Datum: 25 april 2004 Betreft: The World is My Witness Kenmerk: 20040425JHL Ik vervolg mijn brief van vrijdag. 12.45 Pakketten Aletta en Aletta ter verzending bij het postagentschap Dukenburg aangeboden. Porti 1,56 euro per pakket.

Zaterdag 24 april 2004
Huwelijk Friso en Mabel gezien. Gelezen Friso trouwt Mabel. Meerderheid Nederlanders gelooft bruidspaar niet. Huwelijk Friso en Mabel ingezegend. Staatsieportret in paars In Wellecom heb ik in dit verband met iemand gesproken over KPMG. Het lijkt mij wel lastig als je op dit gebied een zwijgplicht hebt. Zo heb ik ook mijn ervaringen uitgewisseld met het bureau Meyburg & Co en Klynfeld Kraayenhoff in 'the early eighties'. Ik vond de heer Burger van Meyburg een amabel man en zeer meegaand in het zoeken naar oplossingen voor het probleem in ZEIST dat ten gevolge van gebrek aan informatie in 1980 was ontstaan. Verder met Ron, Rob en Erik gesproken na uit een diepe slaap te zijn ontwaakt. Met de trein van 23.07 ben ik naar de
Keizer Karelstad teruggekeerd. Aankomst Dukenburg 23.51. 19.00 Brief Friso Boppe verzonden.

Zondag 25 april 2004
10.00 Brief The World is My Witness verzonden. Eén woordje en geen Prins der Nederlanden meer. Schijn bedriegt. Friso kan zich thans scharen in de rij van
Princes of Europe. Ons werkgebied is immers nog iets uitgebreider dan het kleine Nederland. In verband met eigendommen of erfgoed lijkt het mij verstandig om een gesprek te voeren met Lady Sarah McCorquodale en Charles Spencer. Ook een gesprek terzake met Sir Michael Peat van KPMG lijkt mij geen overbodige luxe. THE TRUTH IS ALWAYS IN THE MIDDLE.
Tot nu toe hebben ze alleen nog maar antrax gevonden in het hoofdkantoor van The Sun in Florida. En dat kan ik mij goed voorstellen na al hetgeen de journalisten van dat blad indertijd hebben geschreven over mijn toendertijd beoogde nieuwe echtgenote. Ik stel het derhalve ook op prijs dat Mabel en Friso vandaag ook een Arabische sheik hadden uitgenodigd, die weliswaar enige moeite had met het meezingen van de Nederlandse psalmen en gezangen, maar waardoor een ernstig misverstand - zoals verwoord door de heer MAF in Zwitserland - nu ook uit de wereld kan worden geholpen met de Arabieren. Daar is de heer Bush tot op heden nog niet zozeer in geslaagd en het is dan ook volstrekt terecht dat aanstaande vrijdag het New Yorkse vrijheidsbeeld naar verluidt in een Oranje gloed wordt gezet. Het is dus volstrekt logisch dat Bush en Rice terzake rigide worden ondervraagd. Daarvoor is de naam Hyde in Engelstalige landen al een goede garantie. Dat mag voor mij nog wel zo doorgaan tot aan de komende presidentsverkiezingen. Voor Canada lijkt het mij niet zo hard nodig om daar nog inrichtingen te plaatsen. Zeker niet als mijn boek daar goed wordt verkocht vanaf nu. In Londen wordt er op dit moment al een aanvang mee gemaakt, aangezien ik daar vooral bekend ben in het Patent Office in Fleet Street. En bij de BBC natuurlijk.

Inzake deze aangelegenheid heb ik mijn gevolmachtigd directeur alsvolgt bericht in brief Nieuwe Rechtszaak. Ik vervolg mijn brief van vrijdag. 17.25 Brieven Noorderwind en Rapportage verzonden. Ik vervolg met een uitermate belangrijke ontwikkeling op p. 195. Het betreft het onderzoek dat in januari 2004 is geopend en meteen daarna verdaagd. In de loop van de zes jaar daarvoor is er een aantal redenen aangevoerd voor de vertraging. Ten eerste dat Mohamed Al Fayed probeerde om de twee gerechtelijke onderzoeken te combineren tot één onderzoek naar Diana en Dodi. In 1999 verloor Al Fayed deze zaak die hij aanhangig had gemaakt bij de Engelse rechtbank. Momenteel is zijn eis tot een openbaar onderzoek in behandeling bij de Schotse rechtbank. Tegen zo'n openbaar onderzoek heb ik geen bezwaar. Hij dient zich echter nog verre te houden van Diana. Dat is zijn zaak niet. Zo is het in feite ook een vreemde zaak dat Prins Charles nu als executeur testamentair is aangewezen. Charles heeft immers een belang in die zaak en vanaf 28 augustus 1996 heeft hij de facto niets meer te maken met Diana's zaken en nalatenschap. Cohen verklaart op p. 196 Wettelijk gezien mag er bij een gerechtelijk onderzoek geen bewijsmateriaal terzijde worden geschoven dat wijst op bezit of inname van cocaïne door een of meer van de betrokkenen. Het is algemeen bekend dat Gijs van Amstel in het verleden zijn praktijk heeft gedeeld met advocaat Jan Boone. Iedereen weet dat de heer Boone in het Octopus-proces Johan V. alias 'de hakkelaar' heeft verdedigd. De heer Boone staat dus bekend als advocaat van criminele organisaties. Gijs van Amstel heeft echter die praktijk ten tijde van zijn samenwerking met Mies van VEENENDAAL gedeeld en de dossiers derhalve gescheiden. Juist hierom heb ik Gijs van Amstel mijn vertrouwen geschonken. Gijs kan alleen maar over 'chantage' praten als hij wederom onder invloed staat van de Nederlandse criminaliteit. Dit moet afgelopen zijn. Uitsluitend de 'Pluk ze-wetgeving' is hierop van toepassing. Van Ernst Hirsch-Ballin. Wat mij betreft kun je deze problematiek nu dan ook overdragen aan de Hoge Raad der Nederlanden. Jonkheer Carel van Nispen tot Sevenaer is hiervan - naar verluidt - de President. Terzake kunnen de volgende stukken worden ingebracht: Brief 103, Brief 73, ST-96-DS, Brief 60, Nous Maintiendrons, Operatie Delta, Feiten, geen meningen, Samen Delen, Jumping Amsterdam, De Baak eens Verzetten, Nieuwe Rechtszaak, Diana, Sint Nicolaas, Favoriete Jurk, Brief 79, Elton John, Brief 63, Het Beste, Brief 64, Verdere Beleidsontwikkeling en Dossier Vitesse.

5. Karl Popper ken ik niet. Hij staat ook niet in mijn systeem.
6. 14 april was inderdaad een historische dag.

Punt 7 gaat over een dame uit Eefde, die heel wat bijzonders beleefde. Denk je nog aan 28 september? Paleis Het Loo in Apeldoorn lijkt mij nog de beste lokatie om stil te staan bij 25 jaar Spaans in Nederland. Ik ben je graag behulpzaam bij de organisatie.

Top 8 van 8 zoekopdrachten
1. la vida de princess diana españa 2. aletta torremolinos 3. construcciones en el salvador 4. estampas greco romanas 5. instituto cervantes in belgium 6. instituto cervantes utrecht 7. la moncloa 8. ruud van der zalm

Vanmiddag speelt de Koninklijke NEC hier tegen Ajax. Ik ben benieuwd of ze de stunt van 8 september 1996 nog een keer kunnen herhalen.

TOT MORGEN

26 APRIL 2004 VOETBAL TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA