WOENSDAG 9 JULI 2003

WAARDE COLLEGAE

Ik kan het niet nalaten om de gedachte te respecteren van een Spaanse dame uit het dorp Frigiliana dichtbij Nerja. Na lange tijd bezocht ik dat dorp weer eens op mijn verjaardag in 1999. Het bezoekverslag heb ik aan mijn collega uit Leiderdorp doen toekomen in een brief. Hieruit citeer ik: "Bij het verlaten van de kerk hoorde ik Nederlands spreken. Een Nederlandse jongeman en jongedame waren daar druk aan het werk. Ik vertelde hen dat ik alleen mijn verjaardag aan het vieren was en had gehoopt dat nu met mijn Britse partner te hebben kunnen doen. Zij waren bezig met het opzetten van een zogenaamde coffee shop. Zonder verdovende middelen overigens, naar zijn zeggen. "Kun je daar geen betere naam voor bedenken?" was daarop mijn reactie. "We staan hierdoor toch al niet zo goed bekend". Ik was ook nog even naar het pleintje gelopen met het terras van de Inquisiteur waar Enrique mij heeft uitgelegd wat dat betekent: la sensibilidad de la lengua española. Teruglopend kwam ik langs de Casa de la Diputación en las in een gevelsteen: 'Esta casa fue visitada por S.S.M.M. los Reyes el día 23 de junio de 1998.'

Op die dag heb ik je nog een brief geschreven over England. Uiteindelijk kwam ik uit bij een winkeltje waar vino de Frigiliana werd verkocht. Ik heb geen alcohol meer gebruikt. Maar voor mijn verjaardag wilde ik een uitzondering maken. Een oudere dame - in de Calle Travesía, 4 - schonk mij een klein glaasje vino dulce in en ik liet haar mijn label zien van de Baak met het opschrift 'J.L. van der Heyden Instituto Cervantes NBLEW'. Ik legde haar uit dat die letters staan voor 'Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra y Gales' en dat haar koning mijn collega is en Diana mijn partner. "Es un gran honor señor teniendo Usted aquí en mi casa. La próxima vez vuelve usted con ella." "No es posible, señora. Está muerta." "No señor. Usted la lleva en su corazón"." Vandaar. Ik sta ook niet toe dat een ander haar beeltenis onrechtmatig gebruikt. Op dat gebied zijn er nog heel wat claims af te werken. Mijn collega van de Nederlandse westkust heeft altijd te kennen gegeven dat zij niet geïnteresseerd is in ongevraagde adviezen. Ik zou het echter wel op prijs stellen dat een financiële meevaller wordt geïnvesteerd in ons bedrijf. Ik hoop de 'President van de Holding' dan ook ruim te kunnen honoreren. De overstap als directeur van de Baak naar het runnen van een eigen adviesbureau met de naam Halbertsma Management Advies beschouw ik in dit verband als een verstandige tussenstap. Het was Rick van La Taberna gisteravond al opgevallen dat ik iets vrolijker werd bij het horen van Spaanse muziek. "Wat gebeurt er met U?" Vroeg hij. Ik dacht ogenblikkelijk aan de gebeurtenissen in de Verenigde Staten en ben nadien nog even naar BAR NUMBER ONE gegaan in verband met de geplande 'Bikini Party'. Op het videoscherm vertoonde men een concert in NEW YORK met de Twin Towers op de achtergrond. Het deed mij ogenblikkelijk denken aan de brief die ik terzake op 10 oktober 2001 heb gestuurd aan onze advocaat en procureur, de weledele heer mr. Gijsbrecht van Amstel te Bunnik, voorheen Wijk bij Duurstede met de volgende aanhef:

"Afgelopen zondag vertelde iemand mij het volgende verhaal:
"
Bush en Bin Laden zitten samen te schaken. Zegt Bush: "Ik mis twee torens"."

