Datum: Woensdag 8 september 2004 Betreft: HERSTART Kenmerk: 20040908JHLH Dear Elizabeth, Bijgaand vind je een uitdraai van mijn BEZOEK AAN HET KONINKLIJK HUISARCHIEF zoals ik van plan ben op mijn website te plaatsen. De CD met mijn webdesign (tot op heden) eveneens. Ik hoop dat we binnenkort de start van INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED kunnen vieren. Ik vervolg daarom mijn brief van gisteren. 15.30 Brieven TO THE LOO ON BEHALF OF MR. T. BREUKER en PIJNLOZE CORRECTIES tegelijkertijd verzonden. Thomas Triebels belde mij voor een afspraak om meer te weten te komen over de geschiedenis van Nijmegen. Woensdag 8 september 2004 Ik zal hier mijn spontane reacties op geven na te hebben vastgesteld welke items gisteren de aandacht hebben gehad. Nieuw in de Top 100 van 188 verwijzende pagina's 51. CARDIFF - TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA (Eurotop Cardiff) 52. RELATIE NEDERLAND-FRANKRIJK TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIELEIDER FRANS (Chirac) 62. WERELDKAMPIOENSCHAP 63. VAN MIERLO 85. ÁVILA - MADRID 88. EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION 91. EEN AVOND AAN ZEE TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF (Allerlaatste Hakdag 31/7) 96. SALAMANCA BEZOEK AAN COLEGIO DE ESPAÑA EN BAR CERVANTES 97. MIS 10 MANDAMIENTOS DE SALAMANCA 98. ALCALÁ DE HENARES Kern van de vraag is hierbij of Alex van 't Hooft ooit een selffulfilling prophecy heeft uitgesproken toen ik een biertje bij hem heb gedronken aan de bar in Noordwijk. Top 20 van 29 zoekopdrachten 1. hotel mijas reactie Hierbij denk ik aan HOTEL BYBLOS in Mijas Costa. Ik heb hier een exemplaar van MIJN BOEK afgeleverd, omdat DIANA daar soms logeerde. 2. instituto cervantes Ik ben benieuwd of HANS VAN MIERLO de juridische verhoudingen nu goed heeft geregeld. 3. INSTITUTO CERVANTES AMSTERDAM Dit is nieuw voor mij. Jij bent de enige die toestemming heeft kunnen geven voor de opening van een instituto cervantes in Amsterdam in verband met de VOLMACHT die je van mij hebt ontvangen.

Van belang is hierbij ook dat de STICHTING CERVANTES BENELUX op het advocatenkantoor NAUTA DUTILH in Amsterdam is opgericht en Mr. Arkenbout van dat kantoor mijn belangen inzake HET HANDELSMERK heeft behartigd tot kort voor de opening van de vestiging in Utrecht. Ref. INSTITUTO CERVANTES I.O. - DOSSIERNUMMER: 3011884 (1) - DOSSIERNUMMER: 3011884 (2) - DOSSIERNUMMER: 3011884 (3) - DOSSIERNUMMER: 3011884 (4) - DOSSIERNUMMER: 3011884 (5) - DOSSIERNUMMER: 3011884 (6) - EERSTE REACTIE OP HET SCHRIJVEN VAN 5 AUGUSTUS JL - DOSSIERNUMMER: CB/HK/3012031 rr2031brl - DOSSIERNUMMER: 3011884 (7) - DOSSIERNUMMER: EA/sw/3011378 (1) - GESPREKSVERSLAG MET DE CULTUREEL ATTACHÉ VAN DE SPAANSE AMBASSADE - VAN DER HEIJDEN/UNIE BLHP (1) - VAN DER HEIJDEN/UNIE BLHP (2) - DOSSIERNUMMER: EA/sw/3011378 (2) - MERKLICENTIEOVEREENKOMST - UW SCHRIJVEN D.D. 22-01-1993 - DOSSIERNUMMER: ST/ST 3011884 - RECHTINSTANDHOUDEND GEBRUIK HANDELSMERK 4. kasteel ordingen Dit kasteel is mij niet bekend. Het zou aardig zijn als dat ook een familiekasteel is. De genealogie van de grafelijke tak Van der Heyden-BELDERBUSCH wil ik ook nog verder uitdiepen. De heer FREEK VAN DER VALK van KASTEEL TERWORM bij HEERLEN heeft mij laten weten dat iemand in Maastricht daar meer over weet. Met name de relatie met NAPOLEON is historisch interessant. 5. puerta alcala del calle De Puerta de Alcalá is een triomfboog in Madrid aan het eind van de Calle de Alcalá, de weg die genoemd is naar Alcalá de Henares, de geboorteplaats van Cervantes. 6. jota castellana Deze dans heb ik in de afgelopen 14 maanden drie keer zien of horen uitvoeren. De eerste keer was op vrijdag 25 juli 2003 in Sigüenza, ref. Verslag Alcalá de Henares. Dit jaar in Segovia op maandag 26 juli vóór het bezoek aan het stadhuis op uitnodiging van burgemeester Pedro Arahuetes.

En op vrijdag 30 juli tijdens de ontvangst in de Pórtico Real.

Ref. Halbertsma en Van der Heyden 7. althorp Dit hoeft geen verder betoog. Ik ben van mening dat mijn boek vanaf heden in de giftshop van Althorp House dient te worden verkocht. We hebben nu zeven jaar piëteit jegens de familie Spencer betracht en het wordt nu ook tijd dat zij getuigenis afleggen van de waarheid. Ik ben bereid de boeken persoonlijk te komen tekenen. Wellicht is het een goede zaak dat de Nederlandse vertaling vanaf 28 september aanstaande in de souvenirwinkel van Paleis Het Loo wordt verkocht. Paul Rhem beschikt al over de Engelstalige versie. 8. bed and breakfeast in brugge belgium Dit kan ik nog niet plaatsen. Brugge heb ik vooral leren kennen tijdens de werkweek van de Peter Kanis Kweekschool in 1969. Wij logeerden toen in een jeugdherberg. Een zogenaamde "inklimjeugdherberg". 9. bevestig gesprek Dit lijkt mij een hint. Ik weet niet welke gesprekken ik nog moet bevestigen, maar ik zal in ieder geval verder gaan met het verwerken van mijn dagboek vanaf 2002 naar mijn website. Ik ben al gevorderd tot 5 april, inclusief mijn reis naar Moskou. 10. boel bloemengroothandel Dit kan ik niet plaatsen. Het doet mij denken aan Aalsmeer. Ik weet het niet zeker, maar het staat mij bij dat Jan Toet daar werkzaamheden verricht als accountant. 11. ejemplo de organizacion de una empresa Ik denk dat dit betrekking heeft op de opbouw van onze holding. Ik heb zojuist enkele flarden van het verhoor van Professor Heertje opgevangen. Een oude bekende van mij uit de tijd dat ik werkzaamheden verrichtte voor de werkgroep Deficiënties van de Open Universiteit. Hij kwam in de eerste week van augustus 1996 nog het restaurant Deep Pan Pizza binnen in Charing Cross te Londen, toen ik daar zat te eten met Mark en Ramon. Uit zijn reactie heb ik opgemaakt dat hij mij goed schijnt te kennen. Hij sprak vanmiddag onder meer over de Europese Investeringsbank en zijn gesprek terzake met de heer De Korte. Is dat Rudolf de Korte? Voor zover ik mij kan herinneren heb ik die ook nog tijdens het veertigjarig bestaan van de Baak getroffen in Noordwijk.

Wellicht is dit ook een goede investeerder voor ons bedrijf. Het dient in ieder geval een Europees belang. 12. el puerto de santa maria Deze plaats heb ik in 1992 bezocht. Zie Reisverslag Spanje 28 mei 1992 Puerto de Santa María, Estudio Internacional Sampere en Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre De dochter van Alberto Sampere was toen niet thuis om mij haar instituut te laten zien. 13. glen Dit doet mij denken aan Glen Shee, de bergpas door de Schotse Hooglanden tussen Blairgowrie en Braemar. Ik heb die 'Passway of Glen Shee' gereden op maandag 27 december 1999 op weg naar Balmoral i.v.m. mijn brief voor prins William en terug op 28 december 1999. Dit staat beschreven op Over the Border 14. hebben william en fergie een relatie In dit verband is het van belang om aan te geven wat men onder een relatie verstaat. Fergie is de moeder van Williams nichtjes Beatrice en Eugenie. Zij is dus zijn tante. Om deze vraag verder uit te diepen geef ik hieronder nog een keer de tekst weer van de brief van Jant de Vries van 13 november 1996.

Betreft: Prinses Diana. Leeuwarden 13 november 1996. Geachte heer Van der Heyden, Na uitvoerig overleg met prinses Diana moeten wij u helaas mededelen dat zij met kerstmis helaas verhinderd is. Ze heeft geprobeerd haar hele agenda om te zetten, wat helaas niet gelukt is. Zij liet u weten het jammer te vinden u niet te kunnen ontmoeten, maar gebood u eigenlijk wel met kerstmis naar Het Stadhouderlijk Hof te komen. Volgens haar zeggen mag u eigenlijk kerst in Friesland, en dan vooral natuurlijk in Het Stadhouderlijk Hof, niet missen. Zij laat u weten dat mede door het vriendelijke personeel, het overheerlijke eten en de fantastische ambiance zij altijd met een zeer tevreden gevoel weer naar Engeland vertrekt en de beslommeringen van alledag weer volledig aankan. Een aanrader dus volgens prinses Diana. Zij zou nog wel proberen of prinses "Fergie" nog naar Nederland kan komen, maar tot op heden heeft zij telefonisch nog geen contact met haar kunnen krijgen. Mocht dit wel lukken, dan zou zij ons direct op de hoogte brengen en wij u uiteraard. Met vriendelijke groet, namens Het Stadhouderlijk Hof, i.o. Jant de Vries. In mijn reactie heb ik haar gemeld: In deze fase vind ik het onwenselijk dat Prinses Fergie hierbij wordt betrokken. Ik verzoek u dit aan Prinses Diana te laten weten. Ik heb begrepen dat Diana vanaf dat moment het contact met Fergie heeft verbroken. Als ik eenmaal mijn keus heb gemaakt houd ik mij daar ook aan. Daarom ben jij nu opnieuw mijn 'NUMBER ONE'. Daar wijk ik niet vanaf. Die situatie heb ik op 28 november 1997 in de pauze van het Concert for Life in de Pieterskerk in Leiden ook besproken met Fergies vriendin Lynne Dawson uit Yorkshire, die ook tijdens de uitvaartdienst van Diana heeft gezongen in Westminster Abbey. Daarbij heb ik haar laten weten dat ik er geen bezwaar tegen zou hebben gehad dat dat contact later zou zijn hersteld zodra Diana en ik alle plannen rond hadden. Ik had in die tijd dus absoluut geen behoefte aan een interventie van Lady Sarah Ferguson. Ingeval William nu weer contact heeft met zijn 'Aunt Sarah' lijkt mij dat een goede zaak. Hij dient immers een vertrouwenspersoon te kunnen raadplegen inzake mijn brief Last Will aan hem gezien zijn vader - ten gevolge van Paul Burrells onthullingen over Diana's briefje van oktober 1996 - nu niet meer als een betrouwbare gesprekspartner kan worden beschouwd. 15. hol a wit el hueco de tu ano Hierin zie ik nu een verborgen boodschap op soortgelijke wijze als wij in september 1996 hebben gecommuniceerd. Bij hol a wit denk ik aan een 'Hollandse Hewitt'. In Diana's beleving ben ik vanaf 4 maart 1992 als zodanig door het leven gegaan. 'El hueco de tu año' geeft mijns inziens het gat in de markt van mijn jaar 1992 aan. Dit heeft te maken met de mededeling van RENÉ DE JONG dat hij met zijn don Quijote het 'gat in de markt' had gevonden.

Dat 'gat' had ik echter al in 1980 aangeboord. Vandaar dat ik vanaf 5 januari 1991 met de opbouw van het Instituto Cervantes ben begonnen. 16. infrasonido Hier kan ik mij op dit moment NIETS bij voorstellen. 17. janus smalbraak Hierover schreef ik gisteren: Het staat mij bij dat Willem-Alexander en Máxima ooit een huwelijk hebben bijgewoond van een man met die naam. Voor zover ik mij kan herinneren trouwde Janus Smalbraak toen met een van de dames Loudon. Het feest vond plaats in Waalre bij Eindhoven als ik mij niet vergis. Inmiddels heb ik vastgesteld dat deze situatie staat beschreven in mijn brief Valkhofnieuws aan jou. Ik citeer: "Vier jaar geleden trouwde Janus Smalbraak met de dochter van KLM-president Orlandini. Je zou verwachten dat zijn tweede huwelijk, met ambassadeursdochter Vanessa Loudon, dan sober wordt gevierd. Niets ervan, ruim 1500 gasten o.w. de kroonprins en andere leden van het Koninklijk Huis! Hoezo, noblesse oblige?" De heer Orlandini heb ik voor het eerst leren kennen tijdens een symposium over "Ondernemen in Spanje" in Den Haag Mariahoeve in het najaar van 1988. In opdracht van Tjeb Maris heb ik van die bijeenkomst toen een verslag gemaakt. Gespreksleider van het panel was daarbij George Görtemöller. Die bijeenkomst is de facto het begin van Onze Onderneming. 19. m.a. degree requierements target in education De masterstitel wordt thans ook bij universiteiten in Nederland ingevoerd. Probleem daarbij is nog de slechte beheersing van het Engels van Nederlandse hoogleraren. Allerbelabberdst! Wellicht is het een goede gedachte om samen met de Open Universiteit en de Universidad a Distancia een mastersopleiding te ontwikkelen die op de Spaanstalige wereld is gericht. Ik geef dan de voorkeur aan een op de Spaanstalige wereld gerichte managementopleiding. 20. majoor bosshardt beatrix Majoor Bosshardt is ons geheime wapen op het gebied van de communicatie met het Koninklijk Huis. Ik zag haar op 30 maart 2001 op de t.v. nog met een tas naar binnen stiefelen op Paleis Noordeinde. Kort nadat ik een bezoek had gebracht aan Bodega Keyzer in de Van Baerlestraat in Amsterdam en kort voordat de verloving van Willem-Alexander en Máxima werd aangekondigd. Het was een strategisch sterke keus van jou om haar tot eerste erelid van de Baak te (laten) benoemen op 24 november 1998. Dr. Dofferhoff heeft gebeld. De leverwaarden zijn iets verslechterd. Voor mijn terugkeer naar Spanje dien ik weer een aderlating te ondergaan en na terugkeer rond eind november.

9 SEPTEMBER 2004 BLAUW BLOED