6 oktober 1997 Betreft: AGENDAVOORSTEL Kenmerk: PJ/OE971006. Beste Liesbeth, Zondag, 5-10-1997 Het wordt al weer aardig paars in de fitness. Dat is een goed voorteken. Ik werk nu aan de nota Corporate Governance in Nederland. Het is een uitstekend uitgangspunt voor de te realiseren bestuursstructuur. Maandag, 6-10-1997 Het belastingprobleem heb ik in orde gemaakt en de betreffende stukken bij de arrondissementsrechtbank overgedragen (zie bijlage). Het is dus zaak om weer de juiste balans te vinden. Denk jij ook aan Zuid-Afrika? Ik ga straks informatie halen bij een reisbureau. Hierbij denk ik aan het 'Businessplan Contest 1997'. De combinatie rood en geel doet het goed tezamen met de Eiffeltoren van Parijs. Ik ben gesteld op jullie en ik denk dat het goed is deze week weer eens een gesprek te hebben. Als jou dat aanstaande vrijdagmiddag schikt, blijf ik donderdag overnachten op de Baak. Ik stel dan de volgende agendapunten voor:

1. Formatie Raad van Bestuur
2. Formatie Raad van Commissarissen
3. Aantrekken kapitaalverschaffers, bijvoorbeeld pensioenfondsen
4. Start up van de werkmaatschappijen door deelnemers aan het Businessplan Contest 1997
5. Opening en beheer (bijvoorbeeld door een vermogensbeheersmaatschappij) over rekening 66834465 van NatWest Kensington /Folkestone
6. Besluit over European Cervantes Foundation: Samenwerkingsverdrag met Spaanse overheid
7. Questionnaire

Graag je reactie. Met hartelijke groet, 000110LoopbaanJH.html

Bijlage: Brief ICB/Justitie970906, foutief gedateerd 9 oktober 1997, maar ingekomen 6 oktober 1997 aan de griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht. P.S. Voor de volledigheid ontvang je hiermee nog een machtiging met paarse inkt.

MACHTIGING
Hiermede macht ik, Johannes L. Van der Heyden, geboren 9 november 1947 te Nijmegen, Mevrouw Drs E.H. Halbertsma, directeur Management Centrum VNO-NCW te NOORDWIJK, alle handelingen te verrichten namens de Stichting Cervantes Benelux, het Instituto Cervantes Benelux en de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales welke door de wet zijn toegestaan, zowel in Nederland, België en Luxemburg als in het Verenigd Koninkrijk.

AUTHORIZATION
Herewith I, Johannes L. Van der Heyden, born 9 November 1947 in Nijmegen, Netherlands, authorize Mrs Drs E.H. Halbertsma, Director Management Centre VNO-NCW in NOORDWIJK to take all legal actions on behalf of the Foundation Cervantes Benelux, Instituto Cervantes Benelux and Limited Company Instituto Cervantes England and Wales in the Netherlands, Belgium, Luxemburg as well as in the United Kingdom. Utrecht, 6-10-1997.

7 OKTOBER 1997 LEGALE RECHTEN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA DRS E.H. HALBERTSMA