Datum: 24 april 2004 Betreft: FRISO BOPPE Kenmerk: 20040424JHTBG Beste Tjitse, Dank voor jouw kattebelletje van 22 april. Traditiegetrouw puntsgewijs mijn reacties hierop.
1. Dank voor de ontvangstbevestiging van mijn brief VIJANDIGE OVERNAME KLM. Inmiddels zul je de brief van gisteren inzake ALETTA ook hebben ontvangen.
2. Ik ben benieuwd naar jouw uitvoerige brief en hoop dat we daarmee een groot aantal zaken uit het verleden op positieve wijze kunnen afsluiten onder het motto
'Ahead Only'.
3. Je ziet het goed dat ik niets 'moet'. Maar een doorbraak is wel aanstaande naar mijn idee. Vandaag is Johan Friso met
Mabel in het huwelijk getreden en ik las hiervoor onderstaand bericht in de Telegraaf. Staatsieportret in paars. Aangezien 'paars' de huiskleur is van het Instituto Cervantes Benelux beschouw ik dit als een belangrijk voorteken. Zojuist heb ik mijn gelukwensen aan Johan Friso en Mabel doen toekomen alsmede aan Willem-Alexander inzake zijn 37 ste verjaardag (traditiegetrouw). Voor de goede orde stel ik je hiermee in kennis van de brieven die Johan Friso sinds de 'Strategisch Perspectief'-bijeenkomst op 10 september 1996 op de Baak van mij heeft ontvangen.

I. CONVOCATIE
Op deze brief ontving ik aangehechte brief 567/96/cvb van mevrouw A.M. Leendertse-Venekamp d.d. 30 september 1996. Deze brief ontving ik na de volgende brief aan Friso te hebben doen toekomen. Zij hebben elkaar dus gekruisd.

II. OPERATIONALISERING III. BRITSE PARTNER
Ik ben het dus inderdaad met je eens dat een doorbraak noodzakelijk is. Met mijn gezondheid gaat het inderdaad de goede kant op. Ik dien nog een oogoperatie te ondergaan vanwege te hoge oogdruk en een begin van staar. Door gebrek aan financiële middelen - ten gevolge van nalatigheid van mijn debiteuren tot op heden - heb ik daarvan moeten afzien de laatste tijd, hoewel mijn huisarts en consul in Torremolinos, de heer Frank Buster, mij heeft geadviseerd daar binnenkort werk van te maken. Ik heb ervoor gekozen eerst al mijn wettelijke verplichtingen na te komen alvorens aan mijn eigen gezondheid te denken. Zo zit ik in elkaar. Ik heb immers een voorbeeldfunctie. Ik word niet 'gek' van al deze informatie. Anderen wél! Met behulp van mijn computer kan ik heel wat informatie kwijt. Het is dan alleen nog maar een kwestie van ordenen. Zo heb ik al mijn foto's en dia's al vanaf 1965 in chronologische volgorde geordend en in mijn computersysteem opgeslagen (met kopieën in de kluis op advies van Jan Wilzing indertijd!). En met de juiste zoekapparatuur en indexering heb ik de benodigde informatie in no time bij de hand. In die zin werk ik uiteraard eveneens op volstrekt wetenschappelijke basis. Hierbij leun ik niet op anderen. Uitsluitend op mijn eigen ervaringsgegevens. Die zijn nog het meest betrouwbaar. Honderd procent zelfs. Ik heb daarom geen enkele moeite met het zogenaamde '"gewriemel achter de schermen". De hele wereld hoeft immers niet te weten wat ik allemaal aan mijn bewindslieden adviseer. Als ze maar doen wat ik van ze verwacht. Ik werk immers 'top down' as you know. Altijd gedaan. Wim Kok is daar in de eerste jaren van
mijn paarse kabinet aardig in geslaagd met zijn team. Bill Clinton, Tony Blair en José María Aznar zijn daarin ook aardig meegegaan. Uitsluitend G.W. Bush junior heeft de zaak verziekt. En nou zitten ze met de brokken in Amerika. Ik zie hem nu nog staan op de puinhopen van ground zero. Met een brandweerhelm op. Die brokken had hij zelf veroorzaakt, maar dat had hij klaarlijkelijk nog niet door. Het lijkt mij derhalve geen overbodige luxe dat er binnenkort tal van psychiatrische inrichtingen worden opgericht in The United States of America. Voor de psychiaters is er hier immers geen werk meer nadat ik ze met DE WAARHEID heb geconfronteerd onder het motto THE TRUTH IS ALWAYS IN THE MIDDLE.
Tot nu toe hebben ze alleen nog maar antrax gevonden in het hoofdkantoor van The Sun in Florida. En dat kan ik mij goed voorstellen na al hetgeen de journalisten van dat blad indertijd hebben geschreven over mijn toendertijd beoogde nieuwe echtgenote. Ik stel het derhalve ook op prijs dat Mabel en Friso vandaag ook een Arabische sheik hadden uitgenodigd, die weliswaar enige moeite had met het meezingen van de Nederlandse psalmen en gezangen, maar waardoor een ernstig misverstand - zoals verwoord door de heer MAF in Zwitserland - nu ook uit de wereld kan worden geholpen met de Arabieren. Daar is de heer Bush tot op heden nog niet zozeer in geslaagd en het is dan ook volstrekt terecht dat aanstaande vrijdag het New Yorkse vrijheidsbeeld naar verluidt in een Oranje gloed wordt gezet. Het is dus volstrekt logisch dat Bush en Rice terzake rigide worden ondervraagd. Daarvoor is de naam Hyde in Engelstalige landen al een goede garantie. Dat mag voor mij nog wel zo doorgaan tot aan de komende presidentsverkiezingen. Voor Canada lijkt het mij niet zo hard nodig om daar nog inrichtingen te plaatsen. Zeker niet als mijn boek daar goed wordt verkocht vanaf nu. In Londen wordt er op dit moment al een aanvang mee gemaakt, aangezien ik daar vooral bekend ben in het Patent Office in Fleet Street. En bij de BBC natuurlijk.

4. Inzake deze aangelegenheid heb ik mijn gevolmachtigd directeur alsvolgt bericht in brief NIEUWE RECHTSZAAK: Ik vervolg mijn brief van vrijdag. 17.25 Brieven NOORDERWIND en RAPPORTAGE verzonden. Ik vervolg met een uitermate belangrijke ontwikkeling op p. 195. Het betreft het onderzoek dat in januari 2004 is geopend en meteen daarna verdaagd. In de loop van de zes jaar daarvoor is er een aantal redenen aangevoerd voor de vertraging. Ten eerste dat Mohamed Al Fayed probeerde om de twee gerechtelijke onderzoeken te combineren tot één onderzoek naar Diana en Dodi. In 1999 verloor Al Fayed deze zaak die hij aanhangig had gemaakt bij de Engelse rechtbank. Momenteel is zijn eis tot een openbaar onderzoek in behandeling bij de Schotse rechtbank. Tegen zo'n openbaar onderzoek heb ik geen bezwaar. Hij dient zich echter nog verre te houden van Diana. Dat is zijn zaak niet. Zo is het in feite ook een vreemde zaak dat Prins Charles nu als executeur testamentair is aangewezen. Charles heeft immers een belang in die zaak en vanaf 28 augustus 1996 heeft hij de facto niets meer te maken met Diana's zaken en nalatenschap. Dit volgens de mening van Drs. T. Breuker, zoals wij dat in de regio Heyden-Raesfeld (zu Lippe) hebben besproken. Cohen verklaart op p. 196 Wettelijk gezien mag er bij een gerechtelijk onderzoek geen bewijsmateriaal terzijde worden geschoven dat wijst op bezit of inname van cocaïne door een of meer van de betrokkenen. In dat verband heeft de heer Breuker mij - nadat ik brief RAPPORTAGE inmiddels had uitgedraaid en getekend - laten weten dat hij Gijs van Amstel nog twee keer heeft gebeld. De eerste keer heeft Gijs de term 'chantage' laten vallen en de tweede keer heeft TBG zijn secretaresse aan de telefoon gehad die hem heeft laten weten dat Van Amstel een wandeling was gaan maken. Nu is het algemeen bekend dat Gijs van Amstel in het verleden zijn praktijk heeft gedeeld met advocaat Jan Boone. Iedereen weet dat de heer Boone in het Octopus-proces Johan V. alias 'de hakkelaar' heeft verdedigd. De heer Boone staat dus bekend als advocaat van criminele organisaties. Gijs van Amstel heeft echter die praktijk ten tijde van zijn samenwerking met Mies van VEENENDAAL gedeeld en de dossiers derhalve gescheiden. Juist hierom heb ik Gijs van Amstel mijn vertrouwen geschonken. Gijs kan alleen maar over 'chantage' praten als hij wederom onder invloed staat van de Nederlandse criminaliteit. Dit moet afgelopen zijn. Uitsluitend de 'Pluk ze-wetgeving' is hierop van toepassing. Van Ernst Hirsch-Ballin.


Wat mij betreft kun je deze problematiek nu dan ook overdragen aan de Hoge Raad der Nederlanden. Jonkheer Carel van Nispen tot Sevenaer is hiervan - naar verluidt - de President
(4 september 2007: dat was een vergissing). Terzake kunnen de volgende stukken worden ingebracht: 19950521JHTBG.html, 19940810JHTBG.html, 19981204JHLH.html, 19940606JHTBG.html, 19980814JHLH.html, 19941214JHLH.html, 19981116JHPO.html, 19990413JHLH.html, 19981120JHLH.html, 199905270JHLH.html, 20040418JHLH.html, 19970809PJOE.html, 19981205JHPO.html, 19990410JHLH.html, 19940822JHTBG.html, 19981109JHPO.html, 19940619JHTBG.html, ZH20030110.html, 19940623JHTBG.html, 20030326JHLH en DossierVitesse.html.

5. Karl Popper ken ik niet. Hij staat ook niet in mijn systeem.
6. 14 april was inderdaad een historische dag.

7. Hij heeft een mooie kans voorbij laten gaan. Laat Karla maar weten dat ik - na een celibatair leven van meer dan twaalf jaar - wel belangstelling heb. Ik zal de service dan niet in rekening brengen. Je mag haar dan ook bijgevoegde foto doen toekomen onder het motto.

ER WAS EENS EEN DAME UIT EEFDE
DIE HEEL WAT BIJZONDERS BELEEFDE
HAAR MAN GENAAMD PIM
WAS VRESELIJK SLIM
TOTDAT
HUN BUTLER UIT KENSINGTON BEEFDE.

HARTELIJKE GROET.


J.L. VAN DER HEYDEN

Rechts voor.

He or She who laughs last, laughs longest. Andrew Neill before BBC Television 8-10-1996.

8 MEI 2004 NIEUWE START