery. Ik zou nu - wellicht - in zijn huis hebben gewoond in Royal Leamington Spa als mijn beoogde echtgenote niet was overleden tijdens een ontvoeringspoging in Parijs. Ik kreeg dus advies om de foto in Grouw er maar bij te plakken. Het verdient echter de voorkeur dat de schilder hem overschildert in dat gouden lijstje. Rond 15.30 uur met de bus naar de UB. Binnenkomende emails op nblew@tiscali.es gechecked. Weer een grote hoeveelheid reclame voor viagra, valium en prozac, waarbij er wederom nieuwe namen aan @cervantes.nu zijn toegevoegd. Enkele voorbeelden. "Sharlene Boyer" <UClayton@cervantes.nu>, <SDawson@cervantes.nu>, ZBeal@cervantes.nu, <CJernigan@cervantes.nu>, CBelanger@cervantes.nu (opnieuw), <HKirk@cervantes.nu>, "Jasmine Hart" <SKaplan@cervantes.nu>, "Quinn Woodard" <AHickey@cervantes.nu>, SRamos@cervantes.nu, Louis Vargas <RLanier@cervantes.nu>, <WCorbett@cervantes.nu>, "Jorge Kiser" <FKlein@cervantes.nu>, Don Daniels <DMajor@cervantes.nu>, "Shawna Galloway" <GMcintosh@cervantes.nu>, "Philip Vogel" <HCarmichael@cervantes.nu>, "Rita Armstrong" <GOlsen@cervantes.nu>, en <lcombs@cervantes.nu> Ik heb de indruk dat er ernstig misbruik wordt gemaakt van mijn gebruikersrecht op de domeinnaam cervantes.nu. Daarom ben ik rond 17.20 uur nog even op bezoek gegaan bij de nabijgelegen psychiatrische kliniek op zoek naar Ferry Hartman. De heer Hartman werkt reeds geruime tijd in Lunteren naar men mij daar heeft laten weten. Ik heb hen eraan herinnerd dat ik in het betreffende gebouw tien jaar geleden gastvrijheid heb genoten aangezien ik door mijn omgeving niet serieus werd genomen en heb hen daarbij de foto van 'Me and My Lady' getoond bij het standbeeld van Eeltje Halbertsma in Grouw. Ik neem het Ferry Hartman nog steeds ernstig kwalijk dat hij Liesbeth Halbertsma niet heeft willen ontvangen voor een gesprek in die tijd. Het zou de procedure aanzienlijk hebben versneld, alsmede de opbouw van ons bedrijf. Ik ben echter niet meer geïnteresseerd in dit soort chemicaliën en begin gaandeweg te begrijpen waar het fabeltje over massavernietigingswapens vandaan komt. De desbetreffende emails heb ik gewist. Ook ontving ik weer bericht van Harry Mens. Tot slot ontving ik een aanbieding voor twee CD's met informatie om mijn website te commercialiseren. Het is interessant, maar wel in het Spaans. Ik heb dit bericht doorgemailid naar l.halbertsma met het verzoek om dit als agendapunt op te voeren voor ons bedrijf. Het lijkt mij interessant om aldus Cervantesonline te commercialiseren onder het motto

CERVANTESONLINE IS ONBETWIST
VOOR U DE SPANJESPECIALIST

Ik heb van 20.10 tot 22.30 uur een zeer constructief onderhoud gevoerd met Thomas Triebels in Le Figaro aan de Waalkade onder het toeziend oog van Roelof Smink. De heer Triebels is een zoon van de Nijmeegse hoogleraar culturele antropologie Prof. Triebels, die in 1995 is overleden. Na 22.30 een wandeling gemaakt door de koude binnenstad. Onder meer naar Lux. Ik las daar de aankondiging van een forumgesprek met u en uw opvolgster Guusje ter Horst.

De 'beetje integere' Nijmeegse politiek Met onder anderen Guusje ter Horst, Ed d'Hondt en Hubert Bruls. Deze thematiek sluit aan bij mijn Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux, zoals u die aantreft op Mission Statement Stichting Cervantes Benelux Vanaf 1992 heb ik gezocht naar bestuurders die voldoen aan de eisen van ethiek en integriteit. Tot op heden heeft zich nog niemand gemeld die aan deze eisen voldoet en mijn bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de Stichting Cervantes Benelux kan overnemen teneinde mede uitvoering te geven aan het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux dat door uw oud-collega Ed d'Hondt in zijn brief van 14 september 1995, thans opgenomen in Brief BD11/AS als zeer waardevol is beoordeeld.

Ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux heb ik tot en met 31 augustus 1998 in zijn totaliteit 40.824,36 euro aan privé-onkosten gemaakt. Hiertoe heb ik twee keer mijn huis moeten verkopen in Maarn (1992) en De Wellenkamp 15-30 in Nijmegen (1997). Dit bedrag heb ik op 1 januari 2001 volledig verantwoord aan de Ministers van Financiën en Economische Zaken en de Minister-President. Nochtans is mijn liquiditeitspositie thans onder nul geraakt en heb ik nog geen enkele compensatie voor mijn gemaakte ontwikkelingskosten ontvangen. Ik verzoek u derhalve - nog vóór 3 februari aanstaande - uw medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een nieuw stichtingsbestuur (vestigingsadres Winthontlaan 200, B12, 3526 KV Utrecht), invordering van de factuur zoals vermeld in brief Wijkbezoek 17 februari 2004 aan mevrouw Ter Horst en Declaratie plus wettelijke rente tot op heden en vergoeding van het bovenvermelde bedrag van 40.824,3 euro plus inflatiecorrectie vanaf 1 september 1998. Ik hoop dat het u lukt vóór 3 februari aanstaande. U ziet mij dan in ieder geval in theater LUX. Bijgevoegd treft u ook nog vier foto's ten behoeve van het geschiedenisboek van de stad Nijmegen.

Wellicht kan de redactie van De Gelderlander er ook nog iets mee. Graag omgaand uw reactie. Op 5 februari ga ik weer naar Spanje terug. HOOGACHTEND,

J.L. VAN DER HEYDEN (rechts voor) P.S. Een brief van gelijke strekking verzond ik vandaag aan
De Burgemeester van Nijmegen Mevrouw G. ter Horst CC EH

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN