Vrijdag 18 april 2003 Verzonden: Subject: Terugkeer Date: Fri, 18 Apr 2003 00:35:33 To: Lee Bergkamp Hallo Lee, Hier wederom een berichtje uit de Keizer Karel Stad. Alles goed in Torremolinos? Mijn bedrijf is nog steeds niet operationeel, maar ik kreeg een aardige brief van de heer Muñoz, directeur van Hotel Cervantes. Men heeft in Apeldoorn de indruk dat ik al eigenaar ben van dat hotel. Daarover heb ik van mijn collega echter nog niets vernomen. In de regel werkt zij altijd eerst alles achter gesloten deuren af voordat daar mededelingen over worden gedaan. Ik kom op 9 juni naar Torremolinos terug. Ben benieuwd naar de post. Hopelijk valt de hoeveelheid mee. Op 28 augustus ga ik dan weer naar Nederland terug: the seventh anniversary of my first engagement after my divorce. Tot dan, Jean Lambert de la Bruyère ofwel: Mijn Heer Van der Heyden (Dit in verband met Pasen) Ik wens je daarom ook een Heel Goede Vrijdag. P.S. Heb je toevallig nog een leuke vrouw in de aanbieding? Van Liesbeth heb ik tot op heden nog niets gehoord en ik vind het nu wel welletjes alleen op dat flatje, in plaats van een KONINKLIJK PALEIS. Mohamed Al Fayed is inmiddels van Engeland naar Zwitserland vertrokken. Hij heeft nog steeds iets goed te maken. De gebeurtenissen van gisteren. Na het bericht van professor Rietbergen te hebben ontvangen met het voornaamste advies om toekomstgericht te gaan werken ben ik met de trein van 12.11 van Nijmegen-Dukenburg naar Apeldoorn vertrokken. Tussen Nijmegen en Arnhem heb ik een enqueteformulier ingevuld voor Sandra Marsman van de Hogere School voor Toerisme te Breda ten behoeve van een multicultureel centrum zoals de Arena, het Gelredome dus, ofwel Prinses Diana Stadion. Voor Boris Dittrich heb ik altijd een buitengewoon respect aan de dag gelegd in de tijd dat hij Winnie Sorgdrager te vuur en te zwaard verdedigde in de Kamer. Dus vóór de zogenaamde "stalking-discussie" die mij overigens ook meer tijd heeft gekost dan goed is geweest voor de ontwikkeling van ons bedrijf. Bestuurlijke veranderingen in het staatsbestel zie ik op dit moment niet zitten, tenzij de ideeën worden ingebed in het ontwerp voor de Europese Grondwet, zoals die door Giscard d'Estaing wordt voorbereid. Uitbreiding met tien lidstaten acht ik ook nog niet verstandig aangezien het de macht van mijn Cervantes Netwerk aanzienlijk verzwakt. Het is daarom zaak dat de Benelux met Blair, Aznar en Duisenberg op één lijn komen teneinde de stemmenmeerderheid in het Europees Parlement te behouden. In Athene bestaat er grote onenigheid over het toekomstig voorzitterschap van de Unie. Ik denk dat Karel V daar in zijn tijd al een fraai voorbeeld van heeft gegeven. Brussel dient dan wel de hoofdstad te blijven. Ik las eveneens in de Metro: Warm welkom voor prinselijk paar 12.05 Ik heb zojuist besloten om een kopie van dit schrijven vandaag ook aan de Heer John C. Beekman in Apeldoorn te doen toekomen in verband met het open eind van ons gesprek van gistermiddag, ref. LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR Om 13.25 kwam ik in Apeldoorn aan. Genoten van het schitterende weer en fraaie wandeling gemaakt terugdenkend aan mijn bezoek aan deze stad op 2-2-2000 om 2.02 namiddag en het optreden van de John Wright Band uit Schotland.

Exact twee jaar later is onze kroonprins in het huwelijk getreden met mijn beoogde Argentijnse beleidsmedewerkster.

Op het terras van het aangrenzende Grand Café De Wilde Pieter (geheel herbouwd voormalig koetshuis van Paleis Het Loo) koffie gedronken en nadien binnen mijn voorgenomen huwelijk op 28 september 1997 bekend gemaakt en nog even de horoscoop uit de Telegraaf overgeschreven.

Na te hebben vastgesteld dat het VNO/NCW-kantoor zich in de nabije omgeving bevindt van de Kastanjelaan - waar ik in 1979 de eerste Spaanse en Franse cursussen heb georganiseerd (Spaans: Dhr Verbeek, Frans: Mevrouw Fernhout) - de Regentesselaan en het Prins Hendrik Plein, werd ik kort na 15.00 uur gastvrij ontvangen door de heer John C. Beekman, directeur van Fourtune Consultants in de Regentesselaan 17. Hij had de avond ervoor mijn website doorgenomen en was daarbij op een flinke hoeveelheid errors gestuit. Hij stelde daarom voor door zijn bureau een website te laten opzetten en een offerte te maken van rond de 10.000 tot 20.000 euro's en samen uit te zien naar een investeerder in het internetbedrijf cervantesonline. We hebben gesproken over een creatief ontwerper van de website, een technisch ontwerp, beheer (hosting), hiperlinks en beveiligingen. Het voorstel is blijven hangen op de investeerder ad 20.000,- euro. Mijn liquiditeitspositie is momenteel nul komma nul terwijl mijn vermogenspositie de facto in de miljoenen, zoniet miljarden beloopt. Idee: veilen van mijn koninklijke brieven door Christie's gelijk ik in april 1997 met mijn pen met paarse inkt voor ogen had en met de heer Lancaster besproken in Londen. Daarom heb ik John ook de CD verstrekt met de beelden bij een mogelijk script voor de film "Soldaat van Oranje II". De heer Beekman adviseerde mij mij daartoe te wenden tot Joop van den Ende en daarbij royalties voor de film te claimen. Ik dacht daarbij direct aan bemiddeling door Halbertsma Management Advies in Buitenkaag, aangezien dit bureau niet ver van Aalsmeer verwijderd is. Mijn aanbod om het (familie)bedrijf Van der Heyden/Halbertsma op Fifty Fifty-basis in de plaats te laten komen van het geplande bedrijf Van der Heyden/Spencer blijft daarbij vanzelfsprekend nog gehandhaafd. Het idee dateert uit dezelfde tijd dat het door mr. Gijsbrecht van Amstel met 'stalking' werd aangeduid. In dat verband hebben wij ook gesproken over mijn werkzaamheden bij Nieuw Elan (weer broodnodig in deze tijd van economische recessie) en de wijze waarop wij in een gezamenlijke inspanning de Baak uit de problemen hebben geholpen en er weer 'een bloeiend bedrijf' van hebben gemaakt. Nadat Gijs van Amstel de ontslagregeling had rondgemaakt ben ik voor de keus gesteld: kiezen voor een baan of een loopbaan. Het werd een loopbaan. Vervolgens heeft de Baak het door het bureau Psychotechniek afgegeven loopbaanadvies betaald.

Dat is toen het laatste telefoongesprek geweest dat ik met mijn geachte collega Liesbeth Halbertsma heb gevoerd. De heer Beekman liet hierop weten dat de Baak het in feite aan zijn eer verplicht is om mij een directiefunctie bij de Baak aan te bieden. Hierop heb ik hem laten weten dat ik voorlopig al tevreden ben als mijn vanaf 1991 gemaakte kosten worden vergoed en Liesbeth de participaties regelt conform de in mijn beleidsplan ontwikkelde gedachten. Vraag die zich daarbij voordeed: Welke partijen zijn geïnteresseerd in zo'n organisatie? Ik denk daarbij op de eerste plaats aan Endemol en Telefónica en overige bij eerdere Nederlands-Spaanse fusiebesprekingen betrokken partijen zoals KPN. Hierbij stelde de heer Beekman de terechte vraag hoe het komt dat het zo lang heeft moeten duren voordat ik resultaat van mijn inspanningen zie ondanks de enorme potentie die mijn rechten bieden. Op de eerste plaats denk ik dat het probleem Boonstra en de bemoeienissen van de Autoriteit Financiële Markten in dit proces een belangrijk breekpunt vormt, c.q.heeft gevormd (na de uitspraak van gisteren). John C. was voorts van mening dat de wijze waarop ik de afgelopen twaalf jaar ben tegengewerkt in geen enkele verhouding staat tot de vermeende tegenwerking die de heer Roy van Zuydewijn na zijn huwelijk met mijn beoogde SCB-bestuurslid Margarita de Bourbon Parma heeft ondervonden. Ik trof terzake vandaag in het AD het volgende artikel: Bernhard of Beatrix liet Edwin screenen Nadat ik de heer Beekman ook een exemplaar van mijn Letters to Diana, Princess of Wales cadeau had gedaan ben ik vervolgens met de trein naar de Engelenburg in Brummen gegaan. Jurgen Luppes was uit Zuid-Afrika teruggekeerd en in de wijnkelder druk aan het werk met een wijnproeverij. In die tussentijd heb ik in de bar een Koninckje gedronken. De laatste keer dat ik aan een wijnproeverij heb deelgenomen was met kerstmis 1996 op Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden.

In de Koninginnenkamer. Op de vraag hoe ik tegenover het probleem van "de in opspraak geraakte koninklijke familie" sta heb ik duidelijk laten weten dat ik het volstrekt juist vind dat het Kabinet der Koningin terzake onderzoek heeft verricht.

Ik heb de Spaanse Minister-President persoonlijk toegezegd dat ik geen mensen in mijn organisatie wil die banden onderhouden met criminele organisaties. Dat is mijn persoonlijke verantwoordelijkheid als bestuurslid/oprichter van de Stichting Cervantes Benelux en latere European Cervantes Foundation. Ik wil niet dat Hare Majesteit hierover nog langer wordt lastig gevallen. Vervolgens heb ik de laatste ontwikkelingen nog even geëvalueerd op het terras voor 'Ons Kasteel' en besproken met een medewerker van Achmea/Zilveren Kruis uit Noordwijk. Daar ben ik op 14 juli 1998 nog geweest toen ik op de Neude woonde in Utrecht in verband met de opbouw van Ons Bedrijf. Vanmiddag ga ik weer naar Wellecom in Ellecom. Ik wens eenieder een zeer Goede Vrijdag. P.S. Ik houd het idee om de website onder medeverantwoordelijkheid van Fourtune op te zetten nog steeds open. Verzonden: Subject: Verslag Apeldoorn Date: Fri, 18 Apr 2003 14:01:20 +0200 Beste John en Liesbeth, De combinatie van deze namen klinkt mij als muziek in de oren. Onderstaand mijn verslag van de afgelopen 24 uur. Ik denk dat het van groot belang is voor de operationalisering van ons bedrijf. Donderdag 17 april 2003. Etc. Eis: taakstraf en boete voor Cor Boonstra

19 APRIL 2003 ALLE BALLEN VERZAMELEN