6 april 1996. Betreft: UW BRIEF BD11/AS Kenmerk: ICB/BvN960406.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer d'Hondt, Uw brief van 3 april jl. heb ik in goede orde ontvangen. Ik heb er volop begrip voor dat U op dit moment geen mogelijkheden ziet om het Instituto Cervantes Benelux financiële en promotionele ondersteuning te bieden. Ik hoop dat U in dit verband afgelopen maandag in Slot ZEIST - waaraan een deel van mijn levensgeschiedenis is verbonden - een vruchtbare ontmoeting heeft gehad met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Dit brengt mij tegelijkertijd op de bijeenkomst "Spin in het web, duizendpoot?", waarvoor U in Uw brief van 18 januari jl. hebt verzocht nadere informatie te ontvangen. Als voormalig stafmedewerker van de Baak/VNO te Hoofddorp ten tijde van de start van het IRT Kennemerland aldaar zal ik U wellicht ook waardevolle informatie kunnen verschaffen die ten behoeve van het adequaat vervullen van Uw functie als voorzitter van het korpsbeheerdersberaad van importantie kan zijn. Ik wil U hierbij vooraf stellen dat de in oktober 1989 aangetreden directie van de Baak in die tijd zeer adequate maatregelen heeft getroffen om het geestelijke klimaat dat in de regio heerste en waarvan de problematiek rond de Haarlemse CID een afspiegeling mag worden genoemd, keihard de kop in te drukken. Ik heb daar gedurende twee jaar mijn persoonlijke medewerking aan verleend. Ik ben derhalve ook van mening dat de huidige directie van de Baak in dit verband een unieke voorbeeldfunctie heeft vervuld. Het zal U wellicht nu wel duidelijk zijn waarom ik mij tot de titel "Spin in het web, duizendpoot?" aangetrokken voel. Ik wil daar graag een keer persoonlijk met U over van gedachten wisselen. Wellicht kunnen wij op 9 mei a.s. agenda's trekken. Uiteraard ben ik ook bereid op een door U vast te stellen uitnodiging in te gaan. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES BENELUX

13 JUNI 1996 VALKHOFBURCHT TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER MR ED D'HONDT VAN NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN