De heer P. Nanlohy, Verzekeringsdeskundige Cadans. Postbus 459. 3500 AL UTRECHT. Datum: 27 januari 1999. Betreft: VERHUISBERICHT Kenmerk: ICNBLEW/Cadans990127. Uw kenmerk: AW 00R 340.091147. Geachte heer Nanlohy, Aansluitend aan mijn brief van 28 april 1998 meld ik u dat mijn nieuwe adres vanaf 1 februari aanstaande luidt: Torremolinos, Málaga, Spanje. Ik behoud mijn mobiele telefoon. De brief van 28 april luidde: "Ik bevestig u in dank uw correcte reactie van gisteren op mijn brief van 7 april jongstleden en uw snelle behandeling. Uw instructies zal ik uitvoeren. Vanaf heden zal ik verdere beslissingen gaan nemen inzake mijn verdere keuzeproces. Zodra ik een definitieve beslissing over mijn verhuizing naar het buitenland en/of een verandering in mijn burgerlijke staat heb genomen zal ik u daarvan ogenblikkelijk in kennis stellen. Uiteraard zal ik uw verdere instructies ter harte nemen. Ik heb deze brief voorzien van een postzegel met de beeltenis van mijn beoogde overleden partner in het Verenigd Koninkrijk. Daarom adviseer ik u deze brief zorgvuldig te bewaren. Dit is een historisch document. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden.

14 APRIL 1999 LOONHEFFING TER ATTENTIE VAN DE HEER P. NANLOHY, VERZERINGSDESKUNDIGE CADANS TE UTRECHT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN