FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

11 september 1998. Betreft: CAESAR Kenmerk: JH/LH980911. Beste Liesbeth, Donderdag 10 augustus 1998 moet natuurlijk zijn 10 september. Dit is uiteraard een Freudiaanse vergissing. Ik kom zojuist terug uit de fitness (18.55). Voordien heb ik bij Kipling een oranje sporttas aangeschaft. Dit riep uiteraard nogal wat associaties op. Ik citeer mijn dagboek:

"Thursday, 24-04-1997 - Henley-on-Thames. Back again to the Angel on the Bridge where I was attended by Zahn flower from South-Africa. Mr Alan Lister, from the region of Abingdon, Wine Cellar Manager of The brewery, promised me to show me around after having returned from Stratford, Mrs Tristen showed me a beautiful poem of Rudyard Kipling that I will never forget: IF IF you can keep your head when all about you; Are losing theirs and blaming it on you, If you can trust yourself when all men doubt you, But make allowance to their doubting too, If you can wait and not be tired by waiting, Or being lied about, don't deal in lies, Or being hated, don't give way to hating; And yet don't look too good, nor talk too wise: If you can dream - and not make dreams your master; If you can think - and not make thoughts your aim, If you can meet with Triumph and Disaster; And treat those two imposters just the same; If you can bear to hear the truth you've spoken; Twisted by knives to make a trap for fools, Or watch the things you gave your life to, broken, And stoop and build 'em up with worn-out tools; If you can make one heap of all your winnings And risk it on one turn of pitch-and-toss, And lose, and start again at your beginnings; And never breathe a word about your loss; If you can force your heart and nerve and sinew; To serve your turn long after they are gone, And so hold on when there is nothing in you; Except the Will which says to them: "Hold on!" If you can talk with crowds and keep your virtue, Or walk with Kings - nor lose the common touch, If neither foes nor loving friends can hurt you, If all men count with you, but none too much; If you can fill the unforgiving minute. With sixty seconds' worth of distance run, Yours is the Earth and everything that's in it. And- Which is more - you'll be a Man, my son! Rudyard Kipling. It's a great Honour to share this poem with You! (17.33.) This morning I gave my Business Plan to Mrs Margaret Bushill, secretary to Professor Carnall of Henley Management College and I made an appointment with Mr Robert Dyson at Warwick University. After having had dinner at the Angel on the Bridge I noticed a golden Mercedes D280 at the entrance of Harpsden Way with number NBL IX, what means to me "Netherlands, Belgium, Luxemburg, 28 September."

This may produce some nuissance at KP according to Mr Sharp, but I write this as a feedback in communication processes like I learned in my management training. Sgt. Sharp had no inconvenience that I continue keeping you informed and told me that an official letter from KENSINGTON PALACE was to be expected. I hope it will be a positive one, because my train keeps running and cannot go back anymore. In all cases I need You to represent me in the United Kingdom."

In de kleedruimte van de fitness had iemand een zwarte paraplu naast mijn blauwe badjas met zilveren kroon, rode handdoek en handdoek met de vuurtoren van Noordwijk gehangen. Van dat soort geintjes ben ik niet meer gediend. Het deed mij automatisch aan 30 augustus denken vorig jaar. Die paraplu heb ik bij de receptie afgegeven met de boodschap dat iemand hem waarschijnlijk heeft vergeten. Het is een zeer belangrijk detail in mijn verhaal. Vandaag denk ik uiteraard ook terug aan de bijeenkomst Spin in het web, duizendpoot? twee jaar geleden onder leiding van Diana Watts in a name. En uiteraard de gehele keizerlijke geschiedenis daaromheen. In dit verband wijs ik je op het programma-onderdeel Caesar van het Utrecht Uitfeest op zondag 13 september 00.00 uur. Daar mag jij dus beslist niet ontbreken. Jouw cadeau heb ik reeds voorzien van een paars lint. Als je komt kunnen we dineren in Kasteel Oudaen. Daar hebben wij ook nog een gemeenschappelijk verleden. Wellicht is het dan zinvol ook TMK uit te nodigen. Gewoon doen dus. Hij zal dat zeer op prijs stellen. Vergeet niet dat hij verantwoordelijk is geweest voor de veiligheid van Shell Wereldwijd. Je bevindt je dus beslist in goed gezelschap.

21.35 Gedineerd bij Mykonos. Ik heb hen inzage gegeven in de brochure van de Government Game Competitie 1996. Kostas heeft gisteren de burgemeester op bezoek gehad. Dat belooft wat voor het weekend. Helaas kan ik je (nog) geen logies verschaffen op mijn bescheiden appartement. Maar Holiday Inn heeft beslist een kamer die jou past. Het Griekse feest duurt morgen tot rond vijf uur in de ochtend. Daar kan ik dus nog wel naar toe na de happening op de 'Bernhard'. Uiteindelijk moet ik kunnen blijven eten. Vrijdag 11 september 1998 Wie mijn baas is weet ik niet. Ik zie dat Prins Willem-Alexander gisteren in Parijs een kennismakingsbezoek heeft gebracht aan de Franse president Jacques Chirac. De heer Chirac heeft nauwelijks de moeite genomen om zijn hoogwaardige gast in het Nederlands te verwelkomen. Er is daar dus nog steeds werk aan de winkel. Wellicht in samenwerking met het in de Franse hoofdstad gevestigde Nederlands Instituut, waar Parijzenaars onderricht volgen in de Nederlandse taal en cultuur. Ik zou ook premier Kok tot mijn baas kunnen rekenen, maar die ligt met griep in bed. Vandaag ontvangt hij dus geen faxbericht van mij ten behoeve van het laatste kabinetsberaad vóór PRINSJESDAG. Als hij maar aan Prinses Juliana heeft gedacht. Zo niet, dan kan Hare Majesteit dat zelf wel regelen. Alhoewel dat volgens een artikel in het NRC van gisteren ook al weer problemen kan geven. Ik lees onder meer "Prominenten vegen vloer aan met monarchie". Ik geloof nooit dat dat echte prominenten zijn. Er is immers geen betere staatsvorm. Het is de basis voor stabiliteit in de natie. Voortdurende presidentswisselingen geven alleen maar onrust in de samenleving. Daar is niemand mee gediend. Het moet voor de heer Chirac een hele eer zijn om door iemand van koninklijke bloede te zijn bezocht. Koningin Elizabeth heeft hem ook al eens ontvangen op BUCKINGHAM PALACE. Het artikel in het NRC vind ik wel interessant op grond van het volgende: "Emeritus-hoogleraar cardiologie Ad Dunning schrijft dat als het om genetisch bepaalde erfopvolging gaat, zich onder het gewone volk net zo goed troonpretendenten bevinden als onder de leden van de Oranje-dynastie. Dunning: "In de allereerste plaats blijken ze buitenechtelijke nakomelingen in vrijwel elke generatie te hebben, die genetisch dichter bij Willem van Oranje staan dan de huidige familie." Daar kan ik mij wel een beeld van vormen. Toen ik voor het eerst het Centraal Bureau voor de Genealogie bezocht in Den Haag had men de hele kaartenbak van de familie van Oranje leeggehaald. Nadat ik het verhaal over Gaspar van der Heyden had gelezen is mij de reden wel duidelijk geworden. Willem van Oranje wordt de Vader des Vaderlands genoemd, maar heeft wel grote fouten gemaakt in de Tachtigjarige Oorlog door bijvoorbeeld zijn oren te veel naar de Fransen te hebben laten hangen. Daar was Gaspar niet zo bijster gelukkig mee. Ik begrijp nu ook waarom Hare Majesteit Haar plaats aan mij heeft afgestaan ten behoeve van de Government Game Competitie. De organisatoren hebben zich echter schandalig gedragen tijdens de finale op 28 november vorig jaar, door mij de toegang tot de finale te ontzeggen. Ik heb zelfs geen uitnodiging van hen gekregen. Als deze discussie zo blijft doorgaan zie ik mijzelf nog een keer Koning van de Benelux worden en jij Koningin van Engeland. Maar dan moet je natuurlijk wel Van der Heyden heten. Anders word je beslist niet aangenomen. Als er om je heen geruzied wordt, laat ze dan zelf hun probleem maar oplossen. Zo heb ik ook altijd geredeneerd. Ik moet echter nog wel aan Odile Oomen denken en uiteraard al die andere districtleiders die uitstekend werk verrichtten voor mijn organisatie. Nadat zij in augustus 1987 door mijn 'partners' bij elkaar zijn geroepen heb ik nooit meer iets van hen vernomen. Joost mag weten wat de 'heren' hen allemaal op de mouw hebben gespeld. Peter Ottenhoff was ook zo'n districtleider. En een héle goede. Daarom liet ik hem ook niet los. Zo schieten mij nog meer namen te binnen, zoals Tineke Bosman uit Cothen, Els Bakker uit Doorn, Maribel Bastiaans (een Spaanse) uit Etten-Leur, Truus van der Weel uit Eindhoven, HELEN PORCELIJN uit Amstelveen, Loek Kress uit Amsterdam (zoon van de aan een hersentumor overleden Wiep Houtstra uit Capelle aan den IJssel), Elly Prins uit HARDERWIJK, mevrouw Schuyt uit Nijmegen, Elly van Tol uit Gouda, Sophie Ackermans uit Rucphen, Anjo Kamphuis en EDUARD LEIJTEN uit ROTTERDAM. Peter is wel regelmatig op mijn stoel gaan zitten, waarmee hij de indruk heeft gewekt deel uit te maken van de directie. Dat staat ook nog in zijn boek. Dat was niet zo handig van hem. Op dat punt kan hij het beste te raden gaan bij mevrouw Oomen. Zij was immers mijn beste districtleidster. Hij beschikt nog over een video-opname van haar, die ik heb gemaakt ten behoeve van zijn bedrijf. Het is dus wel goed om vriendschap en geldzaken gescheiden te houden. Ingeval ooit de sugggestie zou zijn gewekt dat ik plannen zou hebben gehad om mijn bedrijf over te hevelen in de SBO, zou dat volstrekt ongegrond zijn. Daar had ik absoluut geen behoefte aan. Ik hoop dus dat ik gauw weer bij jou terecht kan. Dan ga ik nu weer naar jou bekend terrein (De Vlasakkers). Hope to see you tomorrow. If not: ¡Congratulaciones con tus 43 años! Je trouwe hond. Caesar.

13 SEPTEMBER 1998 IVO