Daarbij was ik geneigd te zeggen: "En ik mis nog steeds een Koningin". Het betrof uiteraard een gesprek omtrent mijn op 31 augustus 1997 in Parijs geschaakte partner en het gewapend conflict in Afghanistan, waarbij nog steeds om de hete brij heen wordt gedraaid, zowel van de zijde van de Amerikanen, de Britten als de Egyptenaren. Dat leidt nimmer tot een oplossing. " Deze problematiek heb ik in mei daaraan voorafgaand al besproken met een Engels echtpaar. Ik citeer mijn dagboek uit die tijd.

Donderdag 3 mei 2001
Wandeling gemaakt. Brasserie La Taberna, El Nuevo Lanjarón. Deze keer voetbalde een Engelse club - Leeds United - tegen een Spaanse, Valencia. Ik besloot deze keer de Britten te gaan supporten en ben naar Winston's bar gegaan. Daar raakte ik al direct in gesprek met de overbuurvrouw van Edward and Sophie in Surrey. 'A lovely lady' van 49 jaar (geboren 6 september 1951). Haar voornaam is Hazel en is oorspronkelijk uit het Lakedistrict afkomstig (Cumbria). Diana werd dus op haar 45ste verjaardag begraven. Ze heeft voor een grote 'constructing company' gewerkt, onder meer bij de aanleg van de Kanaaltunnel. In dat verband heb ik haar laten weten dat ik Diana had geadviseerd contacten te leggen met potentiële capital investors, zoals Christopher Whalley en anderen. Reden waarom ik ook ging fitnessen in Earls Court Gym in Kensington. Haar echtgenoot Collin komt uit Perth in Schotland en is gespecialiseerd in het analyseren van vingerafdrukken en DNA. Collin was al direct in de ban van mijn rode shirt van Nieuw Elan. Ik heb Hazel van mijn emailbericht over de heer Hewitt in kennis gesteld. Zij kent John Hewitt en is ook bekend op de begraafplaats bij Guildford, waar Diana's "friend" begraven ligt. Hierop heb ik haar gecorrigeerd door te zeggen "Diana's kidnapper", waarbij Collin instemmend knikte. Er was ook een echtpaar uit Middlesbrough aanwezig, "about 30 miles from Durham Town" De voetbalwedstrijd is in 0-0 geëindigd, maar het was "a very special conversation", waarin Hazel mij verzocht Diana's naam hoog te houden - hetgeen ik haar heb toegezegd als 'a holy oath' - en door Collin besloten met de woorden: "We will see you on television".

Dinsdag 8 mei 2001 20.45 Valencia-Leeds vanavond. Dus maar weer naar Winstons bar. 23.16 Daar trof ik Hazel Wilkinson en Collin Call again. Zij gaan zaterdag naar huis. Dus vrijdagavond nog even bijpraten. She is a Lovely Lady and fund of Gold and Saphyres.

