DONDERDAG 19 FEBRUARI 2004

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

WAARDE COLLEGAE,

Op dit moment kan ik mijn statistiekprogramma niet raadplegen. Traditiegetrouw kijk ik even naar de belangrijkste artikelen in de Telegraaf. Kerry en Edwards streven Bush voorbij in peilingen. Het gaat dus weer de goede kant op in de Verenigde Staten. John Kerry heeft toegezegd de volgende keer ALLE STEMMEN te laten tellen.

Bankbedrijf helpt ING aan beloofde winstgroei. Uit de jaarcijfers blijkt dat de bankendivisie in 2003 goed was voor een operationele winst van 1,55 miljard euro. Dat betekent dat er thans ook werk gemaakt kan worden met de Bank Cervantes Benelux/Helvetia, zoals beschreven in mijn brief WERKVERSLAG SPANJE 2004.01 van 12 februari aan mijn gevolmachtigd directeur.

Franse kaas en Spaanse wijn-lunch in Hotel Guadalpin te Marbella

Het hotel ligt op een steenworp afstand van het voormalige woonhuis van onze goede vriend Jesús Gil y Gil. Ik heb kennis gemaakt met de heren Richard Crombach en Rob Veelenturf van de bank in Zwitserland. De heer Richard Crombach toonde zich al direct enthousiast en liet mij weten het boek te gaan kopen en te lezen. Daarna neemt hij zich voor het werk onder zijn relaties te gaan promoten vermits ik zijn bank eveneens zal ondersteunen. Dat lijkt mij een goede zaak. Tenslotte is de ING-bank van aanvang af bij alle ontwikkelingen betrokken geweest. Hierbij denk ik bijvoorbeeld nog aan het faxbericht van de heer Fransen van de ING Dukenburg aan de heer Cottrell van NatWest Kensington Royal Garden Branche inzake mijn solvabiliteit en betalingsmoraal. Voorts heb ik de heer Crombach laten weten dat ik de heer Johan Buckert heb voorgesteld de naam ING Bank Brussels Lambert Zwitserland te veranderen in Bank Cervantes Benelux, ofwel Bank Cervantes Benelux/Helvetia teneinde de naamsrelatie met onze geplande holding gestalte te geven en de rechten op de naam Instituto Cervantes in de Benelux te versterken. Daar is immers een kapitaalkrachtige partner voor nodig. Deze bank bijvoorbeeld. Als zij de Nederlandse en Vlaamse Club kunnen sponsoren kunnen zij dat ook inzake de verkoop van mijn boek en de professionalisering van mijn website. Het wordt nu tijd dat het boek in de boekwinkels komt. De lezing over de huidige financiële markten werd gehouden door Erik Theyssens, nog bekend van de bijeenkomst op 3 november 1999 in Hotel Triton. De bijeenkomst met kaas en wijn heb ik niet bijgewoond, hoewel een Belgische dame zeer benieuwd bleek naar de inhoud van mijn boek, omdat ze het verhaal van de butler heeft gelezen. Ik heb haar inzake safekeeping van haar vermogensbestanddelen op onze limited company gewezen. Daarna ben ik naar Puerto Banús vertrokken en heb daar een klein uur intensief van gedachten gewisseld met Marianne de Wit.

Zij is bekend op de Baak en ook de naam Halbertsma is haar niet onbekend. Liesbeth kent ze niet, naar haar zeggen. Edwin de Beukelaar wel. Ik heb haar laten weten dat ik Koningin Elizabeth op 27 augustus 1997 nog een brief heb verzonden met een verzoek om toestemming voor een huwelijk met Diana, voor het geval Diana daarmee instemde, hetgeen klaarblijkelijk het geval was. Mijn verzoek om een rekening-courant te openen voor de limited company kon Marianne niet honoreren aangezien zij zich uitsluitend bezighouden met beleggingen. Wellicht is hun filiaal in Gibraltar interessant naar haar zeggen. Om verder over de geplande holding van gedachten te wisselen kreeg ik van haar de gegevens van advocaat Wim Lamers. De galerie van Manuel Muñoz Ruiz is sinds vorige zomer verhuisd naar Marbella. Mijn idee om de vier foto's door hem te laten schilderen heb ik voorlopig even laten varen. De foto bij het beeld van Eeltje Halbertsma in Grouw wil ik gebruiken om de foto op de cover van mijn boek te vervangen in overleg met Trafford Publishing. Op de terugweg nog even een bezoek gebracht aan The London Pub en Bookworld in Fuengirola. Ik heb de filiaalhoudster laten weten dat ik door gebrek aan tijd geen contact meer met James Ross heb opgenomen, mede vanwege het feit dat alle onderzoekingen rond de ontvoering van Diana nog niet zijn afgerond. Het lijkt mij evenwel goed dat deze foto wordt afgebeeld op de Nederlandstalige versie van mijn boek, zoals dat berust bij uitgeverij Het Spectrum te Utrecht

20 FEBRUARI 2004 TOP OF THE WORLD