Datum: Donderdag 9 september 2004 Betreft: BLAUW BLOED Kenmerk: 200409091JHLH Dear Elizabeth, Op woensdag 15 september aanstaande wordt er om 15.00 uur weer 300 cc blauw bloed afgetapt in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. De Evangelische Omroep is vandaag ook met een programmaserie gestart onder deze naam. Ik kom hier verder in deze brief op terug en vervolg eerst mijn brief van gisteren. 16.35 Brief HERSTART met bijlage en CD verzonden.

Donderdag 9 september 2004
Oranje wint met 2-0 van Tsjechië in Amsterdam. De eerste klap is een daalder waard. Met mij krijg je geen ruzie. Dat past niet in mijn vocabulaire. We dienen uitsluitend het gezamenlijk doel voortdurend voor ogen te blijven houden.
Nieuw in de Top 100 van 236 verwijzende pagina's 47. SALAMANCA EL CAMBIO 51. JOHN AND DIANA FOREVER YOURS 52. DE VIJFDE ZUIL 62. NIEUWE DROOM 63. SYNERGIE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 84. DEADLINE 85. THE SELFFULFILLING PROPHECY 86. VALLADOLID ¡QUÉ SUSTO! 87. VALLADOLID CASA DE COLÓN - SALAMANCA 88.SALAMANCA DON QUIJOTE 98. RECONSTRUCTIE Nieuw in de Top 20 van 36 zoekopdrachten 9. bed and breakfeast netherlands groningen In Groningen heb ik slechts éen keer in een hotel gelogeerd. Dat was geen bed and breakfast, maar het ALTEA-hotel, toen we in Hoofddorp en Groningen orde op zaken moesten stellen. In dat hotel besefte ik voor het eerst wat jij voor mij betekende. Dat ontwikkelingsproces heb ik beschreven in mijn afscheidsbrief van juni of juli 1991 aan jou (Brief 1). Hij is helaas niet meer in mijn bezit. 10. bestuurder vennootschap voor en nadelen Dit lijkt mij een goed gespreksonderwerp. Jij hebt mij in die tijd ook geadviseerd de mij toegekende outplacementgelden aan te wenden voor de opbouw van een nieuwe vennootschap. Ik heb toen aan een Europese Vennootschap gedacht. Met het besturen van een besloten vennootschap heb ik slechte ervaringen. Vooraleer met een eigen bedrijf te starten is het van belang dat de oudedagsvoorziening is gegarandeerd voor het geval er iets mis gaat. Een bestuurder van een vennootschap is altijd afhankelijk van marktontwikkelingen, zowel micro-economisch als macro-economisch. Zodra een bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor zijn bedrijf hangt dat risico altijd als een molensteen om zijn of haar nek. Vandaar dat ik gelukkig ben met de holdingstructuur op Cyprus zoals dat thans door het Haags Juristen College is geregeld. Volgende vraag wordt dan: Hoe gaan de werkmaatschappijen eruit zien? Welke rechtspersoon krijgen zij? B.V.? Limiteds? Wat wordt hun vestigingsadres? In welk land? Onder welk fiscaal regime? Wie neemt de verantwoordelijkheid voor de leiding? En tot welk risico is men bereid te gaan? Hoe zijn de bedrijfseconomische vooruitzichten? Voor hoelang? Wanneer moet er worden geïnnoveerd? Etc. etc. Dat zijn tal van overwegingen die een belangrijke rol spelen bij de opbouw van ons bedrijf. Daarom ga ik ook graag in zee met bestaande bedrijven met een gezonde basis. Zonodig afgeslankt. George Görtemöller is de man die uitstekend is ingevoerd in horizontale en verticale integratie van bedrijven. Dat weet ik nog van zijn marketingcursus op Woudschoten bij ZEIST. Hij heeft ons op dat gebied toen een aantal cases laten uitwerken. Ik hecht er daarom aan dat George nauw bij deze ontwikkelingen betrokken blijft. 13. boeterente ing bank In de eerste maanden van 1997 heb ik de ing bank verschillende keren boeterente betaald voor mijn hypotheek op het pand aan de Wellenkamp. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat ik mijn heil toen bij Diana in Engeland ben gaan zoeken. Deze ontwikkeling staat beschreven in mijn berichtgeving aan makelaardij Soeteman aan de Oranjesingel te Nijmegen, t.w. op BENOEMING - TER ATTENTIE VAN MAKELAARDIJ SOETEMAN TE NIJMEGEN, VERHOGING BODEMPRIJS HUIS, BOD VAN HFL. 249.000, OVEREENKOMST en BEVESTIGING TELEFOONGESPREK. Per 1 juni 1997 heb ik mijn huis aan de Wellenkamp dus verkocht aan de heer Geert Laurentzen, de goudsmit. De transactie heeft op 2 juni 1997 plaatsgevonden op het notariskantoor Schuijren aan de Van Schaeck Mathonsingel te Nijmegen. Daarbij zijn ook al mijn achterstallige schulden verrekend. 16. familienaam samson Deze naam is vooral bekend in Alphen aan den Rijn. In de tijd dat ik in Maarn woonde had ik soms contact met de heer Koos Samson. Ik heb Koos leren kennen tijdens het afscheid van Dr. Jacques Koolschijn als directeur van het ISW tijdens een 'Haagse thee' in het Hotel des Indes. Hij is later directeur geworden van het MOC (Management Opleidings Centrum) in Driebergen. Daar heb ik ook eens intensief met hem van gedachten gewisseld nadat mijn werk bij Nieuw Elan achter de rug was. Hij heeft mij toen uitgelegd hoe hij zijn activiteiten op een nieuw marktsegment had gericht. In dat verband heeft Jacques Koolschijn tijdens ons laatste bezoek - samen met Henk Dinkgreve - aan de Open Universiteit in Heerlen in juni 1987 - geadviseerd een gespecialiseerd instituut Spaans op te richten. Dit advies heeft toen mede bijgedragen aan de ontwikkelingsgang waarbinnen wij ons nog steeds bevinden. De directie over het ISW werd in die tijd overgenomen door de heer Jan Roest uit Wassenaar. Ik heb nog een aantal jaren onder voorzittersschap van Jacques Koolschijn met de heer Roest samengewerkt in het bestuur van de VBMO tot het moment zoals beschreven in mijn brief El Juego de Damas na mijn bezoek aan Granada. De familie Samson heeft uiteraard ook een goede relatie met de familie Wolters uit Groningen inzake het bedrijf Wolters/Samson. Maar zoals ik al eerder heb laten weten is die naam moeilijk uit te spreken door een Spanjaard. 17. familiewapen toren sabel In de heraldiek is 'sabel' een ander woord voor de kleur zwart. Er moet dus een familiewapen zijn met een zwarte toren. Wellicht weet Leny Aben hier meer van. Ik beperk mij in dit geval uitsluitend door te verwijzen naar mijn brief Beëindiging Gewapend Conflict aan Gijs van Amstel. Dat verhaal gaat immers ook over twee zwarte torens en een koningin die inmiddels mijn familiewapen is geworden. Zodra dat probleem is opgelost is brief Kennismanagement en Deadlines aan de beurt. Het zou mij niets verbazen als wij daar nu een begin mee kunnen maken. De website http://www.eo.nl/blauwbloed geeft informatie over het nieuwe eo-programma Blauw Bloed. Vandaag zag ik daarbij Paul Rhem in actie op Het Loo. Op het scherm werd hij aangeduid als Dr Paul Rem. Ik heb van hem echter een visitekaartje gekregen met een 'h' in de naam, 'Rhem' dus. Dat is alweer een tijd geleden dat ik hem heb gesproken op de Nationale Onderwijstentoonstelling in Utrecht. Dat was op zaterdag 25 januari 1997 in aanwezigheid van Marty Keuning, die toen bestuurslid was van de sectie Spaans van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Het staat beschreven op pagina 93 van mijn boek. Marty staat op onderstaande groepsfoto van 20 oktober 1995 in het Alcazaba te Málaga geheel rechtsvoor afgebeeld.

De donkere jongeman in het midden heeft de foto gemaakt die op blz. 5 van mijn boek is afgedrukt en als basis heeft gediend voor onderstaande foto.

Het begint steeds duidelijker te worden waarom Ida Willadsen mij in die week heeft verzocht een paar dagen eerder naar Nederland terug te keren dan was afgesproken. 12.48 An e-mail message about Letters to Diana Princess of Wales has been mailed to Blauwbloed@stokvis.nl. Geachte heer Snel, Met belangstelling heb ik vandaag kennisgenomen van uw eerste programma BLAUW BLOED. Hiervoor ben ik u zeer erkentelijk. Het voorziet in een behoefte. Zo zag ik ook Dr Paul Rhem. Dat is alweer een hele tijd geleden sinds de eerste keer op de Nationale Onderwijstentoonstelling in Utrecht op 25 januari 1997. In die tijd troffen wij onze voorbereidingen voor mijn voorgenomen huwelijk met Prinses Diana op 28 september van dat jaar. Binnenkort is dat precies 7 jaar geleden. Ik zou het daarom op prijs stellen als er op dinsdag 28 september aanstaande een herdenkingsdienst voor ons wordt gehouden in de Anglicaanse kapel. Dominee Carel ter Linden zie ik dan graag als voorganger. Hij (of zijn broer) heeft ook de herdenkingsdienst in de Kloosterkerk in 's-Gravenhage geleid, zeven jaar geleden. Mijn dossier terzake treft u aan op website www.cervantes.nu Uw medewerking en reactie stel ik bijzonder op prijs. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN. Morgenmiddag ga ik - na een kort bezoek aan L@rix in Velp - weer naar Ellecom. Als je graag nog het een en ander wilt doorspreken voor 28 september ben je daar uiteraard ook van harte WELLECOM YOURS, JOHN

9 SEPTEMBER 2004 ZES NIEUWE DOMEINNAMEN