Vrijdag 11 mei 2001 Terugkeer van de reis met de Nederlandse Club Costa del Sol naar het natuurgebied Cazorla. De oorsprong van de Guadalquivir. Even voor aankomst in Málaga (21.00) sprak onze voorzitter, de heer Teun van de Steege Winstons bar getogen om afscheid te nemen van Collin Call en zijn echtgenote Hazel Wilkinson uit Surrey. Collin kreeg de schrik van zijn leven toen hij plotseling mijn hand op zijn schouder voelde. Zijn positie gaf hij duidelijk aan in het gesprek met zijn gesprekspartners - twee dames uit Schotland - met de woorden "I am a Royal. So I don't carry any money". Hierna heb ik Hazel mijn persoonlijke gegevens verstrekt - including fingerprint - en heb afscheid van haar genomen met de woorden "Give my regards to the neighbours". Mijn poging om tussen strijdende partijen te bemiddelen zal niet onmiddellijk succes hebben, maar het probleem lost zich vanzelf op naarmate de betrokken partijen tot meer inzicht komen. Dat neemt niet weg dat al mijn rechtmatige vorderingen dienen te worden betaald aan de rechtspersonen die ik en mijn collega vertegenwoordigen. Ik ga nu weer over tot de orde van de dag en vervolg mijn verslag van gisteren van mijn bezigheden vanaf half april dit jaar. Ik heb mij in die tijd weer beziggehouden met de totstandkoming van het nieuwe kabinet conform het advies dat ik in mijn bericht van 23 januari 2003 heb afgegeven. Samenvattend heb ik vanaf die tijd aan het bureau Halbertsma Management Advies emailberichten doen toekomen met de volgende titels: VOORTGANG (11/4) - WERKVERSLAG (12/4) - BRIEF OVER NIEUW LEIDERSCHAP (14/4) - VERVOLG OP ONS GESPREK VAN WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2002 (H. VEENENDAAL INZAKE VITESSE) (15/4) - PROMOTIE EN FINISHING TOUCH (15/4) - 31 AUGUSTUS 2003 (16/4) - VERSLAG APELDOORN (18/4) - ALLE BALLEN VERZAMELEN (19/4) - HET VITESSE DEBAT (24/4) - HET VITESSE DEBAT (Vervolg) (24/4) - Correctie (27/4) - REDDINGSOPERATIE (28/4) - DE VERGULDE SLEUTEL (1/5) - AHEAD AGAIN (2/5) - NIEUW MANAGEMENTTEAM OP WERELDNIVEAU (Correctie) (5/5) - LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES (6/5) - ZOEKEN NAAR GEZAMENLIJK BELANG 2X (12/5)

DOORBRAAK (14/5) - LOON NAAR WERKEN (16/5) - PAARS III EN IV (17/5) - FEESTARTIKELEN (18/5) - WERKEN AAN HET NIEUWE SEIZOEN (19/5) - GELOOF, HOOP EN LIEFDE (21/5) inzake faxbericht - VRIJDAG 23 MEI (23/5) - DE LEGE STOEL (25/5) -

WORKSHOP BEDRIJFSETHIEK & INTEGRITEIT (26/5) - HARTSAANGELEGENHEDEN (26/5) - HARTSAANGELEGENHEDEN II (26/5)

OJÉN, MARBELLA, 24 AUGUSTUS 2002

OPEN KAART (27/5) - KABINETSFORMATIE (28/5) - Bericht aan Jan Peter Balkenende: 28 mei is een historische dag. Het getal '28' is immers wezenlijk voor de ontwikkeling van de Benelux als economisch middelpunt van de Europese Unie en de leidende rol die Nederland als oprichter van de Benelux dient te vervullen. Daartoe ben ik in 1979 met een particulier taleninstituut gestart in de Nachtegaalstraat 28 - 6601 CB - te Wijchen bij Nijmegen teneinde Nederlanders de mogelijkheid te bieden zich de Spaanse taal eigen te maken. Deze ontwikkeling leest u in mijn persoonlijke biografie. Het werd een samenwerkingsverband met het particuliere Institute of English Studies. In het voorjaar van 1992 heb ik het handelsmerk Instituto Cervantes gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds eigenaar van dat handelsmerk en heb de rechten tot minimaal 2012 op mijn naam staan. Op 8 oktober 1992 heb ik de Stichting Cervantes Benelux opgericht. In het voorjaar van 1996 heb ik de rechten op die naam definitief gevestigd en in een brief aan uw voorganger Wim Kok gemeld. Nadat ik op 31 juli 1996 de kroonprinsen van de Benelux en Spanje heb uitgenodigd zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux is het getal '28' een daadwerkelijk symbolische waarde gaan krijgen binnen de ontwikkeling van mijn beleid. Op 28 februari 1995 heeft een herhalingsdepot van mijn handelsmerk plaatsgevonden. Op 28 augustus 1995 ben ik toegelaten tot de promotie aan de KUN. Op 28 augustus 1996 is het huwelijk ontbonden tussen Z.K.H. de Prins van Wales en diens echtgenote Lady Diana Spencer. Ik heb mijn collega Drs E.H. Halbertsma van de Baak toen verzocht Haar namens het Instituto Cervantes Benelux 28 rozen te bezorgen. Op 28 november 1996 heb ik de Minister van Financiën een brief gezonden teneinde de ontwikkeling van ons beleidsplan te kunnen bekostigen . Na met kerstmis door Prinses Diana te zijn uitgenodigd op Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden heb ik haar op 28 december 1996 het volgende bericht gezonden: "Decision. Dear Diana, If we can reach a business agreement I will marry you. If not, I will marry you too. If you want. Yours, John Van der Heyden." Tegelijkertijd heb ik de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales opgericht met het doel dit bedrijf te ontwikkelen tot een Nederlands-Brits familiebedrijf Van der Heyden/Spencer. Van alle ontwikkelingen heb ik toenmalig Minister-President Kok in kennis gesteld alsmede overige bewindslieden van "Paars I".

Op 28 april 1997 heb ik de Engelstalige versie van mijn beleidsplan overgedragen aan de Economic Development Manager van Stratford upon Avon in het Verenigd Koninkrijk. 28 september 1997 was de beoogde start van ons bedrijf op Paleis Het Loo te Apeldoorn. Hiervan heb ik H.K.H. Prinses Margriet in kennis gesteld. De fatale ontvoeringspoging in Parijs met dodelijke afloop heeft de ontwikkeling op wrede wijze verstoord, alsmede de gebeurtenissen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten en het boek "De Puinhopen van Acht jaar Paars" van wijlen de heer Pim Fortuyn. Op 28 april 2000 is in Madrid het Tweede Kabinet Aznar van start gegaan. Het doet mij deugd dat u thans over een groep bewindslieden beschikt met inzicht in de situatie en een constructieve visie op de toekomst, die vandaag met haar werkzaamheden een aanvang neemt. Toevallig viert mijn aanstaande schoondochter vandaag ook haar 28ste verjaardag. In mijn 'First State of the Union' van 19 september 1996 heb ik gesteld "De Troonrede van 17 september 1996 maakt geen specifieke melding van de wijze waarop de relatie tussen de Nederlands- en Spaanstalige landen kan worden verbeterd. Ter aanvulling op het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en in aansluiting op Uw beleidsvoornemens doe ik hierbij als eerste aanzet enige aanbevelingen voor ontwikkelingstrajecten." Tot op heden heb ik echter nog geen praktische aanwijzingen aangetroffen waarin ik in mijn redelijke verzoeken tegemoet ben gekomen als eigenaar van het Instituto Cervantes in de Benelux. Aan de hand van de profielen uit het NRC Handelsblad van de leden van uw kabinet zal ik hieronder koppelingen leggen tussen uw bewindslieden en de correspondentie met hun voorgangers inzake de ontwikkeling van Nederland in de Nederlands-Spaanstalige relatie. Ik verzoek u de nodige maatregelen in uw regeringsverklaring van 11 juni op te nemen. CONTINUïTEIT VAN BELEID (28/5) - DE SPAANSE HOF (30/5) - FONS DE POEL PRODUKTIES (30/5) - FEEST VIEREN (31/5) - HEART OF THE WORLD (1/6) - SPIDER 2000 (2/6)

 

GEAGENDEERDE UITNODIGING (3/6) - BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD (4/6) - PRINSES DIANA FONDS (5/6) - GAST IN ARNHEM (6/6) - BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTS, NDERLAND, BELGIË, LUXEMBURG, ENGELAND EN WALES (7/6) - RETOUR NIJMEGEN - TORREMOLINOS (7/6) - PANORAMA (9/6) De Regeringsverklaring van 11 juni heb ik nog niet gelezen. Ik zie de reactie terzake van de heer Balkenende dus met belangstelling tegemoet. Bij voorkeur in Alcalá de Henares. Het vervolg is weer te lezen vanaf mijn bericht van 14 juni

TOT MORGEN

NOUS MAINTIENDRONS