De heer P. Nanlohy. Verzekeringsdeskundige Cadans. Postbus 459. 3500 AL UTRECHT. Datum: 28 april 1998. Betreft: ONTVANGSTBEVESTIGING. Kenmerk: ICNBLEW/Cadans980428. Uw kenmerk: AW 00R 340.091147. Geachte heer Nanlohy, Ik bevestig u in dank uw correcte reactie van gisteren op mijn brief van 7 april jongstleden en uw snelle behandeling. Uw instructies zal ik uitvoeren. Vanaf heden zal ik verdere beslissingen gaan nemen inzake mijn verdere keuzeproces. Zodra ik een definitieve beslissing over mijn verhuizing naar het buitenland en/of een verandering in mijn burgerlijke staat heb genomen zal ik u daarvan ogenblikkelijk in kennis stellen. Uiteraard zal ik uw verdere instructies ter harte nemen. Ik heb deze brief voorzien van een postzegel met de beeltenis van mijn beoogde overleden partner in het Verenigd Koninkrijk.

Daarom adviseer ik u deze brief zorgvuldig te bewaren. Dit is een historisch document. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

27 JANUARI 1999 VERHUISBERICHT TER ATTENTIE VAN DE HEER P. NANLOHY, VERZEKERINGSDESKUNDIGE CADANS TE UTRECHT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN