16 juni 1998. Betreft: WERELDKAMPIOENSCHAP Kenmerk: JH/LH980616

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Maandag 15 juni 1998. Ik heb zoëven het laatste gedeelte van de wedstrijd Roemenië-Colombia gezien. Het leukste was de reactie van 'Exact' na de wedstrijd "Wat een chique boel daar in Colombia, met al die baronnen'. Ik ga daarop niet verder in. Daar kan Hans Dijkstal jou het beste het een en ander over vertellen. Ik mag immers aannemen dat hij goed bekend is in het hoge noorden, zoals de jongedame die vanmiddag hier op het postkantoor de post voor jou en de heer Kroes in ontvangst heeft genomen. Zij is eveneens uit Ternaard afkomstig. Dat ligt niet ver van Dokkum, waar Bonifatius ooit met zijn 'mooie gezicht' om het leven is gebracht toen hij daar de 'leer' kwam brengen vanuit het 'Heitherland' (Ierland). Daar duidt mijn groene sticker op. Bijgaand ontvang je de staafdiagrammen van de capaciteiten- en persoonlijkheidstest van ondergetekende. Het zwart overheerst wel op dit vel, maar het ziet er wel naar uit dat binnen enkele jaren er geen witte vlek meer over is als wij verder samen optrekken volgens de koers die ik heb uitgezet. Het zou overigens wel leuk zijn als de witte vlekken worden aangevuld met groene strepen, zodat wij dan honderd procent complementair kunnen werken. Dat is immers zeer voornaam in 'good partnership'. Ik kijk nog even naar de verklaringen van mijn sterke punten: 'nauwkeurigheid' = accuraat kunnen werken bij eenvoudige routinematige administratieve taken. Ik scoor ook laag bij het onderdeel 'leervermogen'. Dat is maar goed ook. Ik ben immers van mening dat er genoeg jongelui zijn die inmiddels erg veel van míj kunnen leren. Ze hoeven mijn boek maar te lezen. Ik heb niet zoveel behoefte meer om nog meer bij te leren, als mijn instructies maar worden opgevolgd. Onder 'onafhankelijkheid/zelfstandigheid' wordt verstaan 'Zelfstandig een mening of oordeel vormen of actie ondernemen, zonder zich (veel) te laten beïnvloeden door de mening van anderen. Een eigen koers varen.' Dat heb ik inmiddels wel bewezen, denk ik. Het wordt nu dus hoog tijd dat anderen in mijn kielzog treden en de zaak op de rails zetten. Onder 'overwicht/dominantie' wordt verstaan 'van nature invloed uitoefenen op anderen en als autoriteit geaccepteerd worden'. Daar ben ik het mee eens. 'Doelgerichtheid/resultaatgerichtheid' wordt omschreven met 'Blijft zich, ondanks problemen of tegenwerking, richten op het bereiken van het doel, wijkt zonodig af van procedures en planningen of past strategie, tactiek en middelen aan teneinde op effectieve en efficiënte manier resultaten te behalen.' Aangezien jij thans mijn persoonlijke doelstelling bent geworden, valt hier dus niet meer aan te ontkomen. Alle persoonlijke voormalige interpretaties van onze goede vriend Ruud van der Zalm ten spijt. Het doet mij derhalve deugd dat hij mij persoonlijk welkom heeft geheten de laatste keer. Ons nieuwe familiebedrijf zal dus niet zo lang meer op zich laten wachten. 'Analytische gerichtheid' geeft aan 'tendens om situaties en problemen logisch-analytisch, objectief, verstandelijk, zakelijk, onpersoonlijk, nuchter, "koel" te benaderen, en op basis hiervan besluiten te nemen.' Dat klopt. Mijn jongste neefje "León" van zeven jaar, zei onlangs nog "John is cool" en kinderen spreken de waarheid, zoals zijn oudere zus 'Vrouwe Lucia' eerder had gezegd 'wat je zegt dat ben jezelf' en dat is een waarheid waar niemand tegenop kan. 'Emotionele stabiliteit/zelfbeheersing' wordt door de Geldergroep beschreven met 'Indien nodig effectief kunnen beheersen van gedragsimpulsen die van binnenuit of door de omgeving worden opgeroepen'. Dat klopt. Ik laat mij zelden of nooit beïnvloeden door de omgeving, aangezien dit niet kan leiden tot het bereiken van mijn doel. Ik scoor ook hoog op het punt van 'overtuigingskracht/beïnvloedingsvermogen' = 'anderen weten te winnen voor een standpunt of visie, instemming weten te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten'. Ik denk dat ik nu begrijp waarom jij ooit mijn post retour zond. Je had het toen immers nog veel te druk met de reorganisatie van de Baak. Ik beschouw dat werk thans als afgerond. Onder 'leiderschaps-oriëntatie' wordt verstaan 'de natuurlijke neiging om initiatief/verantwoordelijkheid te nemen voor actie, indien dat noodzakelijk is om het doel te bereiken.' Dat klopt. Dat soort mensen heb ik vanaf vandaag ook nodig om mij heen, want ik kan niet voortdurend in mijn eentje initiatieven gaan zitten te ontplooien. Ik mag aannemen dat er nog wel een zeer klein percentage aan medeburgers in deze samenleving aanwezig is dat eveneens tot initiatieven kan overgaan. Onder meer de deelnemers aan jouw 'Starter van het Jaar', waarin Paul Riegen, volgens José (de Waard), ook een belangrijke sturende rol vervult. Vanaf vandaag komt het dus op resultaat aan, uitgedrukt in miljarden omzet in de nabije toekomst. Tenslotte kijk ik naar het onderdeel 'taakgericht leiderschap', het 'op resultaten sturen door plannen en organiseren, taken verdelen, delegeren, voortgangscontrole, overwicht.' Vandaar deze brief. Direct ga ik naar de wedstijd van onze oosterburen kijken. Vanmiddag had ik namelijk nog een gesprek met een man uit Iran in de saunacabine. Hij is goed in muziek en heeft erg veel meegemaakt sinds zijn vlucht uit het land van de Ayatollah via Turkije, Roemenië en de Oekraïne. Het wordt dus ook hoog tijd dat de ayatollahs hun zaken ook goed regelen in hun land, anders kunnen ze wel eens problemen krijgen met de familie Khan uit Pakistan. Het is immers zaak om altijd goede vrienden te blijven met de buren en de aardbeving in hun land komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Daar kan onze 'nieuweling' van getuigen nu en in de toekomst. Ik ben benieuwd of hij al deel uitmaakt van de Baak-kring. Het is immers een grote overgang vanuit het 'pluche' eens een keer op een steen te gaan zitten om een Stenen Tafel. De Iraanse landgenoot is genoodzaakt dagelijks een 'joint' te roken. Anders kan hij niet eten. Ik heb hem laten weten dat dat verboden is in ons land volgens de wet en ben blij dat ik daaraan niet verslaafd ben. Ik zie hem dus graag binnenkort op de Neude verschijnen met zijn allochtonen-orkest. Dan kan hij een aardige cent verdienen en hoeft hij geen hand meer op te houden voor een stukje hasj van 'de baronnen'. 22.25 Ik volg thans met veel belangstelling de voetbalwedstrijd tussen de twee supermachten Duitsland en Amerika. Jürgen Klinsman heeft zojuist 2-0 aangetekend voor zijn land. Ik gun het hem van harte. Hij is een sportman van formaat. Dat telt voor mij. Uiteindelijk ben ik ook nog een keer 'Van Duytschen Bloed', net als Willem van Oranje. Het stadion waar zij spelen is het 'Parc des Princes'. Op dat punt heeft de heer Chirac ook nog een belangrijke ontwikkelingstaak te vervullen als hij congruent wil blijven met de naam die de Fransen aan dit voetbalstadion hebben gegeven. Als ik hem was geweest had ik dat stadion al lang 'Parc de la République' genoemd. Maar daar is hij kennelijk nog iets te naïef in gebleven. Mijn favoriete spelers: 'Biermann', lijkt op Alan Beer en 'Babbel': Get your kick in the klick. Zo'n café bestaat ook in NOORDWIJK, heb ik gezien. 'Met nog meer Nederlanders erbij hadden ze vast gewonnen' volgens de dame van Exact. Op de eerste plaats hebben ze al gewonnen en er bestaat geen enkel verschil tussen Duitsers en Nederlanders. Zij wonen alleen op wat hogere gronden, maar uiteindelijk bepalen Wij wat er gebeurt in Münster, ongeacht het feit dat ik dit jaar niet naar Argentinië heb kunnen gaan (Menem), waar men al de kriebels krijgt van de kleur oranje. Niet alles kan volgens planning verlopen. Als de koers maar gehandhaafd blijft. Paul Rosenmöller wil overigens meer openheid in de kabinetsformatie. Daar heb ik geen probleem mee. Ik heb hem immers laten weten dat ík het speelveld heb uitgezet. Als Paars en Groen binnen die lijnen blijven opereren heb ík geen probleem. 23:55.10 Ik zie Sylvia Tóth in Villa BvD als ik het goed heb. Dat heeft ze goed geregeld als bestuurslid van de KNVB. Die Barend en Van Dorp geven immers de indruk dat ze alles kunnen zeggen. Het is goed als Sylvia die jongens een beetje onder controle houdt.

Dinsdag 16 juni 1998. Nu is Emile Ratelband weer eens een keer uitgeschakeld. Volgens de Telegraaf van vandaag heeft de FIOD hem gisteren gearresteerd op verdenking van belastingfraude. Ik vraag mij af wie er in dit land nog vrij rond kan lopen. Als ik Emile niet had gehad waren we geen wereldkampioen hockey geworden. Hoe moet dat nu met onze voetballers? Gelukkig dat Sylvia Tóth zich in St. Tropez bevindt. Dan kan zij zich enerzijds met de Jonikal bezig houden en anderzijds met onze jongens. Zoals Cissy mij ooit heeft geadviseerd om het met jou 'aan' te houden, adviseer ik jou om dat met Sylvia te doen. Wat mij betreft mag zij alle brieven van mij aan jou lezen. Dan hebben we er een zesde cirkeltje bij vandaag. Voor de goede orde hang ik Edwin er ook maar aan. Dat project voor de ANWB doet hij immers goed. Dan hang ik ook mijn relaties aan mijn cirkeltje. Dat voor alle duidelijkheid. JC (niet Jezus Christus deze keer) heeft zich inmiddels al tot zijn adviseur gewend in Cardiff. Ik zie dat op het fotootje op pagina T3 met het onderschrift "* Een Frans-Nederlands onderonsje bij aanvang van de Europese top van regeringsleiders in Cardiff. De Franse president Chirac legt amicaal zijn hand op de schouder van premier Kok en steekt zijn hand uit." Hij begint het dus al te leren. Ik ben benieuwd of hij de offerte al heeft ontvangen van Peter. Hans van Mierlo staat al klaar om het samenwerkingsverdrag rond te krijgen met José María. Tenminste als H.A.F.M.O. zijn werk goed doet en daar mag ik toch wel op rekenen na die stevige nederlaag van D66. Uiteindelijk zijn wij beiden verantwoordelijk voor het bedenken van paars en zijn partij kan wel weer een aantal kiezers gebruiken. Op de achterzijde van bijgaand staafdiagram heb ik nog enkele cirkeltjes bijgetekend die aangeven hoe op dit moment naar mijn idee de contacten liggen. Ik verwacht dus veel van "Cardiff" Daarom hoop ik dat hij thans bezig is met het opmaken van onze contracten en deze laat controleren door Van Amstel en zijn bestuur. Leonoor behoort ook tot de categorie 'Vissen'. Wellicht kan zij verder de contacten met Christie's onderhouden in verband met de kleding die zij daar kan passen. Zij woont thans waarschijnlijk in Leiden met haar nieuwe Friese echtgenoot. De laatste keer dat ik Christie's bezocht was zij telefonisch niet meer te bereiken in Amsterdam. Hoe jouw gedrag op dit moment is weet ik niet. Enige toenadering van jouw kant zou ik echter wel op prijs stellen. Zaterdag bij voorbeeld. Uiteindelijk zit ik hier nog steeds op dezelfde wijze te werken als toendertijd in Hoofddorp. Ik heb niet al te veel behoefte om contact met anderen te zoeken en ik loop je niet achterna. Daar ben ik te trots voor. Emile is ook zijn Rolls Royce kwijt. Ik heb er geen bezwaar tegen als Gerrit Zalm mijn declaratie in natura uitkeert. Dan kan ik binnenkort met die wagen ook weer eens bij de Baak langs rijden met de gevleugelde woorden "stap maar in en laat de rest maar lopen, Tsjakkaa....!" Nico mag dan uiteraard aan het stuur. Dat heb ik hem immers beloofd. Ik mag aannemen dat Emile hier geen bezwaar tegen kan aantekenen. Ik heb hem immers ook internationale bekendheid bezorgd getuige mijn 'Letters': "Sunday, 22 June 1997. Again 22. Two months later. This morning I felt very sad because of the memories that I have here. I went for a walk along the Beach and revived the day that we put our noses in the same direction and looking at Huis ter Duin I thought "You could be there". But who am I to expect that. John Van der Heyden meeting a member of the British Royal Family. If you are not there I will think of you of course. Love and commitment can also exist without meeting each other. In former times many soldiers died for their queen and kept serving Her in the darkest times. This was my commitment also to my Dear Colleague here. Now they play the song "I'm sorry. So sorry" and I was offered to stay another night. I will. Had coffee in Huis ter Duin. There I read in a German newspaper that Charles and Camilla are going to marry. Personally I feel a great relieve by that message. I also found here the brochure of The Loo Palace (enclosed). I realize the strong bond that must exist between this Palace and KENSINGTON PALACE as both are connected historically to William and Mary. In reading this letter I noticed my emotions of yesterday night. I think this is good. I realize that I was deeply moved at that moment because everything is happening like we forsaw seven years ago already. Also the brochure of The Loo gives me a good feeling. Back from Huis ter Duin. I had lunch with an empty chair again. No problem. Every process takes its time. Me was given a very good place with sight on the see and I only could look out of the window. Fortunately there was one person that I knew, but he did not recognize me. His name is Emile Ratelband and he believes in positive thinking. Just like I do (Tsjakkaa...). Everything in one I must consider this day as a beautiful day hearing all day long "I'm Sorry. So Sorry." But I hope in the future this will not be necessary anymore. There is still a lot to do before the 28 of September! I met a van of "Successfull Party" at Huis ter Duin. This company can be very worthwhile. They send me their brochure. You will get one as well. I also bought some presents here in de Baak. I'll send them to you on/for your 36th birthday. At the bar I had a conversation with Yvonne. She promised me to respect my confidential information within the Inner Circle. Then I spoke with a British gentleman from the region of Cambridge and the territory of the Countess of Warwick." Ik heb Emile deze passage laten lezen op 28 november in Leiden.

Hij zou hier nog op terugkomen. Ik ben nu alleen nog in zijn Rolls geïnteresseerd. Ik heb lang genoeg gewacht. Ik heb niet voor niets in Oosterbeek op die tank gestaan met bevrijdingsdag.

Die man in de sauna van Oss, die mij zo veel aan jou deed denken in Diana's tijd, kwam ook uit Oosterbeek. Ik ben benieuwd of hij Chris - Emiles broer - ook kent. Dan rijd ik nog wel een keer met hem naar de Engelenburg. Ik mag immers aannemen dat de heer Schaake van Psychotechniek ook nog steeds aan de FIOD verbonden is en mijn declaratie is wél reëel. Daar weet de Minister-President alles van. En Winnie ook. Ik heb niet álle cirkeltjes getekend, want die horen in een mainframe thuis. Daar dient de heer Theo Mulder voor te sorgdragen. Voorts kan de heer Kok zelf vaststellen of het geld naar de stichting gaat of naar de holding. Ik vind het allebei wel goed. Dan ben ik ook bereid om opnieuw door het vuur te gaan voor jou. Daar heb ik geen Vuurloper voor nodig. En wie het laatst lacht, lacht het best. Vooral in Cardiff. In dat verband is het leukste nieuws vandaag het artikel Brit in cijfers. Ik hoop toch wel dat die bikini past. Ik mag aannemen dat de dames in Lucaya daar wel enigszins een beeld van hebben. Als ik dit overigens zo lees, dan heb ik nog wel het een en ander tegoed in de komende 24 jaar. Maar ik ben al snel tevreden met een pannekoek. Ik hoop echter wel dat jij daar bij bent. Je bent dan in goed gezelschap. De dag wordt namelijk georganiseerd door de rechterhand van de huidige Zakenvrouw van het Jaar. Van Huis & Comfort ontving ik wederom een boekje, met "1001 ideeën bij u thuis", hoewel ik nog geen reactie heb ontvangen op mijn brief van 13 mei jongstleden aan hun directeur, de heer Cossey. Ik zal het boekje toch maar bewaren. Wellicht kunnen wij er samen iets mee in de nabije toekomst. De Stichting Cervantes Benelux ontving ook weer een acceptgirokaart van het Wereld Natuur Fonds. Die zal ik deze keer dus wel bewaren totdat er geld in de stichting zit. Dat moet nu dus toch wel gaan lukken. Er is immers ook nog veel geld nodig voor de schoonmaak van het Doñanapark. Minister Isabel Tocino heeft daar veel geld voor nodig. Volgens het artikel "Schoonmaak vervuild Spaans natuurpark Doñana één chaos" is het natuurpark een tijdbom. Volgens Greenpeace Spanje is de catastrofe niet te overzien als de met zware metalen vervuilde modder niet voor het begin van het regenseizoen is verwijderd. Ik wil daar als stichting graag mijn bijdrage aan kunnen leveren conform de steun die ik aan de heer Aznar en zijn kabinet heb toegezegd. Aangezien de Baak het licht op groen heeft gezet ten tijde van het bovenbeschreven Engelse dagboekfragment, verwacht ik op dat punt een zeer nadrukkelijke ondersteuning van mijn collega's aan de kust. Ik kreeg ook weer een telefoontje van de heer Breuker. Ik heb hem laten weten dat het geen zin heeft om jou te laten oproepen voor een zitting. Daarbij heb ik hem verklaard dat zijn probleem dateert uit de tijd dat er afspraken werden gemaakt door de heer Tjeb Maris. In de tijd dat wij samenwerkten was Bert Hortensius Directeur en werkte jij uitsluitend volgens zijn instructies. Ik weet dat omdat ik jouw agenda kende. Jij zette die altijd vol in overleg met Bert. Daar stond Tjeb Maris volledig buiten. Het is de heer Breuker duidelijk dat ik jouw belangen ondersteun. Er is geen speld tussen te krijgen. Alleen heeft José een grote fout gemaakt door een valse verklaring af te leggen in de projectleidersvergadering. Wat daar de gevolgen van kunnen zijn zal Jacques Chirac vandaag aan den lijve ondervinden. De opmerking van de redactie van het NRC op pagina 9 Kaars uit in Cardiff beschouw ik als uitermate smakeloos in mijn richting. In mijn visie is mijn kaars daar vandaag opnieuw gaan branden, met name gezien het feit dat president A. Wellink van de Nederlandse bank in een toespraak voor Nederlandse bankiers in Londen heeft verklaard dat de Britten over een paar jaar klaar zullen zijn voor de EMU. Dat is uitermate belangrijk voor het toekomstig functioneren van mijn hoofdkantoor in Stratford.

Daarom haal ik mijn paraplu tussen half vijf en vijf uur op op de Baak. Het zou leuk zijn als je hieronder kunt meelopen. Want er moet toch iemand de eerste zijn. Graag tot zaterdag. Ik hoop dat de klussen dan geklaard zijn en we samen kunnen verderwerken aan een stukje partnership. Ik lees dat de beursgang van Goldman Sachs mogelijk" de grootste ooit" wordt genoemd. Dat is wel een pannekoekje Waard. Hartelijke groet. Bijlage: Staafdiagram Geldergroep Nijmegen d.d. vrijdag 12 juni 1998. P.S. Engeland heeft met 2 - 0 gewonnen. Daar maken wij samen nog wel een keer 6 - 0 van!

17 JUNI 1998 CONSTATER UNE RESSEMBLANCE