De zevende verjaardag van mijn First State of the Union. Mijn voorgenomen gespreksthema wordt 28 augustus of 28 september 2004.

Op zondagmorgen 7 september heb ik nog even naar het programma Una voce particulare gekeken onder leiding van Ernst Daniël Smit. Daarbij dacht ik vanzelfsprekend aan het Duo Particulare." Dat werd in mijn ogen door Ernst Daniël Smit bevestigd toen hij tijdens het zingen van 'Land of Hope and Glory' de Russische paradepas aanhield. Mijns inziens als verwijzing naar de Russische vertaling van mijn boek door collega's van de MGIMO-universiteit in Moskou. Klaarblijkelijk had de heer Smit nog geen kennis genomen van mijn Bericht uit de Zevende Hemel van 18 augustus jongstleden. Met al die beelden in mijn achterhoofd ben ik zondagmiddag eerst naar Arnhem vertrokken voor een bezoek aan Bronbeek. Mijn aandacht ging uiteraard uit naar het monument voor Generaal Karel van der Heijden,

Opvallend is de koperen keizeradelaar boven zijn beeltenis.

En de dubbelkoppige adelaar op zijn monument.

Er had pas een herdenkingsbijeenkomst plaatsgevonden voor de slachtoffers van de krijgsgevangenen die aan de Birma-spoorweg hebben gewerkt. Henk Lulofs heeft mij hierover uitgebreid zijn ervaringen medegedeeld. Hierna ben ik eerst nog even bij kasteel Middachten langsgegaan en nadien op de Engelenburg. Jurgen Luppes was echter nog niet aanwezig. Daarom ben ik eerst naar Wellecom in Ellecom gegaan. Er hingen twee oranje badlakens aan de muur van een ouder echtpaar. Tijdens een van de rondjes in de saunacabine werd mij door een van de dames gevraagd of ik ook contact heb met de Spaanse Koninklijke Familie."Ja, met de kroonprins", heb ik hierop spontaan gereageerd. Mijn aanbod van 31 juli 1996 aan hem is immers nog steeds onveranderd. Protocolair is er mijns inziens geen bezwaar tegen zijn participatie in de European Cervantes Foundation indien het bestuurslidmaatscbap geen "carácter permanente" draagt, maar een tijdelijk karakter.

Een bestuurslidmaatschap voor bepaalde tijd derhalve. Er vond ook een aardig woordenspel plaats in de saunacabine. Daar hangen twee zandlopers naast elkaar. De dame van het oranje badlaken zei hierover tegen de heer met het oranje badlaken: "Houd jij die rechter in de gaten". Dit deed mij denken aan een conférence van Fons Jansen waarin hij zijn ervaringen op een rechtbank mededeelde: "Ik kom bij de rechtbank en er zitten twee heren achter de tafel. Een linker en een rechter. Plotseling zegt die linker tegen mij "Ik ben de rechter". Hierop vroeg ik de rechter of hij ook rechter was."Nee", zei hij "ik zou wel linker wezen". Nadat mijn 'linker' zandloper was leeggelopen heb ik de saunacabine verlaten met de woorden: "De linker is uitgewerkt, maar de rechter werkt nog." Zo gaat dat immers bij justitie. Onze juridische processen lopen nu al vanaf 1993 en de rechters zijn klaarblijkelijk nog steeds niet uitgewerkt. Het wordt dus hoogtijd dat die zaken worden afgerond. Ook in Engeland. Rond 20.00 uur ben ik naar de Engelenburg teruggekeerd. Er was een trouwpartij gaande van twee dames die met elkaar in het huwelijk zijn getreden. Ik trouw echter liever met een vrouw. Jurgen bood mij direct een Brugse Straffe Hendrik aan. Die heb ik op het terras met volle teugen genoten.

Ik heb nog even met 'de goede fee' gesproken. Zij was"ingehuurd", hetgeen mij aan de Wizard of Oz deed denken op 1 januari 2000 in Drysbury Abbey. Aan alles was gedacht. Zelfs aan de kleur van de ballonnen.

Hierna ben ik in mijn Nissan Almera naar de Keizer Karel Stad teruggekeerd. Op RTL4 werd opnieuw een documentaire over Diana uitgezonden. Deze keer was Patrick Jephson regelmatig aan het woord. Ook het commentaar op diens bemoeienissen door Prins William werd in beeld gebracht. Het programma toonde ook een gesprek tussen Diana en Colin Powell.

Powell had laten weten dat hij aan de Spencers geparenteerd zou zijn, waarop Diana gevat antwoordde: "Welcome to the family, cousin Powell". De reportage eindigde eveneens met de mislukte ontvoeringspoging op 31 augustus 1997. De verslaggever merkte hierbij op: "Na het verlaten van het Ritz-hotel nam Henri Paul een verkeerde beslissing. In plaats van naar het appartement van Dodi Fayed te rijden dook hij de Alma-tunnel in". De vraag is in wiens opdracht Henri Paul op dat moment heeft gehandeld. Op de eerste plaats heb ik de heer Al Fayed junior geen toestemming gegeven om mijn partner naar zijn appartement te voeren. Bovendien kon Diana uiteraard ook Haar instructies geven. Slechts Trevor Rees Jones kan bevestigen of zij dat heeft gedaan. Hij is klaarblijkelijk alweer goed hersteld. Vandaag heb ik in de Telegraaf tevens gelezen dat de heer De Hoop Scheffer in Riva heeft laten weten dat naar zijn idee het beleid van de Europese Unie dient te worden bepaald door Groot-Brittannië, Spanje, Duitsland en Frankrijk. Ik heb de indruk dat hij mijn beleidsplan met onvoldoende diepgang heeft bestudeerd. Slechts de Be Ne Lux, Spanje, Groot-Brittannië en Duitsland hebben nog een meerderheid in het Europese parlement. Deze vier dienen het beleid te bepalen. Dan kan Frankrijk geen andere kant op dan ons te volgen. Mijn First State of the Union van 19 september 1996 dient daarbij als leidend beginsel dienst te doen. Ik hoop dan ook dat Jan Peter Balkenende de huidige president Bush de precieze situatie uiteen heeft gezet op basis van hetgeen ik in mijn brief Paars III heb vermeld.

VERBORGEN LEGENDE

9 SEPTEMBER 2003 KELLY EN BLAIR