Datum: 29 maart 2004 Betreft: Wit en Paars en Rood Kenmerk: 20040329JHLH Ik vervolg mijn brief van 25 maart. 14.00 Brieven Wit en Paars en Jaarvergadering VDSN 2004 verzonden. Daarna bezoek aan UB. Twee 'postcards' verzonden aan mijn 'beste advocaat in spé' met de boodschap

SEE YOU IN COURT

Met op de achterzijde een verwijzing naar website Claim op Harrods Ook een kaart aan mijn 'Minister-President in spé'. Van Trafford kreeg ik nog een cheque van $ 5,57 in verband met de verkoop van mijn boek in Norwich op 30-10-2003 en Momence, Illinois, US op 3-11-2003. Het bedrag kan hier niet worden verzilverd beneden de 10 dollar. Ontvangen email verwerkt op UB. Subject: Stolen document Date: Thu, 25 Mar 2004 11:03

Vrijdag 26 maart 2004 Europa krijgt databank tegen terrorisme Dat doet mij deugd. Nu kan Gijs de Vries het werk afmaken waar ik in 1993 en 1994 al mee ben begonnen in Zoetermeer. Klaarblijkelijk heeft men nadien weer zitten slapen na mijn bezoek aan Alcalá de Henares. Love is a two way street. Als men nadien zijn verantwoordelijkheid niet neemt, zoals de betaling van de factuur van 23 juni 1995, dan raakt men zijn geloofwaardigheid kwijt en ontstaan er brokken, zoals op 11 maart. Als het kalf verdronken is dempt men de put. Zo had ik ons land ook georganiseerd ten tijde van NIOW-Talen. Ik hoor de heer Steurbaut (in die tijd secretaris van de Koninklijke Vereniging van leden der Nederlandse Ridderorden) nu nog zeggen in het najaar van 1996 op Paleis Het Loo: "Mijn Heer Van der Heyden. Bent U van plan om het hele land over te nemen?". "Nee, dat laat ik liever aan anderen over, maar dan moeten het wel goede zijn". "En wat bent U van plan om nu te gaan doen?" vroeg hij vervolgens. "Diana helpen met de opvoeding van Haar kinderen"."Dat is een goed idee". Nederland is maar een klein landje overigens. Nog steeds te klein voor mij. Ook dient er nog aandacht te worden besteed aan een EUROPEES ONDERWIJSSYSTEEM. Dat is voorwaarde nummer één. Dit lijkt mij nog steeds een verantwoordelijkheid voor Loek Hermans. Hij is als Minister van Onderwijs immers niet voor niets met zijn Europese collega's naar Granada geweest. In dit verband ben ik ook bereid om met Boer & Croon te gaan samenwerken, zoals jij al in 1991 in gedachten had. Het idee van Jan-Peter Balkenende om naast het humanisme als basis van de Europese Cultuur ook nog Christendom en Jodendom in de preambule van de Europese Grondwet op te nemen wijs ik categorisch van de hand. Uitsluitend de ideeën van Erasmus, Cervantes en Thomas More leiden tot minder onverdraagzaamheid. Religieuze groeperingen dienen we buiten beschouwing te laten, zoals dat ook onder Paars I succesvol is gebleken. Scheiding van Kerk en Staat. Zeker in de Europese Unie.

Top 4 van 4 zoekopdrachten
25.00% el-diario-de-alcala
25.00% emile ratelband
25.00% farley dickinson university
25.00% instituto cervantes england

12.06 Ik stel vast dat het nieuwe kantoor van het Haags Juristen College thans is gevestigd op het landgoed Marlot naast Paleis Huis ten Bosch. Dat doet mij deugd. 13.00 Brief SEE YOU IN COURT verzonden. 19.00 Om 14.00 is er 200cc bloed afgetapt. Ten gevolge van het verminderde alcoholgebruik is het niet gelukt om tot 300 cc te komen. Bloeddruk vóór de aderlating 120 - 80. Na de aderlating 108 - 80. Ellen heeft collega van Dr. Dofferhoff gebeld. Verder bloedafname niet noodzakelijk. Bloedprik t.b.v. laboratorium. Gemeld op polikliniek. Dr Dofferhoff belt maandag rond 12.00 uur met de uitslag. Daarna naar UB. Gesprek met Guus Bari, echtgenoot van Liesbeth, collega van mijn voormalige echtgenote, thans leerkracht op basischool in Niftrik. Daarna raadpleging website. Mijns inziens is alles onder controle. Juan Carlos en Sofía komen persoonlijk naar de uitvaart. We hebben dus niet voor niets aan die relatie gewerkt. Ook de oudste zoon van de Japanse Keizer komt over. De verkoop van het FSI aan LINGUARAMA heeft dus ook haar vruchten afgeworpen. Van mijn directiewisseling naar het Institute of English Studies houd ik nog vier kaarten over alsmede de Limited Company Instituto Cervantes Engeland en Wales. Daar is thans aandacht voor volgens de Top 4 van 4 zoekopdrachten. Ik hoop dat ik op donderdag 1 april weer met jou aan tafel kan zitten op het Landgoed Marlot te 's-Gravenhage. Willibrord Frequin is klaarblijkelijk ook weer aan het werk met een nieuw programma. Ik heb hem op 28 november 1997 nog op mijn boek geattendeerd in de Pieterskerk te Leiden met het uitdrukkelijke verzoek om zijn mond te houden.

Dat heeft hij me toegezegd. Vanaf heden sta ik hem toe meer te vertellen over het verhaal. Hij is immers al aardig ingevoerd in Onze Familie. Wellicht is brief Nieuw Leiderschap interessant voor zijn programma. Om 18.00 uur heb ik Frank Buster gebeld aan de Spaanse Zuidkust. Hij adviseerde mij een maand door te gaan met het gebruik van CO-RENITEC en daarna opnieuw de bloeddruk te laten opnemen.

Zondag 28 maart 2004 Osama wilde aanslag op Heathrow De bewijslast wordt steeds zwaarder dat Diana het eerste doelwit van deze groepering is geweest.

Top 5 van 5 zoekopdrachten
20.00% el-diario-de-alcala
20.00% emile ratelband
20.00% farley dickinson university
20.00% instituto cervantes england
20.00% instituto cervantes london

Het ziet er nu naar uit dat in Engeland de link wordt gelegd tussen onze limited en het Spaanse Instituto. Merkwaardigerwijs zie ik nog steeds geen bezoeken uit het Verenigd Koninkrijk. Uitsluitend uit de Seychellen, waar Tony Blair een goede bekende is. Zaterdag ben ik met de trein van 10.20 naar Utrecht gegaan. Om 11.45 was ik bij de postbus. Bij deze gelegenheid was hij om 11.30 uur gesloten i.p.v. 12.00 uur. Het is mij dus niet bekend of de postbus een uitnodiging bevat. Daarna naar het Instituto Cervantes aan het Domplein. Marjo Eurlings had de receptie bezet. Dat deed mij deugd. Daarna de korte jaarvergadering van de VDSN. Webmaster Paula Costas Alonso (uit Oss) is per acclamatie in het bestuur gekozen ter vervanging van Andrés Bakker. Het bestuur is ernstig aan versterking toe. Er zal nog een aantal zwaargewichten nodig zijn. Vooral juristen die zich krachtig inzetten voor de opleiding van Spaanstaligen ten behoeve van ons marktsegment. Het jaarverslag 2003 vermeldt in dit verband De voorzitter heeft op 15 januari een bijeenkomst op het ministerie van OC&W over de vernieuwingen binnen de Tweede Fase bijgewoond. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft zij een brief naar de minister gestuurd. Daarnaast heeft de voorzitter, samen met een vertegenwoordiger van het CPS, een gesprek gehad met de heer Offerein, verantwoordelijke ambtenaar voor de Tweede Fase op het ministerie van OC&W. In dit gesprek werd gesproken over de positie van de Nieuwe Schooltalen en de positie van het Spaans in de Tweede Fase. Marjo Eurlings liet mij weten dat zij dit jaar ook deelneemt aan het AEPE-congres in Segovia van 25 tot en met 30 juli aanstaande. Dit is voor mij een motief om mij dit jaar wederom voor dit congres aan te melden om de touwtjes aan elkaar te knopen. Ik heb echter ook nog een verblijf te Althorp House in de planning staan voor de komende zomermaanden. De allerhoogste prioriteit heeft echter de operationalisering van ons bedrijf.


V.l.n.r. Frederique Bauer, Marjo Eurlings, Patrick Gommers, María José Steenbeek-Sánchez en Paula Costas Alonso. Foto onder: Léontine Freeve de Vrijer (rechts).

Léontine gaat dit jaar ook weer naar Segovia. Na afloop heb ik nog even met Sariët Aalberts van gedachten gewisseld omtrent de eigendomsrechten van het Instituto Cervantes te Utrecht conform mijn schrijven met de titel Arreglo Amistoso d.d. 21 mei 2002.

Daarna ben ik met de trein naar 's-Gravenhage getogen. Aankomst rond 14.30 uur.

Wandeling gemaakt langs de Malietoren, waar nog een kantoorkamer met functionaris dient te komen voor onze organisatie.

Langs Paleis Huis ten Bosch naar de vestiging van het Haags Juristen College op het Landgoed Marlot.

Ik heb vastgesteld dat het pand strategisch uitstekend is gelegen tussen Paleis Huis ten Bosch en De Eikenhorst in Wassenaar.

Hoewel het kantoor van Het Haags Juristen College was gesloten heb ik toch even aangebeld. Daarbij had ik een kort onderhoud met mijn secretaris, de heer T.Th.A.J. Manders, waarmee ik al vanaf de oprichting van onze Limited Company contact heb onderhouden. Ik heb hem de foto verstrekt van Me and My Lady te Málaga.

Hij liet mij weten dat wij daar welkom zijn voor het tekenen van contracten onder hun toezicht. Hun tarief is 120 euro per uur. Daartoe zullen nog wel enkele voorbereidende gespreksrondes noodzakelijk zijn ter accordering. Onderstaand - wellicht ten overvloede - een overzicht van de met het Haags Juristen College gevoerde correspondentie.Te beginnen met Inland Revenue. Verder: Ontwikkelingen, Verdere Ontwikkelingen, DEB/2/03300636, Uw brief van 12 februari 1998, Berichtgeving aan Companies House, Strategiebepaling, Dual Resident Company Questionnaire, Jaarcijfers 1997 (1), Jaarcijfers 1997 (2), Formulier 363s Annual Return, annual return, Annual Return, Processtukken, Claim op Harrods en Annual Accounts & Annual Return. Nadien heeft de correspondentie hoofdzakelijk per email plaatsgevonden met de vestiging op Cyprus.

Wassenaar blijft voor mij nog steeds een aantrekkelijke lokatie om te werken en nieuwe relaties aan te gaan.

Mede naar aanleiding van het advies van het bureau Metacentrum in de Van Alkemadelaan in het voorjaar van 1991. Van hieruit ben ik naar Paleis Noordeinde gewandeld. Op de Lange Voorhout stond de deur van de Raad van State wagenwijd open. In de muur van het Paleis Kneuterdijk trof ik de volgende gevelsteen inzake de Grondwet van 1848.

Voor zover ik mij kan herinneren is die Grondwet in die tijd samengesteld door de heren Van Hogendorp, Van Limburg Stirum en Van der Duyn van Maasdam. Nadien het condoléanceregister getekend namens de Stichting Cervantes Benelux en de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales.

Er stond een prachtige krans van LOS REYES DE ESPAÑA. Ik miste in het geheel wel een bijdrage uit BUCKINGHAM PALACE. Daarom ben ik met Prinsjesdag 1996 nog vers in het geheugen in 't GOUDE HOOFT op bezoek gegaan en nadien in de bar van HOTEL DES INDES, zoals op 31 augustus 1997. De pianist speelde daarbij Candle in the Wind. Met de trein terug naar Dukenburg. Rond 00.30 kwam ik hier aan. Ik trof mijn bijna 85-jarige moeder met een gebroken pols. Ik kan nu dus moeilijk weg 'van huis'. Nochtans gaat het werk door. Gisteren is het mij niet gelukt deze brief op tijd te posten ten gevolge van problemen met de printer.

Daarvoor in de plaats deze kaart. In verband met deze matjes. Dr Dofferhoff heeft gebeld. De leverwaarde (alat) is normaal. IJzer van 54 naar 29 (moet lager zijn dan 50), ferritine van 40 naar 37. Voorlopig geen aderlatingen meer nodig. In september nieuwe afspraak maken en bloed prikken. Ik kan mijn verantwoordelijkheden dus weer opnemen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 14.50 Nieuwe printer ad 89,70 euro en GSM ad 99,- euro. Ben dus weer bereikbaar op mijn mobiele nummer. TOT MORGEN (evt.). John L. van der Heyden

30 MAART 2004 AA 93 TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA