Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

1970-2009: ONDERWIJS EN SPANJE
In november 1970 trad ik als onderwijzer in dienst op een in het recente verleden door kloosterzusters geleide lagere school. Negen jaar hard werken aan de vorming van zo'n 300 jonge mensen.
Speciale aandacht voor het leveren van kampioenen. Daarnaast werken aan een part-time opleiding Spaans op academisch niveau. Door mijn keuze voor de HTS had ik nl. de kans om een academische graad te behalen laten liggen. De M.O.-opleiding Spaans op de universiteit van Nijmegen bood me die mogelijkheid. In de avonduren (van 20.00 tot 23.00 uur), weekends en vakanties studeren (20 boeken gingen mee naar Mallorca): vertalen, letterkunde, grammatica, historische grammatica, taalvaardigheid, vakdidactiek enz. enz. Werken, studeren en afzien. Weinig tijd voor sociale contacten. Op 3 juli 1971 verloofd in de Patio de los Leones van het Alhambra te Granada.

1973 getrouwd. Kennismaking met voor mij nog onbekende vorm van katholicisme.

Gaan wonen in Wijchen. 1976 geboorte Mark, 1979 Ramon. Stabiele periode, gekenmerkt door werken in het onderwijs, relaties uit het onderwijs, opbouwen van een gezin en studeren.

Estudio de el ingenioso hidalgo don quijote de la mancha

Over de schilder El Greco heb ik in 1969 een scriptie geschreven voor het onderdeel CML (Cultuur- en Maatschappijleer) ten behoeve van het hoofdakte-examen van de Peter Kanis Kweekschool in Nijmegen. Hiertoe heb ik in juli 1968 bezoeken gebracht aan het Pradomuseum in Madrid, het Escorial en enkele lokaties in Toledo waar zich schilderijen van Domenico Theotocopoulos (El Greco) bevonden, zoals de kathedraal, de Iglesia de Santo Tomé en de Casa del Greco.

Dit naar aanleiding van een bezoek aan de El Greco-tentoonstelling die een jaar eerder door Koningin Fabiola was georganiseerd in Gent.

Deze foto is nog gemaakt door Miss Sylvia Kottman uit Los Angeles, die indertijd logeerde in een hotel aan de Gran Vía.


SYLVIA KOTTMAN

In die week is ook mijn belangstelling ontstaan voor 'El Quijote'. Ik logeerde toen in het 'Colegio Mayor Guitarte' van de Universidad Complutense de Madrid in de Calle de Amaniel. Achter de 'Torre de Madrid' aan de Plaza de España. Toen is ook mijn idee tot de oprichting van een Instituut Cervantes geboren. Ik heb nadien eerst de Nederlandse vertaling gelezen van de professoren Werumeus Buning en Van Dam. Als student aan de toenmalige Peter Kanis Kweekschool - thans Pedagogische Academie - in Nijmegen heb ik onder begeleiding van mijn docent Nederlands, Dr. Peeters, een studie gemaakt van de Nederlandstalige kinderuitgaven van het boek.


DOCENTEN KOCH, PEETERS EN DE GRAUW (GENT 2 MEI 1969)

Tijdens mijn eindexamen voor de hoofdakte in 1969 is deze scriptie met een negen beoordeeld. Nadat ik van mijn Spaanse vriendin Maria Dolores Ferrer Velasco uit Barcelona een Spaanstalige versie van het boek had ontvangen is mijn belangstelling voor dit onderwerp verder toegenomen. In september 1970 ben ik aan de M.O.-studie Spaans begonnen in de oude faculteit Spaans van de Universiteit van Nijmegen aan de Mr. Hermansstraat. In de jaren 1976 en 1977 werd door mijn docent Frans Robben elke vrijdagavond een hoofdstuk uit de Spaanse versie van het boek behandeld. Ik heb de opleiding afgesloten met een studie over de invloed van Erasmus en de theorie over de 'cristianos nuevos' van Américo Castro.

Onder begeleiding van mijn hoogleraar Prof.Dr. Jaime Sánchez Romeralo ben ik uiteindelijk op 13 juni 1977 op het onderwerp afgestudeerd zoals beschreven in mijn DISCURSO SOBRE EL ERASMISMO Y CRISTIANISMO NUEVO EN EL DON QUIJOTE DE LA MANCHA DE DON MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA Mijn examinatoren waren de hierboven vermelde - inmiddels overleden - Frans Robben, Dr. Poulussen van de Universiteit van Nijmegen en Prof.Dr. Oostendorp van de Universiteit van Groningen (auteur van het boek 'Spanje op weg naar zelfaanvaarding'). Twee jaar later heb ik het Frans-Spaans Instituut opgericht, waaruit uiteindelijk het Instituto Cervantes Benelux is voortgekomen. Als onderwijzer heb ik mijn leerlingen nadien regelmatig voorgelezen uit de jeugduitgave van Agon-Elsevier. Aan de hand hiervan heb ik op 26 juni 1978 op de Westerhelling in Nijmegen een lezing gegeven. Frater Bosschaart heeft voor mij daarvoor deze linosnede gemaakt.

Voor afgestudeerde hispanisten was er toen geen plaats in het onderwijs. Dus nog maar beginnen aan M.O. Engels om een combinatiemogelijkheid in de toekomst te creëren. Het was echter ook de tijd van de opkomst van de "éducation permanente." Volwassenen kwamen tot het besef dat het leven één lange leerweg is en dat regelmatig intellectueel bijtanken noodzakelijk is om maatschappelijk, cultureel en sociaal gelijke tred te houden met de ontwikkelingen van de tijd. Na het behalen van dit studiesucces (een Spaans knalfeest) diende zich de eerste uitdaging aan: een oplossing voor het thans in verhevigde mate maatschappelijke probleem (dat ik in 1988 oppakte): voor een afgestudeerde hispanist was er geen werk! Ik begon daarom in Wijchen met een taleninstituut in 1978. Kenmerken van die tijd: eerste experimenten m.b.t. juridische constructies, opzetten organisatie, boekhouding, overleg met de wethouder en werving van cursisten. Een leuke start: 120 cursisten Engels, Frans en Spaans, waarvan de helft Spaans. In 1979 valt het besluit alle zekerheden uit het regulier onderwijs op te geven en te starten als "zelfstandig" onderwijsondernemer door de oprichting van het Frans-Spaans Instituut B.V. (FSI).

Achtergrond Spanje Mijn kennis van Spanje gaat terug naar mijn lagere schooltijd op de Ds. Creutzbergschool in Nijmegen. De verhalen over de Tachtigjarige Oorlog en de Reformatie tijdens de lessen Vaderlandse Geschiedenis. De eerste reis naar Spanje heb ik gemaakt in 1967, waar ik voor het eerst een stierengevecht heb meegemaakt in Tarragona. 1968 was de tweede reis. Na in Gent (België) een tentoonsteling te hebben bezocht over El Greco heb ik in Madrid en omgeving ten behoeve van het eindexamenvak Cultuur- en Maatschappijleer (CML) een studie verricht naar deze schilder en een scriptie hierover geschreven. Mijn scriptie voor maatschappijleer ging over La Corrida. Beide scripties zijn hoog gewaardeerd bij mijn eindexamen.

Escorial 22 juli 1968

Meer reizen volgden. Onder meer in verband met mijn correspondentie met María Dolores Ferrer Velasco, die ik in Torredembarra had leren kennen. (19-25 september 1969 Barcelona). In 1970 ben ik met mijn MO-studie begonnen. De vierde reis vond plaats van 24 juni tot en met 16 juli 1971 (Málaga, Córdoba, Sevilla, Torremolinos, Granada en Ronda).

De vijfde reis - na een advies van mijn docent Professor Poulussen - van 30 juni tot en met 25 juli 1974 - met mijn toenmalige echtgenote naar Ripoll, Costa Brava, Montserrat, Lérida, Huesca, Sos del Rey Católico, Tiermas, Pamplona, Santander, Burgos, Zaragoza en Torredembarra.

1975 naar Mallorca. 1978 Ibiza.

Vervolgens mijn reizen ten behoeve van mijn cursisten Spaans naar Madrid (april 1980 en juni 1982). Daar is al een oriënterende studiereis naar Madrid aan voorafgegaan teneinde alle lesmateriaal te bestuderen. In 1981 een reis per auto met twee kleine kinderen naar Tossa de Mar en Blanés. De heer Sampere is nadien met zijn toenmalige echtgenote en dochter Cristina naar Nederland gekomen om enkele presentaties te verzorgen. In maart 1985 heb ik met mijn studiecoördinator een reis gemaakt naar Gran Canaria op uitnodiging van de heer Lagartos van het latere Gran Canaria 'SOL'.

Hieruit is het instituut don Quijote voortgekomen.

Dit contact heb ik versterkt tijdens ons verblijf in november 1985 in Torremolinos en Málaga. In die tijd heb ik ook een deeltijdopleiding voor het staatsexamen tolk-vertaler Spaans op de markt gebracht na hiertoe op de Arrondissementsrechtbank van Utrecht op 19 november 1986 te zijn beëdigd. Dit heeft geleid tot een conflict of interests met mijn toenmalige zakelijke partners, waardoor ik genoodzaakt was mij uit de NIOW-constructie terug te trekken. Dit was ook de aanleiding om in 1991 een handelsmerk aan te vragen om mijn geestelijke eigendommen voor eens en altijd te beschermen. Busreis naar Benidorm, Elche en Guadalest van 11 tot en met 18 september 1987 (Costa Blanca). In 1988 heb ik onder de naam 'Nuevo espíritu' het samenwerkingsproject geïnitieerd tussen de Baak/Nieuw Elan, VNO, CEOE (de Spaanse werkgeversorganisatie), de Spaanse en Nederlandse ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Universidad Complutense in Madrid. Vanaf 1991: ontwikkeling Instituto Cervantes. 1992 reis door Spanje. Gevolgd door een verblijf op het Malaca Instituto van 25 september tot 3 oktober, op uitnodiging van de directie.

Na gebleken 'vervuiling' van het Nederlands-Spaanstalige bedrijvenbestand ben ik op last van de Nederlandse autoriteiten van 30 april 1993 tot 1 december 1994 op verplicht non actief gesteld. In die tijd was ik bestuurslid van de Vereniging Spaans op School. Reisactiviteiten van 26 april tot 4 mei 1996 opnieuw opgepakt na uitnodiging van don Quijote.

Valladolid, 4 mei 1996

Voorjaar 1996 handelsmerk 'Instituto Cervantes' definitief gevestigd. De onderhandelingen heb ik overgelaten aan Hare Majesteit de Koningin en Su Real Majestad don Juan Carlos de Borbón. Hernieuwd bezoek aan Torremolinos in maart 1998 zoals vermeld in mijn Reisverslag. Vanaf 1 februari 1999 woon ik nu in Torremolinos en heb als lid van de Nederlandse Club Costa del Sol reizen gemaakt naar Cazorla (9 t/m 12 mei 2001)

en Sevilla (24 en 25 april 2002) ref. De terugkeer van de fenix,

alsmede een - in De Vliegende Hollander door mij beschreven - bloesemtocht in Andalusië op 8 februari 2002.

Als lid van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL heb ik congressen bijgewoond in Cáceres (2001), Lorca (2002) gevolgd door een congres van historici in La Rioja, Alcalá de Henares (2003), Segovia (2004), Valladolid (2005), Málaga (2006), Santander (2007), Madrid (2008) en Estepona (2009). Tot slot mijn deelname aan het eerste congres van de Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español in Toledo van 20 tot en met 23 maart 2005, zoals beschreven in mijn verslag ten behoeve van de Voorzitter van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, hun tweede congres van 25 tot en met 29 september 2007 in Granada en hun derde congres van 23 tot en met 26 september 2009 in Cádiz. De rechten op het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux zijn inmiddels vastgelegd tot 28 februari 2015. Het is de bedoeling het beleidsplan terzake in goed overleg met onze Spaanse partners in te vullen. Te beginnen met de omzetting van INSTITUTO CERVANTES LIMITED ENGLAND AND WALES in

CERVANTES HOLDING

Op 19 november 2006 heb ik voor de vierde keer een bezoek gebracht aan CÓRDOBA als vermeld in KARIN DE WINTER.

 

Instituto Cervantes is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

Instituto Cervantes está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

Instituto Cervantes is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN