Fax message To: Knijff & Partners Att.: Mr L.K. Stegeman Concerns: Uw ref. T/25490 From: John L. Van der Heyden Date: 20/02/02 Time: 11:50 Number of pages: 4. Geachte Mevrouw Stegeman, Hiermede bevestig ik ons telefoongesprek van hedenochtend naar aanleiding van bovenvermelde brief d.d. 11 februari 2002.

Ik citeer: "Betreft: verzoek tot vernieuwing van uw Benelux registratie nr. 508227 INSTITUTO CERVANTES in klasse 41 Geachte heer van der Heyden, Zoals beloofd ..... informatie. Met vriendelijke groet, Elka Stegeman." Aangezien mijn huidige adres tevens bij de Spaanse Minister-President bekend staat als vestigingsadres van het Cervantes Management Centre (zie bijgevoegde brief van zijn secretaresse 'Milagros',

onder het motto 'De Wonderen zijn de Wereld nog niet uit', d.d. 5 februari 1999), lijkt het mij goed de vernieuwde registratie vooralsnog op mijn huidige, officiële woonadres in Spanje te zetten. Voorts deel ik u - wellicht ten overvloede - mede dat ik eveneens beschik over een Limited Company Instituto Cervantes for England and Wales. Mijn belangen voor deze limited worden behartigd door de heer Nicolai Heering van het Haags Juristen College te Cyprus, 25 Ayias Zonis Street, Suite 242, Nicolaou Pentadromos Center, 3027 Limassol, CYPRUS. De heer Heering buigt zich thans over het vraagstuk op welke wijze deze limited company conform mijn Business Plan kan worden omgebouwd in een holding company met werkmaatschappijen. Meer informatie op website www.trafford.com/robots/01-0341.html Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS Bijlagen: Volmacht d.d. 20-02-2002; Kopie brief d.d. 5-02-1999 van de Jefe de la Secretaría Particular del Presidente del Gobierno. P.S. Ik zal u deze originele stukken per post doen toekomen.