Datum: 26 maart 2003 Betreft: VERDERE BELEIDSONTWIKKELING Kenmerk: 20030326JHLH Nijmegen, woensdag 26 maart 2003. Ik begrijp vanzelfsprekend goed hoe druk jij het de laatste tijd hebt gehad en heb getracht je op alle manieren te ontzien m.u.v. een periodieke berichtgeving via jouw emaildres. Zojuist trof ik jouw adres in mijn CD-Foongids bij het Argentijnse vlaggetje. Lijkt mij een leuke lokatie voor jouw bedrijf zo bij dat water. Mijn laatste berichtgeving aan jou betrof: "Subject: Vijfde bericht uit de Keizer Karelstad Date: Sat, 15 Mar 2003 11:39:50 Ik houd je graag op de hoogte van de ontwikkelingen nadien. Contact hersteld: 106 hits en 3 bezoeken. Waarschijnlijk van mijzelf. Uploaden lukt nog niet. Bezoek aan Mark en Caroline 13.10 tot 17.30.

Zondag 16 maart 2003
Informatie ingewonnen over Lacaune. 13.30 Business Class en Buitenhof gekeken. De nieuwe voorzitter van de Commissie Corporate Governance is de heer Tabaksblat. Laatste uitzending zondag 16 maart 2003 12:07, maandag 17 maart 2003 13:40 Normen en waarden van het bedrijfsleven In Buitenhof onder andere een gesprek met de voormalig topman van Unilever Morris Tabaksblat. Hij leidt een commissie die het bedrijfsleven een lesje normen en waarden moet gaan bijbrengen. Komen PvdA en CDA er financieel eigenlijk wel uit? De tussenstand bij de kabinetsformatie. Gerda Verburg, vice-fractievoorzitter van het CDA en nauw betrokken bij de formatie over de sfeer aan de onderhandelingstafel. Oud minister van Buitenlandse Zaken en voormalig EU - commissaris Buitenlandse betrekkingen, Hans van den Broek over de onafwendbare oorlog in Irak en de crisis in het Westen. Bezoek aan de Engelenburg. Gesprek met Amerikaan uit Florida. T.V. NEC-Feyenoord, persconferentie Bush, Blair en Aznar en bezoek aan Figaro, Restaurant de GelagkameR en café Samson. Filosofisch onderhoud met Has van Goethem.

Maandag 17 maart 2003
Twee goede bekenden in beeld met een wereldvreemde president in hun midden. De toekomst zal het leren. 'Gladiator' Russell Crowe gaat trouwen Voor zover ik mij goed kan herinneren heb ik hem ooit nog eens gesproken in Wellecom in Ellecom. Hij liet toen weten dat men het in Amerika niet gewend was ongekleed in de sauna te vertoeven. Gelezen: Nina Brink verkocht vóór Twin Towers al haar aandelen. De opmerking Brink verkocht alle aandelen vóór 9-11 is wel erg suggestief. Het geeft de indruk dat zij de aandelen heeft verkocht vóór 9 november, mijn verjaardag. Ik heb een bijeenkomst genoteerd met A.F.Th. in Lux Nijmegen, Mariënburg 38-39 op 20 maart en een voorlichtingsbijeenkomst van het IBO in het Slot ZEIST op woensdag 9 april

Dinsdag 18 maart 2003
Philips en LogicaCMG samen in mms Mijn eerstvolgende speech wordt: La relación entre Cervantes, Erasmus y Heydanus in Alcalá de Henares. De stambomen van de familie zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Vandaar mijn deelname aan de cursus in Woerden aanstaande zaterdag. Ik ontving hierover de volgende informatie: Subject: Reunion cursus Date: Sat, 15 Mar 2003 12:08:27 +0100 Geachte cursist, Informatie betreffende de Reunion cursus. Datum: zaterdag 22 maart 2003. Tijd: cursus begint om 10.15 uur, eindtijd ca. 16.15 Locatie: MacHouse, Rietdekkersweg 6, 3449 JC Woerden. Praktische oefening op eMac of iMac met OS X en Reunion 8.03 Indien u beschikt over een PowerBook en u heeft specifieke vragen betreffende uw familiebestand, neem deze mee op de cursusdag. 14.25 Verzonden: brief 18 MAART 2003 JAARVERGADERING 2003 VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND TER ATTENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGSTER VAN DE ASOCIACION EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL IN DE BENELUX aan Léontine Freeve in Haaksbergen.

Woensdag 19 maart 2003
Het magazine Viva España heeft zich tot op heden nog niet erg coöperatief getoond. Ondanks onze gezamenlijke doelgroep: hispanisten.

Verzonden: Subject: Nieuwe Adel Date: Wed, 19 Mar 2003 20:29:36 To: Paul Karis Beste Paul, Vanmiddag kocht ik bij Bruna in de stationshal van Nijmegen het tijdschrift Quote, maart 2003, in de huiskleur van het Instituto Cervantes Benelux en het opschrift 'Nieuwe Adel' in het appeltjesgroen van het IES. Hierin ook een verhaal over het fusieproces van enkele door Instituto Cervantes Holding beoogde werkmaatschappijen. Alle beschreven episodes komen mij bekend voor. Zie pagina's 56-62. Ik hoop van ganser harte dat de direct betrokkenen hiervan hebben geleerd en het fusieproces nog eens zullen overdoen op basis van mijn beleidsplan. De regie is naar mijn mening nog grotendeels in handen van mijn collega Liesbeth Halbertsma. Mijn ervaringen in die tijd staan opgetekend in 'Gran Hermano' vanaf: RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR I. Wellicht kunnen wij hier samen verder over doorfilosoferen op de Engelenburg in Brummen. Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN - KINGDOM OF THE NETHERLANDS P.S. Vanavond zijn er twee belangrijke wedstrijden op de televisie: Roma-Ajax en Irak-Amerika. Eén legaal en één illegaal: de laatste.

Donderdag 20 maart 2003
In het stadhuis van Nijmegen kreeg ik gisteren het adres van oud-burgemeester Ed d'Hondt. Vandaag is ook de Amerikaanse aanval op Irak begonnen. Ik beschouw het als een afleidingsmanoeuvre om het management van Harrods te sparen in deze probleemsituatie. 11.57 Ik krijg geen verbinding met mijn website. 12.00 Verbinding is hersteld. 13.18 Verzonden: BEZOEK AAN NIJMEGEN.

Vrijdag 21 maart 2003
Gisteravond bezoek gebracht aan "Een avond met A.F.Th. (Adri van der Heijden)" in Lux te Nijmegen. Hij werd geinterviewed door de heer Dr. P.L.M. (Paul) Sars mét een collega. Ik heb Adri een exemplaar van mijn boek verstrekt. Hij toonde zich daarmee zeer gelukkig en liet weten zonodig iets terug te doen. In de VS bestaat de grootste belangstelling voor mijn boek in Seattle.

 L A A T S T E   N I E U W S Koningin legt verklaring af over Margarita Verzonden: Subject: Promotie Geachte heer Sars, Hartelijk dank voor uw gastvrijheid gisteravond en het geslaagde interview met mijn naamgenoot A.F.Th. Het was voor mij een bijzondere avond. Op 28 augustus 1995 ben ik door Prof. dr. T.J.M. van Els toegelaten tot de promotie aan de Katholieke Universiteit.

Exact een jaar later ben ik binnen dit kader een vorstelijke relatie aangegaan in het Verenigd Koninkrijk. Zoals bekend is deze relatie op 31 augustus 1997 een vroegtijdig einde beschoren geweest. Mijn wederwaardigheden uit die periode staan beschreven in mijn boek 'Letters to Diana, Princess of Wales' (oorspronkelijk geplande titel: "How to build the bridge and to become the partner") dat in Canada is uitgegeven door Trafford Publishing en verkrijgbaar via website http://www.trafford.com/robots/01-0341.html In Rusland wordt het boek in het Russisch vertaald onder verantwoordelijkheid van de heer Valeri Yovenko van de MGIMO Universiteit voor Buitenlandse Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Moskou onder verantwoordelijkheid van de heren Ivan Tiulin, Dimitri Kazimirov en Minister Ivanov.

De meeste Engelstalige boeken zijn op dit moment verkocht in Seattle in de Verenigde Staten. De Nederlandse vertaling heb ik inmiddels voltooid. Ik ben nog op zoek naar een uitgever. Wellicht kan de heer A.F.Th. van der Heijden mij daarbij behulpzaam zijn. Aangehechte brief van hem dateert nog van bevrijdingsdag 1998.

Ik denk dat het boek voldoende basismateriaal bevat voor mijn dissertatie over de Van der Heydens (of Van der Heijdens) in de Nederduits-Spaanse betrekkingen alsmede mijn Letters to Elizabeth aan mijn collega Drs E.H. Halbertsma, voormalig statutair directeur van het Management Centrum VNO/NCW 'de Baak' te Noordwijk vanaf 24 oktober 1994 t/m 29 februari 2000. Een groot deel van deze brieven heb ik reeds vrijgegeven op mijn website vanaf AANGETEKEND SCHRIJVEN AAN DRS. E.H. HALBERTSMA. Van 21 t/m 26 juli aanstaande ben ik uitgenodigd op het 38ste internationale congres van de Asociación Europea de Profesores de Español in Alcalá de Henares, de geboorteplaats van Don Miguel de Cervantes. Daartoe heb ik een lezing in voorbereiding over de relatie tussen Erasmus, Cervantes en Heydanus. Ik ben gaarne bereid om mijn medewerking aangaande deze materie te verlenen aan een soortgelijk 'vragenuurtje' zoals door u gisteren georganiseerd in LUX. Ook ben ik van mening dat ik thans moet overgaan tot de afronding van mijn dissertatie-onderzoek teneinde mijn promotie aan de Katholieke Universiteit mogelijk te maken. Ik zou het zeer op prijs stellen met u daarover op zeer korte termijn van gedachten te wisselen. Uw uitnodiging daartoe zie ik gaarne van u tegemoet. Met vriendelijke groet, J.L.VAN DER HEYDEN NIJMEGEN P.S. Zoals u weet woon ik momenteel in Spanje. Ik logeer nu enige tijd in Nijmegen. Meer informatie op mijn website http://www.cervantesonline.nl

Zaterdag 22 maart 2003
Gisteren bezoek aan Thermen Lucaya te Oss. Sleutel
136. Vruchtbare cursusbijeenkomst REUNION in Woerden bij MacHouse o.l.v. de heer Frans van Bodegom. Top 19 van 19 landen Nieuw: 19 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Hongarije (.hu)

Zondag 23 maart 2003
Dissertatie opgepakt. Interessant familielid: 1.1.2a.2
Everardus van der Heyden, H350, M Overleden: voor 13 januari 1652 Beroep: Ontvanger Generaal van Gelre voor de Koning van Spanje. Voorts: Gijsbertus van der Heyden, Ontvanger Generaal van Gelre voor de Koning van Spanje. In mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales heb ik gesteld "Van der Heyden was drost of Montfort". (27 april 1997) page 224. Hierbij heb ik gedoeld op Jacobus van der Heyden, H350, M Overleden: circa 1716 Beroep: Drossaard van het Ambt Montfort 1681-1716 Ook voorkomen in de doopregisters van Nijmegen als Jacobus Franciscus en Jacobus Franciscus Xaverius. Drossaard van het Ambt Montfort 1681-1716, als zodanig aangesteld door de Prins van Oranje, na de dood van zijn broer Gerardus van der Heyden. Hij was eigenaar van het Landgoed Heyendael.

Maandag 24 maart 2003
Léontine Freeve belde al vroeg. Zij heeft verslag gedaan van de studiedag van de VDSN in Hilversum afgelopen zaterdag. Wens uitgesproken dat
Marjo Eurlings naar Alcalá komt. VDSN heeft binnenkort een gesprek met een hoge ambtenaar van het Ministerie van O,C&W. Vader Sarah Ferguson overleden. Ontvangen: Subject: stukjes 'van der Heijden' Date: Sat, 22 Mar 2003 22:34:01 From: Hetty Kroes m.b.t 'Karel'.

Dinsdag 25 maart 2003 Groots ceremonieel voor Beatrix

Woensdag 26 maart 2003
De korte trip is gisteren naar Wellecom. Gesprek met een headhunter en een jongedame uit
Eefde inzake Paul Burrell en zijn al of niet vermeende verantwoordelijkheden voor de limited. Heb hen mijn kaartje verstrekt. De headhunter heb ik verzocht uit te zien naar goede managers die ons bedrijf kunnen runnen , alsmede een financier. Voor zover dat nodig is en ING niet in Bank Cervantes zou worden omgezet. Gesprek in whirlpool over Tony Blair en de keuze van Bos en Balkenende om resolutie 1441 te accepteren als 'legitimatie voor de oorlog in Irak'. Hiermee kan ik voorlopig leven in verband met het landsbelang. Nederland heeft zo snel mogelijk een regering nodig. Ook heb ik het gesprek met de nieuwe Britse ambassadeur (sinds mei 2001) Colin Budd gevolgd. Zodra de avonturen van de Amerikaanse President zijn beëindigd kunnen we weer gaan werken aan de opbouw van de Europese Unie en de bewaking van onze buitengrenzen conform de lijnen die in Gran Hermano zijn vastgelegd. Die buitengrens loopt toevallig wel tussen Groot-Brittannië en de VS door. Dit aansluitend op een eerdere brief aan Gijs van Amstel: "Mijn grenzen zijn haar bekend, alsmede mijn bevoegdheden". Verzonden: Subject: Karel van der Heyden Date: Wed, 26 Mar 2003 12:03:13 Geachte mevrouw Kroes, Uw genealogische gegevens van Jan Willem Friso en Georg Herman van der Heijden heb ik in mijn Reunionfile opgenomen. Ik trof nog twee "Karels" aan. Een graaf uit Zuid-Limburg en een generaal uit het Nederlands-Indische leger. De persoonskaarten treft u aangehecht aan. Generaal Karel van der Heijden was een geadopteerd kind. Hij werd "de eenogige" genoemd en de "Held van Atjeh". Een goede bekende van Koning Willem III. Dit inzake de 'Indië-connectie'. Ik ben benieuwd naar het vervolg. Hartelijke groet, JOHN L.VAN DER HEYDEN NIJMEGEN. Ontvangen: Subject: In antwoord op Uw bericht Date: Tue, 25 Mar 2003 16:38:31 From: "Sars, P" Geachte heer Van der Heijden, Pas nu kom ik ertoe u te antwoorden, aangezien ik 'buitengaats' ben geweest de afgelopen dagen. Ik ben inderdaad benieuwd naar uw correspondentie met Diana (of gaat het alleen om brieven van u aan Diana?) en zou daarover wel een interview met u willen voeren. Ik ben ook graag bereid daarover met de directie van theater Lux te spreken, maar u zou me dan meer informatie over de correspondentie moeten verstrekken. Staat die op een site?! Mocht u in de correspondentie van de joodse dichter Paul Celan met de Nederlandse zangeres Diet Kloos geinteresseerd zijn, bezoekt u dan mij site: www.celan.nl Ik heb zowel een Nederlandse als een Duitse uitgave verzorgd. In afwachting van nadere toelichting, met vriendelijke groet, Paul Sars. NB: in het door de familie gewraakte "Asbestemming" figureer ik ook nog; namelijk wanneer de hoofdrolspeler aanwezig is bij mijn promotie, op 14 juni 1993, daags voor het overlijden van de vader. Dr. Paul Sars, Secretaris College van Bestuur, Directeur Cluster Ondersteuning Katholieke Universiteit Nijmegen Postbus 9102 6500 HC Nijmegen Netherlands. secretaresse: mw. Annie van Bergen bezoekadres: Comeniuslaan 4. Reactie: Subject: Re: In antwoord op Uw bericht Date: Wed, 26 Mar 2003 13:38:31 Geachte heer Sars, Hartelijk dank voor uw reactie op mijn bericht van 21 maart jl. Het doet mij deugd dat u geïnteresseerd bent in een interview. Eerst echter de antwoorden op uw vragen:

1. Correspondentie met Diana (of gaat het alleen om brieven van u aan Diana?)
Ik noem het liever
'communicatie met Diana'. Ten tijde van mijn werkzaamheden bij het managementcentrum VNO de Baak in Hoofddorp en Noordwijk heb ik in de periode 1989-1991 een intensieve training in communicatiestrategieën gevolgd: eerst het doel vaststellen en daar vervolgens naartoe werken. Uiteindelijk moest dat het Nederlands-Britse familiebedrijf Van der Heyden/Spencer worden met de naam Instituto Cervantes. Ik heb daartoe op de eerste plaats gekozen voor een waterdichte juridische structuur. Na een daartoe strekkend advies in december 1991 van advocaat Mr. Gijsbrecht van Amstel te Wijk bij Duurstede, thans Bunnik, heb ik in de winter van 1992 de naam Instituto Cervantes bij het Benelux-merkenbureau gedeponeerd op grond van een gesprek dat ik in de tijd van de beëindiging van mijn arbeidsrelatie met de Baak in juli 1991 met mijn collega-directeur van het voormalige Institute of English Studies heb gevoerd. Hij heeft mij toen de vraag gesteld: "op welk onderwerp ben je afgestudeerd?"."Op Cervantes" was toen mijn antwoord. Vandaar. Nadat mij in april 1992 door de toenmalige cultureel attaché van de Spaanse ambassade was medegedeeld dat de Spaanse overheid van plan was in Nederland eveneens een 'Instituto Cervantes' op te zetten heb ik in oktober 1992 de Stichting Cervantes Benelux opgericht als overlegplatform voor de direct betrokkenen. Ik heb immers de formele rechten op die naam in de Benelux en ben van mening dat wij in een gezamenlijke inspanning tot een zeer sterke organisatie kunnen komen waarbij synergetische werking voorop staat. De medewerking van mijn Nederlandse collega's is echter voortdurend minimaal gebleven. In het voorjaar van 1996 heb ik de naam officiëel in gebruik genomen en dat aan de Minister-President gemeld. Vervolgens heb ik op 31 juli 1996 de kroonprinsen van Nederland, België, Luxemburg en Spanje in mijn stichtingsbestuur uitgenodigd. Voor de goede orde zij vermeld dat het Spaanse Koninklijk Huis mijn rechten al eerder had erkend.

Ik had dus alleen nog behoefte aan een gelijkwaardige partner. Daartoe ben ik de volgende dag naar Engeland vertrokken.

2. Informatie over de correspondentie. Staat die op een site?!
Dit hele verhaal vanaf 1 augustus 1996 tot en met 31 augustus 1997 staat in mijn boek. Op 8 september 1996 heeft Diana mij incognito even bezocht op
de Wellenkamp in Nijmegen. Zij droeg een kastanjebruine pruik. Ik kon mijn eigen ogen niet geloven en had niet de tegenwoordigheid van geest om haar even binnen te vragen. Dat verwijt maak ik mij nog steeds. Vanaf dat moment ben ik haar toen gaan schrijven en werd daarmee haar belangrijkste persoonlijk adviseur. De eerste reactie ontving ik van haar particulier secretaresse Caroline MacMillan d.d. 23 september.

Op 13 november 1996 - tijdens het Congres De Nieuwe Economie op de Baak te Noordwijk - schreef de directie van Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden mij een brief namens haar met de mededeling dat zij had geprobeerd haar hele agenda om te zetten om met mij samen kerst te vieren op Het Stadhouderlijk Hof.

Dat is haar toen niet gelukt. Reden waarom ik in april 1997 naar Engeland ben gegaan: St. James's Palace en vervolgens op ETON COLLEGE met haar bodyguard van gedachten heb gewisseld. Hij heeft mij toen geadviseerd om voorlopig in de Britse Koninklijke Paleizen weg te blijven en medegedeeld dat ik in september 1997 een officiële brief van KENSINGTON PALACE kon verwachten. Ten gevolge van de fatale ontvoeringspoging in Parijs op 31 augustus 1997 is dat echter niet meer doorgegaan. Dit is 'in a nutshell' mijn antwoord op uw vragen. Mijn boek heb ik thans ook in het Nederlands vertaald. Ik neem mij voor een CD-tje bij u thuis in de brievenbus te deponeren als ik in de buurt ben. Mocht u nog meer achtergrondinformatie wensen, dan kunt u terecht op http://www.cervantesonline.nl Ik ben helaas nog niet in staat geweest om de site bij te werken. Vandaag kreeg ik echter de uitnodiging voor het 20ste lustrum van de universiteit. Wellicht kan de faculteit bedrijfscommunicatie mij daarbij terwille zijn. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden Nijmegen.

Boonstra gedagvaard wegens voorkennis. Zodra deze zaak achter de rug is kunnen wij mijns inziens met onze organisatie aan de slag. Na gisteren in Wellecom met Heer van der Heyden te zijn begroet heb ik laten weten dat ik thans alle voorbereidende handelingen heb verricht om alle neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Alleen G.W. Bush vormt daarbij nog een probleem, maar daar houd ik mij verder niet mee bezig. Het wordt voor ons nu de hoogste tijd dat wij samen geld gaan verdienen. Ik ben dus zeer benieuwd naar jouw ontwikkelingen en jouw adviesbureau. Tijdens mijn laatste onderhoud met Harry Starren tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Baak-kring heeft hij mij toegezegd mij een half jaar later een geagendeerde uitnodiging te doen toekomen. Die heb ik nog steeds niet ontvangen. Vanaf 1989 heb ik echter al met jou mijn primaire commitment. Ik stel het daarom zeer op prijs op korte termijn weer eens verdere toekomstplannen door te spreken. Wellicht in een bootje op de Kagerplas of een lokatie naar eigen keuze. Hoewel mijn portemonnee weer leeg is ben ik graag bereid om eens naar Buitenkaag te komen. Paul Karis woont in Woubrugge. Niet ver daarvandaan. Zo valt er voor mij weer iets te combineren. In de tussentijd houd ik mij bezig met mijn promotieonderzoek. Inmiddels heb ik 19.856 foto's en dia's op mijn harde schijf en mijn informatiesysteem volledig op orde. Vanmiddag heb ik na een bezoek aan de ING-bank bij de heer Sars de Nederlandse versie van mijn boek afgegeven met de titel Diana, Nous Maintiendrons. Morgen heb ik het gesprek met Dr Dofferhoff. Ik weet dan hoe lang ik in Nederland moet blijven. In die tussentijd zie ik een uitnodiging van jou met belangstelling tegemoet, alsmede de brochure van jouw adviesbureau.

HARTELIJKE GROET.

JOHN L. VAN DER HEYDEN

P.S. Voorgestelde ageandapunten:
1. Check up actiepuntenlijst.
2. Verdere beleidsontwikkeling

4 APRIL 2003 SOLDAAT VAN ORANJE II TER ATTENTIE VAN DRS ELIZABETH HENRIËTTE HALBERTSMA