Zaterdag 30 juli 2005
Sluitingsbijeenkomst in de Aula Triste van het Palacio de Santa Cruz
11.00 - 12.00 María Pilar Celma en Carmen Hoyos, Universiteit van Valladolid, Informatie over het aanbod van de Junta de Castilla y León en van de Universiteit van Valladolid op het gebied van Spaans voor buitenlanders. María Pilar heb ik gisteren gesproken in Peñafiel. Onder meer over de juridische gang van zaken rond mijn handelsmerk en de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. María Pilar vestigde de aandacht op haar website van het Instituto Miguel Delibes. Wij ontvingen van haar een boekwerk over NUESTROS PREMIOS CERVANTES. Het betreft de vier schrijvers Jorge Guillén, Miguel Delibes, Francisco Umbral en José Jiménez Lozano. Opmerkelijk is dat Miguel Delibes in 1998 de roman 'El hereje' (DE HEYDEN) heeft geschreven. Ik heb de heer Van Amstel ook een brief geschreven over hetzelfde onderwerp, als vermeld in The Dragon Vision Wizard of Oz. Hoogtepunt van deze bijeenkomst vormde de toespraak van mijn collega DON CÉSAR ANTONIO MOLINA, directeur van het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES. In een toespraak van een uur - 12.30-13.30 - zette hij de ontwikkeling van het INSTITUTO CERVANTES uiteen. Het is duidelijk dat WIJ op hetzelfde moment op hetzelfde idee zijn gekomen vanaf 5 januari 1991. Enkele fragmenten uit zijn betoog.

Het INSTITUTO CERVANTES stelt zich ten doel het SPAANS te laten uitgroeien tot de grote internationale en culturele taal in de komende decennia. Ik geloof ook dat het INSTITUTO CERVANTES een instrument moet zijn om alle in Spanje gesproken talen te verbreiden. Het is geboren om de hispanistische cultuur te bevorderen door middel van het onderwijs van de taal. Met name op het gebied van de opleiding van leraren en het gebruik van technologieën. Dit in samenwerking met de intellectuele wereld op het gebied van de communicatie. Het INSTITUTO CERVANTES dient zich in te zetten voor de verbreiding van het Spaans door middel van een intensief promotieprogramma. Het SPAANS is de tweede taal in de internationale communicatie. Het is een nuttige en praktische taal. Het is een taal die gemakkelijk is te leren. De kennis van het SPAANS breidt zich voortdurend uit en de taal bevat een buitengewone rijkdom. Het INSTITUTO CERVANTES heeft haar studiecentra in 40 landen in de wereld. Het zijn open centra en als herbergen voor iedereen toegankelijk. Het zijn centra van uitwisseling van taal en cultuur. Wij gaan daar niet uitsluitend onderwijzen, maar ook leren van anderen. De haat jegens buitenlanders heeft bijgedragen tot een van de grootste kwalen van de mensheid. Wij willen geen buitenlander zijn in een land, maar een instituut als elk ander in elke stad waar wij ons bevinden. Wij willen dat alle grote, creatieve Spanjaarden met ons meewerken, zoals schrijvers, beeldhouwers en journalisten die het goede werk een warm hart toedragen. Ik heb over onze talen gesproken in het meervoud. Wij bevorderen dan ook onze taal als een gezamenlijke taal: het SPAANS. Wij streven er echter ook naar ALLE SPAANSE TALEN te bevorderen. Het INSTITUTO CERVANTES streeft ernaar dat het SPAANS uitgroeit tot DE GROTE INTERNATIONALE EN CULTURELE TAAL in de komende decennia. Het SPAANS is de tweede taal in de internationale communicatie. De heer CESAR ANTONIO MOLINA spreekt verder over de uitbreiding van het CERVANTES NETWERK. De uitbreiding van het aantal studiecentra is constant. In september vorig jaar hebben KROONPRINS FELIPE en ZIJN ECHTGENOTE LETIZIA de vestiging in Boedapest geopend. In december in Belgrado. In februari in Sao Paulo. In april in Stockholm. Op 2 september wordt de vestiging in Praag geopend. En nog voor het eind van dit jaar openen wij de vestiging in Sofia. En volgend jaar Beijing, Shanghai, New Delhi, Seoel en Tokyo. In Brazilië krijgen wij de mogelijkheid onze centra uit te breiden naar Brasilia, Bela Horizonte, Porto Alegre, Indianapolis en Recife. Ook komt er een centrum in Salvador de la Bahia. Met de vestigingen in Sao Paulo en Rio de Janeiro wordt Brazilië het land met de meeste studiecentra van het INSTITUTO CERVANTES. De VERENIGDE STATEN vormen ook een speciaal geval. Wij bereiden daar thans ook een aanzienlijk uitbreidingsplan voor. Wij doen dat in samenwerking met Mexicaanse instellingen waaronder de UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO. Dit hele plan, het plan van Brazilië, Verenigde Staten en Azië loopt samen met de overige regio's in de wereld die het SPAANS beschouwen als het belangrijke internationale communicatiemiddel. Het INSTITUTO CERVANTES dient zich te vestigen in twaalf landen van de EUROPESE UNIE. Voorts legt de heer MOLINA uit dat Spanje slechts een provincie is in de hele wereld van de HISPANIDAD. Negentig procent van de Spaansprekenden woont buiten Spanje. Hij benadrukt dat het HISPANO-AMERIKANISME een belangrijke rol speelt bij de uitbreiding van de taal. De Spaanssprekende regio's in Azië en de Stille Oceaan - waaronder het eiland Niue - zullen in de komende jaren groeien. Met name in verband met de groei van de economie. De VERENIGDE STATEN en BRAZILIË zijn de twee regio's waar het SPAANS met de hoogste snelheid groeit. De provincie waarin wij ons thans bevinden is het enige stukje dat zich op het Europese vasteland bevindt. Onze taal is hier in Europa ondergeschikt aan het Duits, Engels, Frans en Italiaans. Daarom kunnen we zonder overdrijving stellen dat de ontwikkeling van het SPAANS verloopt via Amerika. In China heeft de regering geëist dat een lid van de directie een Chinese ingezetene is. DAT GELDT DUS OOK VOOR DE BENELUX. Ik acht zelfs een Nederlands en Belgisch meerderheidsbelang in de directies van de instituten in UTRECHT en BRUSSEL van wezenlijk belang voor de positie van de Nederlandstalige hispanisten in de BENELUX. De heer MOLINA brengt hierna verslag uit van het congres in ROSARIO in ARGENTINIË dat werd geopend door HUNNE MAJESTEITEN de KONING en KONINGIN VAN SPANJE en de PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK ARGENTINIË. Aan dit congres namen 200 mensen deel die hun bijdrage leverden in de vorm van een lezing. Er namen 5000 personen deel. Er waren meer dan 500 journalisten uit de hele wereld. Alle zittingen werden uitgezonden door de meest bekeken televisiezenders van Argentinië. Het INSTITUTO CERVANTES heeft overige instituten met dezelfde doelstelling uit andere landen overtroffen. Dit is niet verwonderlijk. De jonge mensen die onze organisatie ondersteunen maken gebruik van een groot netwerk van studiecentra en de laatste technologische hulpmiddelen. Men kan gebruik maken van deze studiecentra en van de AULA VIRTUAL DEL ESPAÑOL (AVE). Hiervan maken maandelijks anderhalf miljoen mensen gebruik. Dit educatief hulpmiddel is op het internet beschikbaar voor alle geïnteresseerden in de Spaanse en Hispano-Amerikaanse taal en cultuur. Dit jaar wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de vierhonderdste verjaardag van de publikatie van het eerste deel van de don Quijote. Er is een speciale webpagina geopend met alle schrijvers die de jaarlijkse PREMIO CERVANTES hebben toegekend gekregen. De laatste technologische ontwikkeling binnen het INSTITUTO CERVANTES is de cursus Spaans via het internet. De AULA VIRTUAL DEL ESPAÑOL (AVE). Dit maakt het onderwijs op afstand mogelijk. Mét of zonder aanwezigheid in het studiecentrum. Er zijn meer dan 400 instellingen die dit communicatiemiddel gebruiken binnen hun onderwijssysteem. Hiervoor hebben zich 10.000 leerlingen ingeschreven. Ook hebben veel instellingen zich aangemeld, zoals het Ministerie van Onderwijs van IJsland, UNESCO, de centrale vestiging in de Verenigde Staten en vele Noordamerikaanse universiteiten. Via de AVE zijn cursussen beschikbaar voor de niveaus beginners, half-gevorderden en gevorderden. In de Benelux dient daartoe eerst een overeenkomst te worden gesloten met het INSTITUTO CERVANTES BENELUX in verband met het merkenrecht van ondergetekende. Een LICENTIE-OVEREENKOMST, zoals is voorgesteld door mevrouw REIJNS van DE VERENIGDE en vermeld in mijn brief 26 oktober-borrel aan de directie-secretaresse van de Baak. Voor het geval dat nog niet is gebeurd. Deze cursus wordt uitgebreid met de niveaus Superior en Último. Men kan gebruik maken van interactief materiaal om het SPAANS te leren. Aan de totstandkoming van dit materiaal werken meer dan 1000 leraren mee. In december vorig jaar heeft EL CERVANTES het INSTITUTO DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA opgericht. In EL COLEGIO DEL REY in ALCALÁ DE HENARES.

Dit is het gebouw waarin het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES haar eerste werkzaamheden heeft aangevangen en waarin ik op 18 mei 1992 mijn plannen heb uiteengezet aan de heer JUAN GIMENO ULLASTRES. Men werkt in dit nieuwe centrum samen met verschillende universiteiten op het gebied van de ontwikkeling van de didaktiek en de pedagogiek. Een activiteit die ik al in 1974 met mijn docent vakdidactiek DR. CEES VAN ESCH in Nijmegen heb besproken. Hetgeen toen heeft geleid tot de eerste werkgroep leerganganalyse van lesmethodes in de Spaanse taal. Ter afsluiting van zijn betoog liet de heer MOLINA weten dat het aantal Spaanssprekenden in de wereld thans het magische aantal van 500 MILJOEN heeft overschreden. Welaan geen geringe markt. En de vraag die ik mij heb gesteld is

OP WELKE WIJZE KAN HET SPAANSE INSTITUTO CERVANTES ONDER ERKENNING VAN MIJN MERKENRECHT EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE GROEI VAN HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN IN DE SPAANSSPREKENDE WERELD?

Daarom heb ik hem om 14.30 uur de tekst van mijn lezing CERVANTES ES MI VIDA aangeboden als INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Léontine Freeve heeft ons nadien op de gevoelige plaat vastgelegd als symbool van LA PAZ DE VALLADOLID. Ik heb ook gesproken met de heer PEDRO A. FUERTES OLIVERA, Vicerector in de economie van de Universiteit van Valladolid. Met name in verband met de rol van de taal als motor van de economie. Het Nederlandse bedrijfsleven zal er dus goed aan doen mijn initiatief VAN HARTE te ondersteunen. Niet alleen op immateriële wijze, maar vooral op materiële wijze. Het congres werd afgesloten met een gezamenlijk diner. Met mijn Zweedse collega KIRSTEN heb ik gesproken over de eerste televisiecursus SPAANS in Nederland in 1975 met de titel VAMOS A VER. Gepresenteerd door AEPE-lid PETER SLAGTER.

Het thema was toen GANGSTERISMO EN ESPAÑA en de hoofdpersoon was mevrouw LOLA SPENCER. Het congres hebben we nadien dansend afgesloten in een plaatselijke discotheek.

1 AUGUSTUS 2005 BEZOEK AAN KONINKLIJK PALEIS IN MADRID EN HET ESTADIO SANTIAGO BERNABEU