ZATERDAG 14 JUNI 2003

BESTE VRIENDEN EN COLLEGA'S

Het is alweer een tijd geleden dat u iets van mij heeft gehoord. Na mijn laatste bericht van 25 februari heeft mijn computer het begeven en ben ik drie maanden naar Nederland teruggekeerd. Ik heb met grote tevredenheid vastgesteld dat mijn advies als verwoord in mijn bericht van 24 januari van dit jaar is overgenomen inzake de vorming van een Nieuwe Regering. Op dinsdag 27 mei stond de groep op de trappen van Paleis Huis ten Bosch. Ik hoop van ganser harte dat dit nieuwe kabinet vanaf heden haar verantwoordelijkheden jegens de Stichting Cervantes Benelux nakomt en ik mij uit die stichting kan terugtrekken teneinde eventuele belangenverstrengeling te voorkomen. Gisteren heb ik de statuten van de stichting in haar Mission Statement opgenomen. Ook heb ik de laatste ontwikkelingen rond de vorming van de holding geactualiseerd. Het lijkt mij goed u in kennis te stellen van de gebeurtenissen gedurende de laatste dagen hier aan de Spaanse Zuidkust.

Maandag 9 juni op tijd vertrokken. Gereisd via Engeland. Stoel 08A. Gesproken met een bankdirecteur uit Escharen (Mees Pierson/ABN-AMRO) inzake het beleidsplan. Hij heeft zijn rechtenstudie gevolgd op het Van der Heijden Instituut in Nijmegen en bleek goed op de hoogte van corporate governance. Na terugkeer bezoek aan Bar Number One en Timeless. Engelsman uit Liverpool vraag beantwoord inzake de dood van Diana: "She was kidnapped". "By whom?". "By Dodi Fayed". Eens. Woensdag 11 juni. Vandaag ben ik naar de koffiebijeenkomst geweest in Fuengirola. Aangemeld voor de zomerlunch op 21 juni aanstaande, Prins Williams 21ste verjaardag en pianoconcert op 17 juli (Mozart - Beethoven -Haydn - Chopin). Intensief van gedachten gewisseld met de heer Thuis uit Amersfoort. De Telegraaf van vandaag. Redding Vitesse lijkt dichtbij. Gisteravond had ik in Bar Number One een gesprek met een 46-jarige Nederlander uit Katwijk aan Zee. Hij zong Unchain my heart. Zeer persoonlijke ervaringen uitgewisseld. Hij liet mij weten dat er in de media op dit moment over mijn boek wordt gesproken. Een oud probleem is het feit dat meerdere partijen in de Benelux gebruik maken van de naam Cervantes. Vrijdag 13 juni 2003 Gemeente Arnhem houdt Vitesse in stand Hiermee is het risico afgedekt en is er klaarblijkelijk nog niet gekozen voor 'inbedding' in het beleidsplan ICNBLEW ref. http://www.cervantesonline.nl/FCCervantes/DossierVitesse.html . Nadat ik mijn BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL aan mijn beoogde President-Directeur had verzonden om 22.33 uur ben ik naar Bar Number One gegaan. Er werden nummers gedraaid als 'You are my Number One', 'Remember, Remember, Remember' en '¡Yo quiero más. Mucho, mucho más!' en ik werd al direct enthousiast ontvangen door een paar Engelsen. Aan de bar ben ik diepgaand geïnformeerd door Marc Boyle uit Reading inzake de nieuwe inzichten rond het 'ongeval' van Prinses Diana. Volgens Marc heeft de mening thans postgevat dat Henri Paul niet van plan was om naar het appartement van Dodi Fayed te rijden. Dat is in overeenstemming met mijn overtuiging dat Diana de opdracht moet hebben gegeven om rechtstreeks naar het vliegveld te rijden. Dit kan slechts worden of zijn bevestigd door Trevor Rees-Jones. Er schijnt nog onduidelijkheid te bestaan over het alcoholpercentage in het bloed van Henri Paul. Volgens Marc zouden er op de Mercedes sporen zijn gevonden van een witte Fiat Uno.

Ik heb hem laten weten dat dat naar mijn stellige overtuiging sporen moeten zijn geweest van een witte Citroën AX.

Marc bleek opvallend goed geïnformeerd. Naar zijn zeggen werkten de camera's in de Pont de l'Alma niet op het moment van het ongeval. Volgens de media is er op het moment van de crash een groot flitslicht waargenomen. Dit kan mijns inziens niet anders zijn dan het flitslicht van de camera die de overschrijding van de maximum snelheid heeft vastgelegd. Ik heb hem laten weten dat mijn tenlastelegging zoals verwoord aan mijn gevolmachtigd President-Directeur gehandhaafd blijft en Koningin Elizabeth de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt om deze zaak tot een goed einde te brengen. Daartoe is volgens Marc de volledige medewerking vereist van de Franse autoriteiten. Ik denk dat het uiteindelijke vonnis van rechter Hervé Stéphan al voldoende aanknopingspunten bevat om onze vordering te onderbouwen. Ook dient het door Anthony Julius opgemaakte testament te worden vrijgegeven.

Zaterdag 14 juni 2003
Bezoek gebracht aan Hotel Cervantes en Bar Number One. Daar was de airconditioning uitgevallen. Aan de Ronde Tafel gesprek gevoerd met twee Amerikanen. De een uit San Francisco en de ander uit NEW YORK. De laatste heb ik in kennis gesteld van het probleem zoals verwoord in mijn brief van 10 oktober 2001 aan advocaat en procureur Mr. Gijsbrecht van Amstel te Bunnik. Beide heren heb ik mijn kaartje verstrekt. Op de valreep kwam de eigenaar nog even op bezoek van het Duitse restaurant dat mij eerder door Hazel Wilkinson is aanbevolen. Uit Surrey. Het NRC Handelsblad stelde gisteren de ontwikkelingen in de Nederlandse voetbalwereld ter discussie in de volgende artikelen. NIEUWS - De Arnhemse gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met een reddingsplan waarbij bijna 30 miljoen euro wordt gestoken in de plaatselijke voetbalclub Vitesse en het stadion Gelredome. Mijn mening zal u duidelijk zijn. Zodra er een paar miljoen exemplaren van mijn boek worden verkocht neem ik club en stadion persoonlijk over. Dat heeft nog een bijkomend voordeel. De wereld krijgt dan ook zicht op:
THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH

16 JUNI 2003 ¿? DON QUIJOTE