Datum: Zondag 12 september 2004 Betreft: GELUKWENSEN Kenmerk: 20040912JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Van harte gefeliciteerd met jouw 48ste verjaardag. Ik hoop dat je nog in goede gezondheid verkeert en in staat bent op een positieve wijze met de opbouw van INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED aan het werk te blijven. Ik vervolg mijn laatste brief van donderdag. 15.30 Brief BLAUW BLOED verzonden. 17.30 Brief OFFERTE CERVANTESONLINE.CO.UK TER ATTENTIE VAN ICMC HOSTING verzonden met bijlage. 18.05 Brief ZES NIEUWE DOMEINNAMEN verzonden met bijlage. Thomas Triebels belde. Hij gaat morgen twee weken druiven plukken in de Mâcon. Ik heb hem geattendeerd op de familiekastelen De la Bruyère en De Bourbon in die regio. Naar zijn zeggen heeft hij de foto van DIANA en mij boven zijn bed hangen.

Vrijdag 10 september 2004
Nieuw in de Top 100 van 259 verwijzende pagina's 37. EN UN LUGAR DE LA MANCHA (cruciaal) Het betreft mijn bezoekverslag aan El Toboso. Ik heb daar toen een opmerkelijke gelijkenis waargenomen in de beeltenis van Aldonza Lorenzo met LIESBETH HALBERTSMA. Daar valt niets meer aan te veranderen. Die beeldvorming is inmiddels een eigen leven gaan leiden.

Het verhaal van de herberg is het symbool van steeds weer thuiskomen na een lange tocht. Op 27 juli 2002 heb ik die herberg opnieuw bezocht. Met PILAR GARCÍA ESCUDERO. Vandaar dat ik nieuwe foto's aan die site heb toegevoegd.

40. SALAMANCA EL CAMBIO Hierin is te lezen wie ik na aankomst in SALAMANCA een kaart heb gestuurd. Het geeft aan dat een echtscheiding geen echte scheiding hoeft te betekenen. Het is een kwestie van nieuwe onderlinge afspraken maken voor de toekomst. 56. STILLE RESERVE TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Dit is mijn laatste brief aan TINEKE NETELENBOS. Vooral de eerstedagsenveloppe met de paarsgerande zegels is van grote betekenis voor de ontwikkeling van INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED.

Zo heb ik ook weer honderd foto's van DIANA en mij laten afdrukken bij het Kruidvat (van elke foto 25 stuks).

Deze laatste foto bij het beeld van Eeltje Halbertsma in GROUW lijkt mij geschikt om weer dienst te doen als postzegel van het Instituto Cervantes NBLEW.

Een bestemming voor deze foto laat ik graag over aan JULIO IGLESIAS en MIRANDA RIJNSBURGER. Het lijkt mij goed dat deze foto's thans als ansichtkaarten in produktie worden genomen en de opbrengst ten goede komt aan de EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION.

77. ÁVILA - MADRID Hier komen Corry en Rob Hagendijk in beeld. Corry was een leerlinge van mij op het Goois Dag- Avond College in Hilversum in de tijd van NIEUW ELAN. Mijn gehele dossier dient in het SPAANS en ENGELS te worden vertaald t.b.v. de website. Dat heeft Richard mij geadviseerd in Torremolinos. Naar verluidt gaan Dawn en Richard binnenkort trouwen. 82. ORANJE KAVIAAR Deze brief geeft aan wat die kaart bij mij heeft losgemaakt die je mij op 9 november 1990 ter gelegenheid van mijn 43ste verjaardag hebt gegeven bij het kistje met twee flessen Rioja. Het betreft het PERMANENT RECHTINSTANDHOIUDEND GEBRUIK van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux. In hoeverre ik op dit moment nog over dat permanente recht beschik is afhankelijk van hetgeen jij met mijn volmacht hebt gedaan. 84. INVESTEREN IN RELATIE heet deze brief. Het idee is afkomstig van José Ravenstein. Dat was een goed idee van haar. In die tijd is mijn volmacht aan jou in werking getreden. Die rode trui kan ik niet meer vinden. Klaarblijkelijk hangt hij thans in het Dianamuseum in Althorp. Van KONINGIN ELIZABETH verwacht ik overigens ook nog een reactie op mijn brief HONOURABLE PROPOSAL Ik heb Erik van der Hurk, de masseur van WELLECOM, uitgelegd in welke moeilijke positie HAAR OUDSTE ZOON zich thans bevindt op dit punt. Dat neemt niet weg dat ik die brief al meer dan zeven jaar geleden heb geschreven en ik daar eindelijk eens een antwoord op mag krijgen. CHARLES heeft zich regelmatig ingelaten met zaken waarmee hij niets te maken heeft. Zo liet de organisatie van het Concert for Life op 28 NOVEMBER 1997 weten dat dat concert was georganiseerd met toestemming van PRINS CHARLES.

Ik heb hen toen laten weten dat CHARLES zich daarmee niet dient te bemoeien. Hij is op 28 AUGUSTUS 1996 van DIANA gescheiden en daarmee is onder al hetgeen tot zijn relatie met DIANA behoorde - in strict formele zin - een vette streep getrokken. In deze brief komt ook PROFESSOR KNOL in beeld. Ik heb buitengewoon interessante gesprekken met hem gevoerd toen ik nog in Utrecht woonde. Ik weet niet of het een goed idee is om HARRODS nog te laten participeren in ons bedrijf. Tenzij Al Fayed alle schade heeft vergoed aan INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED. 85. VIS SCHOONMAKEN Hierin heb ik jou aangeduid als mijn allerliefste. Dat wil toch wel wat zeggen. Vind ik. Die brief is nu precies zes jaar oud. Er was in die tijd nogal wat onduidelijkheid over jouw geboortedatum. 11 september is vooral bekend door mijn bezoek aan de Bernhardkazerne in 1998 ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de SCHOOL RESERVE OFFICIEREN DER CAVALERIE (SROC).

Prins Bernhard is toen niet verschenen, hoewel hij dat - naar verluidt - wel had toegezegd. Ik ben overigens wel benieuwd of JOOP EERENBURG gelijk had met zijn uitspraken. Jij bent de enige die daar een uitspraak over kan doen. Ik heb altijd grote waarde gehecht aan die uitspraak van hem. De opmerking dat Harry Mens 'niet zuiver' zou zijn heb ik nog van PAUL RIEGEN tijdens het loopbaanadviesgesprek waarin is afgesproken dat ik buiten mededinging aan de STARTER VAN HET JAAR zou deelnemen zoals onder meer vermeld in BEAU MONDE en KORTE TERUGBLIK. 86. OVERNAME GELREDOME Ik mag aannnemen dat die brief nu wel is besproken ter gelegenheid van het bezoek van Madonna. De tijd is nu aangebroken om hierover een definitief BESLUIT te nemen. 90. NIEUWE ORDE TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE DISTRICTLEIDER UTRECHT EN NIEUWEGEIN. Ik heb geen behoefte meer om de persoonlijke overeenkomst van 24 maart 1987 te continueren. Ik blijf immers graag DE BAAS. 91. THE CABLE TURTLE TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE DISTRICTLEIDER IN UTRECHT EN NIEUWEGEIN van Rob Hoogland. Dat was een goed idee van Rob. Nieuw in de Top 20 van 40 zoekopdrachten 14. congreso de los diputados Hiervan heb ik een foto gemaakt op zondag 27 JULI 2003 in de Calle Jerónimo te Madrid, daags voor mijn OVERDRACHT LETTERS TO DIANA PRINCESS OF WALES AAN EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, zoals te zien in mijn VERSLAG ALCALÁ DE HENARES.

15. crabeels genealogie Ik heb verondersteld dat dit de genealogie betreft van de man uit Maastricht inzake de familietak Van der Heyden de Belderbussche. Na raadpleging op het internet lijkt dit echter niet zo te zijn. 20. gijs van amstel Eindelijk komt GIJS in beeld. Ik hoop hem gauw te kunnen honoreren zodra mijn berichtgeving aan hem leidt tot de totstandkoming van een BLOEIEND BEDRIJF. Hij heeft tot op heden van mij de volgende brieven ontvangen: VORDERING, SLUITSTUK, THE DRAGON VISION WIZARD OF OZ, VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA, FUSIE KPN/TELEFÓNICA, BUILDING BRIDGES (1), STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000, RESHAPING THE FUTURE, GOEDE VRIJDAG, BUILDING BRIDGES (2), FIRST THINGS FIRST, BEËINDIGING GEWAPEND CONFLICT en KENNISMANAGEMENT EN DEADLINES. Op 28 augustus 2001 heb ik om 9.22 een emailbericht ontvangen van de heer VAN AMSTEL. Weergave: Subject: uw e-mails van 27.08.01 Date: Tue, 28 Aug 2001 09:22:08 +0200 From: gijsbrecht van amstel Organization: VAN AMSTEL geachte heer van der heyden, u stelt mij bijzonder teleur. eerlijk gezegd had ik uw verstandelijke vermogens hoger aangeslagen. wanneer mijn cliente en ik beide laten weten GEEN behoefte te hebben aan ongevraagd toegezonden berichten moet het u toch duidelijk zijn dat wij daar GEEN behoefte aan hebben. al uw redeneringen waarom u daar dan wel mee zou moeten doorgaan zijn uitsluitend redeneringen die tot doel hebben toch door te gaan met wat u wil. ze zien volstrekt voorbij aan de luid en duidelijk door anderen geuite wens daar NIET mee door te gaan. overigens lijkt het toezenden van cd-roms mij ook zonde. zoals ik u eerder schreef moet het mogelijk zijn de daarmee gemoeide energie te besteden aan mensen in uw omgeving die daar wel prijs op stellen. hoogachtend. g. van amstel. Subject: Re: uw e-mails van 27.08.01 Date: Tue, 28 Aug 2001 12:00:33 +0200 From: "Johannes L.Van der Heyden" Organization: Instituto Cervantes NBLEW To: gijsbrecht van amstel References: 1 Geachte heer Van Amstel, All right. Discussie gesloten. Veel succes met uw werkzaamheden. Met de meeste hoogachting, J.L. Van der Heyden Torremolinos.

Hierna heb ik nog enkele berichten via het internet gecommuniceerd, t.w. VRIJDAG 12 APRIL 2002 12.58 Verzonden aan Mr. G. van Amstel Subject: Instituto Cervantes Holding. Geachte heer Van Amstel, Ik reageer vandaag op de horoscoop in de Telegraaf. Een uitstekend communicatiemiddel. Ik opereer - vanuit de Nieuw Elantijd - zelf onder het teken 'Schorpioen'. Dit zijn de sterrenbeelden van de zogenaamde Gouden Driehoek. Ik bevind mij op dit moment - tot 23 april - in Nijmegen. Van de Nederlandse belastingdienst kreeg ik het verzoek om vóór die datum EUR 7008,- te betalen. Dat geld heb ik niet. Vorige week heb ik nog EUR 505,- aan Knijff & Partners betaald voor de vernieuwing alsmede aantekening van adreswijziging bij mijn Benelux registratie nr. 508277 INSTITUTO CERVANTES in klasse 41. Ik heb aan al mijn financiële verplichtingen voldaan jegens de Stichting Cervantes Benelux, de Limited Company Instituto Cervantes England & Wales en mijn internetdomeinnamen. Op de Stichting Cervantes Benelux heb ik een vordering van (Hfl. 89.968,24) EUR 40.824,46 (y pico), zijnde alle gemaakte kosten vanaf de oprichting op 8 oktober 1992. Ik heb dit bedrag op 1 januari 2001 verantwoord aan de Minister-President, de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken (op CD). Verder heb ik kosten moeten maken voor het handhaven van mijn rechten op het handelsmerk 'Instituto Cervantes', de Limited Company Instituto Cervantes en de internet-domeinnamen Cervantes.nu, Cervantesweb.nl, Cervantesweb.be, Cervantesonline.nl, Cervantesonline.be, Cervantesonline.info, Cervantesonline.biz. Alsmede voor de produktie van mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES. Tot op heden heb ik vanuit deze rechtspersonen nog geen inkomsten genoten. Van het boek zijn slechts drie exemplaren verkocht. Een exemplaar ten behoeve van mijn collega's Halbertsma en Starren heb ik op donderdag 21 maart aan hun collega Frits Wiersema afgegeven op de Baak in de Malietoren te 's-Gravenhage. Meer informatie over dit boek op website www.trafford.com/robots/01-0341.html Mijn collega's Ottenhoff en Halbertsma heb ik verzocht alles m.b.t. de ontwikkeling van de holding in overleg met u te regelen. Zij beschikken ook over mijn beleidsplan. Mevrouw Halbertsma heeft van mij een volmacht om terzake alle juridische stappen te nemen die voor de opbouw van ons bedrijf noodzakelijk zijn. Gaarne verneem ik van u welke ontwikkelingen terzake al zijn gerealiseerd, zodat ik ook aan mijn overige verplichtingen kan voldoen. Ik ga graag op zo kort mogelijke termijn met de nieuwe onderneming aan het werk. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN P.S. Vanmiddag ga ik weer eens in Velp op bezoek. Niet in de Willem Honigweg, tenzij op uitdrukkelijk verzoek.

Inzake de verschuldigde schadevergoeding door het management van Harrods heb ik het Haags Juristen College op Cyprus geadviseerd zich terzake te verstaan met Gijs van Amstel en Paul Thiel. Volgens afspraak kan Abraham Moszkowicz de laatste slag slaan. Dat is nu het juiste moment. Ik zag vandaag (zaterdag 11 september 2004) veel bekende elementen op de tv, zoals een rapportage van Jacques Schraven en Christie's, beelden uit het noordoosten van Groningen terwijl ik net mijn brief over het bezoek van Harm Wessels uit DELFZIJL had gelezen, etc. etc. Mijn 'pen with purple ink' is nog steeds niet geveild door Christie's. Zodra er een belangrijke overeenkomst mee is ondertekend heeft Christie's hiervoor belangstelling. In januari 1997 is hij door een conducteur van de NS, na mijn bezoek aan de Baak, al getaxeerd voor 'een miljoen gulden of iets meer'. Dat is door de ongevraagde interventie toen niet doorgegaan. Ik vind dat dat nu dan maar moet gebeuren. Ik ontving het eerste bericht aan cervantes.be inzake het Festival van Vlaanderen, gericht aan <acbru@cervantes.be>. Het wordt nu tijd dat we al deze domeinnamen in ons organisatieprofiel gaan inpasssen.

Zaterdag 11 september 2004
Gisteren heb ik dus weer een bezoek gebracht aan WELLECOM na een kort bezoek aan
L@rix. In het Turks stoombad raakte ik in gesprek met een man over mijn levensgeschiedenis. Ik heb hem van de volledige problematiek rondom DIANA in kennis gesteld en de verantwoordelijkheid die ik terzake heb. Uiteraard heeft vandaag ook mijn brief van 11 september 1998 de aandacht: CAESAR. Ik kreeg van Petra dus ook een fles Julius aanbevolen, die ik heb genuttigd in aanwezigheid van Eric van der Meer, Rob en Wilbert uit Breda, van huis uit afkomstig uit Doetinchem. Gelezen: Wet Werk en Inkomen vervangt WAO Ik vind dit een positieve ontwikkeling. Wellicht kunnen er nu ook meer mensen worden gestimuleerd om binnen mijn beleidskader aan het werk te gaan. Dan zijn ze produktief.
Nieuw in de Top 100 van 270 verwijzende pagina's 32. JOHN AND DIANA FOREVER YOURS

Dit bericht bevat de door mij daadwerkelijk gemaakte ontwikkelingskosten: 94.654,67 euro. Ik hoop dat ik ze snel op mijn rekening zie bijgeschreven. 98. THE SELFFULFILLING PROPHECY Een zeer bijzondere KONINGINNENDAG. Nieuw in de Top 20 van 44 zoekopdrachten 17 dido = baak "Dido" is het omgekeerde van "Dodi". Ik mag dus aannemen dat HENK LULOFS en HARRY STARREN hun zaak inmiddels ook rond hebben in Noordwijk. Liefde vaak op eerste gezicht. Dat klopt precies. Gelezen Bijstand dreigt voor wao'er Voor mij is het belangrijkste van dit bericht het volgende: Arbeidsongeschikten die per 1 JULI 2004 ouder dan 55 jaar waren of zij die al eerder werden uitgezonderd van een herkeuring blijven buiten schot en behouden hun recht op een uitkering. Het gaat hierbij om een groep van 40.000 mensen. Ik val binnen deze categorie. Dat geeft dus nog even lucht. Maar zoals al eerder gesteld: deze uitkering is volstrekt onvoldoende voor het realiseren van onze beleidsdoelstellingen en niet in overeenstemming met mijn wereldwijde verantwoordelijkheden. Madonna was gisteren onderwerp van gesprek. Zij schijnt te hebben gelogeerd in het Bilderberghotel in Oosterbeek na haar optreden in het PRINSES DIANA STADION. Ik heb laten weten dat dit het juiste moment is om die naam te introduceren. Van Alexander Weijts heb ik lang niets meer vernomen. Vanavond ga ik naar theater LUX voor een bezoek aan de film De Dominee. Ik heb gezocht naar de Genealogie crabeels: Genealogie crabeels Daar heb ik geen Van der Heyden aangetroffen. Ontvangen: Subject: Opdrachtbevestiging 107422 From: "ICMC Hosting B.V." Date: Fri, 10 Sep 2004 15:31:45 +0200 (CEST) Geachte heer Van der Heyden, Hartelijk dank voor uw bestelling bij ICMC Hosting BV! Middels deze mail bevestigen wij de ontvangst van uw opdracht tot levering van:

- Domeinnaam voor cervantesonline.co.uk
- Domeinnaam voor cervantesonline.com
- Domeinnaam voor cervantesonline.net
- Domeinnaam voor cervantesonline.name
- Domeinnaam voor cervantesonline.org
- Domeinnaam voor cervantesonline.tv

Uw aanvraag is geadministreerd onder contractnummer 107422. U ontvangt over enkele minuten via een aparte e-mail een (kopie) factuur voor deze opdracht. De door u gewenste domeinnamen worden direct voor u aangevraagd of, indien reeds geregistreerd, verlengd, tenzij anders vermeld in de (kopie) factuur. Een nieuwe domeinnaamregistratie of verhuizing duurt in de regel enkele werkdagen. Voor technische ondersteuning verwijzen wij u naar onze interactieve helpdesk: http://help.icmc.nl Met vriendelijke groet, ICMC Hosting BV De Balmerd 12b 6641 LD Beuningen The Netherlands. Binnenkort heb ik dus de volgende 18 domeinnamen op mijn naam staan:

cervantes.nu
cervantesweb.nl
cervantesweb.be
cervantesonline.nl

cervantesonline.be
cervantesonline.info
cervantesonline.biz
cervantesonline.tv
cervantesonline.co.uk
cervantesonline.com
cervantesonline.net
cervantesonline.name
cervantesonline.org
cervantes-online.nl
cervantes.be
cervantessite.nl
cervantes.eu
cervantesonline.eu

Zondag 12 september 2004
Bezoek gebracht aan LUX. Dat waren wederom twee vliegen in één klap.
De naam Annet voor de vrouwelijke hoofdfiguur was goed gekozen. De levensloop van John Lennon speelt binnen dit referentiekader een cruciale rol. Ik zie daarbij die slaapkamer in het Hilton Hotel voor mij i.v.m. zijn bed peace met Yoko Ono. Goed dat justitie geen toestemming heeft verleend om soft drugs te legaliseren. Ook hier heb ik een groepje internationale criminelen aan het werk gezien onder leiding van een psychopaat uit Texas. Dat zie ik gewoon aan zijn ogen. Die staan niet goed. Met dank aan Michael Moore voor deze film. Ik ben de directie van het Radboud Ziekenhuis thans zeer dankbaar dat zij mij in 1993 de gelegenheid hebben geboden inzicht te verkrijgen in dit soort psychotische gevallen dat de afgelopen vier jaar de Verenigde Staten van Noord-Amerika heeft geregeerd en de rest van de wereld heeft getracht hun wil op te leggen. Europeanen verlaten thans deze nieuwe psychiatrische kliniek waarmee de Verenigde Staten van Amerika thans gevoeglijk kunnen worden aangeduid. Deze gezond denkende mensen zijn welkom in een stabiele Europese Unie. Aangezien de laatste trein en bus na het einde van de film waren vertrokken heb ik een taxi moeten nemen. Rekening holding.

De belangstelling voor mijn bezoek aan Alba de Tormes neemt toe. 11. ALBA DE TORMES staat nu op de elfde plaats in de Top 100 van 273 verwijzende pagina's. Ook HARRY STARREN neemt thans een top-positie in op 3 met BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN. Een belangrijke brief is 35. ROLLS ROYCE SILVER SERAPH met de titel Fietsen (veranderd in Rolls Royce Silver Seraph). Nieuw in de Top 100: 40. El PUENTE HOLANDÉS DESTINADO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA 45. SYNERGIE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 59. FRANSE KAAS EN SPAANSE WIJN IN HOTEL GVADALPIN TE MARBELLA 60. THE FINAL COUNTDOWN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA 80. GENEALOGIE VAN DER HEYDEN/VAN ORANJE/DE BOURBON 84. JOANNES EVERHARDUS CANISIUS VAN DER HEYDEN VAN BAAK EN NAZATEN Top 20 van 45 zoekopdrachten 10. behoud van uitkering in spanje Dit is een besluit geweest van de heer Nanlohy van Cadans aan de Winthontlaan in Utrecht. Hiervoor ben ik de heer Nanlohy buitengewoon erkentelijk. Hij heeft mij hiermee de mogelijkheid geboden mijn leven te continueren na de dood van mijn partner: LADY DIANA SPENCER, PRINCESS OF WALES. Het verzoek tot behoud van uitkering in SPANJE dateert van 7 april 1998 aan de heer W. Reinhard VERZOEK AAN DE VERZEKERINGSDESKUNDIGE VAN CADANS. De toestemming dateert van 27 april 1998, zoals verwoord in de brief van de heer Nanlohy op ONTVANGSTBEVESTIGING AAN DE VERZEKERINGSDESKUNDIGE VAN CADANS. 14. boeterente ing bank Ik trof in LUX ook nog de heer THIJSSEN van de ING. Ik heb hem twee foto's verstrekt voor zijn dossier (Grouw en Ojén).

Hij heeft een aardig beeld van de marktwaarde van mijn handelsmerk. Ook is hij betrokken geweest bij de onderhandelingen met de heer Cottrell van NatWest Kensington High Street in april en mei 1997.

Ik laat de ontwikkeling van INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED graag aan jou over zodra ik op een goed betaalde contractbasis met STEVEN SPIELBERG aan het werk kan. Ik heb de rekening van EUR 192,46 ontvangen van ICMC Hosting en betaald. Ik stel het op prijs als een professioneel bureau of internetbedrijf thans met mijn domeinnamen aan het werk gaat. Vanaf nu moeten zij veel geld gaan opleveren. Enkele suggesties: cervantes.nu Deze site houd ik graag aan om de belangstellenden inzicht te verschafffen in het DOSSIER CERVANTES waarin de ontwikkelingsgang van het bedrijf tot op heden is beschreven. Dus verder ongewijzigd laten. De site is uitsluitend inzichtverschaffend bedoeld als historisch document.

cervantesweb.nl/cervantesweb.be
Hier heb ik nog geen ideeën over ontwikkeld. Ik laat dat graag aan het internetbedrijf over. Wellicht is Prins Bernhard van Vollenhoven (geb. 25 december 1969 te Nijmegen) wel geïnteresseerd. Dan kunnen we die activiteit concentreren in
Apeldoorn.

cervantesonline
Deze domeinnamen dienen te worden ontkoppeld van cervantes.nu en kunnen worden toegekend aan de gelijknamige werkmaatschappij. Het zijn de volgende

cervantesonline.nl
cervantesonline.be
cervantesonline.info
cervantesonline.biz
cervantesonline.tv
t.b.v. aankondigingen van televisieprogramma's van CERVANTES PRODUCTIONS

cervantesonline.co.uk
Ik overweeg hierop dagelijks een fragment van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales te publiceren, zoals
The Mirror dat ook heeft gedaan met A Royal Duty. Het is mij echter nog niet duidelijk hoe wij hiermee kunnen 'cashen'. Ook dat laat ik graag aan het internetbedrijf over.
cervantesonline.com

cervantesonline.net
cervantesonline.name
cervantesonline.org
cervantesonline.eu
cervantes-online.nl Ik ben van mening dat alle domeinnamen cervantes-online verboden dienen te worden. Dit levert onverantwoordelijke verwarring op met cervantesonline

cervantes.be
cervantessite.nl
cervantes.eu

Dit dient nog allemaal te worden uitgewerkt en ingepast in een helder raamwerk waarbij rechten en plichten duidelijk zijn vastgelegd en een functioneel ontwerp. Ook de heer John C. Beekman, directeur van FOURTUNE CONSULTANTS in de Regentesselaan 17 kan hierbij worden betrokken. Mijn bezoekverslag van 17 april 2003 heb ik jullie beiden al per email doen toekomen. Voor de volledigheid verwijs ik ook nog naar CERVANTESONLINE waarin dit verslag staat opgenomen (met foto's en overige documentatie). Binnen cervantes.eu kunnen alle cervantesactiviteiten in Europa worden opgenomen tegen betaling. Ik neem mij ook voor nog enkele domeinnamen in Zwitserland te verwerven t.b.v. BANK CERVANTES BENELUX. cervantes.be stel ik graag beschikbaar aan mijn Belgische collega-hispanisten. Wij houden daarbij dan wel graag de centrale coördinatie. Inge Post heeft in 1991 een aardig evaluatieverslag geschreven van ons Spanjeproject. Dat dienen we dus zo snel mogelijk te vergeten. Zaak is dat wij nu met echte professionals werken. Daarom zie ik van jou graag een rapport van bevindingen en verrichte acties tegemoet. Ik heb nu voldoende persoonlijk geïnvesteerd en ga nu graag aan het werk met

THE ANGEL ON THE BRIDGE

HARTELIJKE GROET

MEDE 'ON BEHALF OF' MIJN OVERLEDEN PARTNER
(om Maria Delorme en Hazel Wilkinson een plezier te doen)

13 SEPTEMBER 2004 CERVANTESONLINE.CH TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA