PERSOONLIJK DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Drs W. Kok Postbus 20001 2500 EB 's-GRAVENHAGE Datum: 17 oktober 2001 Betreft: SPAANS STAATSBEZOEK Uw kenmerk: 413199 Ons kenmerk: JH/MPK20011017 Nijmegen, woensdag 17 oktober 2001 Geachte heer Kok, Uw bovenvermelde brief d.d. 4 oktober 2001 als reactie op mijn schrijven d.d. 30 augustus uit Spanje heb ik - ondanks mijn verkeerde adressering - in goede orde ontvangen. Ik citeer.

"MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN Minister-President Instituto Cervantes Holding De heer J.L. van der Heyden Postbus 689 3500 AR UTRECHT Kenmerk: 413199 's-Gravenhage, 4 oktober 2001 Geachte heer Van der Heyden, Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 30 augustus 2001. Van de inhoud van uw brief heb ik kennisgenomen. Uit uw brief kan ik onvoldoende opmaken wat uw concrete verzoek aan mij is. Het is voor mij dan ook niet duidelijk op welke wijze ik u van dienst zou kunnen zijn. De MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken, W. Kok Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage - Binnenhof 20"

In de tussentijd is er erg veel gebeurd. Ik reageer daarom hierop in de vorm van een soort dagboek met flashbacks met het verzoek ONS behulpzaam te zijn bij de totstandkoming van een definitieve regeling aangaande het INSTITUTO CERVANTES.

Na van uw schrijven kennis te hebben genomen en na een gesprek met een medewerker van het Riagg te Utrecht, waarmee ik op advies van huisarts Querido na Prinses Diana's overlijden een periodiek onderhoud heb gevoerd, ben ik met de trein van 14.32 uur vanuit Utrecht naar 's-Gravenhage gereisd. Hier passeerde ik op de eerste plaats het gebouw van het ROI dat in de jaren 1996 en 1997 intensief bij de Government Game Competitie betrokken is geweest. Voorts even bij de Tweede Kamer langs.

Deze beelden brachten mij in gedachten terug naar de memorabele Prinsjesdag van 1996. Nadien naar de Gallerie van Smelik & Stokking i.v.m. de expositie van de mij bekende schilderes Gaby van Baal uit Arnhem. Zij is vooral gespecialiseerd in de uitbeelding van bloemen, waarbij het paars in veel gevallen een dominante rol vervult.

Teneinde mij te vergewissen van de datum van het aanstaande Staatsbezoek van SUS REALES MAJESTADES LOS REYES DE ESPAÑA ben ik op advies van de galeriehoudster inlichtingen gaan inwinnen bij de receptie van de Koninklijke Stallen. Hierbij heb ik de dienstdoende marechaussee, met de naam Marcel, laten weten dat de situatie mij nog sterk herinnert aan het bezoek van Majoor Alida Bosshardt van het Leger des Heils met een grote tas in haar hand op de verjaardag van mijn moeder, t.w. 30 maart van dit jaar. Kort na mijn laatste bezoek aan Restaurant Bodega Keyzer aan de Van Baerlestraat te Amsterdam. Naast het Concertgebouw. Vandaar dat ik nadien ook even een gesprek heb gevoerd omtrent het thema Nous Maintiendrons met een van de wachten van het paleis. Dit vanwege het feit dat er nog meer Koninklijke Families bestaan in de Europese Unie, die een wezenlijke bijdrage aan de Europese Integratie kunnen leveren, naar mijn inzichten. Voor een bezoek aan het Koninklijk Huisarchief was verder geen tijd meer over, hoewel ik graag nog eens met de heer Woelderink verder van gedachten zou willen wisselen in het kader van mijn stamboomonderzoek. Ik heb hem al eens eerder ontmoet in 's-Hertogenbosch binnen het kader van de tentoonstelling Uit Koninklijk Bezit. Een groep fietsers uit Duiven was in de veronderstelling dat de Koninklijke Stallen al voor het publiek geopend waren. Dat leek mij nog prematuur onder de huidige omstandigheden.

Vervolgens langs een aantal vertrouwde plaatsen, waarbij ik mij heb afgevraagd wanneer CMG in Cervantes Management Groep wordt omgezet.

De laatste keer dat ik een dienst heb bijgewoond in de Kloosterkerk was op 17 september 1997, ter nagedachtenis van mijn op 31 augustus 1997 tijdens een ontvoeringspoging verongelukte partner. Ik was in die tijd al officieus tot de Church of England toegetreden in Warwick.

De Britse ambassade deed mij daar uiteraard terugdenken aan die bewuste 31ste augustus 1997, waar ik na het desastreuze bericht een kopie van mijn laatste brief aan Haar heb achtergelaten in een enveloppe van het Instituto Cervantes Benelux.

In dit verband denk ik dat er nog heel wat werk valt te verrichten voor de Hoge Raad. De laatste keer dat ik een gesprek heb gehad op de Spaanse Ambassade was in april 1992 met cultureel attaché, mevrouw Alonso. Mijn eerste depot van het handelsmerk Instituto Cervantes was toen al een feit. Hotel des Indes is in dit verband voor mij ook een vertrouwd adres.

Mijn wandeling eindigde deze keer dan ook weer aan de bar van dit fameuze hotel. Ik raakte daar rond 17.30 uur - na een kort onderhoud met enkele vermoedelijk Britse diplomaten - eerst in gesprek met de Nederlandse Consul-Generaal van het Westafrikaanse land Niger en de heer Maarten van der Heijden, hetgeen een aardig aanknopingspunt was voor een gesprek omtrent dit eeuwenoude riddergeslacht dat in de middeleeuwen tot de Hoge Adel behoorde. Vervolgens mengde zich de heer Harry Mens in het gezelschap, bekend van het televisieprogramma Business Class op RTL5 op zondagochtend vanuit Het Elfde Gebod in Noordwijk. Ik heb met hem enkele herinneringen opgehaald aangaande het Concert for Life op 28 november 1997 in de Pieterskerk te Leiden.

Wij hebben beiden ook de problematiek in de Verenigde Staten besproken in verband met de goede relatie die de heer Mens inmiddels met de familie Clinton heeft opgebouwd.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de regering Busch met andere juridische denkbeelden werkt dan wij hier in de Europese Unie als rechtsstaat gewend zijn, waarbij het respect voor menselijk leven centraal staat. Ondanks het feit dat ik de heer Van Amstel heb toegezegd het contact met hem op een laag pitje te zetten, vormden de kamikaze-aanvallen op het WTC en Pentagon op 11 september voor mij wel aanleiding om hem vorige week alsvolgt te berichten: BEËINDIGING GEWAPEND CONFLICT Met de trein van 19.46 ben ik maandagavond naar Nijmegen teruggekeerd. Gisteren had ik van 16.00 tot 17.00 uur een gesprek met mevrouw Beitske Schoof op de Kamer van Koophandel in Nijmegen m.b.t. de start van een Nederlands-Spaans arbeidsbemiddelingsbureau m.b.v. CERVANTESONLINE. Daarna heb ik telefonisch contact gehad met mevrouw Sandra Reijns van de Vereenigde te 's-Gravenhage en haar ter bevestiging het volgende emailbericht doen toekomen.

"Geachte mevrouw Reijns, Hartelijk dank voor uw telefoontje van hedenmiddag m.b.t. het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux voor opleidingen, trainingen en cursussen. Ik bevestig onze principe-afspraak op vrijdag 19 oktober aanstaande op uw kantoor aan de Nieuwe Parklaan 97 te 's-Gravenhage. Zoals besproken vindt op dinsdag 23 oktober aanstaande het staatsbezoek plaats van het Spaanse Koningspaar aan Nederland. Dit voor het eerst sinds mijn vermoedelijke voorvader GASPAR VAN DER HEYDEN ("Heydanus" 1530 - 1586) met zijn hagepreken Koning Filips II definitief naar het Iberisch Schiereiland heeft verbannen in 1568. Sinds april 1992 ben ik definitief eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux. Nadien heeft het Spaanse Instituto met dezelfde naam een vestiging geopend in Utrecht en Brussel. Volgens de Spaanse bewindvoerders wordt de vestiging in Nederland geregeerd door de Nederlandse wetgeving, door hen abusievelijk vertaald met "legislación holandesa" i.p.v. "legislación neerlandesa". Dit houdt in mijn visie in dat ik de rechtmatige eigenaar ben van de Spaanse vestigingen in de Benelux. Ik ben in principe bereid mijn rechten aan de Spaanse overheid, c.q. de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid te verkopen onder het beding dat de rechten van de Nederlandstalige hispanisten in de Benelux blijven gehandhaafd en er voor hen een duidelijk arbeidsmarktperspectief wordt geboden. Ook wil ik mijn Limited Company Instituto Cervantes England & Wales kunnen omzetten in een holding met werkmaatschappijen. Gisteren bezocht ik in dit verband de receptie van de Koninklijke Stallen. Aangezien de daar aanwezige videocamera's naar mijn inzichten in directe verbinding staan met het interieur van het Paleis Noordeinde ga ik ervan uit dat men terzake mijn bezoek alsmede mijn intenties ter plaatse heeft geregistreerd. Ik heb de dienstdoende marechaussees daarbij laten weten dat ik er geen bezwaar tegen heb als Hare Majesteit mijn honneurs terzake waarneemt aanstaande dinsdag. De Minister-President draagt daarbij de volledige regeringsverantwoordelijkheid, zoals in onze Grondwet is vastgelegd. Ik trof gisteren in mijn postbus van hem een brief aan met de volgende tekst:

"MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN Minister-President Instituto Cervantes Holding De heer J.L. van der Heyden Postbus 689 3500 AR UTRECHT Kenmerk: 413199 's-Gravenhage, 4 oktober 2001. Geachte heer Van der Heyden, Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 30 augustus 2001. Van de inhoud van uw brief heb ik kennisgenomen. Uit uw brief kan ik onvoldoende opmaken wat uw concrete verzoek aan mij is. Het is voor mij dan ook niet duidelijk op welke wijze ik u van dienst zou kunnen zijn. De MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken, W. Kok Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage - Binnenhof 20".

Ik zal hem morgen een reactie op dit schrijven doen toekomen en u terzake informeren. Aangehecht treft u het bewijs van inschrijving van mijn handelsmerk alsmede het Certificate of Incorporation van mijn Limited Company in het Verenigd Koninkrijk. Van de heer Marco de Ruyter uit Velp vernam ik dat het eerste gesprek door u vrijblijvend wordt gevoerd alvorens verdere financiële afspraken voor een vervolgtraject worden gemaakt. Ik houd u op de hoogte. Met vriendelijke groet, J.L.Van der Heyden Nijmegen."

Ik las vandaag in dat verband in de Telegraaf: Máxima bij staatsbezoek van Spaans koningspaar Van een onzer verslaggevers DEN HAAG - Voor het eerst zal Máxima Zorreguieta volgende week ervaring opdoen met een staatsbezoek. De verloofde van prins Willem-Alexander zal aanzitten tijdens het staatsbanket volgende week dinsdag ter ere van het bezoek van de Spaanse koning Juan Carlos en zijn vrouw koningin Sofía. Zij kan het bezoekende koningspaar in hun eigen taal toespreken. Ook is Máxima aan de zijde van de Prins van Oranje present bij de opening door het Spaanse koningspaar van de tentoonstelling Picasso tot Tapies, meesterwerken uit het Reina Sofía Museum in Madrid. Daar is overigens ook prins Carlos de oudste zoon van prinses Irene. Hij is daar als voorzitter van het Spaans-Portugees-Latijns Amerikaans Instituut. Het is voor het eerst dat een van de kinderen van prinses Irene een functie hebben tijdens een staatsbezoek aan ons land." Ik verzoek u dan ook mij terzake bij de volgende punten bij te staan, c.q. te handelen.

1. Handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux
Dit draag ik tegen een nader te bepalen substantiële vergoeding over aan de Spaanse overheid, c.q.
Vereniging Instituto Cervantes te Madrid. Ik behoud daarbij het recht om de naam CERVANTES voor andere activiteiten aan te wenden, zoals vermeld in mijn Business Plan ten behoeve van de ontwikkeling van de holding.

2. Stichting Cervantes Benelux
Zoals ik al vaker heb laten weten ben ik van mening dat het beheer over de
Stichting Cervantes Benelux een verantwoordelijkheid betreft van de vorstenhuizen van Nederland, België, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk teneinde in goede samenwerking met het Princess Diana Memorial Fund te worden omgezet in European Cervantes Foundation. Ik draag het beheer over deze stichting graag aan leden c.q. familieleden van deze vijf vorstenhuizen over tegen vergoeding van de door mij daadwerkelijk ten behoeve van de stichting gemaakte kosten ad Hfl. 89.968,24 zoals verantwoord op mijn CD die ik u op 1 januari van dit jaar heb doen toekomen. De afwikkeling/sanering van mijn vordering op de Staat der Nederlanden, zoals vermeld in mijn Letters to Diana, Princess of Wales, alsmede mijn brieven en faxberichten uit september 1996, draag ik dan uiteraard aan de nieuwe bewindvoerders van de stichting over. Daarbij wens ik als toezichthouder betrokken te blijven bij de procesvoering in Londen tegen Prinses Diana's voormalige butler Paul Burrell in verband met de vertrouwelijke computerinformatie van My Lady, die hij zich volgens de laatste berichtgeving terzake zou hebben eigengemaakt.

3. Permanente voorziening voor het Spaans bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Als voormalig bestuurslid van de Vereniging Spaans op School heeft het Instituto Cervantes Benelux zich in de periode 1994/1995 ingezet voor een volwaardige plaats van het Spaans in het Nederlandse onderwijsbestel. Ik verzoek hiermede om een permanente voorziening voor het Spaans bij het Ministerie van O, C & W onder auspiciën van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, dat onlangs uit de Vereniging Spaans op School is voortgekomen. Voorts ter kennisgeving:

4. Vordering op de Chairman of Harrods. De vordering van de Limited Company Instituto Cervantes England & Wales op de Chairman of Harrods Knightsbridge te Londen ter grootte van het vermogen van The Princess of Wales op het moment van haar overlijden plus wettelijke rente vanaf 31 augustus 1997, zoals vermeld in mijn brief Vordering d.d. 6 juli 1998 en diens hierin vermelde cliënte, waarvan bijgaand afschrift, blijft onverkort gehandhaafd in verband met diens betrokkenheid bij de ontvoeringspoging met dodelijke afloop. Ik reken hierbij vooral op uw diplomatieke ondersteuning, waarvan ik via de media met tevredenheid heb vastgesteld dat die reeds plaatsvindt.

5. Tenslotte zou ik het op prijs stellen indien u een voorwoord zou willen schrijven in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales, dat binnen twee maanden door uitgeverij Trafford Publishers uit Canada wereldwijd zal worden uitgegeven en thans haar voltooiing nadert. Met gevoelens van de meeste hoogachting J.L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN P.S. Nadere details zal ik u desgewenst doen toekomen. Onder meer de vraagprijs voor het handelsmerk. Mevrouw A. Reijns van de "Vereenigde" heb ik vandaag een kopie van dit schrijven doen toekomen. Bijlagen: Afschrift brief Vordering aan Mr. G.van Amstel d.d. 6 juli 1998; Certificate of Incorporation Instituto Cervantes Limited England and Wales d.d. 10-01-1997: Benelux-Merkenbureau Bewijs van Inschrijving d.d. 01-02-1996

KASTEEL WIJCHEN BAKERMAT VAN HET INSTITUTO CERVANTES NEDERLAND, BELGIË, LUXEMBURG, ENGELAND & WALES IN 1978

6 MEI 2002 FAXBERICHT DAGBOEK VOOR MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN