De heer Peter Sieben, Naarden. Datum: Dinsdag 17 januari 2006 Betreft: TOPMERK CERVANTES Kenmerk: 20060117JHPS

Beste Peter,

IT'S NOT ABOUT THE QUALITY OF THE PRODUCT
IT'S ABOUT THE QUALITY OF THE RELATIONSHIP
CONNECTING PEOPLE
IS DE MISSIE

Met deze woorden uit jouw presentatie van gisteren in De Biltsche Hoek wil ik graag deze brief beginnen. Je ziet mij hierboven afgebeeld met de heer DON CESAR ANTONIO MOLINA - directeur van het Spaanse Instituto Cervantes uit Alcalá de Henares - op 30 juli 2005 in Valladolid nadat ik hem de inhoud van mijn lezing Cervantes es mi Vida had uitgereikt. Hiermee heb ik getracht een eind te maken aan een jarenlange juridische strijd met de Spanjaarden vanaf 5 januari 1991 over het feit wie DE EERSTE was inzake de oprichting van het Instituto Cervantes. In de regel is mijn reactie dan MIJN GROTE BESCHEIDENHEID VERBIEDT MIJ DAT TE ZEGGEN. Maar jouw presentatie van gisteren heeft mij weer gesterkt om daarvoor uit te komen. Mijn ervaringen heb ik opgetekend in mijn verslag met de titel Branding aan mijn collega Liesbeth Halbertsma waarvan ik je hierbij afschrift doe toekomen. Aanstaande maandag ga ik weer voor enige tijd naar Spanje terug en ik hoop dat je de gelegenheid krijgt binnen onze INNER CIRCLE, die ik gemakshalve ook met CERVANTESKRING heb aangeduid een actieplan op te stellen om onze geplande holding onder het TOPMERK CERVANTES in de markt te zetten. De ingrediënten voor een wereldwijd succes zijn ruimschoots aanwezig. Zo beschik ik onder meer over de domeinnamen www.cervantes.nu, www.cervantesweb.nl, www.cervantesweb.be, www.cervantesonline.nl, www.cervantesonline.be, www.cervantesonline.info, www.cervantesonline.biz, www.cervantesonline.tv, www.cervantesonline.co.uk, www.cervantesonline.com, www.cervantesonline.net, www.cervantesonline.name, www.cervantesonline.org, www.cervantes.be, www.cervantessite.nl, en www.cervantesonline.ch. www.cervantes.eu en www.cervantesonline.eu zijn aangevraagd. Er valt dus heel wat te bouwen vanaf nu. Vanuit Spanje houd ik de geïnteresseerden zo goed mogelijk dagelijks op de hoogte van mijn ontwikkelingswerk. Je kunt mijn gehele strategisch plan nu ook bekijken op www.cervantes.nu Ik hoop dat wij elkaar na mijn terugkeer uit Spanje weer eens treffen en er dan een TOPMERK in de wereld staat dat klinkt als een klok. HARTELIJKE GROET, JOHN VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS - SPANJE CC EH

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN