23 januari 2000. Betreft: VREDE VAN NIJMEGEN Kenmerk: JH/BvN20000123.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer d'Hondt, Met referte aan mijn brieven d.d. 29-04-95, 15-05-95,19-05-95, 21-05-95, 18-06-95, 14 07-95, 18-09-95, 21-09-95, 23-12-95, 17-03-96, 27-03-96, 06-04-96, 13-06-96, 11-12-96, 17-12-96, 18-12-96, 23-05-97, 27-08-97 en 28-01-99 en uw respectievelijke antwoorden - waarvan ik mag aannemen dat u deze heeft opgeborgen in een dossier 'Instituto Cervantes' - heb ik vandaag met enthousiasme kennis genomen van het artikel "Nijmegen wil na 321 jaar Vrede overdoen". Zonder hierop in deze brief al inhoudelijk op dit plan in te gaan stel ik er prijs op aan de voorbereidingen hiervan mijn bijdrage te kunnen leveren. Met veel genoegen nodig ik daartoe mijn persoonlijke relaties in Madrid, Londen en Brussel uit, mede binnen het kader van mijn beleidsplan, zoals ik dat heb gedeponeerd bij het Kabinet der Koningin en de regeringen van Spanje, België en het Verenigd Koninkrijk. Ik logeer momenteel in NIJMEGEN. Van 5 t/m 29 februari ben ik weer 'thuis' in Spanje, mede in verband met de voorbereidingen van het Congres El Mundo de Mañana dat ik van 9 t/m 13 november aanstaande ten behoeve van het Nederlandse en Spaanse bedrijfsleven heb gepland in het Palacio de Congresos Costa del Sol te Torremolinos en het Teatro Cervantes te Málaga. Tijdens mijn dissertatie-onderzoek naar de rol van onze familie binnen de Neder-Duitse betrekkingen ben ik in de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek gestoten op het Academisch Proefschrift van dr. M.F. van Lennep, Amsterdam, Johannes Müler, 1884, UBN Diss: AG 1884-21 over mijn vermoedelijke voorvader Gaspar van der Heyden Heydanus (Mechelen 1530 - Bacharach am Rhein 1586), oprichter van de Nederduits Gereformeerde Kerk en Geestelijke vader van de Staat der Nederlanden. Ik beveel u de bestudering van dit proefschrift gaarne onder uw aandacht aan. Ik denk dat het al veel verklaart waar mijn drijfveren hun oorsprong vinden. Wellicht een interessant studie-object voor uw 'mede-aanstichter' prof. Jacques Bosmans. Mede in dit licht bezien neem ik graag aan de Vrede van NIJMEGEN deel. Ik zou het zeer op prijs stellen dienaangaande met u een kort onderhoud te voeren vóór mijn vertrek naar Spanje. Uw uitnodiging daartoe zie ik gaarne tegemoet. Bij een positieve reactie neem ik mij voor dit jaar de Vierdaagse mee te lopen, zoals wij hebben afgesproken. Hartelijke groet,

20 MAART 2003 BEZOEK AAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN