Instituto Cervantes NBLEW. Postbus 689. 3500 AR UTRECHT. Telefoon 030 - 233 1574. Stichting Haags Juristen College. De heer T.Th.A.J. Manders. Laan van Meerdervoort 415. 2563 AR 's-GRAVENHAGE. Datum: 25 september 1998. Betreft: Jaarcijfers 1997. Kenmerk: ICNBLEW/HJC980925. Geachte heer Manders, Onder dankzegging voor uw brief van 22 september jongstleden en ons telefonisch onderhoud van hedenmiddag doe ik u bijgaand afschrift toekomen van de informatie die ik vandaag aan Companies House te Cardiff heb verzonden. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlage: Brief ANNUAL RETURN (2) ON BEHALF OF MRS. J. LLEWELLYN OF COMPANIES HOUSE CARDIFF d.d. 25 september 1998 aan Companies House Cardiff met bijlage

27 OKTOBER 1998 JAARCIJFERS 1997 (2) TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN