2 september 1998. Betreft: VRAGEN PR Kenmerk: JH/LH980902. Beste Liesbeth, Woensdag 2 september 1998. Liefde is... ...hem naar fitness brengen. Dat hebben jullie in zekere zin al gedaan door middel van die mooie foto met mijn paarse kabinet. Die heb ik vorig jaar nog naar de fitness-club in Londen gefaxt waar Di en ik gingen fitnessen: Earls Court Gym. Zij hebben van mij twee faxberichten ontvangen en luiden alsvolgt: The Top Starts. En vervolgens: The New Company. (dit naar aanleiding van een afbeelding van Diana met the Financial Times op Earls Court Road, hetgeen aangeeft dat zij duidelijk bezig was met het vraagstuk hoe zij haar vermogen kon beleggen). Ook voor jullie is het belangrijk om exact van al mijn gangen op de hoogte te zijn sinds 1 augustus 1996 en vooral in die cruciale periode eind april vorig jaar in Engeland. Het was geen luxueuze Fitness Gym alhoewel de club in Kensington ligt. In feite heeft het wel iets weg van Scheepstra aan de Oudegracht. Men kan ons daar wel waardevolle informatie verstrekken. Uiteraard verliepen mijn contacten met Di daar indirect via het management van het bedrijf. In de tijd dat ik daar trainde tussen 18 en 22 april werd ik daar regelmatig geassisteerd door een Amerikaanse jongeman. Hij zal er wellicht meer van kunnen vertellen of de namen van Di en mij met elkaar in samenhang zijn genoemd. Dit is uiteraard ook van groot belang voor het onderzoek in Parijs. In dit verband denk ik aan de muurschildering hier niet zo ver vandaan. Daarop sta ik nog afgebeeld in de tijd dat ik in de put zat. Na hier met veel vechtlust uit te zijn gekropen ben ik inderdaad wederom in zo'n put terechtgekomen ten gevolge van de fatale handelingen van MAF en DD. Ik heb er echter volop vertrouwen in dat mijn partner ook op dit punt onverslaanbaar zal blijken. Wat dat laatste betreft denk ik aan een team jonge managers die eveneens aan de starter van het jaar deelnemen. In deze brief neem ik daarom enkele vragen op voor Paul, mede in verband met het bovenstaande. Zoals je inmiddels weet moet ik altijd werken. Alleen de vergoeding die daar tegenoverstaat is nog niet in verhouding met het belang van de werkzaamheden. Dát houdt mij bezig. Zo heb ik in mijn businessplan voor mijzelf nog geen netto-salaris ingevuld. Daartoe heb ik behoefte aan een overzicht met functie-profielen en daaraan gekoppelde salarisschalen. Na het gesprek van morgen zal ik weer eens een bordpresentatie maken van mijn ideeën, indien noodzakelijk. Het Businessplan kan immers ook direct vanuit de computer worden geprojecteerd. Eerst heb ik echter de goede mensen nodig. Een zeer creatief idee is de overmaking van het astronomische bedrag van Hfl 19,08 op de rekening van de Stichting Cervantes Benelux. Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. Hartelijk dank derhalve. Ik beschouw dit als een zeer zwaarwichtige gebeurtenis. Het girorekeningnummer van de stichting is nu immers in jullie administratieve systeem opgenomen per 1 september 1998. Hulde! Het enquêteformulier heb ik echter nog niet ontvangen. Ik beschouw dit desalniettemin wel als het goede begin. Zodra jij jouw plaats in de stichting hebt ingenomen vertrouw ik je graag het beheer over de fondsen toe. Uiteraard verwacht ik nog wel de verschuldigde Hfl. 90.000,- (met of zonder rente) in verband met mijn gesprek van vrijdagavond over het pand in Spanje. Ik ontving ook een aanbieding van de ING Bank om een waardevolle Stuiver Collectie met onze drie koninginnen te bestellen. Zeker interessant voor jou. Ik houd dit in beraad. Ook van de heer Breuker kreeg ik een leuke kaart uit Chartres in Frankrijk. Hij beseft blijkbaar goed wat de datum 28/8 voor mij betekent. In mijn FSI-tijd heb ik ook nog eens ooit een prachtige filmreportage gemaakt over de kastelen langs de Loire. Ook dit zit allemaal nog in dozen. Daarom hecht ik er zo sterk aan om over archiefruimte te beschikken. Ook duizenden dia's en vele videoreportages liggen thans in dozen opgeslagen. Zij zijn buitengewoon waardevol en kunnen worden geëxploiteerd. Ook door jullie. Vele door mij belichte thema's komen immers in jullie programma's naar voren. Hieronder de eerste vragen die bij mij zijn opgekomen ten behoeve van het gesprek van morgen. Dan kun je er vast rekening mee houden. Ik sta nu voor de keus. Morgen is het alles of niets. Ingeval we niet tot resultaat komen ben ik genoodzaakt defintief naar Spanje te vertrekken. Ik beschouw dat wel als een gigantische kapitaalsvernietiging van zeven jaar ontwikkelingswerk. Hartelijke groet.

Bijlage: Vragen voor Paul. P.S. De "International Express" van 25 - 31 August 1998 bevat een artikel met de tekst "HEALING NIGHTS WITH MY DIANA". Het is een interview met Dr Hasnath Khan van London's Brompton Hospital over de belangstelling die Diana aan de dag heeft gelegd voor hartchirurgie nadat ik in London op de afdeling hartbewaking was opgenomen. Zij heeft in die tijd nog mijn bericht ontvangen dat alsvolgt luidde: "11 December 1996. Core Business. Dear Diana, In due course you need no heart surgeon anymore. After having reached a business agreement we can share our experiences. I will do the utmost to make it a success. So let it happen. You looked wonderful in New York. Mr Mac Knight has done a very good job. Please watch your health. Your Knight. The real one. P.S. I'm really looking forward to a new London visit." Dat was dus exact in de tijd dat zij haar testament opmaakte bij Anthony Julius. Vragen voor Paul z.o.z.

Bijlage: Vragen voor Paul. 1. P.M. Enquêteformulier t.b.v. directie d.d. 27/8. 2. Is er een team te formeren met overige deelnemers aan het startersprogramma? 3. Welke computersystemen worden door de Baak gebruikt? 4. Wat zijn de kosten? 5. Is medegebruik mogelijk? 6. Zijn de systeembeschrijvingen ter inzage? 7. Wat zijn de aanschafkosten? 8. Wat zijn tegenwoordig de tarieven van docenten, projectleiders en adviseurs? 9. Heeft de Baak ruimte beschikbaar voor het CMC? 10. Wat zijn de kosten? 11. Zijn medewerkers van de Baak inzetbaar voor het CMC? 12. Kan ik beschikken over een exploitatie-overzicht (uiteraard desgewenst onder condities van geheimhouding)? 13. Is er een exploitatie-overzicht van de reproduktie-afdeling beschikbaar? 14. Idem, PR-materiaal? 15. Kortom, kan ik beschikken over de laatste jaarrekening met specificaties? 16. Kan Ed Hagendoorn mij assisteren bij het verstrekken van informatie omtrent personele aangelegenheden (werkgeverspremies e.d.)? 17. Is mijn portefeuille personeel bij hem onder te brengen? 18. Is Ruud van der Zalm straks beschikbaar om het CMC te ondersteunen op financieel-bedrijfseconomisch gebied? 19. Zijn er goede relaties van de Baak inzetbaar binnen het CMC Management-team? 20. Is de Baak bereid mede te werken aan de formatie van een Raad van Bestuur van de Holding? 21. Is de Baak bereid mede te werken aan de organisatie van seminars en conferenties? 22. Zo ja, op welke wijze? 23. Bespreken: 3.B. Specificatie brutomarge: berekeningsgrondslagen. Ten gevolge van het berekenen op basis van direct costing geeft in het businesplan de verwachte omzet een vertekend beeld. Hierin zijn namelijk geen directe kosten opgenomen, waardoor de inkoopwaarde van de omzet in bijna alle gevallen op '0' is komen te staan. Wellicht is hier een andere berekeningsmethode noodzakelijk. (ik breng mijn laptop mee). 24. Kan de Baak mij een overzicht met functieprofielen, taakomschrijvingen en daaraan gekoppelde salarissen verstrekken? (Mede t.b.v. de vaststelling van mijn eigen salaris). 25. Er bestaat bij mij onduidelijkheid over het onderwerp 'zekerheidsstellingen'. Welke bedragen kan ik op de balans (en waar) opvoeren op het gebied van:

a. persoonlijke goodwill? b. rechten handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux? c. auteursrechten Letters to Diana, Princess of Wales? d. persoonlijke vordering op de Staat der Nederlanden? e. persoonlijke vordering op Harrods Knightsbridge? f. persoonlijke vordering op The Prince of Wales? g. vordering op The Princess of Wales Memorial Fund? h. persoonlijke vordering op SIR ELTON JOHN m.b.t. zijn lied Candle in the Wind?

26. Hoe worden netto-, bruto- en bruto-bruto-salaris vastgesteld? 27. Beschikt de Baak daartoe over een eigen geautomatiseerde personeelsadministratie? 28. Zo ja, welke? 29. Welke pensioenregeling is er bij de Baak van toepassing? 30. Hoe is de opbouw van de premies? 31. Kan de Baak mij een ruimte beschikbaar stellen voor het opslaan van mijn archief?

P.S. Sommige vragen zijn wellicht al een open deur, aangezien er al vanaf 1991 overeenstemming bestaat over het gemeenschappelijke gebruik van het netwerk. Het gaat nu echter om de vraag hoe wij dat organiek definitief vorm kunnen geven.

3 SEPTEMBER 1998 MR RIGHT