Stichting Haags Juristen College. De heer H.R. Sturman. Laan van Meerdervoort 415. 2563 AR 's-GRAVENHAGE. Datum: 27 oktober 1998. Betreft: Jaarcijfers 1997. Kenmerk: ICNBLEW/HJC981027. Geachte heer Sturman, Onder dankzegging voor uw brief van gisteren doe ik u bijgaand afschrift toekomen van de informatie die ik vandaag aan Companies House te Cardiff heb verzonden. Voorts meld ik u dat ik aangaande het testament van Prinses Diana op 18 september jongstleden de volgende brieven heb verzonden aan de Prins van Wales en de Prime Minister . Vanuit BUCKINGHAM PALACE ontving ik bijgaande reactie namens de Britse kroonprins. De vermelding 'december 1998' is uiteraard een vergissing. Ik sluit niet uit dat mijn collega in Noordwijk de Limited - op mijn verzoek - inmiddels conform mijn beleidsplan heeft omgezet in Holding Limited, zoals u kunt opmaken uit bijgaande brief van 19 oktober jongstleden van de Baak.

Ik verzoek u deze informatie in overleg met de heer Manders aan mijn dossier toe te voegen. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlagen: Brief BALANCE SHEET ON BEHALF OF COMPANIES HOUSE IN CARDIFF d.d. 27 oktober 1998 aan Companies House Cardiff; Brief From: The Office of HRH The Prince of Wales d.d. 13-10-1998

Brief van de Baak d.d. 19-10-1998.

28 JANUARI 1999 FORMULIER 363S ANNUAL RETURN TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN