Datum: 17 juni 1998. Betreft: STARTER VAN HET JAAR Kenmerk: JH/HvdB980617. Geachte mevrouw Van den Broek, Hartelijk dank voor uw schrijven van 16 juni jl. aangaande mijn deelname aan de Business Plan Contest 1998.

Het doet mij buitengewoon veel deugd dat de prijsuitreiking op 10 december bij het VNO-NCW in de Malietoren plaats vindt in 's Gravenhage. Ik neem mij voor daarbij ook een aantal vertegenwoordigers van onze Spaanse collega's van de CEOE te betrekken. Het is van groot belang dat mijn ondernemingsplan in teamverband wordt uitgewerkt. Zodra u kandidaten heeft die raakvlakken vertonen met mijn ambities, verzoek ik u hen met mij in verbinding te laten stellen. Bij voorkeur uit eigen 'kringen'. Dienaangaande ontvangt u hiermede twee berichten uit Londen en Madrid d.d. resp. 17-12-1997 en 25-01-1998. De betaling ad Hfl. 205,63 zal ik u doen toekomen zodra ik mijn reiskostenvergoeding in verband met mijn deelname aan de creatieve brainstorm sessie voor de ANWB op 3 juni jl. heb ontvangen. Mijn postbanknummer is 6330185. Bij voorkeur binnen twee weken. Want de tijd dringt. Met vriendelijke groet, Johannes L. van der Heyden van den Broek. Bijlagen: Nieuwjaarswensen uit Londen en Madrid.

17 OKTOBER 1998 BUSINESSPLAN CONTEST TER ATTENTIE VAN DRS H. VAN DEN BROEK VAN DE BAAK TE NOORDWIJK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN