10 september 1998. Betreft: VIS SCHOONMAKEN Kenmerk: JH/PO980910. Beste Peter, Liefde is... ...zijn zelf gevangen vis schoonmaken. Dit soort spreuken in de Telegraafhoroscoop roept altijd een bepaald beeld bij mij op. Deze keer moet ik aan jouw echtgenote denken. Want het is alweer een hele tijd geleden dat wij samen zouden gaan vissen. Ik ben benieuwd of je dat nog steeds doet. Het gaf je altijd een stuk rust en ontspanning. Dat had je nodig en dat heb je naar mijn mening nog steeds, gelet op je karakter: het ene moment verstandig en rustig redenerend, het andere opvliegend en vechtlustig. Gisteravond kwam ik hier bij La Vie Odile Oomen nog tegen. Ze is nog niets veranderd. Jammer dat zij de 'verkeerde kant' heeft gekozen in de tijd dat jullie mij op bestuurlijk non actief hadden gesteld en ik nog enkele hand- en spandiensten verrichtte voor jouw bedrijf in Huis ter Heide. Ik hoop dat je tot op heden al mijn verzoeken hebt ingewilligd aangaande de missie naar de Franse hoofdstad. Ik zie mijn allerliefste alleen nog maar op internet. Nochtans schrijf ik haar elke dag een brief. Vandaag gaat zo'n beetje de driehonderdste de deur uit. Ik heb in al die tijd echter slechts één briefje teruggekregen, maar daar was ik al dik tevreden mee in die tijd. Ze heeft het immers druk genoeg met dat mooie bedrijf in Noordwijk. Zo'n bedrijf moet het Cervantes Management Centrum ook worden. Ik kom er straks op terug, want ik hoop wel dat die zaak honderd procent naar tevredenheid wordt opgelost, zowel in Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels kreeg ik ook weer post uit Amerika. Daar moet ook nog een Cervantes-bedrijf van de grond conform de afspraken van My Lady met Mr. Philip Homer uit Stratford-on-Avon. Het pand in Torremolinos wordt tot 1 januari voor mij aangehouden. Mijn bedrijf moet op die datum dus van start in Nederland. Ik hoop dat jij de goede mensen kunt leveren om de zaak te runnen. Dit in goede samenwerking met de Baak, aangezien het een joint venture moet worden uitgaande van een win-win-strategie. Je kunt de wereld niet alleen naar je hand zetten. Wél in teamverband. Ik heb geen kaartje ontvangen van de Arc de Triomphe. Dat is - wellicht - goed ook. Je kunt niet weten wie zo'n kaart allemaal in handen krijgt. In dit verband hoop ik dat de heer Hervé Stéphan goed onderzoekt welke routes mijn kaarten allemaal hebben gelopen. Dan komt hij automatisch uit bij de oplossing van zijn probleem. Dat kan niet missen. Vandaar dat ik een tijdje heb gewacht met schrijven. Bovendien ben ik druk in de weer met de definitieve versie van het businessplan Instituto Cervantes Holding Limited. Ik hoop dat jij er ook een groepje mensen mee aan het werk hebt gezet. Je zult wel begrijpen dat ik in die periode diep in de put zat, nu al die herinneringen van vorig jaar weer werden opgerakeld. Gelukkig begint men nu in te zien hoe de zaak werkelijk in elkaar stak. Daartoe breng ik je hiermee in kennis van de brief die ik gisteren aan mijn Noordwijkse collega heb gestuurd. Dit kan ik doen, omdat ik toch alles aan mijn poppetje nummer één doorcommuniceer. Betreft: BEAU MONDE. Ik hoop dus jouw feedback ruim voor die tijd te hebben ontvangen. Dat geldt ook voor Sylvia en Liesbeth. Sylvia hoeft zich op relationeel gebied geen zorgen meer te maken. Ik lees vandaag in de Telegraaf dat haar vriend Cor Boonstra voorlopig nog wel een paar jaar aanblijft als President-Directeur van Philips. Dat wordt dan de eerste klant voor de werkbezoeken aan Madrid. Hfl. 29.000,- moet voor hem een kleinigheid zijn voor een kwaliteitsprodukt waar zijn voormalige collega Julio Sampedro zich aan zal wijden als hij nog leeft. Het is immers al zes jaar geleden dat ik die afspraak met hem heb gemaakt. Van Liesbeth hoop ik de reactie nog dit weekend te ontvangen. Dat lijkt mij een goed gebaar zo rond haar verjaardag. Aanstaande zondag wordt zij namelijk 43 jaar. Stuur haar maar een kaartje. Dat zal ze leuk vinden van Yellow Peter. Dan kijk ik uit naar een paars lint om haar cadeau nu de Sunflower Power inmiddels ook zijn intrede heeft gedaan op haar bedrijf. Ik kan het cadeau helaas niet persoonlijk naar Noordwijk brengen. Morgen ben ik op bezoek op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Zaterdag heb ik een oude vriend van mij op bezoek uit Delfzijl. Zondag en maandag ben ik in Nijmegen en dinsdag zit ik uiteraard weer bij Prinsjesdag op de tribune. Dat zal Hare Majesteit uiteraard op prijs stellen. Haar vader komt morgen overigens ook op bezoek. Ik heb vernomen dat hij het leuk vindt dat ik bij hem langs kom. Ik heb ook nog een leuk gesprek gehad met de heer Joop Eerenburg. Hij heeft mij ooit eens verteld dat Liesbeth verliefd zou zijn op mij. Ik hoop dat hij gelijk heeft. Dan kunnen we eindelijk tot zaken komen. Ook Toby is welkom in de business, zodat hij zich kan bezighouden met de uitgiften van opties, aandelen en effecten Cervantes. Daar is hij beter in dan ik. Ook Sylvia is daarin goed thuis. Maar een beetje tegenwicht kan geen kwaad. Ik heb ook nog aan Harry Mens gedacht. Ik heb vorige week nog met hem gesproken. Mijn vriend uit Delfzijl, Harm Wessels, is een goede bekende van onze burgemeester. Ivo is daar ook al aan het werk geweest. Het aardige van Harm is dat hij op dezelfde dag verloofd, getrouwd en gescheiden is als ik. Ik heb hem ook verteld dat ik Liesbeth vijftig rode rozen heb laten bezorgen op de dag dat zij mij moest ontslaan door omstandigheden. Ik had zo met haar te doen. Het is immers geen lolletje om je eigen personeel te moeten ontslaan. Zeker niet als het je beste collega is. Als jij je missie hebt volbracht in Frankrijk kan ik mij hierin volledig verplaatsen. Dit betreft afgelopen maandag. Ik heb toen de heer Dick Schurink op bezoek gehad. Na ons gesprek kreeg hij van mij de volgende brief: BEVESTIGING AFSPRAAK. Ik ben nu dus in principe bereid om het bod van Hfl. 190.000,- te accepteren per januari 1999. Ik heb van jou nog geen reactie gehad om samen naar Baak à la Carte te gaan op 6 november. Dat is wel jammer. Nu is waarschijnlijk mijn recht op korting verlopen als lid van de Baak-kring. Ik vind het anders wel een belangrijke bijeenkomst en hoop toch dat je meegaat. Volgende week neemt de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden een besluit aangaande mijn verzoek om een bijdrage ter dekking van de door mij gemaakte kosten ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. Als dat verzoek grootmoedig wordt gehonoreerd heb ik weer enige financiële armslag. Ik hoop dus dat je meekunt. Het is al lang genoeg geleden dat we samen in levende lijve hebben opgetrokken. Jouw geluk en gezondheid is het allerbelangrijkste. Vooral jouw ogen. Wees daar zuinig op. Daar heb ik mij al eens eerder grote zorgen over gemaakt, zoals je weet. Ik kom overigens regelmatig langs de uitgeverij in de Bilt, die jouw boek heeft uitgegeven. Het is nog in het bezit van Professor Knol. Het is een aardige man, maar ik heb er niets aan. Met al zijn contacten is hij niet in staat gebleken om ook maar één partij in mijn plan te interesseren, terwijl het een potentiële goudmijn is. Ik heb ook nog geen uitgever voor mijn boek. Als je iemand weet, laat dat dan maar horen. Kluwer Bedrijfswetenschappen misschien? Zij werken ook samen met de Baak. In dit verband ben ik uiteraard zeer benieuwd naar het antwoord op de Brief aan Oom Piet die ik nog van je tegoed heb. You've still got a lot of work to do en de beste definitie voor management is: Getting Things Done By Other People! ¡Un Abrazo! Bijlagen: Kopie enveloppe van Rennert Bilingual uit New York poststempel 3 september 1998; Utrecht Uitfeest, programma op de Neude 12-09-1998. P.S. Ga maar lekker eten op de Engelenburg in Brummen in het weekend. Je bent er al goed bekend.

19 SEPTEMBER 1998 HARTEN TROEF TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF